TV3

| Pridėti pasirinkimą

Tr - 10-22
06:35 Teleparduotuvė
06:50 Slibinų dresuotojai
07:20 Simpsonai
07:50 Brazilijos aveniu
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Paskutinis iš Magikianų
10:30 Paskutinis iš Magikianų
11:00 Aistros spalvos
12:00 Ponas Jangas
12:30 Hantikas. Sekliai ir paslaptys
13:00 Mažylių nuotykiai
13:30 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
14:00 Slibinų dresuotojai
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Nemylima
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Kvieskite daktarą!
20:30 Pasmerkti 3
21:00 Aš – kino žvaigždė
21:30 TV3 vakaro žinios
21:55 TV3 sportas
22:00 TV3 orai
22:05 Vikingų loto
22:10 Elementaru
23:10 Pelkė
00:10 Raitelis be galvos
01:10 Skandalas
02:00 Daktaras Hausas
02:50 Choras
JAV, muzikinis serialas, 2011
03:40 Programos pabaiga
Šiandien - 10-23
06:35 Teleparduotuvė
06:50 Slibinų dresuotojai
07:20 Simpsonai
07:50 Brazilijos aveniu
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Paskutinis iš Magikianų
10:30 Paskutinis iš Magikianų
11:00 Aistros spalvos
12:00 Ponas Jangas
12:30 Hantikas. Sekliai ir paslaptys
13:00 Mažylių nuotykiai
13:30 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
14:00 Slibinų dresuotojai
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Nemylima
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Ginčas be taisyklių
20:30 Pasmerkti 3
21:00 Opiumas liaudžiai
21:30 TV3 vakaro žinios
21:55 Žalioji enciklopedija
22:00 TV3 sportas
22:05 TV3 orai
22:10 Kobra 11
23:10 Kaulai
00:10 Greislendas
01:50 Daktaras Hausas
02:40 Choras
03:35 Programos pabaiga
Rytoj - 10-24
06:35 Teleparduotuvė
06:50 Slibinų dresuotojai
07:20 Simpsonai
07:50 Brazilijos aveniu
09:00 Daktarė Emilė Ouvens
10:00 Paskutinis iš Magikianų
10:30 Paskutinis iš Magikianų
11:00 Aistros spalvos
12:00 Ponas Jangas
12:30 Hantikas. Sekliai ir paslaptys
13:00 Mažylių nuotykiai
13:30 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
14:00 Slibinų dresuotojai
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Nemylima
16:30 TV Pagalba
18:15 Euras 2015
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Ratai 2
21:35 Brėkštanti aušra. 2 dalis
23:50 Vėtrų kalnas
02:00 Programos pabaiga
Poryt - 10-25
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Mano mažasis ponis
07:25 Smurfai
08:00 Didvyrių draugužiai
08:30 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
09:00 Statybų TV
09:30 Mamyčių klubas
10:00 Tobula moteris
10:30 Beatos virtuvė
11:30 Visa tiesa apie ryklį
13:10 Šuo policininkas
15:00 Dauntono abatija
16:15 Kurt Sejitas ir Šura
17:20 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
18:50 TV3 sportas
18:55 TV3 orai
19:00 Šrekas Trečiasis
19:30 Filmo pertraukoje - Eurojackpot
20:55 Toras
23:05 Šefas ant ratų
01:30 Banditai
03:50 Programos pabaiga