BTV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 05-01
07:00 Statyk!
07:30 Lietuvos galiūnų čempionato finalas
08:30 Tauro ragas
09:00 Autopilotas
09:30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
10:00 Sveikatos kodas
11:00 BBC dokumentika. Kačių paslaptys (3)
12:00 BBC dokumentika. Rykliai (1)
13:00 Sveikinimai
16:00 Išgyvenk, jei gali
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 44-as skyrius (11)
19:00 Rezerviniai farai
21:00 Kortų namelis (11)
22:00 Kortų namelis (12)
22:55 Nerimo dienos
00:55 Vienišas vilkas Makveidas
02:40 10 balų žemės drebėjimas
04:05 Rezerviniai farai
Rytoj - 05-02
05:50 Pasaulį pakeitusios civilizacijos. Kaip romėnai pakeitė pasaulį
06:45 Sveikatos ABC televitrina
07:15 Muchtaro sugrįžimas
08:15 Muchtaro sugrįžimas
09:15 Mistinės istorijos (4)
10:20 Kalbame ir rodome (422)
11:20 Prokurorų patikrinimas (236)
12:35 Muchtaro sugrįžimas
13:35 Muchtaro sugrįžimas
14:35 Policijos akademija (1)
15:35 Prokurorų patikrinimas (237)
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Ekspertė Džordan (23)
19:30 Pričiupom!
20:00 Išgyvenk, jei gali
21:00 Farai
21:30 Supermenas. Sugrįžimas
00:15 Tikras teisingumas 2. Mano kerštas
01:50 Ekspertė Džordan (23)
02:40 Kortų namelis (11)
03:30 Kortų namelis (12)
04:15 Išgyvenk, jei gali
Poryt - 05-03
05:05 Farai
05:30 Kalbame ir rodome (422)
06:15 Policija ir Ko (2)
07:15 Muchtaro sugrįžimas
08:15 Muchtaro sugrįžimas
09:15 Mistinės istorijos (5)
10:20 Kalbame ir rodome (423)
11:20 Prokurorų patikrinimas (237)
12:35 Muchtaro sugrįžimas
13:35 Muchtaro sugrįžimas
14:35 Policijos akademija (2)
15:35 Prokurorų patikrinimas (238)
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Ekspertė Džordan (1)
19:30 Pričiupom!
20:00 Išgyvenk, jei gali
21:00 Farai
21:30 Kaukazo belaisvė
23:25 Supermenas. Sugrįžimas
02:00 Ekspertė Džordan (1)
02:40 Policija ir Ko (2)
03:30 Mistinės istorijos (4)
04:20 Išgyvenk, jei gali
Tr - 05-04
05:10 Farai
05:35 Kalbame ir rodome (423)
06:15 Policija ir Ko (3)
07:15 Muchtaro sugrįžimas
08:15 44-as skyrius (10)
09:15 Mistinės istorijos (6)
10:20 Kalbame ir rodome (424)
11:20 Prokurorų patikrinimas (238)
12:35 Muchtaro sugrįžimas
13:35 Muchtaro sugrįžimas
14:35 Policijos akademija (7)
15:35 Prokurorų patikrinimas (239)
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Ekspertė Džordan (2)
19:30 Pričiupom!
20:00 Išgyvenk, jei gali
21:00 Farai
21:30 Ko nori moterys
23:50 Kaukazo belaisvė
01:40 Ekspertė Džordan (2)
02:25 Policija ir Ko (3)
03:15 Mistinės istorijos (5)
04:00 Išgyvenk, jei gali
04:45 Farai