BTV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 11-22
07:00 Jokių kliūčių (6)
08:00 Amerikos talentai (38)
09:00 Laba diena
09:30 Apie žūklę
10:00 Padėkime augti
Laida apie vaikų auginimą ir ugdymą. Vedėja Laura Imbrasienė.
10:30 Šefas rekomenduoja
11:00 Pasaulio galiūnų čempionų lygos etapas Portugalijoje
12:00 Arčiau mūsų
12:30 Mitiajaus pasakėlės (9)
13:00 Džiunglių princesė Šina (17)
14:00 Šeimynėlė (29)
14:30 Šeimynėlė (30)
15:00 Šeimynėlė (31)
15:30 Šeimynėlė (32)
16:00 Muchtaro sugrįžimas
17:00 Brolis už brolį (17)
18:00 Ekstrasensų mūšis (22)
19:00 Muzikinė kaukė
21:00 MANO HEROJUS Atsitraukimas
23:00 AŠTRUS KINAS Kasyklos
00:20 Farai
00:50 Prokurorų patikrinimas (206)
01:55 Bamba TV
Rytoj - 11-23
07:00 Ekstrasensų mūšis (22)
08:00 Pirmas kartas su žvaigžde
08:30 Tauro ragas
09:00 Autopilotas
09:30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
10:00 Sekmadienio rytas
10:50 Gamta iš arti
11:00 Sveikatos kodas
11:52 Nacionalinė loterija
12:00 Nacionalinė Geografija. Pavojingi susitikimai (5)
13:00 Džiunglių princesė Šina (18)
14:00 Sveikinimai
16:00 Muchtaro sugrįžimas
17:00 Brolis už brolį (18)
18:00 Ekstrasensų mūšis (23)
19:00 MEILĖS ISTORIJOS Rosamunde Pilcher. Gyvatės rojuje
21:00 Grubus žaidimas (3)
22:00 Grubus žaidimas (4)
23:00 Bebras
00:55 Bamba TV
Poryt - 11-24
06:00 Sveikatos ABC televitrina
06:45 Gamta iš arti
07:00 Muchtaro sugrįžimas
08:00 Ekstrasensų mūšis (23)
09:00 Brolis už brolį (17)
10:00 Brolis už brolį (18)
11:00 Kalbame ir rodome (361)
12:00 Prokurorų patikrinimas (206)
13:10 Muchtaro sugrįžimas
14:10 Šeimynėlė (29)
14:45 Amerikos talentai (39)
15:45 Prokurorų patikrinimas (207)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Vedęs ir turi vaikų (7)
19:00 Detektyvė Džonson (6)
20:00 Naktis ir diena. Vilnius
21:00 Savaitės kriminalai
21:30 Oušeno tryliktukas
23:55 Sostų karai (8)
00:45 Bamba TV
An - 11-25
07:00 Muchtaro sugrįžimas
08:00 Naktis ir diena. Vilnius
09:00 Rosamunde Pilcher. Gyvatės rojuje
11:00 Kalbame ir rodome (362)
12:00 Prokurorų patikrinimas (207)
13:10 Muchtaro sugrįžimas
14:10 Vedęs ir turi vaikų (7)
14:45 Amerikos talentai (40)
15:45 Prokurorų patikrinimas (208)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Vedęs ir turi vaikų (8)
19:00 Detektyvė Džonson (7)
20:00 Naktis ir diena. Vilnius
21:00 Farai
21:30 Nepėsčias Džo
23:30 Sostų karai (9)
01:00 Detektyvė Džonson (6)
01:55 Prokurorų patikrinimas (207)
03:00 Bamba TV