| LRT TELEVIZIJA

12:00 Mūsų miesteliai
Juodupė. 1 d. Veda Nijolė Baužytė.
13:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Didžiosios visatos paslaptys su Morganu Frimanu (Through the Wormhole with Morgan Freeman 2)
14:00 Muzikinis projektas "Auksinis balsas"
16:00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą)
16:05 Orai
16:10 Sveikinimų koncertas
18:30 Bėdų turgus
19:30 Stilius
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:50 Sportas
20:55 Orai
21:00 Jūros šventė 2014
00:00 Lengvi pinigai (Cash)
02:00 Pabaiga

| LNK

11:35 PREMJERA Trys sekliai ir Skeleto salos paslaptis
(Three Investigators in the Secret of Skeleton Island, The). Rež.: Florian Baxmeyer. Vaid.: Chancellor Miller, Nick Price, Cameron Monaghan. Pietų Afrika,...
13:30 Policijos akademija (1, 2)
15:30 Mano puikioji auklė (85, 86)
16:30 Didingasis amžius (92)
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 SUPERKINAS Pramuštgalviai
20:40 PREMJERA Trise valtimi. Gamtos šauksmas
22:30 Kiečiausi Spartos vyrai
00:05 Raudonas vanduo
01:55 Požemių ugnis
04:00 Programos pabaiga

| TV3

10:30 Artūras ir Maltazaro kerštas
Prancūzija, nuotykių filmas, 2009
12:20 Šokis hiphopo ritmu 2. Gatvės
14:15 Jaunavedžiai
16:15 Kobra 11
17:20 Ekstrasensai detektyvai
18:30 TV3 žinios
18:50 TV3 sportas
18:55 TV3 orai
19:00 Draugiškos vyrų krepšinio rungtynės. Lietuva - Latvija
19:50 Rungtynių pertraukoje - Eurojackpot
21:00 Fenikso skrydis
23:15 Samdomas žudikas
01:10 Švarus dosjė
03:05 Programos pabaiga

| BTV

12:00 Žmogus prieš gamtą. Įdomiausi momentai (8)
(Man vs Wild 5). Didžioji Britanija. 2010. Dokumentinis serialas.
13:00 Prajuokink mane
14:00 Milijonieriai
15:00 Šeimynėlė (17, 18)
16:00 Muchtaro sugrįžimas
17:00 Brolis už brolį (8)
18:00 Ekstrasensai detektyvai (9)
19:00 Savaitės kriminalai
19:30 Skonis
21:30 MANO HEROJUS Drakono bučinys
23:35 AŠTRUS KINAS Palikti vandenyne
01:35 Laukinis (24)
02:35 Bamba TV