BTV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 10-27
05:05 Kalbame ir rodome (387)
06:35 Džeikas, Storulis ir šuo (10)
07:30 Tokia tarnyba (24)
08:25 Mistinės istorijos (27)
09:25 Mistinės istorijos (29)
10:30 Sudužusių žibintų gatvės (10)
11:35 Prokurorų patikrinimas (263)
12:45 Muchtaro sugrįžimas
(Vozvroshchenije Muhtara 2). Vaid.: Oksana Stashenko, Konstantin Kostyshin, Oleg Maslennikov, Natalya Yunikova. Rusija. Kriminalinis serialas.
13:50 Diagnozė - žmogžudystė (1)
14:50 Tokia tarnyba (25)
15:45 Prokurorų patikrinimas (264)
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Sudužusių žibintų gatvės (11)
19:30 Farų karai (7)
20:30 Farų karai (8)
21:30 Gaujos vyrukai
23:20 Holivudo žmogžudysčių skyrius
01:30 Džeikas, Storulis ir šuo (10)
02:15 Vampyro dienoraščiai (18)
02:55 Diagnozė - žmogžudystė (22)
03:40 Diagnozė - žmogžudystė (23)
04:25 Savaitės kriminalai
04:50 Pasienio sargyba
Rytoj - 10-28
06:35 Džeikas, Storulis ir šuo (11)
07:30 Tokia tarnyba (25)
08:25 Žurovas (17)
09:25 Žurovas (18)
10:30 Sudužusių žibintų gatvės (11)
11:35 Prokurorų patikrinimas (264)
12:45 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Diagnozė - žmogžudystė (2)
14:50 Tokia tarnyba (26)
15:45 Prokurorų patikrinimas (265)
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Sudužusių žibintų gatvės (12)
19:30 Amerikietiškos imtynės (42)
20:30 Amerikietiškos imtynės (42)
21:30 Mirties apsuptyje 2
23:20 Gaujos vyrukai
01:00 Džeikas, Storulis ir šuo (11)
01:50 Vampyro dienoraščiai (19)
02:30 Mirties apsuptyje 2
03:55 Žurovas (17)
04:45 Žurovas (18)
Poryt - 10-29
06:05 Savaitės kriminalai
06:30 Diagnozė - žmogžudystė (24)
07:20 Diagnozė - žmogžudystė (1)
08:10 Diagnozė - žmogžudystė (2)
09:00 Autopilotas
09:30 Apie žūklę
10:00 Mieliausias Amerikos augintinis (1)
11:00 Galiūnų čempionų lyga. Olandija
12:05 Pavariau (14)
12:35 Mistinės istorijos (30)
13:40 Mistinės istorijos (31)
14:45 Mistinės istorijos (32)
15:50 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos (40)
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Pasienio sargyba
18:30 Keliauk ir ragauk. Lietuva
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 MANO HEROJUS Keršto valanda. Teisingumas
00:00 AŠTRUS KINAS Karantinas
01:45 Vampyro dienoraščiai (18)
02:30 Vampyro dienoraščiai (19)
03:00 Muzikinė kaukė
03:10 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos (40)
Se - 10-30
05:10 Galiūnų čempionų lyga. Olandija
07:30 Sveikatos kodas
08:30 Tauro ragas
09:00 Viena už visus (83)
09:35 Viena už visus (84)
10:10 Beatos virtuvė
11:00 BBC dokumentika. Ledo žemė (1)
12:05 BBC dokumentika. Ledo žemė (2)
13:15 Sveikinimai
15:50 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos (3)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Šuo (8)
19:10 Provincialai Niujorke
21:00 Juodasis sąrašas (13)
22:00 Juodasis sąrašas (14)
23:00 Sąžiningas žaidimas
00:45 Keršto valanda. Teisingumas
02:20 Karantinas
03:45 Provincialai Niujorke