| LRT TELEVIZIJA

16:00 Žinios
Sportas. Orai. HD.
16:25 Klausimėlis.lt.
16:40 Premjera. Kaip atsiranda daiktai 5 (How It's Made 5)
17:05 Premjera. Berlyno policija (Heiter bis Todlich. Hauptstadtrevier/Crime Time. Berlin Beat)
18:00 Klauskite daktaro
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
19:10 Sportas
19:13 Orai
19:20 Nacionalinė paieškų tarnyba
20:10 Dėmesio pakrašty
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Teisė žinoti
22:20 Trumposios žinios
22:25 Premjera. Saudo Arabija. permainos smėlynuose (Saudi Arabia. Shifting Sands)
23:20 Trumposios žinios
23:25 Premjera. Šlovės dienos (Czas honoru/Days Of Honour)
00:10 Trumposios žinios
00:15 Dėmesio pakrašty. Veda Aistis Mickevičius ir Timūras Augucevičius. HD (kart.)
00:30 Berlyno policija (Heiter bis Todlich. Hauptstadtrevier/Crime Time. Berlin Beat)
01:20 Trumposios žinios. HD (kart.)
01:25 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
01:50 Trumposios žinios. HD (kart.)
01:55 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Veda Valdas Vilūnas. HD (kart.)
02:20 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
04:15 Trumposios žinios. HD (kart.)
04:20 Teisė žinoti. Veda Rita Miliūtė. (kart.)

| LNK

14:10 Ponia Dila (23)
(Dila Hanim). Vaid.: Hulya Darcan, Erkan Petekkaya, Hatice Sendil. Turkija. 2013. Daugiaserijinis filmas.
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:15 Nuo... Iki...
20:45 PREMJERA Visi vyrai - kiaulės... (1)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Prezidento patikėtinis
23:55 Dalasas (4)
00:50 Detektyvė Džonson (34)
01:45 Mentalistas (1)
02:40 Programos pabaiga

| TV3

15:30 Kerštinga meilė
Meksika, melodrama, 2015
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Bruto ir Neto
20:00 Pavojingi aukštakulniai
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Kerštas
23:30 Melas ir paslaptys
00:30 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius
01:25 Specialioji jūrų policijos tarnyba
02:20 Naujokė
02:45 Programos pabaiga

| BTV

15:45 Prokurorų patikrinimas (65)
(Prokurorskaya Proverka). Rež.: Igor Romashchenko. Vaid.: Pavel Ilyin, Dmitrij Belonogov, Michail Kondratyev. Rusija. 2011. Kriminalinis serialas.
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:25 Mentalistas (20)
19:25 Policija ir Ko (2)
20:25 Pagalbos skambutis
21:30 Poseidonas
23:20 Detektyvė Džonson (10)
00:45 Mano mylimiausia ragana (34)
01:15 Mano mylimiausia ragana (35)
01:45 Bamba TV