TV3

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 03-27
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Moterys meluoja geriau
08:25 Moterys meluoja geriau
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Paskutinis iš Magikianų
10:30 Paskutinis iš Magikianų
11:00 TV Pagalba
12:55 Ragai ir kanopos sugrįžta
13:30 Legenda apie Korą
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Laukinė Esmeralda
16:30 TV Pagalba
Socialinės dokumentikos laida, vedėjas Egidijus Knispelis.
18:15 Kaip ant delno
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Ilgo plauko istorija
21:20 Aš - ketvirtas
23:40 Sensacija
01:30 Mano vardas - Khanas
04:20 Programos pabaiga
Rytoj - 03-28
06:15 Teleparduotuvė
06:30 Redakajus
07:00 Bidamanų turnyras
07:30 Mažylių nuotykiai
08:00 Pavasaris magiškoje vidurinėje mokykloje
09:00 Svajonių ūkis
09:30 Mamyčių klubas
10:00 Mitybos ir sporto balansas
11:00 Laikas keistis
11:30 Spąstai tėvams
14:00 Gyvenimo bangos
16:20 Ekstrasensai detektyvai
17:20 Svajonių nuotaka
18:30 TV3 žinios
18:50 TV3 sportas
18:55 TV3 orai
19:00 Naktis muziejuje
19:30 Filmo pertraukoje - Eurojackpot
21:20 Paskutinė riba
23:25 Terminatorius 2. Teismo diena
02:05 Sairusas
03:35 Programos pabaiga
Poryt - 03-29
06:15 Teleparduotuvė
06:30 Redakajus
07:00 Bidamanų turnyras
07:30 Monstrų vidurinė
09:00 Statybų TV
09:30 Nepaprasti daiktai
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Svajonių sodai
11:30 Kiaušingalviai
13:10 Gyvenimo bangos
15:50 Ekstrasensai detektyvai
16:50 Ekstrasensai detektyvai
17:55 Aš – stilistas!
18:30 TV3 žinios
18:50 TV3 sportas
18:55 TV3 orai
19:00 Savaitės komentarai
19:30 Chorų karai
22:30 Šeima
00:45 Kita žemė
03:20 Programos pabaiga
Pr - 03-30
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Moterys meluoja geriau
08:25 Moterys meluoja geriau
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Ekstrasensai detektyvai
11:00 Naktis muziejuje
13:30 Legenda apie Korą
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Laukinė Esmeralda
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Puolusių angelų miestas
20:30 Farai
21:00 Tobula kopija
21:30 TV3 vakaro žinios
22:00 TV3 sportas
22:05 TV3 orai
22:10 Apsukrios kambarinės
23:10 Privati praktika
00:10 Kastlas
01:10 Kerštas
02:00 Aferistas
02:50 Rimti reikalai
03:15 Rimti reikalai
03:40 Choras
04:30 Nepaprasti daiktai
04:55 Programos pabaiga