| LRT TELEVIZIJA

07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:05 Miestelio ligoninė 8 (The Royal 8)
10:55 Premjera. Nuodėminga meilė (Verbotene Liebe 11. Wiedersehen auf Mallorca)
11:45 Pasaulio dokumentika. Didieji pasaulio išradimai (How We Invented The World)
12:35 Pasaulio dokumentika. Musonų viešpatija (Lands of The Monsoon)
13:30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Veda Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 LRT radijo žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:25 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:15 Didysis Gregas 2 (Der Dicke 2 / The Big Greg 2)
18:10 Kam reikia? Apie mokymąsi ir karjerą
18:15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:32 Sportas
18:35 Orai
18:40 Meilė kaip mėnulis
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Teisė žinoti
22:20 Premjera. Kitoks Černobylis (Another Chernobyl)
23:20 Vakaro žinios
23:45 Sportas
23:48 Orai
23:50 Didysis Gregas 2 (Der Dicke 2 / The Big Greg 2)
00:40 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Violeta Baublienė. (kart.)
01:30 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
03:40 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
04:30 Teisė žinoti. Veda Rita Miliūtė. (kart.)

| LNK

06:55 Džonis Testas (5)
(Johnny Test II). JAV, Kanada. 2007. Animacinis serialas.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (8)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (192)
08:50 Kvailių auksas
11:05 Sugalvok norą
12:50 Tomo ir Džerio pasakos (4)
13:15 Džonis Testas (5)
13:45 Kempiniukas Plačiakelnis (9)
14:10 Bėgantis laikas (60)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:05 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 Nuo... Iki...
21:00 Juodos katės (35)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Suvilioti nepažįstamąjį
00:25 Visa menanti (2)
01:20 Havajai 5.0 (22)
02:15 Taikinys (11)
03:10 Programos pabaiga
03:15 Lietuva Tavo delne

| TV3

06:50 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
Juokingų situacijų šou.
07:20 Trys didvyriai ir Šamachando princesė
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Ekstrasensai detektyvai
11:00 Tobulas vyras
12:55 Nuotykių metas
13:30 Madagaskaro pingvinai
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Laukinė Esmeralda
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Puolusių angelų miestas
20:30 Farai
21:00 Tobula kopija
21:30 TV3 vakaro žinios
22:00 TV3 sportas
22:05 TV3 orai
22:10 Apsukrios kambarinės
23:10 Privati praktika
00:10 Daktaras Hausas
01:10 CSI kriminalistai
02:00 Tėvynė
03:05 Ryšys
03:55 Žmogžudystė
04:45 Programos pabaiga

| BTV

07:00 Muchtaro sugrįžimas
(Vozvroshchenije Muhtara 2). Vaid.: Oksana Stashenko, Konstantin Kostyshin, Oleg Maslennikov, Natalya Yunikova. Rusija. Kriminalinis serialas.
08:00 Mistinės istorijos (14)
09:00 Laukinis (13)
10:00 Laukinis (14)
11:00 Kalbame ir rodome (167)
12:00 Prokurorų patikrinimas (317)
13:10 Muchtaro sugrįžimas
14:10 Patrulis
14:45 Amerikos talentai (20)
15:45 Prokurorų patikrinimas (318)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Juodasis sąrašas (20)
19:25 Policija ir Ko (68)
20:25 Vedęs ir turi vaikų (9)
21:00 Farai
21:30 Tolyn į tamsą. Žvaigždžių kelias
02:25 Didžiojo sprogimo teorija (11)
02:50 Didžiojo sprogimo teorija (12)
03:15 Bamba TV