BTV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 07-26
07:00 Yra kaip yra
08:00 Galileo
08:30 Driftas su D1 Sport
09:00 Brydės
09:30 Apie žūklę
10:00 Atsargiai - moterys! (9)
10:30 Kviečiu vakarienės
11:00 Lietuvos galiūnų čempionato II-etapas
12:00 Žmogus prieš gamtą. Įdomiausi momentai (8)
13:00 Prajuokink mane
14:00 Milijonieriai
15:00 Šeimynėlė (17, 18)
16:00 Muchtaro sugrįžimas
17:00 Brolis už brolį (8)
18:00 Ekstrasensai detektyvai (9)
19:00 Savaitės kriminalai
19:30 Skonis
21:30 MANO HEROJUS Drakono bučinys
23:35 AŠTRUS KINAS Palikti vandenyne
01:35 Laukinis (24)
02:35 Bamba TV
Interaktyvusis šou suaugusiems.. 2013
Rytoj - 07-27
07:00 Yra kaip yra
07:55 Nacionalinė loterija
08:00 Galileo
08:30 Tauro ragas
09:00 Mitų griovėjai (16)
10:00 Pašėlusios močiutės
10:50 Gamta iš arti
11:00 Meilės sala (4)
12:00 Plėšrūnai. Negailestingi žudikai (2)
13:00 Prajuokink mane
14:00 Sveikinimai
16:00 Muchtaro sugrįžimas
17:00 Brolis už brolį (9)
18:00 Ekstrasensai detektyvai (10)
19:00 MEILĖS ISTORIJOS Rosamunde Pilcher. Pavogta vasara
21:00 RUSŲ KINAS Akla višta
23:15 Bagerio Vanso legenda
01:15 Bamba TV
Poryt - 07-28
06:00 Sveikatos ABC televitrina
06:45 Gamta iš arti
07:00 Muchtaro sugrįžimas
08:00 Mistinės istorijos (13)
09:00 Rosamunde Pilcher. Pavogta vasara
11:00 Laukinis (25)
12:00 Svotai (10)
13:00 Muchtaro sugrįžimas
14:00 Mano virtuvė geriausia (4)
15:00 Amerikos talentai (41)
16:00 Liežuvautoja (19)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Mentalistas (42)
19:30 Didžiojo sprogimo teorija (24)
20:00 Didžiojo sprogimo teorija (1)
20:30 Jokių kliūčių (14)
21:30 Vienveidis
23:10 Vampyro dienoraščiai (19)
01:40 Bamba TV
An - 07-29
07:00 Muchtaro sugrįžimas
08:00 Mistinės istorijos (14)
09:00 Amerikietiškos imtynės (25)
11:00 Laukinis (26)
12:00 Svotai (11)
13:00 Muchtaro sugrįžimas
14:00 Mano virtuvė geriausia (5)
15:00 Amerikos talentai (42)
16:00 Liežuvautoja (20)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Mentalistas (43)
19:30 Didžiojo sprogimo teorija (2, 3)
20:30 Jokių kliūčių (15)
21:30 Meilė ir kitos nelaimės
23:15 Vampyro dienoraščiai (20)
00:05 Mentalistas (42)
01:00 Laukinis (25)
02:00 Bamba TV