BTV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 03-25
05:00 Kvapų detektyvas (4)
06:15 Diagnozė - žmogžudystė (22)
07:10 Diagnozė - žmogžudystė (23)
08:05 Diagnozė - žmogžudystė (24)
09:00 Autopilotas
09:30 Apie žūklę
10:00 Blogas šuo! (7)
11:00 Galiūnų čempionų lyga. Latvija
. 2016. Sporto laida.
12:05 Foilo karas. Žudymo pamoka
14:10 Džuna (5)
15:15 Gyvenimiškos istorijos
16:15 Kas žudikas? (18)
17:25 Muchtaro sugrįžimas
18:30 Paskutinis faras (19)
19:30 Muzikinis iššūkis
21:30 MANO HEROJUS Akis už akį
23:40 AŠTRUS KINAS Žuvis - Frankenšteinas
01:05 Sekso magistrai (8)
01:15 Dalasas (10)
02:00 Dalasas (11)
02:05 Akis už akį
02:40 Muzikinis iššūkis
03:50 Žuvis - Frankenšteinas
Rytoj - 03-26
06:30 Galiūnų čempionų lyga. Latvija
07:30 Sveikatos kodas
08:30 Tauro ragas
09:00 Viena už visus (129)
09:35 Viena už visus (130)
10:10 Blogas šuo! (8)
11:15 Džekas Hana kviečia į gamtą (41)
11:45 Džekas Hana kviečia į gamtą (42)
12:15 Džekas Hana kviečia į gamtą (43)
12:45 Džekas Hana kviečia į gamtą (44)
13:15 Sveikinimai
15:45 Savaitės kriminalai
16:15 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos (22)
17:25 Muchtaro sugrįžimas
18:30 Paskutinis faras (20)
19:30 Ekstrasensų mūšis (8)
21:15 Išeiti
22:55 Sekso magistrai (7)
04:10 Blogas šuo! (7)
Poryt - 03-27
06:45 Sveikatos ABC televitrina
07:10 Tokia tarnyba (65)
08:05 Voratinklis (8)
09:05 Muchtaro sugrįžimas
10:05 Muchtaro sugrįžimas
11:05 Prokurorų patikrinimas (389)
12:15 Kijevo operatyvinė grupė (10)
13:20 Diagnozė - žmogžudystė (25)
14:20 Viena už visus (40)
14:50 Muchtaro sugrįžimas
15:55 Tokia tarnyba (66)
16:50 Prokurorų patikrinimas (390)
18:00 Info diena
18:30 Kijevo operatyvinė grupė (11)
19:30 Voratinklis. Sutapimų nebūna. I dalis
20:30 Farai
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (72)
21:30 Largo Vinčas
23:40 Išeiti
01:20 Sekso magistrai (7)
02:20 Sekso magistrai (8)
03:15 Visi vyrai - kiaulės... 2 (72)
03:40 Džekas Hana kviečia į gamtą (41)
04:10 Ekstrasensų mūšis (8)
An - 03-28
06:15 Džeikas, Storulis ir šuo (6)
07:10 Tokia tarnyba (66)
08:05 Voratinklis (9)
09:05 Muchtaro sugrįžimas
10:05 Muchtaro sugrįžimas
11:05 Prokurorų patikrinimas (390)
12:15 Kijevo operatyvinė grupė (11)
13:20 Diagnozė - žmogžudystė (26)
14:20 Viena už visus (41)
14:50 Muchtaro sugrįžimas
15:55 Tokia tarnyba (67)
16:50 Prokurorų patikrinimas (391)
18:00 Info diena
18:30 Kijevo operatyvinė grupė (12)
19:30 Voratinklis. Sutapimų nebūna. II dalis
20:30 Farai
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (73)
21:30 Robotas ir Frenkas
23:15 Largo Vinčas
01:25 Džeikas, Storulis ir šuo (6)
02:15 Dalasas (12)
03:00 Penktoji pavara (5)
03:45 Visi vyrai - kiaulės... 2 (73)
04:00 Džekas Hana kviečia į gamtą (42)
04:20 Džekas Hana kviečia į gamtą (43)
04:40 Džekas Hana kviečia į gamtą (44)