| LRT TELEVIZIJA

16:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 114 s.
17:00 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
18:00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:30 Sportas
18:35 Orai
18:45 Beauštanti aušrelė. Mokslo metų pradžios ir Laisvės dienos šventė. Dalyvauja valstybinis pučiamųjų orkestras "Trimitas", chorai "Vilnius" ir "Liepaitės", moksleivių...
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:50 Sportas
20:55 Orai
21:00 Premjera. Meteoras (Meteor)
22:00 Loterija "Perlas"
22:05 Dokumentinio kino vakaras. Apokalipsė. Hitleris (Apocalypse. Hitler)
23:10 Vakaro žinios
23:25 Užsienio naujienos
23:30 Sportas
23:35 Orai
23:40 Šnipai (Spooks)
00:40 Senis (Der Alte)
01:50 Programos pabaiga

| LNK

16:30 Labas vakaras, Lietuva
Aktualių pokalbių laida. Vedėjai Živilė Vaškytė ir Paulius Skučas.
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Nuo... Iki...
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 Mentalistas (7)
23:10 Judantis objektas (7)
00:10 Paskutinė tvirtovė (9)
01:05 Klientų sąrašas (11)
02:00 Įvykis (2)
02:55 Programos pabaiga

| TV3

16:00 Nemylima
Meksika, drama, 2014
17:00 Kvieskite daktarą!
17:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 VIRAL'as
20:30 Pasmerkti 3
21:00 Rezidentai
21:30 TV3 vakaro žinios
21:55 TV3 sportas
21:57 TV3 orai
22:00 Kerštas
23:00 Pasaulio vyrų krepšinio čempionato rungtynės. Puerto Rikas - Graikija
00:40 Pasaulio vyrų krepšinio čempionato rungtynės. Brazilija - Ispanija
02:10 Biuras
02:35 Biuras
03:00 Programos pabaiga

| BTV

16:00 Striksės (10)
(Hellcats). Vaid.: Aly Michalka, Ashley Tisdale, Robbie Jones. JAV. 2010. Serialas.
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Detektyvė Džonson (16)
19:30 Policijos akademija (15)
20:20 Patrulis
21:00 Farai
21:30 Pašėlę vyrukai
23:50 Vampyro dienoraščiai (12)
01:30 Bamba TV