TV3

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 10-19
06:10 Televitrina
06:25 Didvyrių draugužiai
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Bruto ir Neto
08:25 Moterys meluoja geriau
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 TV Pagalba
12:00 Tėvelio dukrytės
12:30 Tėvelio dukrytės
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Pamilti vėl
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Bruto ir Neto
20:00 Farai
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 VAKARO KINO TEATRAS. Kažkas skolinto
JAV, romantinė komedija, 2011
00:50 CSI kriminalistai
01:40 24 valandos. Palikimas
02:35 Paskutinis žmogus Žemėje
03:00 Rouzvudas
03:50 Ponas Jangas
04:20 Programos pabaiga
Šiandien - 10-20
06:10 Televitrina
06:25 Didvyrių draugužiai
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Bruto ir Neto
08:25 Moterys meluoja geriau
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 TV Pagalba
12:00 Tėvelio dukrytės
12:30 Tėvelio dukrytės
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Pamilti vėl
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 PREMJERA. Mažoji undinėlė
21:10 VAKARO KINO TEATRAS. Geležinis žmogus 2
23:50 Gimtadienis
01:30 Rembo. Pirmasis kraujas 3
03:30 Programos pabaiga
Rytoj - 10-21
06:15 Televitrina
06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Bailus voveriukas
07:30 Transformeriai. Maskuotės meistrai
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Kur giria žaliuoja
09:00 Virtuvės istorijos
09:30 Gardu Gardu
10:00 Misija: dirbame sau
10:30 Svajonių ūkis
11:00 Operacija „Riešutai“
12:45 Šuniukas žvaigždė
14:35 Gibė
16:15 Ekstrasensų mūšis
18:00 INOprogresas
18:30 TV3 žinios
19:15 TV3 sportas
19:20 TV3 orai
19:25 Eurojackpot
19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS KINO TEATRAS. Princesės dienoraštis
21:55 PREMJERA. Kieti bičai
00:15 PREMJERA. Viktoras Frankenšteinas
02:20 Kažkas skolinto
04:40 Programos pabaiga
Poryt - 10-22
06:15 Televitrina
06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Bailus voveriukas
07:30 Transformeriai. Maskuotės meistrai
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Mamyčių klubas
09:00 Kulinariniai triukai
09:30 Penkių žvaigždučių būstas
10:00 Pasaulis pagal moteris
10:30 Svajonių sodai
11:30 Edvardas Žirkliarankis
13:40 Du broliai – tigrės vaikai
15:45 Simpsonai
16:15 Ekstrasensų mūšis
18:00 Raudonas kilimas
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 X Faktorius
22:00 VAKARO KINO TEATRAS. Įkaitas
00:10 Strečas
01:55 Kieti bičai
04:00 Programos pabaiga