BTV

| Pridėti pasirinkimą

Pn - 09-19
07:00 Muchtaro sugrįžimas
08:00 Mistinės istorijos (52)
09:00 Juoko kovos
10:00 Policijos akademija (25)
11:00 Laukinis (32)
12:00 Mistinės istorijos (51)
13:00 Muchtaro sugrįžimas
14:00 Mano virtuvė geriausia (10)
15:00 Amerikos talentai (36)
16:00 Prokurorų patikrinimas (161)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Šeimynėlė (31, 32)
19:30 Amerikietiškos imtynės (32)
21:30 Karo menas. Išdavystė
23:40 Vagis policininkas
00:15 Detektyvė Džonson (27)
01:10 Laukinis (31)
02:10 Bamba TV
Interaktyvusis šou suaugusiems.. 2013
Šiandien - 09-20
07:00 Skonis
09:00 VRS kamera
09:30 Apie žūklę
10:00 Padėkime augti
10:30 Šefas rekomenduoja
11:00 Pasaulio galiūnų čempionų lygos etapas Suomijoje
12:00 Žmogus prieš gamtą (6)
13:00 Prajuokink mane
14:00 Milijonieriai
15:00 Šeimynėlė (31, 32)
16:00 Muchtaro sugrįžimas
17:00 Brolis už brolį (23)
18:00 Ekstrasensų mūšis (4)
19:00 Savaitės kriminalai
19:30 Lietuvos muzikos legendos
21:30 MANO HEROJUS Ypatinga užduotis
23:20 AŠTRUS KINAS Erdvėlaivio kariai 3
01:30 Laukinis (32)
02:30 Bamba TV
Rytoj - 09-21
07:00 Ekstrasensų mūšis (4)
07:55 Nacionalinė loterija
08:00 Galileo (11)
08:30 Tauro ragas
09:00 Autopilotas
09:30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
10:00 Sekmadienio rytas
10:50 Gamta iš arti
11:00 Sveikatos kodas
12:00 Nacionalinė Geografija. Žuvys monstrai (2)
13:00 Prajuokink mane
14:00 Sveikinimai
16:00 Muchtaro sugrįžimas
17:00 Brolis už brolį (24)
18:00 Ekstrasensų mūšis (5)
19:00 MEILĖS ISTORIJOS Rosamunde Pilcher. Meilė horizonte
20:50 RUSŲ KINAS Meilė seilė 3
22:55 Moteriško solidarumo paslaptys
01:25 Bamba TV
Poryt - 09-22
06:00 Sveikatos ABC televitrina
06:45 Gamta iš arti
07:00 Muchtaro sugrįžimas
08:00 Mistinės istorijos (53)
09:00 Rosamunde Pilcher. Meilė horizonte
11:00 Kalbame ir rodome (314)
12:00 Prokurorų patikrinimas (161)
13:00 Muchtaro sugrįžimas
14:00 Mano virtuvė geriausia (11)
15:00 Amerikos talentai (37)
16:00 Prokurorų patikrinimas (162)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Detektyvė Džonson (28)
19:30 Policijos akademija (3)
20:20 Patrulis
21:00 Farai
21:30 Superbombonešis. Naikinti viską
23:50 Vampyro dienoraščiai (22)
01:15 Bamba TV