| LRT TELEVIZIJA

04:00 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų". Veda Živilė Kropaitė. HD (kart.)
05:30 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom". Aut. Viktorija Zavistanovič. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Klausimėlis.lt. HD.
06:35 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Premjera. Tobotai 1 (Tobot 1)
09:25 Džiunglių knyga 2 (Jungle Book 2)
09:35 Premjera. Auklė Mun (Miss Moon)
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas (Bat Pat)
10:00 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Veda Audrius Rakauskas (subtitruota)
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Milijono dolerių vertės žuvis. Laukiniai eršketai – prie išnykimo ribos (Billion Dollar Fish. The last Days of the Wild Strurgeon?)
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Indo slėnio lobiai (Treasures of The Indus)
13:45 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
15:20 Gamtos inspektoriai. HD (kart.)
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Laisvės vėliavnešiai
16:25 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant. Premjera. Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą.
17:10 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
17:35 Savaitė
18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
18:38 Sportas
18:39 Orai
18:45 Pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynės. Anglija – Lietuva. Tiesioginė transliacija iš Londono. HD.
21:00 Panorama
21:22 Sportas
21:27 Orai
21:30 Premjera. Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3.
22:20 Trumposios žinios
22:25 Premjera. Ana Karenina (Anna Karenina)
00:10 Trumposios žinios
00:15 Kino žvaigždžių alėja. Žmogus, kurio nebuvo (The Man Who Wasn't There)
02:10 Pasaulio dokumentika. Milijono dolerių vertės žuvis. Laukiniai eršketai – prie išnykimo ribos (Billion Dollar Fish. The last Days of the Wild Strurgeon?)
03:05 Pasaulio dokumentika. Indo slėnio lobiai (Treasures of The Indus)
03:55 Puaro (Agatha Christie's Poirot)

| LNK

02:45 Žinių vedėjas 2. Legenda tęsiasi
(Anchorman 2: The Legend Continues). Rež.: Adam McKay. Vaid.: Will Ferrell, Steve Carell, Paul Rudd, Christina Applegate , Harrison Ford. JAV. 2013....
04:45 Programos pabaiga
04:45 Programos pabaiga
06:25 Dienos programa
06:30 Džiumandži (30)
06:55 Mažieji Tomas ir Džeris I (11)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Žuviukai burbuliukai (19)
07:45 Ančiukai Duoniukai (20)
08:10 Linksmieji detektyvai (15)
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (14)
09:00 Sveikatos ABC televitrina
09:30 Saugokis meškinų (7)
09:45 Saugokis meškinų (8)
10:00 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Didelis vaikas
11:35 Piko valanda 2
13:25 Oušeno vienuoliktukas
15:45 Pričiupom!
16:10 Pričiupom!
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Mes vieno kraujo
22:10 PREMJERA Rizikingi ryšiai
04:45 Programos pabaiga

| TV3

04:00 Programos pabaiga
06:15 Teleparduotuvė
06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Transformeriai. Maskuotės meistrai
07:30 Vėžliukai nindzės
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Mamyčių klubas
09:00 Kulinariniai triukai
09:30 Penkių žvaigždučių būstas
10:00 Svajonių sodai
11:00 Alioša Popovičius ir Slibinas Tugorius
12:40 Naktis ‘Roksberio’ klube
14:15 Auksiniai svogūnai
16:55 Ekstrasensų mūšis
18:00 Raudonas kilimas
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Lietuvos talentai
22:30 PREMJERA. Sumokėti vaiduokliui
00:20 30 tamsos dienų
02:40 Programos pabaiga

| BTV

02:40 Muzikinis iššūkis
Vedėjai Laisva ir Tadas Rimgaila..
03:50 Žuvis - Frankenšteinas
06:30 Galiūnų čempionų lyga. Latvija
07:30 Sveikatos kodas
08:30 Tauro ragas
09:00 Viena už visus (129)
09:35 Viena už visus (130)
10:10 Blogas šuo! (8)
11:15 Džekas Hana kviečia į gamtą (41)
11:45 Džekas Hana kviečia į gamtą (42)
12:15 Džekas Hana kviečia į gamtą (43)
12:45 Džekas Hana kviečia į gamtą (44)
13:15 Sveikinimai
15:45 Savaitės kriminalai
16:15 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos (22)
17:25 Muchtaro sugrįžimas
18:30 Paskutinis faras (20)
19:30 Ekstrasensų mūšis (8)
21:15 Išeiti
22:55 Sekso magistrai (7)
04:10 Blogas šuo! (7)