TV3

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 10-10
06:45 Teleparduotuvė
07:00 Monsunas
07:30 Vėžliukai nindzės
08:00 Ančiukas Donaldas ir draugai
08:30 Legenda apie Korą
09:00 Mitybos ir sporto balansas
09:30 Mamyčių klubas
10:00 Skonio lenktynės
10:30 Gardu Gardu
11:00 Kelias į Eldoradą
12:45 Nykštukas Nosis
14:25 Gyvenimo bangos
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:15 TV3 sportas
19:20 TV3 orai
19:25 Eurojackpot
19:30 Didysis magijos šou
21:00 Paskutinė riba
JAV, veiksmo filmas, 2013
23:00 Kloja
00:55 Pažadėtoji žemė
02:50 Programos pabaiga
Rytoj - 10-11
06:45 Teleparduotuvė
07:00 Beibleidai. Metalo meistrai
07:30 Vėžliukai nindzės
08:00 Ančiukas Donaldas ir draugai
08:30 Legenda apie Korą
09:00 Statybų TV
09:30 Padėkime augti
10:00 Svajonių sodai
11:00 Piteris Penas
12:35 Inspektorius Gadžetas
14:05 Gyvenimo bangos
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 X Faktorius
21:45 Patrulių zona
23:55 Nužudyti Bilą 2
02:25 Programos pabaiga
Poryt - 10-12
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis
08:25 Ponas Jangas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Medikai
11:00 Sukčiai
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Mažoji nuotaka
15:00 Mažoji nuotaka
15:30 Kerštinga meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Tobula kopija
20:00 Pavojingi aukštakulniai
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Kerštas
23:30 Melas ir paslaptys
00:30 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius
01:25 Tėvynė
02:15 Naujokė
02:40 S dalelių paslaptys
03:15 S dalelių paslaptys
03:45 Programos pabaiga
An - 10-13
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis
08:25 Moterys meluoja geriau
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Medikai
11:00 Ekstrasensai tiria
12:00 Pavojingi aukštakulniai
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Mažoji nuotaka
15:00 Mažoji nuotaka
15:30 Kerštinga meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Tobula kopija
20:00 Prieš srovę
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:20 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Kobra 11
23:35 Nuodėmių daktaras
00:35 CSI kriminalistai
01:30 Tėvynė
02:25 Naujokė
02:50 S dalelių paslaptys
03:25 S dalelių paslaptys
03:50 Programos pabaiga