BTV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 04-23
06:30 Galiūnų čempionų lyga. Suomija
07:30 Sveikatos kodas
08:30 Tauro ragas
09:00 Viena už visus (133)
09:35 Mieliausias Amerikos augintinis (1)
10:35 Džekas Hana kviečia į gamtą (57)
11:05 Džekas Hana kviečia į gamtą (58)
11:35 Džekas Hana kviečia į gamtą (59)
12:05 Džekas Hana kviečia į gamtą (60)
12:35 Gyvenimiškos istorijos
Santykių dramas pristato Mindaugas Capas.
13:35 Sveikinimai
16:15 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos (25)
17:25 Muchtaro sugrįžimas
18:30 Paskutinis faras (27)
19:30 Ekstrasensų mūšis (12)
21:20 Sėkmės, Čakai
23:20 Gyvi numirėliai (5)
00:20 Gyvi numirėliai (6)
01:15 Priverstas žudyti
02:45 Šėtonas manyje
04:00 Mieliausias Amerikos augintinis (1)
04:45 Gyvenimiškos istorijos
04:45 Gyvenimiškos istorijos
Rytoj - 04-24
06:40 Sveikatos ABC televitrina
07:10 Tokia tarnyba (4)
08:05 Voratinklis (24)
09:05 Muchtaro sugrįžimas
10:05 Muchtaro sugrįžimas
11:05 Prokurorų patikrinimas (408)
12:15 Kijevo operatyvinė grupė (29)
13:20 Diagnozė - žmogžudystė (18)
14:20 Viena už visus (59)
14:50 Muchtaro sugrįžimas
15:55 Tokia tarnyba (5)
16:50 Prokurorų patikrinimas (409)
18:00 Info diena
18:30 Kijevo operatyvinė grupė (30)
19:30 Voratinklis. Plastikiniai deimantai. I dalis
20:30 Farai
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (83)
21:30 Saulės ašaros
23:50 Sėkmės, Čakai
01:40 Gyvi numirėliai (5)
02:25 Gyvi numirėliai (6)
03:10 Visi vyrai - kiaulės... 2 (83)
03:35 Džekas Hana kviečia į gamtą (57)
03:55 Džekas Hana kviečia į gamtą (58)
04:15 Džekas Hana kviečia į gamtą (59)
04:35 Džekas Hana kviečia į gamtą (60)
Poryt - 04-25
06:15 Džeikas, Storulis ir šuo (2)
07:10 Tokia tarnyba (5)
08:05 Voratinklis (1)
09:05 Muchtaro sugrįžimas
10:05 Muchtaro sugrįžimas
11:05 Prokurorų patikrinimas (409)
12:15 Kijevo operatyvinė grupė (30)
13:20 Diagnozė - žmogžudystė (19)
14:20 Viena už visus (60)
14:50 Muchtaro sugrįžimas
15:55 Tokia tarnyba (6)
16:50 Prokurorų patikrinimas (410)
18:00 Info diena
18:30 Kijevo operatyvinė grupė (31)
19:30 Voratinklis. Plastikiniai deimantai. II dalis
20:30 Farai
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (84)
21:30 International
23:50 Saulės ašaros
02:05 Džeikas, Storulis ir šuo (2)
02:50 Sostų karai (3)
03:40 Penktoji pavara (13)
04:25 Visi vyrai - kiaulės... 2 (84)
04:50 Penktoji pavara (12)
Tr - 04-26
06:15 Džeikas, Storulis ir šuo (3)
07:10 Tokia tarnyba (6)
08:05 Voratinklis (2)
09:10 Paskutinis faras (26)
10:05 Muchtaro sugrįžimas
11:05 Prokurorų patikrinimas (410)
12:15 Kijevo operatyvinė grupė (31)
13:20 Diagnozė - žmogžudystė (20)
14:20 Viena už visus (61)
14:50 Muchtaro sugrįžimas
15:55 Tokia tarnyba (7)
16:50 Prokurorų patikrinimas (411)
18:00 Info diena
18:30 Kijevo operatyvinė grupė (32)
19:30 Voratinklis. Plastikiniai deimantai. III dalis
20:30 Farai
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (85)
21:30 Pažymėtas žmogus
23:35 International
01:45 Džeikas, Storulis ir šuo (3)
02:30 Sostų karai (4)
03:30 Penktoji pavara (14)
04:15 Visi vyrai - kiaulės... 2 (85)
04:40 Penktoji pavara (13)