TV3

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 11-29
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Mano mažasis ponis
07:25 Smurfai
08:00 Didvyrių draugužiai
08:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
09:00 Statybų TV
09:30 Mamyčių klubas
10:00 Tobula moteris
10:30 Beatos virtuvė
11:30 Anastasija
13:20 Spąstai tėvams II
15:05 Dauntono abatija
16:15 Kurt Sejitas ir Šura
17:20 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
18:50 TV3 sportas
18:55 TV3 orai
19:00 Išsipildymo akcijos paramos koncertas. Eglučių įžiebimo ceremonija
20:10 Koncerto pertraukoje - Eurojackpot
23:00 Džonas Karteris
01:35 Rekrutas
03:35 Programos pabaiga
Rytoj - 11-30
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Mažieji išdykėliai
07:15 Mažieji išdykėliai
07:25 Smurfai
08:00 Didvyrių draugužiai
08:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
09:00 Sportuok su mumis
09:30 Laikas keistis
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Svajonių sodai
11:30 101 dalmatinas
13:10 Spąstai tėvams 3
15:05 Dauntono abatija
16:15 Kurt Sejitas ir Šura
17:20 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
18:50 TV3 sportas
18:55 TV3 orai
19:00 Savaitės komentarai
19:30 Lietuvos talentai 2014
21:30 Neįmanoma misija. Šmėklos protokolas
00:05 Avarija. Šeima pavojuje
01:55 Programos pabaiga
Poryt - 12-01
06:35 Teleparduotuvė
06:50 Simpsonai
07:20 Simpsonai
07:50 Virtuvė 3
08:25 Virtuvė 3
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Aistros spalvos
11:00 101 dalmatinas
12:55 Ančiukas Donaldas ir draugai
13:30 Vėžliukai nindzės
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Nemylima
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 VIRAL'as
20:30 Pasmerkti 3
21:00 Farai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:00 TV3 sportas
22:05 TV3 orai
22:10 Kerštas
23:10 Išdavystė
00:10 Specialioji jūrų policijos tarnyba
01:10 Elitinis būrys
01:40 Nuodėmingoji Kalifornija
02:10 Biuras
02:40 Programos pabaiga
An - 12-02
06:30 Teleparduotuvė
06:45 Simpsonai
06:55 Serialo pertraukoje - Žalioji enciklopedija
07:20 Simpsonai
07:50 Virtuvė 3
08:25 Virtuvė 3
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Aistros spalvos
11:00 TV Pagalba
12:55 Ančiukas Donaldas ir draugai
13:30 Vėžliukai nindzės
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Nemylima
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Prieš srovę
20:30 Pasmerkti 3
21:00 VIP
21:30 TV3 vakaro žinios
22:00 TV3 sportas
22:05 TV3 orai
22:10 Nematoma riba
23:15 Išdavystė
00:15 CSI kriminalistai
01:10 Elitinis būrys
01:40 Nuodėmingoji Kalifornija
02:10 Biuras
02:40 Programos pabaiga