TV3

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 05-28
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Bidamanų turnyras
07:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai
07:55 Ančiukų istorijos
08:30 Madagaskaro pingvinai
09:00 Mitybos ir sporto balansas
09:30 Mamyčių klubas
10:00 Svajonių ūkis
10:30 Skonio lenktynės
11:00 Atlantida. Prarastoji imperija
12:55 Šnipų vaikučiai
14:40 Trys vyrai ir kūdikis
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:15 TV3 sportas
19:20 TV3 orai
19:25 Eurojackpot
19:30 Persis Džeksonas. Monstrų jūra
JAV, fantastinis nuotykių filmas, 2013
21:40 Kapų plėšikė Lara Kroft. Gyvybės lopšys
00:00 Beverli Hilso policininkas 3
01:55 Linkėjimai iš Paryžiaus
03:30 Programos pabaiga
Rytoj - 05-29
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Bidamanų turnyras
07:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai
07:55 Ančiukų istorijos
08:30 Padėkime augti
09:00 Statybų TV
09:30 Virtuvės istorijos
10:00 Svajonių sodai
11:00 Laukiniai nuotykiai
12:30 Šnipų vaikučiai 2. Prarastų svajonių sala
14:45 Trys vyrai ir mažoji dama
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Guliverio kelionės
21:10 Geras žmogus
23:35 Jūros vilkas
01:15 Meilė iš reikalo
03:20 Programos pabaiga
Poryt - 05-30
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Ančiukų istorijos
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis
08:25 Monsunas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Privati praktika
11:00 Kapų plėšikė Lara Kroft. Gyvybės lopšys
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Mažoji nuotaka
15:00 Mažoji nuotaka
15:30 Aistra ir valdžia
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Rezidentai
20:00 Svotai
21:00 Apie mus ir Kazlauskus
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Apsukrios kambarinės
23:30 Kastlas
00:30 Pagrindinis įkaltis
01:25 Mažylė Houp
01:50 Privati praktika
02:40 Programos pabaiga
An - 05-31
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Ančiukų istorijos
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis
08:25 Rezidentai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Privati praktika
11:00 Svotai
12:00 Apie mus ir Kazlauskus
12:30 Slibinų dresuotojai
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Mažoji nuotaka
15:00 Mažoji nuotaka
15:30 Aistra ir valdžia
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Rezidentai
20:00 Svotai
21:00 Sofos ekspertai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:20 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Skrydžio planas
00:20 Gražuolė ir pabaisa
01:20 Mažylė Houp
01:45 Privati praktika
02:35 Programos pabaiga