TV3

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 04-17
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Slibinų dresuotojai
07:25 Simpsonai
07:55 Skunk Fu
08:15 Skunk Fu
08:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
09:00 Kempiniukas Plačiakelnis
09:30 Kempiniukas Plačiakelnis
10:00 Dinotopija
11:50 Skunk Fu
12:05 Skunk Fu
12:25 Nepaprastas pasaulis
Australija, Kanada, fantastinis serialas 2009
12:55 Drakonų medžiotojai
13:30 Ančiukas Donaldas ir draugai
14:00 Slibinų dresuotojai
14:30 Simpsonai
15:00 Sutarties sąlygos
16:00 Nepaklusni širdis
17:00 Kvieskite daktarą!
17:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Pamiršk mane
20:00 Kitoks tyrimas. Ekstrasensų tiesa
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
21:50 TV3 sportas
21:53 TV3 orai
21:55 Žalioji enciklopedija
22:00 Pavojus rojuje
23:05 Gražuolė ir pabaisa
00:00 24 valandos
01:05 CSI Majamis
01:55 Ryšys
02:45 Eureka
03:35 Trapučio parkas
04:00 Programos pabaiga
Rytoj - 04-18
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Slibinų dresuotojai
07:25 Simpsonai
07:55 Skunk Fu
08:15 Skunk Fu
08:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
09:00 Kempiniukas Plačiakelnis
09:30 Kempiniukas Plačiakelnis
10:00 Dinotopija
11:50 Skunk Fu
12:05 Skunk Fu
12:25 Nepaprastas pasaulis
12:55 Drakonų medžiotojai
13:30 Ančiukas Donaldas ir draugai
14:00 Slibinų dresuotojai
14:30 Simpsonai
15:00 Sutarties sąlygos
16:00 Nepaklusni širdis
17:00 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Monstrai prieš ateivius
21:15 Ir čia priėjo Poli
23:05 Juokdarių vakarienė
01:25 Širdgėlos kalba
03:10 Baimės gniaužtuose
04:40 Programos pabaiga
Poryt - 04-19
06:45 Teleparduotuvė
07:00 Beibleidai. Metalo meistrai
07:30 Bidamanų turnyras
08:00 Bailus voveriukas
08:30 Ančiukas Donaldas ir draugai
09:00 Tobula moteris
09:30 Mamyčių klubas
10:00 Svajonių sodai
11:00 Kadetė Kelė
13:05 Itališkas apiplėšimas
15:20 TV Pagalba
16:45 Kvieskite daktarą!
17:20 Ekstrasensai detektyvai
18:30 TV3 žinios
18:55 TV3 sportas
18:58 TV3 orai
19:00 Pelės medžioklė
19:30 Filmo pertraukoje - Eurojackpot
21:00 Kodas L.O.B.I.A.I.: Paslapčių knyga
23:30 Černobylio dienoraščiai
01:15 Auksinės gėlės prakeiksmas
03:15 Pavojingasis Bankokas
04:55 Programos pabaiga
Se - 04-20
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
07:25 Monstrai prieš ateivius
09:10 Tigro filmas
10:45 Mergina vaikino kelnėse
12:55 Krokodilas Dandis
14:55 Gelbėtojai
16:35 Nimės sala
18:30 TV3 žinios
18:50 TV3 sportas
18:55 TV3 orai
19:00 Savaitės komentarai
19:30 Chorų karai
22:15 Džobsas
00:40 Ana Karenina
02:35 Ir čia priėjo Poli
04:05 Programos pabaiga