BTV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 06-26
06:15 Sveikatos ABC televitrina
06:40 Džeikas, Storulis ir šuo (7)
07:35 Diagnozė - žmogžudystė (14)
08:35 Tokia tarnyba (48)
09:30 Voratinklis (12)
10:30 Muchtaro sugrįžimas
11:30 Prokurorų patikrinimas (452)
12:45 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Diagnozė - žmogžudystė (15)
14:50 Tokia tarnyba (49)
15:45 Prokurorų patikrinimas (453)
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Savas žmogus (23)
19:30 Voratinklis. Dingę be žinios. I dalis
20:30 Farai
21:00 Aš esu legenda
22:55 Tai kur po velnių tie Morganai?
(Did You Hear About The Morgans?). Rež.: Marc Lawrence. Vaid.: Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Jesse Liebman. JAV. 2009. Romantinė komedija.
01:00 Akloji zona (7)
01:50 Akloji zona (8)
02:40 Džeikas, Storulis ir šuo (7)
03:25 Vaikystė laukinėje gamtoje
Rytoj - 06-27
06:40 Džeikas, Storulis ir šuo (8)
07:35 Diagnozė - žmogžudystė (15)
08:35 Tokia tarnyba (49)
09:30 Voratinklis (13)
10:30 Muchtaro sugrįžimas
11:30 Prokurorų patikrinimas (453)
12:45 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Diagnozė - žmogžudystė (16)
14:50 Tokia tarnyba (50)
15:45 Prokurorų patikrinimas (454)
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Savas žmogus (24)
19:30 Voratinklis. Dingę be žinios. II dalis
20:30 Pasienio sargyba
21:00 Nuogas ginklas: iš policijos metraščių
22:45 Aš esu legenda
00:40 Gyvi numirėliai (9)
01:30 Džeikas, Storulis ir šuo (8)
02:15 Penktoji pavara (12)
03:00 Pasienio sargyba
03:25 Penktoji pavara (13)
Poryt - 06-28
06:40 Džeikas, Storulis ir šuo (9)
07:35 Diagnozė - žmogžudystė (16)
08:35 Tokia tarnyba (50)
09:30 Voratinklis (14)
10:30 44-as skyrius (56)
11:30 Prokurorų patikrinimas (454)
12:45 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Diagnozė - žmogžudystė (17)
14:50 Tokia tarnyba (51)
15:45 Prokurorų patikrinimas (455)
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Savas žmogus (25)
19:30 Voratinklis. Dingę be žinios. III dalis
20:30 Pagalbos skambutis
21:00 Auka
22:50 Nuogas ginklas: iš policijos metraščių
00:35 Gyvi numirėliai (10)
01:25 Džeikas, Storulis ir šuo (9)
02:15 Penktoji pavara (13)
03:00 Pagalbos skambutis
03:25 Penktoji pavara (14)
Kt - 06-29
06:40 Džeikas, Storulis ir šuo (10)
07:35 Diagnozė - žmogžudystė (17)
08:35 Tokia tarnyba (51)
09:30 Voratinklis (15)
10:30 44-as skyrius (57)
11:30 Prokurorų patikrinimas (455)
12:45 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Diagnozė - žmogžudystė (18)
14:50 Tokia tarnyba (52)
15:45 Prokurorų patikrinimas (456)
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Savas žmogus (26)
19:30 Voratinklis. Dingę be žinios. IV dalis
20:30 Savaitės kriminalai
21:00 Amerikos nindzė 5
23:10 Auka
00:55 Gyvi numirėliai (11)
01:45 Džeikas, Storulis ir šuo (10)
02:35 Savas žmogus (24)
03:25 Savas žmogus (25)
04:15 Savas žmogus (26)