TV8

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 02-20
06:10 Televitrina
06:25 Auksinė antilopė
07:05 Rekso nuotykiai
07:15 Bolekas ir Liolekas atostogauja
07:20 Natalija
08:20 Tavo augintinis
08:50 Aistros vynas
09:55 Itališki Džeimio Oliverio atradimai
10:30 Itališki Džeimio Oliverio atradimai
11:00 Žiemos saulėgrįža
12:55 Sunkvežimių miestelis
13:25 Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu nuotykiai
13:55 Ančiukų istorijos
14:25 Pižamų herojai
14:55 Itališki Džeimio Oliverio atradimai
15:25 Itališki Džeimio Oliverio atradimai
15:55 Natalija
16:55 Aistros vynas
18:00 PREMJERA. Nuo meilės nepabėgsi
19:00 PREMJERA. Nuo meilės nepabėgsi
20:00 LABANAKT, VAIKUČIAI. Mūsų gerasis meistras
20:15 LABANAKT, VAIKUČIAI. Seni pažįstami
20:40 LABANAKT, VAIKUČIAI. Rekso nuotykiai
20:50 LABANAKT, VAIKUČIAI. Bolekas ir Liolekas atostogauja
21:00 Žiemos saulėgrįža
22:55 Nuo meilės nepabėgsi
23:55 Nuo meilės nepabėgsi
00:55 TV Pagalba
02:30 Programos pabaiga
Rytoj - 02-21
06:05 Televitrina
06:20 Mūsų gerasis meistras
06:35 Seni pažįstami
07:00 Rekso nuotykiai
07:10 Bolekas ir Liolekas atostogauja
07:20 Natalija
08:20 Gardu Gardu
08:50 Aistros vynas
09:55 Itališki Džeimio Oliverio atradimai
10:30 Itališki Džeimio Oliverio atradimai
11:00 Žiemos saulėgrįža
12:55 Sunkvežimių miestelis
13:25 Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu nuotykiai
13:55 Ančiukų istorijos
14:25 Pižamų herojai
14:55 Kulinarinis reidas
15:25 Kulinarinis reidas
15:55 Natalija
16:55 Aistros vynas
18:00 PREMJERA. Nuo meilės nepabėgsi
19:00 PREMJERA. Nuo meilės nepabėgsi
20:00 LABANAKT, VAIKUČIAI. Pasaka
20:25 LABANAKT, VAIKUČIAI. Gegutė ir varnėnas
20:40 LABANAKT, VAIKUČIAI. Rekso nuotykiai
20:50 LABANAKT, VAIKUČIAI. Bolekas ir Liolekas atostogauja
21:00 Ana ir karalius
00:00 Nuo meilės nepabėgsi
01:00 Nuo meilės nepabėgsi
01:50 TV Pagalba
03:20 Programos pabaiga
Poryt - 02-22
05:15 Televitrina
05:30 Pasaka
05:55 Gegutė ir varnėnas
06:10 Rekso nuotykiai
06:20 Bolekas ir Liolekas atostogauja
06:25 Natalija
07:20 Pasaulis pagal moteris
07:50 Aistros vynas
08:55 Kulinarinis reidas
09:30 Kulinarinis reidas
10:00 Ana ir karalius
12:55 Sunkvežimių miestelis
13:25 Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu nuotykiai
13:55 Mažųjų gyvūnėlių krautuvė
14:25 Ančiukų istorijos
14:55 Kulinarinis reidas
15:25 Kulinarinis reidas
15:55 Natalija
16:55 Aistros vynas
18:00 PREMJERA. Nuo meilės nepabėgsi
19:00 PREMJERA. Nuo meilės nepabėgsi
20:00 Ką pasakė Kakė Makė?
20:15 LABANAKT, VAIKUČIAI. Tarakonas
20:40 LABANAKT, VAIKUČIAI. Rekso nuotykiai
20:50 LABANAKT, VAIKUČIAI. Bolekas ir Liolekas
21:00 PREMJERA. Meilė iš pirmo žvilgsnio
22:55 Nuo meilės nepabėgsi
23:55 Nuo meilės nepabėgsi
00:55 TV Pagalba
02:25 Programos pabaiga
Pn - 02-23
06:05 Televitrina
06:20 Ką pasakė Kakė Makė?
06:35 Tarakonas
07:00 Rekso nuotykiai
07:10 Bolekas ir Liolekas
07:20 Natalija
08:20 Menų sala
08:50 Aistros vynas
09:55 Kulinarinis reidas
10:30 Kulinarinis reidas
11:05 Meilė iš pirmo žvilgsnio
12:55 Sunkvežimių miestelis
13:25 Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu nuotykiai
13:55 Mažųjų gyvūnėlių krautuvė
14:25 Ančiukų istorijos
14:55 Kulinarinis reidas
15:25 Kulinarinis reidas
15:55 Natalija
16:55 Aistros vynas
18:00 PREMJERA. Nuo meilės nepabėgsi
19:00 PREMJERA. Nuo meilės nepabėgsi
20:00 LABANAKT, VAIKUČIAI. Šarman, Šarman!
20:15 LABANAKT, VAIKUČIAI. Kačiukas iš Liziukovo gatvės
20:25 LABANAKT, VAIKUČIAI. Ir taip bus gerai
20:40 LABANAKT, VAIKUČIAI. Rekso nuotykiai
20:50 LABANAKT, VAIKUČIAI. Bolekas ir Liolekas
21:00 Kai ateina ji
22:50 Nuo meilės nepabėgsi
23:50 Nuo meilės nepabėgsi
00:45 TV Pagalba
02:10 Programos pabaiga