TV3

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 09-24
06:15 Teleparduotuvė
06:30 Monsunas
07:00 Transformeriai. Praimas
07:30 Nindžago: Spinjitzu meistrai
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Kempas ir draugai
09:00 Virtuvės istorijos
09:30 Gardu Gardu
10:00 Pasaulis pagal moteris
10:30 Svajonių ūkis
11:00 Kalakutai. Atgal į ateitį
12:50 16 norų
14:40 Išlaisvinti Vilį 3
16:15 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:15 TV3 sportas
19:20 TV3 orai
19:25 Eurojackpot
19:30 UNICEF šou „Už kiekvieną vaiką“
23:00 Neliečiamieji
01:20 Greisės nuopuolis
02:50 PREMJERA. Belė
04:40 Programos pabaiga
Šiandien - 09-25
05:45 Teleparduotuvė
06:00 Magiška vidurinė mokykla. Sosto šventė
07:00 Transformeriai. Praimas
07:30 Nindžago: Spinjitzu meistrai
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Mamyčių klubas
09:00 Kulinariniai triukai
09:30 Penkių žvaigždučių būstas
10:00 Svajonių sodai
11:00 Visa tiesa apie ryklį
12:45 PREMJERA. Šuo, kuris išgelbėjo vasarą
14:35 Penelopė
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 X Faktorius
22:00 Auklė nakčiai
23:45 Tylus liudininkas
01:30 Marta Marsė Mei Marlena
03:20 Programos pabaiga
Rytoj - 09-26
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Gero vakaro šou
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Neliečiamieji
12:25 Paskutinis iš Magikianų
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Mažoji nuotaka
15:00 Mažoji nuotaka
15:30 Itališka meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Naisių vasara. Sugrįžimas
20:00 Apie mus ir Kazlauskus
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Kobra 11
23:35 Kvantikas
00:35 Elementaru
01:30 Dauntono abatija
02:50 Ekstrasensai tiria
03:40 Programos pabaiga
Poryt - 09-27
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas
08:25 Moterys meluoja geriau
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 TV Pagalba
12:00 Paskutinis iš Magikianų
12:30 Paskutinis iš Magikianų
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Mažoji nuotaka
15:00 Mažoji nuotaka
15:30 Itališka meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Naisių vasara. Sugrįžimas
20:00 Prieš srovę
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Brangusis Džonai
00:40 Elementaru
01:35 Dauntono abatija
02:30 Ekstrasensai tiria
03:20 Programos pabaiga