| LRT TELEVIZIJA

05:20 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Veda Valdas Vilūnas. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Komisaras Reksas 13 (Il commissario Rex 13 / Kommissar Rex 13)
10:00 Namelis prerijose (The Little House on the Prairie)
11:00 Svajonę turiu. Svajonių išsipildymo, muzikos ir pokalbių šou. Veda Vytautas Rumšas Jaunesnysis. (kart.)
12:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Veda Valdas Vilūnas. HD (kart.)
13:00 Mažasis princas (The Little Prince)
13:30 Premjera. Magiški fėjų Vinksių nuotykiai 6 (Winx Club 6)
14:00 Laba diena, Lietuva
14:05 Žinios
14:15 Orai
14:20 Laba diena, Lietuva
15:45 Žinios
16:00 Sportas
16:03 Orai
16:05 Komisaras Reksas 13 (Il commissario Rex 13 / Kommissar Rex 13)
17:10 Premjera. Didysis Gregas 4 (Der Dicke 4 / The Big Greg 4)
18:15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:22 Sportas
18:24 Orai
18:30 Žingsnis po žingsnio
18:45 Didieji lūkesčiai (Great Expectations)
19:50 Duokit šansą
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:55 Sportas
20:58 Orai
21:00 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:00 Loterija "Perlas"
22:05 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:50 Olimpinio čempiono, krepšininko Arvydo Sabonio jubiliejui. Premjera. Arvydas Sabonis. Istoriniai kadrai.
00:00 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.
00:30 Robotas policininkas 3 (Robocop 3)
Veiksmo trileris. JAV. 1993 m. N-14. Rež. Fred Dekker.
02:25 Senis (Der Alte)
03:30 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)

| LNK

06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (69)
07:00 Mažieji Tomas ir Džeris III (38)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (20)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (106)
08:50 Pagalbos skambutis
09:55 Yra kaip yra
11:00 Yra kaip yra
12:00 Yra kaip yra
12:55 Mažieji Tomas ir Džeris III (39)
13:25 Keista šeimynėlė (1)
13:55 Katinas Leopoldas sapne ir tikrovėje
14:10 Ugnis ir Ledas (53)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Šventę švęsti
22:40 Šioje šalyje nėra vietos senukams
01:05 PREMJERA Šmėklų audra
(Ghost Storm). Rež.: Paul Ziller. Vaid.: Carlos Bernard, Crystal Allen, Cindy Busby. JAV, Kanada. 2012. Siaubo filmas.
02:50 Programos pabaiga

| TV3

06:35 Teleparduotuvė
06:50 Simpsonai
07:20 Simpsonai
07:50 Gydytojos dienoraštis
08:55 Daktarė Emilė Ouvens
10:00 Aistros spalvos
11:00 TV Pagalba
12:55 Ančiukas Donaldas ir draugai
13:30 Vėžliukai nindzės
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Nemylima
16:30 TV Pagalba
18:15 Euras 2015
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Batuotas katinas Pūkis
21:10 Vienas namuose 3
23:20 Išgyventi Kalėdas
01:05 Penkiakovė
JAV, veiksmo filmas, 1994
02:55 Kobra 11
03:50 Programos pabaiga

| BTV

07:00 Muchtaro sugrįžimas
08:00 Naktis ir diena. Vilnius
09:00 Šanchajaus kaubojus
11:00 Kalbame ir rodome (99)
12:00 Prokurorų patikrinimas (225)
13:10 Muchtaro sugrįžimas
14:10 Vedęs ir turi vaikų (2)
14:45 Amerikos talentai (15)
15:45 Prokurorų patikrinimas (226)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 PREMJERA Atėjo ... Sabas
19:30 Amerikietiškos imtynės (45)
21:30 Sunku nužudyti
23:30 Farai
00:40 Detektyvė Džonson (6)
01:35 Prokurorų patikrinimas (225)
(Prokurorskaya Proverka). Rež.: Igor Romashchenko. Vaid.: Pavel Ilyin, Dmitrij Belonogov, Michail Kondratyev. Rusija. 2011. Kriminalinis serialas.
02:40 Bamba TV