BTV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 08-30
06:35 Mistinės istorijos (7)
07:30 Brydės
08:00 Skonis
10:00 FAILAI X. Aukso vilnos paieškos
(In Search Of The Golden Fleece). Rež.: Franz Leopold Schmelzer. Vokietija. 2010. Dokumentinis filmas.
11:00 Sveikatos kodas
12:00 Nacionalinė Geografija. Pasaulio keistuoliai (1)
13:00 Nacionalinė Geografija. Pasaulio keistuoliai (2)
14:00 Sveikinimai
16:00 Muchtaro sugrįžimas
17:00 Žurovas. Mirtinas numeris. II dalis
18:00 Mistinės istorijos (8)
19:00 MEILĖS ISTORIJOS Inga Lindstrom. Milijonierių niekas nebučiuoja
21:00 Kultas (15)
22:00 Kultas (1)
23:00 Hanos kerštas
00:40 Mano mylimiausia ragana (32)
01:10 Mano mylimiausia ragana (33)
01:40 Bamba TV
Rytoj - 08-31
06:35 Sveikatos ABC televitrina
07:00 Muchtaro sugrįžimas
07:55 FAILAI X. Aukso vilnos paieškos
08:55 Penktoji pavara (13)
09:50 Nacionalinė Geografija. Pasaulio keistuoliai (1)
10:45 Kalbame ir rodome (252)
11:40 Prokurorų patikrinimas (64)
12:50 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Mano virtuvė geriausia (10)
14:50 Amerikos talentai (19)
15:45 Prokurorų patikrinimas (65)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:25 Mentalistas (20)
19:25 Policija ir Ko (2)
20:25 Pagalbos skambutis
21:30 Poseidonas
23:20 Detektyvė Džonson (10)
00:45 Mano mylimiausia ragana (34)
01:15 Mano mylimiausia ragana (35)
01:45 Bamba TV
Poryt - 09-01
06:00 Policija ir Ko (69)
07:00 Muchtaro sugrįžimas
07:55 Policija ir Ko (2)
08:55 Dainuok mano dainą
10:45 Kalbame ir rodome (253)
11:40 Prokurorų patikrinimas (65)
12:50 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Mano virtuvė geriausia (11)
14:50 Amerikos talentai (20)
15:45 Prokurorų patikrinimas (66)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:25 Mentalistas (21)
19:25 Policija ir Ko (3)
20:25 Atsargiai - moterys! (1)
21:00 Farai
21:30 Iki dugno!
23:15 Detektyvė Džonson (11)
00:15 Mentalistas (20)
01:10 Prokurorų patikrinimas (65)
02:15 Bamba TV
Tr - 09-02
06:00 Policija ir Ko (1)
07:00 Muchtaro sugrįžimas
07:55 Policija ir Ko (3)
08:55 Mistinės istorijos (8)
09:50 Mistinės istorijos (2)
10:45 Kalbame ir rodome (254)
11:40 Prokurorų patikrinimas (66)
12:45 Muchtaro sugrįžimas
13:40 Mano virtuvė geriausia (12)
15:00 Amerikos talentai (21)
15:55 Prokurorų patikrinimas (67)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:25 Mentalistas (22)
19:25 Policija ir Ko (4)
20:25 Atsargiai - moterys! (2)
21:00 Farai
21:30 PREMJERA Nuo 5 iki 7. Įsimylėjėlių laikas
23:20 Detektyvė Džonson (12)
00:10 Mentalistas (21)
01:05 Prokurorų patikrinimas (66)
02:10 Bamba TV