TV3

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 11-23
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Mano mažasis ponis
JAV, Kanada, animacinis serialas, 2010
07:25 Smurfai
08:00 Didvyrių draugužiai
08:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
09:00 Sportuok su mumis
09:30 Laikas keistis
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Svajonių sodai
11:30 Gelbėtojai Australijoje
13:05 Nuleist periskopą!
15:05 Dauntono abatija
16:15 Kurt Sejitas ir Šura
17:20 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
18:50 TV3 sportas
18:55 TV3 orai
19:00 Savaitės komentarai
19:30 Lietuvos talentai 2014
21:30 Beždžionių planetos sukilimas
23:35 Domas Hemingvėjus
01:25 Programos pabaiga
Rytoj - 11-24
06:35 Teleparduotuvė
06:50 Simpsonai
07:20 Simpsonai
07:50 Virtuvė
08:25 Virtuvė
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Aistros spalvos
11:00 Garfildas 2
12:55 Ančiukas Donaldas ir draugai
13:30 Kung Fu Panda
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Nemylima
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 VIRAL'as
20:30 Pasmerkti 3
21:00 Farai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:00 TV3 sportas
22:05 TV3 orai
22:10 Kerštas
23:10 Išdavystė
00:10 Specialioji jūrų policijos tarnyba
01:10 Skandalas
02:00 Daktaras Hausas
02:50 Programos pabaiga
Poryt - 11-25
06:30 Teleparduotuvė
06:45 Simpsonai
06:55 Serialo pertraukoje - Žalioji enciklopedija
07:20 Simpsonai
07:50 Virtuvė
08:25 Virtuvė
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Aistros spalvos
11:00 TV Pagalba
12:55 Ančiukas Donaldas ir draugai
13:30 Kung Fu Panda
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Nemylima
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Prieš srovę
20:30 Pasmerkti 3
21:00 VIP
21:30 TV3 vakaro žinios
22:00 TV3 sportas
22:05 TV3 orai
22:10 Nematoma riba
23:15 Išdavystė
00:15 CSI kriminalistai
01:10 Skandalas
02:00 Daktaras Hausas
02:50 Programos pabaiga
Tr - 11-26
06:35 Teleparduotuvė
06:50 Simpsonai
07:20 Simpsonai
07:50 Virtuvė
08:25 Virtuvė
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Aistros spalvos
11:00 TV Pagalba
12:55 Ančiukas Donaldas ir draugai
13:30 Kung Fu Panda
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Nemylima
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Kvieskite daktarą!
20:30 Pasmerkti 3
21:00 Žvagulio klanas
21:30 TV3 vakaro žinios
21:55 TV3 sportas
22:00 TV3 orai
22:05 Vikingų loto
22:10 Elementaru
23:10 Išdavystė
00:10 Pelkė
01:10 Skandalas
02:00 Biuras
02:30 Programos pabaiga