| LRT TELEVIZIJA

05:20 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Ved. Lolita Bytautaitė. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:07 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Komisaras Reksas 14 (Il commissario Rex 14 / Kommissar Rex 14)
10:00 Namelis prerijose (The Little House on the Prairie)Nuotykių serialas šeimai
11:00 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
12:00 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Ved. Daumantas Butkus. HD (kart.)
12:35 Lašas po lašo. Aplinkosauginių aktualijų laida. HD (kart.)
12:45 Žingsnis po žingsnio. Būstas. HD (kart.)
13:00 Mažasis princas (The Little Prince)
13:30 Premjera. Magiški fėjų Vinksių nuotykiai 6 (Winx Club 6)
14:00 Laba diena, Lietuva
14:05 Žinios
14:15 Orai
14:20 Laba diena, Lietuva
15:45 Žinios
16:00 Sportas
16:03 Orai
16:05 Komisaras Reksas 14 (Il commissario Rex 14 / Kommissar Rex 14)
17:10 Premjera. Didysis Gregas 3 (Der Dicke 3 / The Big Greg 3)
18:15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:40 Sportas
18:43 Orai
18:50 Gyvenimas
19:50 Premjera
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:00 Dėmesio centre
21:10 Sportas
21:12 Orai
21:15 Auksinis protas
22:00 Loterija "Perlas"
22:05 Auksinis protas
23:10 Vakaro žinios
23:25 Sportas
23:28 Orai
23:30 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.
00:00 Pasaulio dokumentika. Keliaujantys namų dailintojai (Muuttohaukantie)
00:35 Senis (Der Alte)
01:35 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.)
02:00 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
03:45 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Ved. Edita Mildažytė. (kart.)
04:35 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus. HD (kart.)

| LNK

05:55 Dienos programa
06:00 Labas vakaras, Lietuva (k.)
06:35 Smalsutė Dora (52)
07:00 Mažieji Tomas ir Džeris II (22)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (3)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (89)
08:50 24 valandos
09:55 Yra kaip yra
11:00 KK2
11:55 Nuo... Iki...
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (4)
13:25 Ogis ir tarakonai (64)
13:35 Benas Tenas (8)
14:10 Ugnis ir Ledas (36)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Gyvenimo receptai (12)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Išbandymų diena
00:35 Mafijos daktarė (11)
01:30 Nikita (1)
02:25 Agentai (7)
03:20 Programos pabaiga

| TV3

06:35 Teleparduotuvė
06:50 Simpsonai
07:20 Simpsonai
07:50 Virtuvė
08:25 Virtuvė
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Aistros spalvos
11:00 TV Pagalba
12:55 Ančiukas Donaldas ir draugai
13:30 Kung Fu Panda
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Nemylima
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Kvieskite daktarą!
20:30 Pasmerkti 3
21:00 Žvagulio klanas
21:30 TV3 vakaro žinios
21:55 TV3 sportas
22:00 TV3 orai
22:05 Vikingų loto
22:10 Elementaru
23:10 Išdavystė
00:10 Pelkė
01:10 Skandalas
02:00 Biuras
02:30 Programos pabaiga

| BTV

07:00 Muchtaro sugrįžimas
08:00 Naktis ir diena. Vilnius
09:00 Amerikietiškos imtynės (41)
11:00 Kalbame ir rodome (363)
12:00 Prokurorų patikrinimas (208)
13:10 Muchtaro sugrįžimas
14:10 Vedęs ir turi vaikų (8)
14:45 Amerikos talentai (41)
15:45 Prokurorų patikrinimas (209)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Vedęs ir turi vaikų (9)
19:00 Detektyvė Džonson (8)
20:00 Naktis ir diena. Vilnius
21:00 Farai
21:30 Striptizas
23:50 Sostų karai (10)
00:35 Detektyvė Džonson (7)
01:30 Prokurorų patikrinimas (208)
02:35 Bamba TV