BTV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 01-16
06:15 Sveikatos ABC televitrina
06:40 Džeikas, Storulis ir šuo (10)
07:35 Tokia tarnyba (16)
08:25 Vanity Fair. Visiškai slaptai (6)
09:20 Muchtaro sugrįžimas
10:15 Kas žudikas? (9)
11:15 Sudužusių žibintų gatvės (30)
12:10 Prokurorų patikrinimas (319)
13:15 Muchtaro sugrįžimas
14:10 Diagnozė - žmogžudystė (16)
15:05 Tokia tarnyba (17)
15:55 Prokurorų patikrinimas (341)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Sudužusių žibintų gatvės (31)
19:30 Farų karai. Munduro garbė. I dalis
20:30 Farai
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (42)
21:30 SOS, Kalėdų Seneli, arba Viskas išsipildys
23:15 Pabėgėlė
(Refuge, Le). Rež.: Francois Ozon. Vaid.: Isabelle Carre, Louis-Ronan Choisy, Pierre Louis-Calixte. Prancūzija. 2009. Drama.
00:50 Džeikas, Storulis ir šuo (10)
01:35 Karas ir taika (6)
03:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (42)
03:25 Džekas Hana kviečia į gamtą (1)
03:45 Džekas Hana kviečia į gamtą (2)
04:05 Džekas Hana kviečia į gamtą (3)
04:25 Džekas Hana kviečia į gamtą (4)
Rytoj - 01-17
06:40 Džeikas, Storulis ir šuo (11)
07:35 Tokia tarnyba (17)
08:25 Farų karai (9)
09:20 Muchtaro sugrįžimas
10:15 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos (12)
11:15 Sudužusių žibintų gatvės (31)
12:10 Prokurorų patikrinimas (341)
13:15 Muchtaro sugrįžimas
14:10 Diagnozė - žmogžudystė (17)
15:05 Tokia tarnyba (18)
15:55 Prokurorų patikrinimas (342)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Sudužusių žibintų gatvės (32)
19:30 Farų karai. Munduro garbė. II dalis
20:30 Farai
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (43)
21:30 Trise valtimi arba be irklo
23:25 SOS, Kalėdų Seneli, arba Viskas išsipildys
01:05 Džeikas, Storulis ir šuo (11)
01:50 Vampyro dienoraščiai (19)
02:35 Penktoji pavara (1)
03:20 Visi vyrai - kiaulės... 2 (43)
03:45 Amerikos mieliausieji (6)
Poryt - 01-18
06:40 Džeikas, Storulis ir šuo (12)
07:35 Tokia tarnyba (18)
08:25 Farų karai (10)
09:20 Šuo (20)
10:20 Mistinės istorijos (56)
11:15 Sudužusių žibintų gatvės (32)
12:10 Prokurorų patikrinimas (342)
13:15 Muchtaro sugrįžimas
14:10 Diagnozė - žmogžudystė (18)
15:05 Tokia tarnyba (19)
15:55 Prokurorų patikrinimas (343)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Sudužusių žibintų gatvės (33)
19:30 Farų karai. Munduro garbė. III dalis
20:30 Savaitės kriminalai
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (44)
21:30 Tėvukų skyrybos
23:10 Trise valtimi arba be irklo
00:55 Džeikas, Storulis ir šuo (12)
01:40 Vampyro dienoraščiai (20)
02:25 Penktoji pavara (2)
03:10 Visi vyrai - kiaulės... 2 (44)
03:35 Penktoji pavara (1)
Kt - 01-19
06:40 Džeikas, Storulis ir šuo (13)
07:35 Tokia tarnyba (19)
08:25 Farų karai (11)
09:20 Paskutinis faras (1)
10:20 Mistinės istorijos (57)
11:15 Sudužusių žibintų gatvės (33)
12:10 Prokurorų patikrinimas (343)
13:15 Muchtaro sugrįžimas
14:10 Diagnozė - žmogžudystė (19)
15:05 Tokia tarnyba (20)
15:55 Prokurorų patikrinimas (344)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Sudužusių žibintų gatvės (34)
19:30 Farų karai. Munduro garbė. IV dalis
20:30 Gyvenimiškos istorijos
21:30 Logano karas. Susaistytas garbės
23:20 Tėvukų skyrybos
00:55 Džeikas, Storulis ir šuo (13)
01:40 Vampyro dienoraščiai (21)
02:25 Diagnozė - žmogžudystė (16)
03:10 Diagnozė - žmogžudystė (17)
03:55 Savaitės kriminalai