| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. HD (kart.)
07:00 Premjera. Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 (The Jungle Bunch To The Rescue! 2)
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 1 (Alvinnn!!! and The Chipmunks 1)
07:30 Šervudo padauža Robinas Hudas (Robin Hood. Mischief in Sherwood)
07:45 Premjera. Džeronimas 3 (Geronimo Stilton 3)
08:10 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios
11:35 Labas rytas, Lietuva
11:50 Pasaulio dokumentika. Premjera. Sulaukėjęs šuo dingas (The Real Dingo)
12:45 Pasaulio dokumentika. Ypatingi gyvūnų tėvai (Animal Super Parents)
13:40 Agata Kristi. Mįslingos žmogžudystės (Les petits meurtres d'Agatha Christie)
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom"
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 Teisė žinoti
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
19:30 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Dainuoju Lietuvą
23:20 Premjera. Įsibrovėlė (Housesitter)
01:00 Pasaulio dokumentika. Sulaukėjęs šuo dingas (The Real Dingo)
01:50 Pasaulio dokumentika. Ypatingi gyvūnų tėvai (Animal Super Parents)
02:45 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. HD (kart.)
03:10 Teisė žinoti. Ved. Rita Miliūtė. HD (kart.)
03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Ved. Valdas Vilūnas. HD (kart.)
04:00 Karinės paslaptys. Ved. Aleksandras Matonis. HD (kart.)
04:45 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Ved. Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. HD (kart.)

| LNK

06:25 Dienos programa
06:30 Madagaskaro pingvinai (4)
06:55 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (52)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Ančiukai Duoniukai (7)
07:45 Kung Fu Panda (2)
08:10 Keista šeimynėlė (3)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (9)
09:00 Ponas Bynas (26)
09:25 Tinginių miestelis (47)
09:55 Ogis ir tarakonai (22)
10:05 KINO PUSRYČIAI Sniego karalienė
11:40 PREMJERA Mano naujas geriausias draugas
13:30 12 mėnesių. Nauja pasaka
15:20 Pričiupom! (10)
15:50 Policijos akademija 6. Miesto apgultis
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Megamaindas
21:20 Paskutinis jaunikio išbandymas
23:35 Tai mergina ar vaikinas?
01:25 Titanų susidūrimas
03:15 Programos pabaiga

| TV3

06:15 Televitrina
06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Legenda apie Korą
07:30 Transformeriai. Maskuotės meistrai
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Kur giria žaliuoja
09:00 Virtuvės istorijos
09:30 Gardu Gardu
10:00 Misija: dirbame sau
10:30 Svajonių ūkis
11:00 Bibliotekininkas 3. Judo taurės prakeiksmas
12:55 Išsinuomokit vaiką!
14:50 Išrinktasis. Blogio imperijos iškilimas
16:50 Simpsonai
17:20 Ekstrasensai detektyvai
18:30 TV3 žinios
19:15 TV3 sportas
19:20 TV3 orai
19:25 Eurojackpot
19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS KINO TEATRAS. Pi gyvenimas
22:00 ŠEŠTADIENIO GERO KINO VAKARAS. Mano ištakos
00:15 Diatlovo perėja: dingusi ekspedicija
02:05 Kapitonas Amerika. Žiemos karys
04:30 Programos pabaiga

| BTV

06:00 Diagnozė - žmogžudystė (15)
06:55 Diagnozė - žmogžudystė (16)
07:50 Diagnozė - žmogžudystė (17)
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Autopilotas
09:30 Apie žūklę
10:00 Nutrūkę nuo grandinės (21)
10:30 Pragaro katytė (14)
11:30 Žemė - dykumų planeta (1)
12:40 Reali mistika (2)
13:50 Vanity Fair. Visiškai slaptai (6)
14:50 Kas žudikas? (8)
15:55 Kas žudikas? (1)
17:05 Nutrūkę nuo grandinės (22)
17:40 Katastrofos diena (1)
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 MANO HEROJUS Taikinių žymėtojas
00:00 AŠTRUS KINAS Bepročiai
01:50 Begėdis (8)
02:45 Begėdis (9)
03:45 Muzikinė kaukė