TV3

| Pridėti pasirinkimą

Pn - 10-31
06:35 Teleparduotuvė
06:50 Slibinų dresuotojai
07:20 Simpsonai
07:50 Brazilijos aveniu
09:00 Daktarė Emilė Ouvens
10:00 Opiumas liaudžiai
10:30 Opiumas liaudžiai
11:00 Aistros spalvos
12:00 Ponas Jangas
12:30 Hantikas. Sekliai ir paslaptys
13:00 Mažylių nuotykiai
13:30 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
14:00 Slibinų dresuotojai
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Nemylima
16:30 TV Pagalba
18:15 Euras 2015
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Frankenvynis
21:15 Pasiutę šunys
23:00 Paranormalūs reiškiniai 4
00:50 Kruvinas derlius
JAV, siaubo filmas, 2011
02:25 Programos pabaiga
Šiandien - 11-01
07:00 Teleparduotuvė
07:15 Slibinų dresuotojai
07:50 Monstrų vidurinė
09:15 Atlantida. Prarastoji imperija
11:10 Mamos pasimatymas su vampyru
13:00 Karaliaus Saliamono kasyklos
14:50 Karaliaus Saliamono kasyklos
16:40 Namas, kuriame vaidenasi
18:30 TV3 žinios
18:50 TV3 sportas
18:55 TV3 orai
19:00 Šrekas. Ilgai ir laimingai
19:30 Filmo pertraukoje - Eurojackpot
20:55 A komanda
23:40 Nesusekamas
01:40 Slaptas reikalas
03:15 Programos pabaiga
Rytoj - 11-02
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Mano mažasis ponis
07:25 Smurfai
08:00 Didvyrių draugužiai
08:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
09:00 Sportuok su mumis
09:30 Laikas keistis
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Svajonių sodai
11:30 Aristokatės
13:00 Nimės sala
14:50 Dauntono abatija
16:15 Kurt Sejitas ir Šura
17:20 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
18:50 TV3 sportas
18:55 TV3 orai
19:00 Savaitės komentarai
19:30 Lietuvos talentai 2014
21:30 007 Kazino Royale
00:25 Išsisukinėjimai
02:20 Programos pabaiga
Poryt - 11-03
06:35 Teleparduotuvė
06:50 Simpsonai
07:20 Simpsonai
07:50 Virtuvė
08:25 Virtuvė
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Aistros spalvos
11:00 Šrekas. Ilgai ir laimingai
13:00 Bailus voveriukas
13:30 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
14:00 Slibinų dresuotojai
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Nemylima
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 VIRAL'as
20:30 Pasmerkti 3
21:00 Farai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:00 TV3 sportas
22:05 TV3 orai
22:10 Kerštas
23:10 Specialioji jūrų policijos tarnyba
00:10 Greislendas
01:10 Skandalas
02:00 Daktaras Hausas
02:50 Programos pabaiga