BTV

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 05-28
05:00 Amerikietiškos imtynės (20)
05:50 Pričiupom!
06:15 Pričiupom
06:45 Savaitės kriminalai
07:10 Policijos akademija (23)
08:05 Policijos akademija (24)
09:00 Statyk!
09:30 Apie žūklę
10:00 Pričiupom!
10:30 Pričiupom!
11:00 Pasaulio galiūnų čempionų lygos etapas Rumunijoje
12:00 Akivaizdu, bet neįtikėtina
12:30 Akivaizdu, bet neįtikėtina
13:00 FAILAI X Riteriai III. Paskutinė karta
14:00 Mistinės istorijos (21)
15:00 Mistinės istorijos (22)
16:00 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos (13)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 44-as skyrius (18)
19:00 Pričiupom!
19:30 Lietuvos Supermiestas
21:55 MANO HEROJUS Tikras teisingumas 2. Slėptuvė
23:45 AŠTRUS KINAS Galutinis tikslas 2
(Final Destination 2). Rež.: David R. Ellis. Vaid.: A.J. Cook, Michael Landes, Ali Larter. JAV, Kanada. 2003. Veiksmo trileris.
01:40 Kortų namelis (7)
02:30 Kortų namelis (8)
03:15 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos (13)
04:10 Pasaulio galiūnų čempionų lygos etapas Rumunijoje
04:10 Pasaulio galiūnų čempionų lygos etapas Rumunijoje
Šiandien - 05-29
05:05 Lietuvos Supermiestas
07:00 Statyk!
07:30 Pasaulio galiūnų čempionų lygos etapas Rumunijoje
08:30 Tauro ragas
09:00 Autopilotas
09:30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
10:00 Sveikatos kodas
11:00 BBC dokumentika. Ledo žemė (6)
12:00 BBC dokumentika. Ledo žemė. Didžioji kelionė
13:00 Savaitės kriminalai
13:30 Sveikinimai
16:00 Išgyvenk, jei gali
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 44-as skyrius (19)
19:00 Tintino nuotykiai. Vienaragio paslaptis
21:00 Pasiutę šunys (5)
22:00 Pasiutę šunys (6)
23:00 Rokenrola
01:10 Mirties angelas
02:25 Galutinis tikslas 2
03:55 Tintino nuotykiai. Vienaragio paslaptis
Rytoj - 05-30
05:30 Riteriai III. Paskutinė karta
06:45 Sveikatos ABC televitrina
07:15 Muchtaro sugrįžimas
08:15 Muchtaro sugrįžimas
09:15 Mistinės istorijos (14)
10:20 Mistinės istorijos (15)
11:20 Prokurorų patikrinimas (256)
12:35 Muchtaro sugrįžimas
13:35 Muchtaro sugrįžimas
14:35 Policijos akademija (25)
15:35 Prokurorų patikrinimas (257)
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Tokia tarnyba (5)
19:30 Pričiupom!
20:00 Pagalbos skambutis
21:00 Farai
21:30 Melo pinklės
23:55 Tikras teisingumas 2. Slėptuvė
01:35 Pasiutę šunys (5)
02:25 Pasiutę šunys (6)
03:15 Kalbame ir rodome (320)
04:00 Pagalbos skambutis
04:40 Farai
Poryt - 05-31
05:05 Kalbame ir rodome (320)
05:50 Pričiupom!
06:15 Policija ir Ko (2)
07:15 Muchtaro sugrįžimas
08:15 Muchtaro sugrįžimas
09:15 Mistinės istorijos (16)
10:20 Tokia tarnyba (5)
11:20 Prokurorų patikrinimas (257)
12:35 Muchtaro sugrįžimas
13:35 Muchtaro sugrįžimas
14:35 Policijos akademija (26)
15:35 Prokurorų patikrinimas (258)
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Tokia tarnyba (6)
19:30 Pričiupom!
20:00 Pagalbos skambutis
21:00 Farai
21:30 Vaikinams tai patinka!
23:20 Melo pinklės
01:35 Mistinės istorijos (22)
02:25 Policija ir Ko (2)
03:15 Kalbame ir rodome (321)
04:00 Pagalbos skambutis
04:40 Farai