| LRT TELEVIZIJA

11:00 Frankenšteinas (Frankenstein)
Fantastinis mini serialas. JAV, Slovakija, Vokietija. 2004 m. N-7. 2 s. Rež. Kevin Connor. (kart.)
12:00 Emigrantai. (kart.)
12:45 Žingsnis po žingsnio. (kart.)
13:00 Bėdų turgus. (kart.)
14:00 Žinios
14:05 Sportas
14:10 Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:45 Žinios
15:50 Sportas
15:55 Orai
16:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:00 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
18:00 Šiandien
18:20 Sportas
18:25 Orai
18:30 Naisių vasara
19:00 Naisių vasara
19:30 Lietuva gali
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:50 Sportas
20:55 Orai
21:00 Frankenšteinas (Frankenstein)
22:00 Loterija "Perlas"
22:05 Bėdų turgus
23:00 Vakaro žinios
23:15 Užsienio naujienos
23:20 Sportas
23:25 Orai
23:30 Šnipai (Spooks)
00:30 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 1977-2009 m. N-7. 187 s.

| LNK

11:30 Baisiausia mano gyvenimo savaitė (12, 13)
...
12:55 Kung Fu Panda (21)
13:20 Ogis ir tarakonai (19)
13:30 Kempiniukas Plačiakelnis (7)
13:55 Pavogtas gyvenimas (81)
14:50 Be kaltės kalta (51)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Tikras gyvenimas: "Patentas Meilei"
20:35 Baisiausia mano gyvenimo savaitė (14)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Vienintelis kelias
00:30 Paskutinė tvirtovė (7)
01:25 Klientų sąrašas (10)
02:20 Įvykis (1)
03:15 Programos pabaiga

| TV3

11:15 Visos Australijos dulkės
Lietuva, kelionių dokumentika, 2014. Kūrėjai - Vytaras Radzevičius, Martynas Starkus
12:20 Šeimos reikalai
12:50 Transformeriai. Praimas
13:20 Antinas Narsuolis
13:50 Gufis ir jo sūnus Maksas
14:20 Simpsonai
14:50 Nuostabi meilė
15:50 Nuostabi meilė
16:45 Moterys meluoja geriau
17:15 Moterys meluoja geriau
17:50 Kvieskite daktarą!
18:30 TV3 žinios
19:25 TV3 sportas
19:27 TV3 orai
19:30 Ginklo broliai
20:00 Inspektorius Mažylis
21:00 Meilė ar pinigai?
21:30 TV3 vakaro žinios
21:55 TV3 sportas
21:57 TV3 orai
22:00 Vikingų loto
22:05 Agentūra S.K.Y.D.A.S.
23:05 Kovotojas
01:25 Daktaras Hausas
02:20 Programos pabaiga

| BTV

11:00 Laukinis (15)
(Dikij III). Vaid.: Igor Lifanov, Marija Bajeva, Artem Mazunov. Rusija. 2012. Kriminalinis serialas.
12:00 Svotai (16)
13:00 Muchtaro sugrįžimas
14:00 Mano virtuvė geriausia (26)
15:00 Amerikos talentai (19)
16:00 Striksės (7)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Detektyvė Džonson (14)
19:30 Policijos akademija (13)
20:20 Patrulis
21:00 Farai
21:30 Sensacija
23:20 Vampyro dienoraščiai (11)
00:10 Detektyvė Džonson (13)
01:10 Laukinis (14)
02:10 Bamba TV