TV3

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 03-25
06:15 Teleparduotuvė
06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Transformeriai. Maskuotės meistrai
07:30 Vėžliukai nindzės
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Kempas ir draugai
09:00 Virtuvės istorijos
09:30 Pasaulis pagal moteris
10:30 Svajonių ūkis
11:00 PREMJERA. Gyvenimo knyga
JAV, animacinis filmas, 2014
12:50 Nevykėlio dienoraštis. Šuniškos dienos
14:30 Auksiniai svogūnai
17:20 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:15 TV3 sportas
19:20 TV3 orai
19:25 Eurojackpot
19:30 Aš - superhitas
21:30 Diena po rytojaus
00:00 PREMJERA. Ordino paslaptis
01:40 Kinų zodiakas
04:00 Programos pabaiga
Rytoj - 03-26
06:15 Teleparduotuvė
06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Transformeriai. Maskuotės meistrai
07:30 Vėžliukai nindzės
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Mamyčių klubas
09:00 Kulinariniai triukai
09:30 Penkių žvaigždučių būstas
10:00 Svajonių sodai
11:00 Alioša Popovičius ir Slibinas Tugorius
12:40 Naktis ‘Roksberio’ klube
14:15 Auksiniai svogūnai
16:55 Ekstrasensų mūšis
18:00 Raudonas kilimas
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Lietuvos talentai
22:30 PREMJERA. Sumokėti vaiduokliui
00:20 30 tamsos dienų
02:40 Programos pabaiga
Poryt - 03-27
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Nuotykių metas
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Hubertas ir Staleris
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Ekstrasensai detektyvai
11:05 Rio 2
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Itališka meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Rezidentai
20:00 Pakartok!
21:00 Šviesoforas
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 PREMJERA. Tavo kompanija
01:00 Imperija
01:50 Rouzvudas
02:45 Vikingai
03:35 Paskutinis žmogus Žemėje
04:00 Programos pabaiga
An - 03-28
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Nuotykių metas
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Rezidentai
08:25 Šviesoforas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Ekstrasensai detektyvai
11:00 Pakartok!
12:00 Aš - superhitas
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Itališka meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Rezidentai
20:00 Prieš srovę
21:00 Šviesoforas
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Pagrobimas
00:20 Imperija
01:25 Rouzvudas
02:15 Vikingai
03:10 Paskutinis žmogus Žemėje
03:35 Programos pabaiga