TV3

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 07-06
06:00 Teleparduotuvė
06:15 Barbė - perlų princesė
07:45 Šnipė Harieta
09:50 Laisvės troškimas
12:00 Trys didvyriai. Ėjimas žirgu
13:30 Gera kompanija
JAV, komiška drama, 2004
15:50 Ponia Dautfajė
18:30 TV3 žinios
18:50 TV3 sportas
18:55 TV3 orai
19:00 Anapus tvoros
20:40 Tautiškos giesmės giedojimas. Tiesioginė transliacija.
21:05 Arvydas Sabonis. 11
23:15 Tarnybinis romanas. Dabartiniai laikai
01:10 Specialioji jūrų policijos tarnyba
02:05 Po kupolu
02:55 Programos pabaiga
Rytoj - 07-07
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Šeimos reikalai
07:25 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
07:55 Simpsonai
08:25 Simpsonai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Paskutinis iš Magikianų
10:30 Paskutinis iš Magikianų
11:00 Anapus tvoros
12:30 Transformeriai. Praimas
13:00 Madagaskaro pingvinai
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Mažoji nuotaka
15:00 Mažoji nuotaka
15:30 Laukinė Esmeralda
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Moterų laimė
20:00 Ta proga!..
21:00 Drąsios ir žavios
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Vaikis iš Filadelfijos
00:20 Dirbtinis intelektas
01:20 Specialioji jūrų policijos tarnyba
02:10 Po kupolu
03:00 Programos pabaiga
Poryt - 07-08
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Šeimos reikalai
07:25 Madagaskaro pingvinai
07:55 Simpsonai
08:25 Simpsonai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Paskutinis iš Magikianų
10:30 Paskutinis iš Magikianų
11:00 Ta proga!..
12:00 Drąsios ir žavios
12:30 Transformeriai. Praimas
13:00 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Mažoji nuotaka
15:00 Mažoji nuotaka
15:30 Laukinė Esmeralda
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Moterų laimė
20:00 Griūk iš juoko
21:00 Drąsios ir žavios
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:20 TV3 orai
22:25 Vikingų loto
22:30 Brolis
00:35 Dirbtinis intelektas
01:30 Specialioji jūrų policijos tarnyba
02:25 Po kupolu
03:15 Programos pabaiga
Kt - 07-09
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Šeimos reikalai
07:25 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
07:55 Simpsonai
08:25 Simpsonai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Paskutinis iš Magikianų
10:30 Paskutinis iš Magikianų
11:00 Griūk iš juoko
12:00 Drąsios ir žavios
12:30 Transformeriai. Praimas
13:00 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Mažoji nuotaka
15:00 Mažoji nuotaka
15:30 Laukinė Esmeralda
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Moterų laimė
20:00 Aplink pasaulį su žvaigžde
21:00 Drąsios ir žavios
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:20 TV3 orai
22:30 Brolis 2
01:10 Dirbtinis intelektas
02:05 Specialioji jūrų policijos tarnyba
02:55 Po kupolu
03:40 Programos pabaiga