BTV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 07-01
05:10 Mistinės istorijos (10)
06:15 Muchtaro sugrįžimas
07:15 Sudužusių žibintų gatvės (4)
08:15 Laukinis (15)
09:15 Laukinis (16)
10:20 Tokia tarnyba (24)
11:20 Prokurorų patikrinimas (280)
12:35 Muchtaro sugrįžimas
(Vozvroshchenije Muhtara 2). Vaid.: Oksana Stashenko, Konstantin Kostyshin, Oleg Maslennikov, Natalya Yunikova. Rusija. Kriminalinis serialas.
13:35 Diagnozė - žmogžudystė (15)
14:35 PREMJERA Sudužusių žibintų gatvės (5)
15:35 Prokurorų patikrinimas (281)
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Pasaulio profesionalų imtynės (10)
19:30 Amerikietiškos imtynės (25)
20:30 Amerikietiškos imtynės (25)
21:30 Jūrų pėstininkai
23:45 Nesumerkiant akių
01:35 Mistinės istorijos (11)
02:25 Kortų namelis (13)
03:25 Jūrų pėstininkai
Rytoj - 07-02
05:10 Amerikietiškos imtynės (25)
06:15 Pričiupom!
06:40 Pagalbos skambutis
07:35 Diagnozė - žmogžudystė (14)
08:30 Diagnozė - žmogžudystė (15)
09:30 Apie žūklę
10:00 Pričiupom!
10:30 Pričiupom!
11:00 Pasaulio galiūnų čempionų lygos etapas Martinikoje
12:00 Akivaizdu, bet neįtikėtina
12:30 Akivaizdu, bet neįtikėtina
13:00 FAILAI X. Nibelungų kodas (2)
14:00 Mistinės istorijos (31)
15:00 Mistinės istorijos (32)
16:00 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos (18)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 44-as skyrius (28)
19:00 Už vaikystę
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 MANO HEROJUS Mirties nuosprendis
23:45 AŠTRUS KINAS Zombių karalius
01:35 Kortų namelis (12)
02:25 Kortų namelis (13)
03:25 Farai
03:45 Muzikinė kaukė
Poryt - 07-03
07:00 Savaitės kriminalai
07:30 Pasaulio galiūnų čempionų lygos etapas Martinikoje
08:30 Tauro ragas
09:00 Viena už visus (47)
09:30 Viena už visus (48)
10:00 Beatos virtuvė
10:50 BBC dokumentika. Gyvūnų planeta (6)
12:00 BBC dokumentika. Gamtos stebuklas. Našlaičiai (1)
13:00 Savaitės kriminalai
13:30 Už vaikystę
14:00 Sveikinimai
16:00 Išgyvenk, jei gali
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 44-as skyrius (29)
19:00 Adamsų šeimynėlės vertybės
21:00 Kultas (5)
21:55 Kultas (6)
22:50 Mano gyvenimo žuvis
01:15 Mirties nuosprendis
02:50 Zombių karalius
04:25 Adamsų šeimynėlės vertybės
Pr - 07-04
06:45 Sveikatos ABC televitrina
07:15 Sudužusių žibintų gatvės (5)
08:15 Muchtaro sugrįžimas
09:15 Mistinės istorijos (14)
10:20 Mistinės istorijos (15)
11:20 Prokurorų patikrinimas (281)
12:35 Muchtaro sugrįžimas
13:35 Diagnozė - žmogžudystė (16)
14:35 Sudužusių žibintų gatvės (6)
15:35 Prokurorų patikrinimas (282)
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Tokia tarnyba (25)
19:30 Pričiupom!
20:00 Pagalbos skambutis
21:00 Farai
21:30 Rimti vyrai
23:15 Mano gyvenimo žuvis
01:25 Kultas (5)
02:10 Kultas (6)
02:55 Kalbame ir rodome (335)
03:40 Pagalbos skambutis
04:20 Farai
04:45 Kalbame ir rodome (335)