| LRT TELEVIZIJA

08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Kobra 11 (Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei)
10:00 Premjera. Miestelio ligoninė (The Royal 7)
11:00 Naisių vasara. TV serialas. 2014 m. 67 s. (kart.)
11:30 Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai 2014 (su vertimu į gestų kalbą, kart.)
13:25 Popietė su Algimantu Čekuoliu (kart., subtitruota)
13:55 Laba diena, Lietuva
14:00 Žinios
14:05 Orai
14:10 Laba diena, Lietuva
15:30 Žinios
15:40 Sportas
15:45 Orai
15:55 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:00 Kobra 11 (Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei)
18:00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:30 Sportas
18:35 Orai
18:40 Žingsnis po žingsnio
19:00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:55 Verslas
21:00 Kultūra.
21:05 Sportas
21:10 Orai
21:15 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:00 Loterija "Perlas"
22:05 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
23:15 Premjera. Emigrantai. Drama. Lietuva (subtitruota)
01:05 Senis (Der Alte)
02:15 Pabaiga

| LNK

08:50 Mamos vaikučiai
(Home Fries). Rež.: Dean Parison. Vaid.: Catherine O'Hara, Drew Barrymore, Luke Wilson. JAV. 1998. Romantinė komedija.
10:40 Odisėjas ir Ūkanų sala
12:30 Tomo ir Džerio pasakos (1)
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (18)
13:20 Ogis ir tarakonai (18)
13:30 Labirintas. Tesėjo žygdarbiai
13:55 Audra (118)
15:00 Meilė ir bausmė (28)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:50 Patrulis
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Mano vyras gali
22:15 PREMJERA Iš kur tu žinai?
00:45 Planketas ir Makleinas
02:40 Karantinas
04:25 Programos pabaiga

| TV3

08:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
Juokingų situacijų šou.
09:00 Kempiniukas Plačiakelnis
09:30 Kempiniukas Plačiakelnis
10:00 Dinotopija
11:50 Skunk Fu
12:05 Skunk Fu
12:25 Nepaprastas pasaulis
12:55 Drakonų medžiotojai
13:30 Ančiukas Donaldas ir draugai
14:00 Slibinų dresuotojai
14:30 Simpsonai
15:00 Nepaklusni širdis
16:00 Nepaklusni širdis
17:00 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Hortonas
21:10 Norbitas
23:15 Hitmanas
01:10 Pagrobimas. 48 baimės valandos
02:45 Černobylio dienoraščiai
04:15 Programos pabaiga

| BTV

08:00 Yra kaip yra
Pokalbių šou. Vedėjai: Asta Stašaitytė - Masalskienė, Gintarė Gurevičiūtė ir Giedrius Drukteinis.
09:00 Prajuokink mane
10:00 Naujakuriai (9)
11:00 Prokurorų patikrinimas (136)
12:00 Kalbame ir rodome
13:00 Muchtaro sugrįžimas
14:00 Nuotakos siaubūnės (28)
15:00 Nugalėtoja (8)
15:30 Dreikas ir Džošas (37)
16:00 Prokurorų patikrinimas (137)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Jaunavedžiai (31, 32)
19:30 Amerikietiškos imtynės (12)
21:30 Prezidento patikėtinis 2. Spąstai teroristams
23:20 Santuoka
00:10 Mentalistas (11)
01:05 Prokurorų patikrinimas (136)
02:10 Bamba TV