| LRT TELEVIZIJA

13:00 Rojus Lietuvoj
TV serialas. 2013 m. 2/18, 19 s. Rež. Saulius Vosylius, Justinas Lingys.
14:00 Žinios
14:05 Sportas
14:10 Orai
14:15 Bėdų turgus. Pokalbių laida (kart.)
15:00 Prisiminimai apie Šerloką Holmsą (The Memoirs of Sherlock Holmes)
16:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:00 Istorijos detektyvai
18:00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:20 Sportas
18:25 Orai
18:30 Naisių vasara
19:30 Lietuva gali
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:50 Sportas
20:55 Orai
21:00 Premjera. Lilehameris (Lilyhammer)
22:00 Loterija "Perlas"
22:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida.
23:00 Vakaro žinios
23:15 Užsienio naujienos
23:20 Sportas
23:25 Orai
23:30 Rojus Lietuvoj
00:30 Šnipai (Spooks)
01:30 Senis (Der Alte)
02:40 Pabaiga

| LNK

12:55 Agentas Šunytis (4)
(Tuff Puppy II). JAV. 2014. Animacinis serialas.
13:20 Ogis ir tarakonai (70)
13:30 Kaukė (37)
13:55 Pavogtas gyvenimas (57)
14:50 Be kaltės kalta (27)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Tikras gyvenimas: "Nenuorama tėvas"
20:25 K11: Komisarai tiria. Šantažas iki mirties
21:00 "Soriukas"
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Ypatinga užduotis
00:05 Havajai 5.0 (13)
01:00 Nikita (17)
01:55 Išrinktieji (8)
02:50 Programos pabaiga

| TV3

12:50 Transformeriai. Praimas
JAV. 2010. Animacinis serialas.
13:20 Antinas Narsuolis
13:50 Pilotas Balu
14:20 Simpsonai
14:50 Nuostabi meilė
15:50 Nuostabi meilė
16:45 Moterys meluoja geriau
17:15 Moterys meluoja geriau
17:50 Kvieskite daktarą!
18:30 TV3 žinios
19:15 TV3 sportas
19:20 TV3 orai
19:25 TV Pagalba
20:00 Inspektorius Mažylis
21:00 Meilė ar pinigai?
21:30 TV3 vakaro žinios
21:55 TV3 sportas
21:57 TV3 orai
22:00 Vikingų loto
22:05 Daktaras Hausas
23:05 Amerikos nindzė 2
00:55 Daktaras Hausas
01:45 Programos pabaiga

| BTV

13:00 Muchtaro sugrįžimas
(Vozvroshchenije Muhtara 2). Vaid.: Oksana Stashenko, Konstantin Kostyshin, Oleg Maslennikov, Natalya Yunikova. Rusija. Kriminalinis serialas.
14:00 Mano virtuvė geriausia (1)
15:00 Amerikos talentai (38)
16:00 Liežuvautoja (16)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Mentalistas (40)
19:30 Didžiojo sprogimo teorija (20, 21)
20:30 Jokių kliūčių (13)
21:30 Nužudyk mane švelniai
23:35 Vampyro dienoraščiai (17)
00:20 Mentalistas (39)
01:15 Laukinis (21)
02:15 Bamba TV