| LRT TELEVIZIJA

19:30 Interaktyvi viktorina „Paklauskim Lietuvos"
Veda Ignas Andriukevičius.
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Jėga"
21:00 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:40 Trumposios žinios
22:45 Premjera. Kazino (Casino)
01:40 Trumposios žinios
01:45 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Interaktyvi viktorina „Paklauskim Lietuvos". Veda Ignas Andriukevičius. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Auksinis balsas. Muzikinis projektas. Veda Giedrius Savickas ir Andrius Rožickas. HD (kart.)

| LNK

19:30 KK2 penktadienis
Vedėjai: I.Puzaraitė, T.Ališauskas, Ž.Stakėnas.
21:00 Taksi 3
22:45 Nusikaltėlis kūdikio veidu
00:40 13 nuodėmių
02:25 Programos pabaiga

| TV3

19:30 Monstrų biuras
JAV, animacinis filmas, 2001
21:20 Persijos princas. Laiko smiltys
23:50 Drakono akys
01:35 Nešvarus žaidimas
03:20 Programos pabaiga

| BTV

19:30 Amerikietiškos imtynės (47)
(Wrestling - RAW 5). . 2016. Sporto laida.
20:30 Amerikietiškos imtynės (47)
21:30 Įkaitas
00:15 Apokalipsės pranašai
01:55 Džeikas, Storulis ir šuo (4)
02:40 Vampyro dienoraščiai (16)
03:25 Įkaitas