| LRT TELEVIZIJA

11:55 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
12:45 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
13:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Veda Valdas Vilūnas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 LRT radijo žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:25 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:15 Didysis Gregas 3 (Der Dicke 3 / The Big Greg 3)
18:15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:32 Sportas
18:35 Orai
18:40 Meilė kaip mėnulis
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Auksinis protas
22:45 Tautos balsas
23:10 Vakaro žinios
23:35 Sportas
23:38 Orai
23:40 Didysis Gregas 3 (Der Dicke 3 / The Big Greg 3)
00:35 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Veda Virginijus Savukynas. HD (kart.)
01:30 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
03:40 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
04:30 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (kart.)

| LNK

12:25 KK2
Infošou. Vedėjai: Tomas Ališauskas ir Ugnė Skonsmanaitė.
13:10 Džonis Testas (8)
13:40 Kempiniukas Plačiakelnis (26)
14:05 Bėgantis laikas (77)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:05 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 Paskutinis šansas
21:00 Juodos katės (49)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Susišaudymas
23:50 Visa menanti (16)
00:45 Specialioji Los Andželo policija (12)
01:40 Grubus žaidimas (10)
02:35 Programos pabaiga
02:40 Lietuva Tavo delne

| TV3

11:00 TV Pagalba
Socialinės dokumentikos laida, vedėjas Egidijus Knispelis.
12:55 Nuotykių metas
13:30 Madagaskaro pingvinai
14:00 Kempiniukas
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Laukinė Esmeralda
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Pakartok!
21:00 Tobula kopija
21:30 TV3 vakaro žinios
21:55 TV3 sportas
22:00 TV3 orai
22:05 Vikingų loto
22:10 Dėžė
00:35 CSI kriminalistai
01:30 Gražuolė ir pabaisa
02:20 Las Vegasas
03:10 Lyga
03:40 Lyga
04:05 Lyga
04:35 Programos pabaiga

| BTV

12:00 Prokurorų patikrinimas (334)
(Prokurorskaya Proverka). Rež.: Igor Romashchenko. Vaid.: Pavel Ilyin, Dmitrij Belonogov, Michail Kondratyev. Rusija. 2011. Kriminalinis serialas.
13:10 Muchtaro sugrįžimas
14:10 Vedęs ir turi vaikų (22)
14:45 Amerikos talentai (37)
15:45 Prokurorų patikrinimas (335)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Juodasis sąrašas (12)
19:25 Policija ir Ko (13)
20:25 Vedęs ir turi vaikų (23)
21:00 Farai
21:30 Iliuzionistas
23:40 Strėlė (20)
00:15 Juodasis sąrašas (11)
01:10 Prokurorų patikrinimas (334)
02:15 Bamba TV