BTV

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 09-24
06:05 Pričiupom!
06:30 Diagnozė - žmogžudystė (21)
07:20 Diagnozė - žmogžudystė (22)
08:10 Diagnozė - žmogžudystė (1)
09:00 Brydės
09:30 Apie žūklę
10:00 Pričiupom!
10:30 Pričiupom!
11:00 Lietuvos galiūnų čempionato kvalifikacija. Trakai
12:00 Amerikietiškos imtynės (37)
13:00 Amerikietiškos imtynės (37)
14:00 Mistinės istorijos (15)
15:00 Mistinės istorijos (16)
16:00 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos (32)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 44-as skyrius (51)
19:00 Už vaikystę
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Muzikinė kaukė
00:30 AŠTRUS KINAS Kruvinoji Valentino naktis
(My Bloody Valentine). Rež.: Patrick Lussier. Vaid.: Jensen Ackles, Jaime King, Kerr Smith. JAV. 2009. Siaubo trileris.
02:15 Liežuvautoja (8)
03:00 Liežuvautoja (9)
03:40 Muzikinė kaukė
Šiandien - 09-25
06:00 Pasaulio profesionalų imtynės (22)
07:00 Savaitės kriminalai
07:30 Sveikatos kodas
08:30 Tauro ragas
09:00 Viena už visus (71)
09:30 Viena už visus (72)
10:05 Beatos virtuvė
11:00 BBC dokumentika. Laukinių gyvūnų pasaulis (1)
12:00 BBC dokumentika. Laukinių gyvūnų pasaulis (2)
13:00 Už vaikystę
13:30 Sveikinimai
16:00 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos (33)
17:05 Muchtaro sugrįžimas
18:05 44-as skyrius (52)
19:05 Aš - šnipas
21:00 Juodasis sąrašas (3)
22:00 Juodasis sąrašas (4)
23:00 Viliojimo menas
00:45 Kruvinoji Valentino naktis
02:25 Aš - šnipas
03:55 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos (32)
04:50 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos (33)
Rytoj - 09-26
06:10 Sveikatos ABC televitrina
06:35 Muchtaro sugrįžimas
07:30 Tokia tarnyba (1)
08:25 Muchtaro sugrįžimas
09:25 Mistinės istorijos (15)
10:30 Sudužusių žibintų gatvės (27)
11:35 Prokurorų patikrinimas (340)
12:45 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Diagnozė - žmogžudystė (2)
14:50 Tokia tarnyba (2)
15:45 Prokurorų patikrinimas (241)
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Sudužusių žibintų gatvės (28)
19:30 PREMJERA Vladimiras Vysockis: „Ačiū, kad gyvas“ (1)
20:30 Pričiupom!
21:00 Farai
21:30 Terminatorius 3. Mašinų prisikėlimas
23:45 Viliojimo menas
01:25 Muchtaro sugrįžimas
02:15 Juodasis sąrašas (3)
03:00 Juodasis sąrašas (4)
03:45 Vladimiras Vysockis: „Ačiū, kad gyvas“ (1)
04:40 Farai
Poryt - 09-27
05:05 Laukinių gyvūnų pasaulis (1)
06:35 Muchtaro sugrįžimas
07:30 Tokia tarnyba (2)
08:25 Muchtaro sugrįžimas
09:25 Mistinės istorijos (16)
10:30 Sudužusių žibintų gatvės (28)
11:35 Prokurorų patikrinimas (241)
12:45 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Diagnozė - žmogžudystė (3)
14:50 Tokia tarnyba (3)
15:45 Prokurorų patikrinimas (242)
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Sudužusių žibintų gatvės (29)
19:30 PREMJERA Vladimiras Vysockis: „Ačiū, kad gyvas“ (2)
20:30 Pričiupom!
21:00 Pavariau (10)
21:30 Alaus šventė
23:50 Terminatorius 3. Mašinų prisikėlimas
01:50 Muchtaro sugrįžimas
02:40 Liežuvautoja (10)
03:20 Kalbame ir rodome (378)
04:05 Vladimiras Vysockis: „Ačiū, kad gyvas“ (2)