| LRT TELEVIZIJA

06:05 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Ved. Lolita Bytautaitė. HD (kart.)
06:35 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.)
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.)
08:30 Girių horizontai
09:00 Premjera. Mūsų kaimynai marsupilamiai (Marsupilami 3/Nos voisins les marsupilamis/Our Neighbours, The Marsupilamis)
09:25 Premjera. Vakavilis (Wakkaville)
09:50 Džeronimas 2 (Geronimo Stilton 2)
10:15 Aviukas Šonas 4 (Shaun the Sheep 4)
10:25 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Ved. Audrius Rakauskas. (Subtitruota)
10:55 Leonardas 1 (Leonardo 1)
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Lotynų Amerikos platybėse (Wildest Latin America)
13:00 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Puaro 13 (Agatha Christie's Poirot 13)
14:30 Premjera. Skalūnų dujos - naujoji energetikos karštligė (Fracking - The New Energy Rush)
15:30 Lengvai ir linksmai! Donatas Montvydas
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:15 Krepšinis. LKL čempionatas. Kauno "Žalgiris" - Klaipėdos "Neptūnas"
18:00 Keliai
18:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
19:30 Pasaulio panorama
19:55 Savaitė
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai 2015
00:00 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Ved. Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (kart.)
01:10 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Puaro 13 (Agatha Christie's Poirot 13)
02:40 Pasaulio panorama. Ved. Karolis Kaupinis. HD (kart.)
03:10 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Ved. Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
03:40 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.)
04:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
04:55 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Ved. Edita Mildažytė. (kart.)

| LNK

06:25 Dienos programa
06:30 Smalsutė Dora. Piratų nuotykiai
07:20 Kaukė (20)
07:45 Skūbis Dū. Paslapčių biuras (2)
08:10 Ogis ir tarakonai
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (1)
09:00 Sveikatos ABC televitrina
09:30 Mes pačios
10:00 KINO PUSRYČIAI Šnipų vaikučiai 4
11:35 PREMJERA Linksmuolė Momo
13:15 Aeroplanas
14:55 Didingasis amžius (155)
17:00 Ne vienas kelyje
17:30 Teleloto
18:30 Speciali „Žinių“ ir „Alfa savaitės“ laida
19:30 Lietuvos supermiestas
22:25 Pragaras rojuje
00:35 PREMJERA Bakis Larsonas gimęs būti žvaigžde
02:25 Programos pabaiga
02:30 Lietuva Tavo delne

| TV3

06:40 Teleparduotuvė
06:55 Redakajus
07:25 Bidamanų turnyras
08:00 Mažylių nuotykiai
08:30 Būrys
09:00 Statybų TV
09:30 Nepaprasti daiktai
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Svajonių sodai
11:30 Alioša Popovičius ir Slibinas Tugorius
13:05 Gyvenimo bangos
15:45 Kurt Sejitas ir Šura
16:45 Kurt Sejitas ir Šura
17:55 Aš – stilistas!
18:30 TV3 žinios, sportas, orai. Savaitės komentarai
19:30 Šuolis!
22:30 Savivaldybių merų ir tarybų rinkimai 2015
00:00 Gladiatorių karalystė
01:40 007 Leidimas žudyti
04:00 Programos pabaiga

| BTV

07:00 Mistinės istorijos (20)
08:00 Pirmas kartas su žvaigžde
08:30 Tauro ragas
09:00 Autopilotas
09:30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
10:00 Pasaulis X
11:00 Sveikatos kodas
12:00 Arčiau namų
13:00 Džiunglių princesė Šina (1)
14:00 Sveikinimai
16:00 Muchtaro sugrįžimas
17:00 Bosas (22)
18:00 Mistinės istorijos (21)
19:00 MEILĖS ISTORIJOS Vasara Škotijoje
21:00 Kortų namelis (5)
22:00 Kortų namelis (6)
23:00 Peržengti ribą
00:50 Afigiena mokytoja (1)
01:15 Afigiena mokytoja (2)
01:45 Bamba TV