TV3

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 10-20
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Nuotykių metas
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas
08:25 Moterys meluoja geriau
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sila. Kelias namo
11:55 Ekstrasensų mūšis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Mažoji nuotaka
15:00 Mažoji nuotaka
15:30 Itališka meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Naisių vasara. Sugrįžimas
20:00 Farai
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Baimės įlanka
00:10 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius
01:10 Aferistas
02:10 Programos pabaiga
Šiandien - 10-21
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Nuotykių metas
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas
08:25 Moterys meluoja geriau
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sila. Kelias namo
11:55 Ekstrasensų mūšis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Mažoji nuotaka
15:00 Mažoji nuotaka
15:30 Itališka meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Madagaskaras 2
21:10 Karibų piratai. ‘Juodojo perlo’ užkeikimas
00:05 Komando
01:50 Aš, Frankenšteinas
03:25 Programos pabaiga
Rytoj - 10-22
06:15 Teleparduotuvė
06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Transformeriai. Praimas
07:30 Nindžago: Spinjitzu meistrai
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Kempas ir draugai
09:00 Virtuvės istorijos
09:30 Gardu Gardu
10:00 Pasaulis pagal moteris
10:30 Svajonių ūkis
11:00 Velnias su trimis aukso plaukais
12:45 Išdykėlis Danstonas
14:25 Dvyniai
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:15 TV3 sportas
19:20 TV3 orai
19:25 Eurojackpot
19:30 Iššūkis kaime
21:00 PREMJERA. Kunigo naudą velniai gaudo
22:45 Pats baisiausias filmas 5
00:20 Išleistuvės
02:20 Baimės įlanka
03:45 Programos pabaiga
Poryt - 10-23
06:15 Teleparduotuvė
06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Transformeriai. Praimas
07:30 Nindžago: Spinjitzu meistrai
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Mamyčių klubas
09:00 Kulinariniai triukai
09:30 Penkių žvaigždučių būstas
10:00 Svajonių sodai
11:00 Džordžas ir drakonas
12:55 Išrinktasis. Blogio imperijos iškilimas
14:55 Žvėrelių maištas
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 X Faktorius
22:00 TV3 žinios. Seimo rinkimai
22:35 Svetimas kūnas
00:20 Išgelbėti Džesiką Linč
02:15 Programos pabaiga