BTV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 08-17
06:40 Džeikas, Storulis ir šuo (20)
07:35 Diagnozė - žmogžudystė (4)
08:30 Voratinklis (20)
09:30 Šuo (18)
10:35 44-as skyrius (71)
11:35 Muchtaro sugrįžimas
12:40 Sudužusių žibintų gatvės (10)
13:45 Diagnozė - žmogžudystė (5)
14:45 Voratinklis (21)
15:50 Muchtaro sugrįžimas
(Vozvrashchenie Muhtara 2). Vaid.: Oksana Stashenko, Konstantin Kostyshin, Oleg Maslennikov, Natalya Yunikova. Rusija. Kriminalinis serialas.
16:55 Sudužusių žibintų gatvės (11)
18:00 Info diena
18:30 Savas žmogus (59)
19:30 Šuo (19)
20:30 Savaitės kriminalai
21:00 Androidas
22:55 Bjauri tiesa
00:50 Visa menanti (8)
01:35 Džeikas, Storulis ir šuo (20)
02:20 Savas žmogus (58)
03:05 Savas žmogus (59)
03:50 Savaitės kriminalai
Rytoj - 08-18
06:40 Džeikas, Storulis ir šuo (21)
07:35 Diagnozė - žmogžudystė (5)
08:30 Voratinklis (21)
09:30 Žiniuonis (28)
10:30 Žiniuonis (29)
11:35 Muchtaro sugrįžimas
12:40 Sudužusių žibintų gatvės (11)
13:45 Diagnozė - žmogžudystė (6)
14:45 Voratinklis (22)
15:50 Muchtaro sugrįžimas
16:55 Sudužusių žibintų gatvės (12)
18:00 Info diena
18:30 Savas žmogus (60)
19:30 Amerikietiškos imtynės (32)
20:30 Amerikietiškos imtynės (32)
21:30 Neatšaukiamas įsakymas
23:20 Androidas
01:10 Visa menanti (9)
01:55 Džeikas, Storulis ir šuo (21)
02:40 Neatšaukiamas įsakymas
Poryt - 08-19
06:25 Ekstrasensų mūšis (2)
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Brydės
09:30 Apie žūklę
10:05 Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu (16)
10:35 Gyvybės galia (4)
11:50 Pragaro katytė (2)
13:00 Žiniuonis (30)
14:00 Žiniuonis (31)
15:05 Vanity Fair. Visiškai slaptai (4)
16:10 Kas žudikas? (39)
17:25 Muchtaro sugrįžimas
18:30 44-as skyrius (72)
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 MANO HEROJUS Maksimali rizika
00:05 AŠTRUS KINAS Baubas
01:50 Visa menanti (8)
02:35 Visa menanti (9)
03:20 Muzikinė kaukė
Se - 08-20
06:30 Baltijos galiūnų čempionato etapas Akmenė
07:30 Akivaizdu, bet neįtikėtina
08:00 Akivaizdu, bet neįtikėtina
08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos galiūnų čempionato etapas Molėtai
10:05 Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu (17)
10:35 Gyvybės galia (5)
11:50 Pragaro katytė (3)
13:00 Viena už visus (150)
13:35 Sveikinimai
15:40 Savaitės kriminalai
16:10 Kas žudikas? (40)
17:25 Muchtaro sugrįžimas
18:30 44-as skyrius (73)
19:30 Ekstrasensų mūšis (3)
21:55 Gimę mylėti
00:25 Akloji zona (23)
01:15 Maksimali rizika
02:50 Baubas