| LRT TELEVIZIJA

02:45 Šerloko Holmso nuotykiai. Baskervilių šuo (Adventures of Sherlok Holmes. The Hound of The Baskervilles)
Detektyvinis filmas. Didžioji Britanija. 1988 m. N-7. Rež. Sarah Harding. (kart.
04:30 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė. (Subtitruota, kart.)
05:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Veda Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.)
06:35 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Premjera. Nauji Piterio Peno nuotykiai 2 (The New Adventures of Peter Pan 2)
09:25 Džiunglių knyga 1 (Jungle Book 1)
09:40 Premjera. Auklė Mun (Miss Moon)
09:50 Aviukas Šonas 4 (Shaun the Sheep 4)
10:00 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Veda Audrius Rakauskas. (Subtitruota)
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Speciali žinių laida
12:05 Pasaulio dokumentika. Premjera. Viduriniųjų Rytų gamta (Wildest Middle East )
13:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Islandija. Gyvenimas ugnikalnio papėdėje (Iceland – A Wild Life)
13:55 Speciali žinių laida
14:00 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Laisvės vėliavnešiai
16:30 Tikri vyrai
17:15 Lietuvos humoro lyga
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:50 Sportas
18:53 Orai
19:00 Teisė žinoti
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 LR Seimo rinkimų II turo rezultatai. Speciali laida. Veda Edmundas Jakilaitis.
23:00 Kino žvaigždžių alėja. Nepaprastos istorijos (Tales of Mystery and Imagination / Histoires extraordinaires))
01:00 Pasaulio dokumentika. Viduriniųjų Rytų gamta (Wildest Middle East )
01:55 Pasaulio dokumentika. Islandija. Gyvenimas ugnikalnio papėdėje (Iceland – A Wild Life)
02:50 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
04:35 Laisvės vėliavnešiai. Aktualiosios dokumentikos ir pokalbių laida. Veda Liepa Rimkevičienė. (kart.)

| LNK

03:40 Programos pabaiga
06:25 Dienos programa
06:30 Džonis Testas (7)
06:55 Mažieji Tomas ir Džeris III (44)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Harvis Biksas (5)
07:45 Neramūs ir triukšmingi (14)
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis (11)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (10)
09:00 Sveikatos ABC televitrina
09:30 Ponas Bynas (9)
10:00 Keturkojis Kupidonas
11:55 Tai kur po velnių tie Morganai?
14:00 Pričiupom!
14:25 Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem (8)
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Aš galiu
21:55 PREMJERA Pabėgti neįmanoma
00:00 Pakvaišęs tėtis
02:05 Programos pabaiga

| TV3

03:45 Programos pabaiga
06:15 Teleparduotuvė
06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Transformeriai. Praimas
07:30 Nindžago: Spinjitzu meistrai
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Mamyčių klubas
09:00 Kulinariniai triukai
09:30 Penkių žvaigždučių būstas
10:00 Svajonių sodai
11:00 Džordžas ir drakonas
12:55 Išrinktasis. Blogio imperijos iškilimas
14:55 Žvėrelių maištas
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 X Faktorius
22:00 TV3 žinios. Seimo rinkimai
22:35 Svetimas kūnas
00:20 Išgelbėti Džesiką Linč
02:15 Programos pabaiga

| BTV

03:40 Muzikinė kaukė
Muzikinis šou. Vedėjas Algis Ramanauskas.
07:30 Sveikatos kodas
08:30 Tauro ragas
09:00 Viena už visus (81)
09:35 Viena už visus (82)
10:10 Beatos virtuvė
11:05 BBC dokumentika. Rykliai (1)
12:10 BBC dokumentika. Rykliai (2)
13:15 Sveikinimai
15:50 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos (2)
16:55 Muchtaro sugrįžimas
17:50 Šuo (7)
19:00 Tarp jaunų ir karštų
21:00 Juodasis sąrašas (11)
22:00 Juodasis sąrašas (12)
23:00 Lemtingasis kelias
01:00 Baudžiamasis būrys
02:40 Gili žydra jūra
04:20 Tarp jaunų ir karštų