BTV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 05-30
07:10 Amerikos talentai (38)
08:05 Amerikos talentai (39)
09:00 Laba diena
09:30 Apie žūklę
10:00 Padėkime augti
10:30 Savaitės kriminalai
11:00 Europos mėgėjų galiūnų čempionatas
12:00 Arčiau mūsų
12:30 Statyk!
13:00 Džiunglių princesė Šina (14)
14:00 Jaunavedžiai (35)
14:30 Jaunavedžiai (36)
15:00 Jaunavedžiai (37)
15:30 Jaunavedžiai (38)
16:00 Muchtaro sugrįžimas
17:00 Laukinis (21)
18:00 Mistinės istorijos (21)
19:00 Muzikinė kaukė. Geriausieji
Muzikinis šou. Vedėjas Algis Ramanauskas.
21:45 MANO HEROJUS Klastotė
23:30 AŠTRUS KINAS Nakvynės namai 2
00:45 Gyvi numirėliai (6)
01:40 Prokurorų patikrinimas (337)
02:45 Bamba TV
Rytoj - 05-31
07:00 Mistinės istorijos (21)
08:00 Brydės
08:30 Tauro ragas
09:00 Autopilotas
09:30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
10:00 Senovės X failai. Juodosios magijos paslaptys
11:00 Sveikatos kodas
12:00 Nacionalinė Geografija. Žuvys monstrai (5)
13:00 Sveikinimai
16:00 Muchtaro sugrįžimas (434)
17:00 Laukinis (22)
18:00 Mistinės istorijos (22)
19:00 Mistinės istorijos (1)
20:00 Tyra vaikystės siela
23:00 Instinktas
01:15 Jaunavedžiai (35)
01:45 Jaunavedžiai (36)
02:15 Bamba TV
Poryt - 06-01
06:35 Sveikatos ABC televitrina
07:00 Muchtaro sugrįžimas
08:00 Mistinės istorijos (22)
09:00 Laukinis (21)
10:00 Laukinis (22)
11:00 Kalbame ir rodome (187)
12:00 Prokurorų patikrinimas (337)
13:10 Muchtaro sugrįžimas
14:10 Patrulis
14:45 Amerikos talentai (40)
15:45 Prokurorų patikrinimas (338)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Juodasis sąrašas (14)
19:25 Policija ir Ko (15)
20:25 Vedęs ir turi vaikų (26)
21:00 Farai
21:30 Perl Harboras
01:25 Jaunavedžiai (37)
01:55 Jaunavedžiai (38)
02:25 Bamba TV
An - 06-02
06:00 Policija ir Ko (17)
07:00 Muchtaro sugrįžimas
08:00 Policija ir Ko (15)
09:00 Komisaras Aleksas (8)
10:00 Komisaras Aleksas (9)
11:00 Kalbame ir rodome (188)
12:00 Prokurorų patikrinimas (338)
13:10 Muchtaro sugrįžimas
14:10 Vedęs ir turi vaikų (26)
14:45 Amerikos talentai (41)
15:45 Prokurorų patikrinimas (339)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Juodasis sąrašas (15)
19:25 Policija ir Ko (16)
20:25 Vedęs ir turi vaikų (1)
21:00 Farai
21:30 Klik! Arba gyvenimas pagreitintai
23:40 Strėlė (22)
01:00 Juodasis sąrašas (14)
01:55 Prokurorų patikrinimas (338)
03:00 Bamba TV