| LRT TELEVIZIJA

00:05 Kelias į 2014 pasaulio futbolo čempionatą
9 dalis.
01:35 Pabaiga
05:50 Programos pradžia
06:00 Velykų rytą lelija pražydo
06:20 Pavasaris pavandenis
07:00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida (kart.)
08:00 Bėdų turgus. Pokalbių laida (kart.)
09:00 Džeronimas (Geronimo Stilton 2)
09:25 Premjera. Džiunglių būrys. Gelbstint Ledo šalį (Jungle Bunch. Back to The Ice Floe)
10:30 Bebriuko nuotykiai (Meche Blanche. Les aventures du petit castor / White Tuft, the Little Beaver)
12:00 Jonas Paulius II
14:00 Premjera. Baronas Miunhauzenas (Baron Münchhausen / Baron on the Cannonball)
18:00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:20 Sportas
18:25 Orai
18:30 Velykinis koncertas "Tai darykite mano atminimui"
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:50 Sportas
20:55 Orai
21:00 Premjera. Leprekonų medžioklė (Chasing Leprechauns)
22:00 Loterija "Perlas"
22:05 Premjera. Leprekonų medžioklė (Chasing Leprechauns)
23:00 Jonas Paulius II. Ieškojau jūsų... (Jan PaweB II. SzukaBem Was... / I Have Been Looking For You...) Lenkija. 2011 m. (kart.)
01:00 Pabaiga

| LNK

04:10 Programos pabaiga
06:15 Dienos programa
06:20 Smalsutė Dora (69)
06:45 Linksmieji Tomas ir Džeris (13)
07:10 PREMJERA Skūbis-Dū. Abrakadabra
08:35 Bethovenas 2
10:15 Nenaudėlė beždžionėlė
12:05 Brangioji, aš sumažinau vaikus
13:55 Riterio žvaigždė
16:30 Mano super buvusioji
18:30 Žinios. Kriminalai
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 PREMJERA Smagios Velykos su "Studentėmis"
21:15 Kaukė
23:20 PREMJERA Išdavikas
01:35 Čakas (5)
02:30 Programos pabaiga

| TV3

04:05 Programos pabaiga
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Šnipė Harieta
08:55 Paršelio filmas
10:25 Galiūnas Džo
12:40 Krokodilas Dandis 2
14:55 Gelbėtojai Australijoje
16:30 Zebriukas Dryžius
18:30 TV3 žinios
18:50 TV3 sportas
18:55 TV3 orai
19:00 Garsiai! Jautriai! Galingai!
21:00 Moterys meluoja geriau. Kristina
23:25 Nepakenčiamas žiaurumas
01:30 Ryšys
02:20 Eureka
03:10 Trapučio parkas
03:40 Programos pabaiga

| BTV

02:00 Bamba TV
06:00 Sveikatos ABC
06:45 Gamta iš arti
06:55 Muchtaro sugrįžimas
07:45 Atgal į jūrą
09:30 Įkaitas medyje
11:15 36-asis Tarptautinis Monte Karlo cirko festivalis
13:15 Linksmosios Velykos. Juoko kovos
15:15 Auksiniai Svogūnai 2014. Humoro apdovanojimų ceremonija
18:00 Kontrabandiniai kiaušiniai
20:00 Dviračio šou
20:30 Yra kaip yra
21:30 Transporteris 3
23:35 Naša Raša. Likimo kiaušai
00:40 Bamba TV