| LRT TELEVIZIJA

23:15 Centurionas (Centurion)
Trileris. Didžioji Britanija, Prancūzija. 2010 m. N-14. Rež. Neil Marshall. HD.
00:55 Trumposios žinios
01:00 Komisaras Reksas 16 (Il commissario Rex 16 / Kommissar Rex 16)
01:45 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:10 Klauskite daktaro. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Veda Alfredas Bumblauskas. HD (kart.)

| LNK

22:15 VAKARO SEANSAS Apgaulė
(Absolute Deception). Rež.: Brian Trenchard - Smith. Vaid.: Cuba Gooding Jr., Emmanuelle Vaugier, Evert McQueen. JAV. 2013. Veiksmo filmas.
00:10 Judantis objektas (13)
01:00 Visa menanti (6)
01:50 Grubus žaidimas (12)
02:40 Programos pabaiga

| TV3

22:30 Meilei nereikia žodžių
JAV, romantinė komedija, 2013
00:20 Elementaru
01:20 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
02:15 Skandalas
03:10 Programos pabaiga

| BTV

21:30 Sachara
(Sahara). Rež.: Breck Eisner. Vaid.: Jude Akuwidike, Mark Aspinall, Penélope Cruz, Rakie Ayola. Didžioji Britanija, Ispanija, JAV, Vokietija....
23:55 Oušeno vienuoliktukas
02:00 Mistinės istorijos (7)
02:50 Gyvi numirėliai (10)
03:35 Kalbame ir rodome (360)
04:20 Pagalbos skambutis
04:20 Pagalbos skambutis