BTV

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 07-30
05:40 Farai
06:25 Pričiupom!
06:50 Pagalbos skambutis
07:35 Diagnozė - žmogžudystė (7)
08:30 Brydės
09:00 Pričiupom!
09:30 Apie žūklę
10:00 Pričiupom!
10:30 Pričiupom!
11:00 Pasaulio štangos atkėlimo čempionatas Anglijoje
12:00 Akivaizdu, bet neįtikėtina
12:30 Akivaizdu, bet neįtikėtina
13:00 FAILAI X. Uždegančios žiežirbos. Fejerverkų istorija
14:00 Mistinės istorijos (39)
15:00 Mistinės istorijos (40)
16:00 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos (22)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 44-as skyrius (36)
19:00 Už vaikystę
19:30 Muzikinė kaukė
21:50 MANO HEROJUS Korumpuotasis
23:50 AŠTRUS KINAS Netark nė žodžio
(Don't Say a Word). Rež.: Gary Fleder. Vaid.: Michael Douglas, Sean Bean, Britanny Murphy. Australija, JAV. 2001. Kriminalinis trileris.
01:50 Bordžijos (2)
02:40 Bordžijos (3)
03:35 Farai
03:55 Muzikinė kaukė
Šiandien - 07-31
06:00 Pasaulio profesionalų imtynės (14)
07:00 Savaitės kriminalai
07:30 Pasaulio štangos atkėlimo čempionatas Anglijoje
08:30 Tauro ragas
09:00 Viena už visus (55)
09:30 Viena už visus (56)
10:05 Beatos virtuvė
11:00 BBC dokumentika. Gamtos stebuklas. Mažyliai (5)
12:00 BBC dokumentika. Pingvinai. Slapta kamera (1)
13:00 Savaitės kriminalai
13:30 Už vaikystę
14:00 Sveikinimai
16:00 Išgyvenk, jei gali
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 44-as skyrius (37)
19:00 Pričiupom!
19:25 Nuogas ginklas 33 1/3. Paskutinis įžeidimas
21:00 Kultas (13)
21:55 Kultas (14)
22:50 Žmonos maištas
00:45 Korumpuotasis
02:40 Netark nė žodžio
04:35 Nuogas ginklas 33 1/3. Paskutinis įžeidimas
Rytoj - 08-01
06:35 Sveikatos ABC televitrina
07:00 Uždegančios žiežirbos. Fejerverkų istorija
07:55 Tokia tarnyba (41)
08:50 Muchtaro sugrįžimas
09:45 Mistinės istorijos (48)
10:45 Sudužusių žibintų gatvės (23)
11:45 Prokurorų patikrinimas (300)
12:55 Muchtaro sugrįžimas
13:55 Diagnozė - žmogžudystė (9)
14:50 Tokia tarnyba (42)
15:50 Prokurorų patikrinimas (301)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Sudužusių žibintų gatvės (24)
19:30 Pričiupom!
20:00 Pagalbos skambutis
21:00 Farai
21:30 Hankokas
23:10 Žmonos maištas
01:05 Kultas (13)
01:50 Kultas (14)
02:35 Kalbame ir rodome (347)
03:20 Pagalbos skambutis
04:00 Farai
04:25 Kalbame ir rodome (347)
Poryt - 08-02
05:10 Gamtos stebuklas. Mažyliai (5)
06:55 Muchtaro sugrįžimas
07:55 Tokia tarnyba (42)
08:50 Muchtaro sugrįžimas (643)
09:45 Mistinės istorijos (49)
10:45 Sudužusių žibintų gatvės (24)
11:45 Prokurorų patikrinimas (301)
12:55 Muchtaro sugrįžimas
13:55 Diagnozė - žmogžudystė (10)
14:50 Tokia tarnyba (43)
15:50 Prokurorų patikrinimas (302)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Sudužusių žibintų gatvės (25)
19:30 Pričiupom!
20:00 Pagalbos skambutis
21:00 Farai
21:30 Mergišiaus praeities vaiduokliai
23:25 Hankokas
01:00 Mistinės istorijos (40)
01:50 Bordžijos (4)
02:40 Kalbame ir rodome (348)
03:25 Pagalbos skambutis
04:05 Farai
04:25 Kalbame ir rodome (348)