TV3

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 04-23
06:15 Teleparduotuvė
06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Nindžago: Spinjitzu meistrai
07:30 Vėžliukai nindzės
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Mamyčių klubas
09:00 Kulinariniai triukai
09:30 Penkių žvaigždučių būstas
10:00 Svajonių sodai
11:00 PREMJERA. Beždžioniukas Montis
12:45 Jaunosios verslininkės dienoraštis
JAV, romantinė komedija, 2010
14:20 Veiverlio pilies burtininkai
16:15 Ekstrasensų mūšis
18:00 Raudonas kilimas
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 K95
22:00 PREMJERA. Silpnybės
23:55 Nepatikimi kaimynai
01:45 Programos pabaiga
Rytoj - 04-24
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Nuotykių metas
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Hubertas ir Staleris
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Virtuvė
10:30 Virtuvė
11:05 Pono Poperio pingvinai
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Itališka meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Rezidentai
20:00 Pakartok!
21:00 Šviesoforas
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Kleitono bazė
00:35 Transporteris
01:35 Specialioji jūrų policijos tarnyba
02:25 Apsukrios kambarinės
03:15 Programos pabaiga
Poryt - 04-25
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Nuotykių metas
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Rezidentai
08:25 Šviesoforas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Virtuvė
10:30 Virtuvė
11:00 Du tėvai ir du sūnūs
11:30 Du tėvai ir du sūnūs
12:05 Pakartok!
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Itališka meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Rezidentai
20:00 Prieš srovę
21:00 Šviesoforas
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Kalėjimo bėgliai
23:30 24 valandos. Palikimas
00:30 Transporteris
01:30 Specialioji jūrų policijos tarnyba
02:20 Apsukrios kambarinės
03:15 Programos pabaiga
Tr - 04-26
06:10 Teleparduotuvė
06:25 Nuotykių metas
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Rezidentai
08:25 Šviesoforas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Virtuvė
10:30 Virtuvė
11:00 Du tėvai ir du sūnūs
11:30 Du tėvai ir du sūnūs
12:05 Prieš srovę
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Itališka meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Rezidentai
20:00 Gero vakaro šou
21:00 Šviesoforas
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:20 TV3 orai
22:25 Vikingų loto
22:30 PREMJERA. Mašina
00:15 Transporteris
01:20 Specialioji jūrų policijos tarnyba
02:10 Apsukrios kambarinės
03:00 Programos pabaiga