| LRT TELEVIZIJA

09:50 Miestelio ligoninė 3 (The Royal 3) Serialas. Didžioji Britanija. 2004 m. 3/2 s.
10:40 Pasaulio panorama. Veda Karolis Kaupinis. HD (kart.)
11:10 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Veda Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
11:40 Radiofobija (Radiophobia)
12:40 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Veda Valdas Vilūnas. HD (kart.)
13:10 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Veda Virginijus Savukynas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 LRT radijo žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Hartlando užuovėja 6 (Heartland 6)
17:00 Premjera. Akis už akį 3 (Leverage 3)
17:45 Premjera. Naisių vasara 6.
18:15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:37 Sportas
18:40 Orai
18:45 Premjera. Muškietininkai (The Musketeers)
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Teisė žinoti
22:20 Pinigų karta
23:10 Vakaro žinios
23:35 Sportas
23:38 Orai
23:40 Muškietininkai (The Musketeers)
00:35 Senis (Der Alte)
01:35 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
03:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
04:20 Teisė žinoti. Veda Rita Miliūtė. (kart.)

| LNK

08:50 Seni vilkai
(Old Dogs). Rež.: Walt Becker. Vaid.: John Travolta, Robin Williams, Kelly Preston. JAV. 2009. Komedija šeimai.
10:35 Užkerėtoji
12:45 Oplia!
13:15 Mažieji Tomas ir Džeris III (58)
13:40 Keista šeimynėlė (19)
14:05 Na, palauk! (16)
14:20 Ugnis ir Ledas (74)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Nuo... Iki...
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Gelbėtojas
00:50 Taikinys (12)
01:45 Detektyvė Džonson (9)
02:40 Detektyvė Džonson (15)
03:35 Programos pabaiga

| TV3

10:00 Aistros spalvos
Meksika, drama, 2014
11:00 Ledynmetis 3
12:55 Ančiukas Donaldas ir draugai
13:30 Legenda apie Korą
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Nemylima
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 VIRAL'as
20:30 Farai
21:00 Rezidentai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:00 TV3 sportas
22:05 TV3 orai
22:10 Kerštas
23:10 Privati praktika
00:10 Specialioji jūrų policijos tarnyba
01:10 Daugiau nei draugai
01:35 Naujokė
02:00 Skandalas
02:50 Vilfredas
03:20 Programos pabaiga

| BTV

10:00 Bosas (12)
(Shef). Vaid.: Andrey Chubchenko, Yan Tsapnik, Tatyana Meshcherkina. Rusija. 2012. Kriminalinis serialas.
11:00 Kalbame ir rodome (381)
11:55 Prokurorų patikrinimas (247)
13:00 Muchtaro sugrįžimas
14:00 Komisaras Aleksas (10)
15:00 Amerikos talentai (36)
16:00 Prokurorų patikrinimas (248)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Vedęs ir turi vaikų (21)
19:00 Policija ir Ko (13)
20:00 Visa menanti (13)
21:00 Patrulis
21:30 Profas
23:10 Persekiotojai (3)
01:30 Senosios Kristinos nutikimai (19)
01:55 Senosios Kristinos nutikimai (20)
02:20 Senosios Kristinos nutikimai (21)
02:45 Bamba TV