| LRT TELEVIZIJA

11:05 Aukštuomenės daktaras 1 (Royal Pains 1)
Serialas. JAV. 2008–2009 m. N-7. 11 s. HD (kart.
11:50 Pokalbių laida „Svarbios detalės". Ved. Živilė Kropaitė. (kart.)
12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Paulius Ambrazevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Aukštuomenės daktaras 2 (Royal Pains 2)
19:15 Klausimėlis.lt. HD.
19:30 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai"
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Jėga"
21:00 Duokim garo!
22:30 Trumposios žinios
22:35 Devintasis (9/Number Nine)
23:55 Trumposios žinios
00:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom"
00:30 Lietuva mūsų lūpose
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 2 (Monk 2)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Komisaras Štolbergas (Kommissar Stolberg )
03:05 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai". Scen. autorė ir ved. Edita Mildažytė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Mūsų legenda – Stasys Povilaitis. Maestro dainas atlieka Lietuvos žvaigždės su orkestru „Vilniaus sinfonietta". Koncerto vedėjas Edmundas Kučinskas. (kart.)

| LNK

11:35 24 valandos
Socialinė aktualijų laida. Vedėjas Giedrius Leškevičius.
12:35 Nuo... Iki...
13:30 Amžina meilė (101)
14:30 Amžina meilė (102)
15:30 Dvi širdys (97)
16:00 Dvi širdys (98)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Savaitė be žmonų
23:05 Anakonda 2. Kruvinosios orchidėjos beieškant
01:00 15 šlovės minučių
03:10 Programos pabaiga

| TV3

10:00 TV Pagalba
Socialinės dokumentikos laida, vedėjai Egidijus Knispelis ir Renata Šakalytė-Jakovleva
12:00 Tėvelio dukrytės
12:30 Tėvelio dukrytės
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:30 Pamilti vėl
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Žuviukas Nemo
21:20 Ernis
00:00 Balsas iš ateities
01:35 Jei pasilikčiau
03:30 Programos pabaiga

| BTV

11:35 Prokurorų patikrinimas (470)
(Prokurorskaya Proverka). Rež.: Igor Romashchenko. Vaid.: Pavel Ilyin, Dmitry Belonogov, Michail Kondratyev. Rusija. 2016. Kriminalinis serialas.
12:45 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Diagnozė - žmogžudystė (9)
14:45 Voratinklis (3)
15:45 Prokurorų patikrinimas (471)
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Savas žmogus (41)
19:30 Amerikietiškos imtynės (28)
20:30 Amerikietiškos imtynės (28)
21:30 Palikti po pamokų
23:35 Palikti vandenyne 2. Dreifas
01:20 Visa menanti (29)
02:05 Džeikas, Storulis ir šuo (1)
02:50 Palikti po pamokų