| LRT TELEVIZIJA

11:00 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (kart.)
12:30 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Veda Lolita Bytautaitė. HD (kart.)
13:00 Magiški fėjų Vinksių nuotykiai 5 (Winx Club 5)
13:30 Aivenhas (Ivanhoe - The King's Knight)
14:00 Žinios
14:10 Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:45 Žinios
16:00 Sportas
16:03 Orai
16:05 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:10 Premjera. Didysis Gregas (Der Dicke 1 / The Big Greg 1)
18:15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:40 Sportas
18:43 Orai
18:50 Tikri vyrai
19:50 Premjera. Meilė kaip mėnulis.
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:00 Dėmesio centre
21:10 Sportas
21:12 Orai
21:15 Svajonę turiu
22:00 Loterija "Perlas"
22:05 Svajonę turiu
23:10 Vakaro žinios
23:25 Sportas
23:28 Orai
23:30 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.
00:00 Pasaulio dokumentika. Uždraustasis Čingischano kapas (Forbidden Tomb of Genghis Khan)
01:00 Senis (Der Alte)
02:00 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
03:45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Žinių viktorina. Veda Gražina Sviderskytė ir Dominykas Vaitiekūnas (kart.)
04:35 Tikri vyrai. Realybės dokumentika. HD (kart.)

| LNK

11:55 Gyvenimo receptai (7)
Vaid.: Donata Rinkevičienė, Inga Norkutė, Kristina Kazlauskaitė, Giedrius Arbačiauskas, Ridas Žirgulis, Lina Rastokaitė, Paulius Ignatavičius,...
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (26)
13:25 Ogis ir tarakonai (57)
13:35 Monstrai prieš ateivius (10)
14:10 Ugnis ir Ledas (12)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Ugnies siena
00:20 Gyvenimas pagal Harietą (15)
01:15 Farų šeima (5)
02:10 Sveikatos ABC televitrina
03:05 Programos pabaiga

| TV3

12:00 Ponas Jangas
Kanada, komedija, 2010
12:30 Hantikas. Sekliai ir paslaptys
13:00 Mažylių nuotykiai
13:30 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
14:00 Slibinų dresuotojai
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Nemylima
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Ginčas be taisyklių
20:30 Pasmerkti 3
21:00 Opiumas liaudžiai
21:30 TV3 vakaro žinios
21:55 Žalioji enciklopedija
22:00 TV3 sportas
22:05 TV3 orai
22:10 Kobra 11
23:10 Kaulai
00:10 Greislendas
01:50 Daktaras Hausas
02:40 Choras
03:35 Programos pabaiga

| BTV

11:55 Prokurorų patikrinimas (184)
(Prokurorskaya Proverka). Rež.: Igor Romashchenko. Vaid.: Pavel Ilyin, Dmitrij Belonogov, Michail Kondratyev. Rusija. 2011. Kriminalinis serialas.
13:00 Muchtaro sugrįžimas
14:00 Jokių kliūčių (6)
15:00 Amerikos talentai (17)
16:00 Prokurorų patikrinimas (185)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Vedęs ir turi vaikų (3)
18:55 Detektyvė Džonson (47)
20:00 Naktis ir diena. Vilnius
21:00 Farai
21:30 Vinetu ir metisas
23:20 Vampyro dienoraščiai (16)
00:15 Detektyvė Džonson (46)
01:10 Prokurorų patikrinimas (184)
02:10 Bamba TV