TV3

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 07-22
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Žalioji enciklopedija
07:00 Pilotas Balu
07:30 Simpsonai
08:00 Brazilijos aveniu
09:05 Meilės sūkuryje
10:10 Visada sakyk visada
11:15 Aklos vestuvės
Lietuva, socialinis eksperimentas, 2014
12:20 Juodoji skylė
12:50 Transformeriai. Praimas
13:20 Antinas Narsuolis
13:50 Pilotas Balu
14:20 Simpsonai
14:50 Nuostabi meilė
15:50 Nuostabi meilė
16:45 Moterys meluoja geriau
17:15 Moterys meluoja geriau
17:50 Kvieskite daktarą!
18:30 TV3 žinios
19:15 TV3 sportas
19:20 TV3 orai
19:25 TV Pagalba
20:00 Žvaigždžių dešimtukas. Vasara
21:00 Meilė ar pinigai?
21:30 TV3 vakaro žinios
21:55 TV3 sportas
21:57 TV3 orai
22:00 Agentūra S.K.Y.D.A.S.
23:00 Amerikos nindzė
01:00 Tikrasis teisingumas
01:50 Programos pabaiga
Rytoj - 07-23
06:45 Teleparduotuvė
07:00 Pilotas Balu
07:30 Simpsonai
08:00 Brazilijos aveniu
09:05 Meilės sūkuryje
10:10 Visada sakyk visada
11:15 Žvaigždžių dešimtukas. Vasara
12:20 Juodoji skylė
12:50 Transformeriai. Praimas
13:20 Antinas Narsuolis
13:50 Pilotas Balu
14:20 Simpsonai
14:50 Nuostabi meilė
15:50 Nuostabi meilė
16:45 Moterys meluoja geriau
17:15 Moterys meluoja geriau
17:50 Kvieskite daktarą!
18:30 TV3 žinios
19:15 TV3 sportas
19:20 TV3 orai
19:25 TV Pagalba
20:00 Inspektorius Mažylis
21:00 Meilė ar pinigai?
21:30 TV3 vakaro žinios
21:55 TV3 sportas
21:57 TV3 orai
22:00 Vikingų loto
22:05 Daktaras Hausas
23:05 Amerikos nindzė 2
00:55 Daktaras Hausas
01:45 Programos pabaiga
Poryt - 07-24
06:45 Teleparduotuvė
07:00 Pilotas Balu
07:30 Simpsonai
08:00 Brazilijos aveniu
09:05 Meilės sūkuryje
10:10 Visada sakyk visada
11:15 Inspektorius Mažylis
12:20 Juodoji skylė
12:50 Transformeriai. Praimas
13:20 Antinas Narsuolis
13:50 Pilotas Balu
14:20 Simpsonai
14:50 Nuostabi meilė
15:50 Nuostabi meilė
16:45 Moterys meluoja geriau
17:15 Moterys meluoja geriau
17:50 Kvieskite daktarą!
18:30 TV3 žinios
19:15 TV3 sportas
19:20 TV3 orai
19:25 TV Pagalba
20:00 Mano geriausia draugė
21:00 Meilė ar pinigai?
21:30 TV3 vakaro žinios
21:50 TV3 sportas
21:52 TV3 orai
21:55 Žalioji enciklopedija
22:00 Gelbėtojų būrys
23:00 Už priešo linijos. Kolumbija
00:55 Daktaras Hausas
01:50 Programos pabaiga
Pn - 07-25
06:45 Teleparduotuvė
07:00 Pilotas Balu
07:30 Simpsonai
08:00 Brazilijos aveniu
09:10 Vestuvių muzikantai
10:10 Visada sakyk visada
11:15 Mano geriausia draugė
12:20 Juodoji skylė
12:50 Transformeriai. Praimas
13:20 Antinas Narsuolis
13:50 Pilotas Balu
14:20 Simpsonai
14:50 Nuostabi meilė
15:50 Nuostabi meilė
16:45 Moterys meluoja geriau
17:15 Moterys meluoja geriau
17:50 Kvieskite daktarą!
18:30 TV3 žinios
19:00 TV3 sportas
19:05 TV3 orai
19:10 Madagaskaras
20:50 Ekstraordinarių džentelmenų lyga
23:05 Gyventoja
00:55 Mūsų šeimos vestuvės
02:45 Programos pabaiga