TV3

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 08-01
06:45 Teleparduotuvė
07:00 Pilotas Balu
07:30 Simpsonai
08:00 Brazilijos aveniu
09:10 Vestuvių muzikantai
10:10 Visada sakyk visada
11:15 Visos Australijos dulkės
12:20 Juodoji skylė
Kanada, nuotykių serialas, 2005
12:50 Transformeriai. Praimas
13:20 Antinas Narsuolis
13:50 Pilotas Balu
14:20 Simpsonai
14:50 Nuostabi meilė
15:50 Nuostabi meilė
16:45 Moterys meluoja geriau
17:15 Moterys meluoja geriau
17:50 Kvieskite daktarą!
18:30 TV3 žinios
19:00 TV3 sportas
19:05 TV3 orai
19:10 Madagaskaras 2
20:50 Taksi
22:50 Naktinis reisas
00:25 Žemės branduolys
03:00 Programos pabaiga
Rytoj - 08-02
06:45 Teleparduotuvė
07:00 Redakajus
07:30 Mažieji išdykėliai
07:45 Mažieji išdykėliai
08:00 Didvyrių draugužiai
08:30 Pilotas Balu
09:00 Antinas Narsuolis
09:30 Statybų TV
10:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
10:30 Paryžiaus monstras
12:10 Kai atkeliavo Zacharis Biveris
13:55 Tik draugai
15:50 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
16:15 Kobra 11
17:20 Ekstrasensai detektyvai
18:30 TV3 žinios
18:50 TV3 sportas
18:55 TV3 orai
19:00 Įsikūnijimas
19:30 Filmo pertraukoje - Eurojackpot
22:20 Terminalas
00:55 Narvelis
03:10 Programos pabaiga
Poryt - 08-03
06:45 Teleparduotuvė
07:00 Redakajus
07:30 Mažieji išdykėliai
07:45 Mažieji išdykėliai
08:00 Didvyrių draugužiai
08:30 Pilotas Balu
09:00 Antinas Narsuolis
09:30 Statybų TV
10:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
10:30 Garfildas trimačiame pasaulyje
12:00 Pirmasis Mauglio nuotykis. Ieškant ‘Dramblio Akies’ deimanto
13:50 Hugo išradimas
16:15 Kobra 11
17:20 Ekstrasensai detektyvai
18:30 TV3 žinios
18:50 TV3 sportas
18:55 TV3 orai
19:00 Karibų piratai. Numirėlio skrynia
22:00 Ypatingas būrys
00:15 Juodas kadilakas
02:10 Programos pabaiga
Pr - 08-04
06:45 Teleparduotuvė
07:00 Pilotas Balu
07:30 Simpsonai
08:00 Brazilijos aveniu
09:05 Meilės sūkuryje
10:10 Visada sakyk visada
11:15 Karibų piratai. Numirėlio skrynia
14:20 Simpsonai
14:50 Nuostabi meilė
15:50 Nuostabi meilė
16:45 Moterys meluoja geriau
17:15 Moterys meluoja geriau
17:50 Kvieskite daktarą!
18:30 TV3 žinios
18:45 TV3 sportas
18:55 TV3 orai
19:00 Draugiškos vyrų krepšinio rungtynės. Suomija - Lietuva
21:00 Meilė ar pinigai?
21:30 TV3 vakaro žinios
21:55 TV3 sportas
21:57 TV3 orai
22:00 Privati praktika
23:00 Man per brangu...
01:10 Daktaras Hausas
02:15 Programos pabaiga