| LRT TELEVIZIJA

13:05 Specialus tyrimas
Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD.
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Naisių vasara
15:50 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
17:30 Pasaulio plaukimo čempionatas 2015
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 Pasaulio plaukimo čempionatas 2015
19:30 Emigrantai
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Perlas“."
21:00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas.
21:50 Premjera. Šlovės dienos (Czas honoru/Days Of Honour)
22:45 Vakaro žinios
23:00 Alisa (Alice)
00:30 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
02:15 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
03:10 Naisių vasara. 6 sezonas. TV serialas. 2015 m. Rež. Raimundas Banionis, Violeta Banionienė. 61, 62 s. HD (kart.)
04:00 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
04:45 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.)

| LNK

13:10 Monstrai prieš ateivius (15)
(Monsters vs. Aliens). JAV. 2013. Animacinis serialas.
13:35 Kung Fu Panda (13)
14:00 Ponia Dila (5)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra, kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Tikras gyvenimas: "Aplinkybių auka"
20:30 Tikras gyvenimas: "Meilės trikampis"
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Požemių ugnis
00:20 Visa menanti (13)
01:15 Juodasis sąrašas (14)
02:10 Užribis (1)
03:05 Programos pabaiga

| TV3

13:00 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
JAV, animacinis serialas, 1989
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Mažoji nuotaka
15:00 Mažoji nuotaka
15:30 Laukinė Esmeralda
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Moterų laimė
20:00 Griūk iš juoko
21:00 Drąsios ir žavios
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:20 TV3 orai
22:25 Vikingų loto
22:30 Apgaulės meistrai
00:50 Išdavystė
01:40 Specialioji jūrų policijos tarnyba
02:35 Detektyvė Fišer
03:40 Programos pabaiga

| BTV

12:50 Muchtaro sugrįžimas
(Vozvroshchenije Muhtara 2). Vaid.: Oksana Stashenko, Konstantin Kostyshin, Oleg Maslennikov, Natalya Yunikova. Rusija. Kriminalinis serialas.
13:50 Runkelių sala (2)
14:45 Amerikos talentai (1)
15:45 Prokurorų patikrinimas (47)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:25 Mentalistas (6)
19:25 Policija ir Ko (4)
20:25 Pagalbos skambutis
21:30 Ponia Petigriu gyvena šia diena
23:20 Taikinys (9)
00:40 Mentalistas (5)
01:35 Prokurorų patikrinimas (46)
02:40 Bamba TV