TV3

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 09-21
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Mano mažasis ponis
07:25 Mažieji išdykėliai
07:45 Mažieji išdykėliai
08:00 Didvyrių draugužiai
08:30 Gufis ir jo sūnus Maksas
09:00 Sportuok su mumis
09:30 Laikas keistis
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Svajonių sodai
11:30 Katinas su skrybėle
13:05 Nuotakos tėvas
JAV, komedija, 1991
15:10 Dauntono abatija
16:15 Kurt Sejitas ir Šura
17:20 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
18:50 TV3 sportas
18:55 TV3 orai
19:00 Savaitės komentarai
19:30 Lietuvos talentai 2014
21:15 Raudonoji aušra
23:05 Džefas, gyvenantis namuose
00:50 Zokomonas
02:50 Programos pabaiga
Rytoj - 09-22
06:35 Teleparduotuvė
06:50 Kempiniukas
07:20 Simpsonai
07:50 Brazilijos aveniu
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Susikeitę broliai
11:00 Transformeriai
14:00 Kempiniukas
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Nemylima
16:30 TV Pagalba
17:40 Kvieskite daktarą!
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 VIRAL'as
20:30 Pasmerkti 3
21:00 Farai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:00 TV3 sportas
22:05 TV3 orai
22:10 Kerštas
23:10 Specialioji jūrų policijos tarnyba
00:00 Transporteris
00:10 Transporteris
01:10 Liudininkai
02:00 Choras
02:55 Biuras
03:20 Biuras
03:45 Programos pabaiga
Poryt - 09-23
06:30 Teleparduotuvė
06:45 Kempiniukas
06:55 Serialo pertraukoje - Žalioji enciklopedija
07:20 Simpsonai
07:50 Brazilijos aveniu
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Susikeitę broliai
11:00 Aistros spalvos
12:00 Šeimos reikalai
12:30 Transformeriai. Praimas
13:00 Mažylių nuotykiai
13:30 Gufis ir jo sūnus Maksas
14:00 Kempiniukas
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Nemylima
16:30 TV Pagalba
17:40 Kvieskite daktarą!
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Prieš srovę
20:30 Pasmerkti 3
21:00 VIP
21:30 TV3 vakaro žinios
22:00 TV3 sportas
22:05 TV3 orai
22:10 Nematoma riba
23:20 CSI kriminalistai
00:20 Transporteris
01:20 Liudininkai
02:10 Choras
03:05 Amerikiečiai
04:25 Programos pabaiga
Tr - 09-24
06:35 Teleparduotuvė
06:50 Kempiniukas
07:20 Simpsonai
07:50 Brazilijos aveniu
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Susikeitę broliai
11:00 Aistros spalvos
12:00 Ponas Jangas
12:30 Transformeriai. Praimas
13:00 Mažylių nuotykiai
13:30 Gufis ir jo sūnus Maksas
14:00 Kempiniukas
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Nemylima
16:30 TV Pagalba
17:40 Kvieskite daktarą!
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Inspektorius Mažylis
20:30 Pasmerkti 3
21:00 Aš – kino žvaigždė
21:30 TV3 vakaro žinios
21:55 TV3 sportas
22:00 TV3 orai
22:05 Vikingų loto
22:10 Elementaru
23:10 Pelkė
00:10 Transporteris
01:10 Liudininkai
02:05 Choras
02:55 Amerikiečiai
03:55 Programos pabaiga