| LRT TELEVIZIJA

17:40 Klauskite daktaro
Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD.
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
19:15 Sportas
19:18 Orai
19:30 Specialus tyrimas
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:05 Sportas
21:10 Orai
21:14 Loterija „Perlas“."
21:15 LRT forumas. Lietuva – girtuoklių šalis. Ar toks likimas tenkina visus? Veda Edmundas Jakilaitis. HD.
22:50 Trumposios žinios
22:55 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Veda Lolita Bytautaitė. HD.
23:25 Trumposios žinios
23:30 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Veda Virginijus Savukynas. HD (kart.)
00:20 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė. (Subtitruota, kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Veda Gražina Sviderskytė ir Dominykas Vaitiekūnas. (kart.)

| LNK

17:15 Yra, kaip yra
Pokalbių šou. Vedėjai: Asta Stašaitytė - Masalskienė, Gintarė Gurevičiūtė ir Giedrius Drukteinis.
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:00 Visi vyrai - kiaulės... (51)
21:30 Žinios. Verslas
21:54 Sportas
21:58 Orai
22:00 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Žudikas manyje
00:20 Kortų namelis (8)
01:20 Sekso magistrai (3)
02:25 Sveikatos ABC televitrina
02:55 Programos pabaiga

| TV3

16:30 TV Pagalba
Socialinės dokumentikos laida, vedėjai Egidijus Knispelis ir Renata Šakalytė-Jakovleva
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Tobula kopija
20:00 Farai
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:20 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Už priešo linijos 2. Blogio ašis
00:30 Kaulai
01:30 Amerikiečiai
02:20 CSI kriminalistai
03:10 Aferistas
04:00 Programos pabaiga

| BTV

16:55 Muchtaro sugrįžimas
(Vozvroshchenije Muhtara 2). Vaid.: Oksana Stashenko, Konstantin Kostyshin, Oleg Maslennikov, Natalya Yunikova. Rusija. Kriminalinis serialas.
18:00 Info diena
18:25 Detektyvė Džonson (14)
19:25 Policija ir Ko (14)
20:30 Labai juokinga laida
21:00 Farai
21:30 Krikštašunis
23:15 Judantis objektas (12)
00:50 Detektyvė Džonson (13)
01:45 Prokurorų patikrinimas (127)
02:55 Bamba TV