| LRT TELEVIZIJA

09:25 Premjera. Mažasis princas (The Little Prince 2)
Animacinis nuotykių serialas. Prancūzija. 2010-2013 m. 2/24 s. HD.
09:50 Premjera. Čaplinas (Chaplin & Co)
10:00 Kulinarijos laida "Skonio improvizacija"
11:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
12:00 Mūsų miesteliai
13:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Didžiosios visatos paslaptys su Morganu Frimanu (Through the Wormhole with Morgan Freeman 2)
14:00 Juokis
16:00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą)
16:05 Orai
16:10 Sveikinimų koncertas
18:30 Bėdų turgus
19:30 Stilius
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:50 Sportas
20:55 Orai
21:00 Birutės Petrikytės jubiliejinis koncertas "Fortūnos šypsena"
23:50 Imam Vudstoką (Taking Woodstock)
02:15 Senis (Der Alte)
03:25 Pabaiga

| LNK

09:30 Trys bananai
(Tri Banana). Rusija. 1971. Animacinis filmas.
10:00 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Žaliasis žibintas. Pirmasis skrydis
11:35 PREMJERA Trys sekliai ir siaubo pilies paslaptis
13:30 Policijos akademija (3, 4)
15:25 Mano puikioji auklė (88, 89)
16:30 Didingasis amžius (94)
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 SUPERKINAS Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša
20:45 Džiunglės
22:25 Vienišius
00:15 Moliūgagalviai. Pelenai į pelenus
02:05 Programos pabaiga

| TV3

09:30 Statybų TV
Laida
10:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
10:30 Paryžiaus monstras
12:10 Kai atkeliavo Zacharis Biveris
13:55 Tik draugai
15:50 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
16:15 Kobra 11
17:20 Ekstrasensai detektyvai
18:30 TV3 žinios
18:50 TV3 sportas
18:55 TV3 orai
19:00 Įsikūnijimas
19:30 Filmo pertraukoje - Eurojackpot
22:20 Terminalas
00:55 Narvelis
03:10 Programos pabaiga

| BTV

09:30 Apie žūklę
Laida žvejams. Vedėjas Algirdas Vilius.
10:00 Atsargiai - moterys! (10)
10:30 Kviečiu vakarienės
11:00 Lietuvos galiūnų čempionato III-etapas
12:00 Žmogus prieš gamtą. Šiaurės Škotija (9)
13:00 Prajuokink mane
14:00 Milijonieriai
15:00 Šeimynėlė (19, 20)
16:00 Muchtaro sugrįžimas
17:00 Brolis už brolį (10)
18:00 Ekstrasensai detektyvai (11)
19:00 Savaitės kriminalai
19:30 Skonis
21:30 MANO HEROJUS Paskutinė kulka
23:15 AŠTRUS KINAS Apleistas namas
01:20 Laukinis (29)
02:20 Bamba TV