BTV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 12-02
06:35 Džeikas, Storulis ir šuo (4)
07:30 Tokia tarnyba (50)
08:25 Žurovas (27)
09:25 Žurovas (28)
10:30 Sudužusių žibintų gatvės (36)
11:35 Prokurorų patikrinimas (289)
12:45 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Diagnozė - žmogžudystė (5)
14:50 Tokia tarnyba (51)
15:45 Prokurorų patikrinimas (290)
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Sudužusių žibintų gatvės (1)
19:30 Amerikietiškos imtynės (47)
(Wrestling - RAW 5). . 2016. Sporto laida.
20:30 Amerikietiškos imtynės (47)
21:30 Įkaitas
00:15 Apokalipsės pranašai
01:55 Džeikas, Storulis ir šuo (4)
02:40 Vampyro dienoraščiai (16)
03:25 Įkaitas
Rytoj - 12-03
06:05 Savaitės kriminalai
06:30 Diagnozė - žmogžudystė (3)
07:20 Diagnozė - žmogžudystė (4)
08:10 Diagnozė - žmogžudystė (5)
09:00 Autopilotas
09:30 Apie žūklę
10:00 Amerikos mieliausieji (2)
11:00 Galiūnai (17)
12:05 Pavariau (19)
12:35 Mistinės istorijos (45)
13:40 Mistinės istorijos (46)
14:45 PREMJERA Vanity Fair. Visiškai slaptai (1)
15:50 Kas žudikas? (4)
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Pasienio sargyba
18:30 Keliauk ir ragauk. Lietuva
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 MANO HEROJUS Prezidento sprendimas
00:50 AŠTRUS KINAS Nakvynės namai
02:30 Vampyro dienoraščiai (15)
03:15 Vampyro dienoraščiai (16)
04:00 Muzikinė kaukė
Poryt - 12-04
06:30 Galiūnai (17)
07:30 Sveikatos kodas
08:30 Tauro ragas
09:00 Viena už visus (93)
09:35 Viena už visus (94)
10:10 Beatos virtuvė
11:05 Gyvybės galia (3)
12:10 Gyvybės galia (4)
13:15 Sveikinimai
15:50 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos (8)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Šuo (13)
19:10 Žydroji pakrantė. Pabudimas
21:00 Juodasis sąrašas (23)
22:00 Nežinomas
23:45 Prezidento sprendimas
02:10 Nakvynės namai
03:40 Žydroji pakrantė. Pabudimas
Pr - 12-05
05:05 Gyvybės galia (3)
06:10 Sveikatos ABC televitrina
06:35 Džeikas, Storulis ir šuo (5)
07:30 Tokia tarnyba (51)
08:25 Muchtaro sugrįžimas
09:25 Farų karai (9)
10:30 Sudužusių žibintų gatvės (1)
11:35 Prokurorų patikrinimas (290)
12:45 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Diagnozė - žmogžudystė (6)
14:50 Tokia tarnyba (52)
15:45 Prokurorų patikrinimas (291)
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Sudužusių žibintų gatvės (2)
19:30 Gyvenimiškos istorijos
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 (28)
21:00 Savaitės kriminalai
21:30 Pranaši pozicija
23:20 Nežinomas
01:00 Juodasis sąrašas (23)
01:45 Džeikas, Storulis ir šuo (5)
02:30 Gyvenimiškos istorijos
03:15 Visi vyrai - kiaulės... 2 (28)
03:40 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos (8)
04:35 Gyvybės galia (4)