| LRT TELEVIZIJA

14:15 Laba diena, Lietuva
HD.
15:45 Žinios
16:00 Sportas
16:03 Orai
16:05 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:10 Premjera. Didysis Gregas (Der Dicke 1 / The Big Greg 1)
18:15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:25 Sportas
18:28 Orai
18:35 Žingsnis po žingsnio
18:50 Premjera. Kelias į laimę 2 (The Paradise 2)
19:50 Duokit šansą
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:55 Sportas
20:57 Orai
21:00 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:00 Loterija "Perlas"
22:05 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:50 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
23:30 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.
00:00 Premjera. Sprogimo banga (Blown Away)
02:05 Senis (Der Alte)
03:05 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
04:50 Duokit šansą. Veda Skirmantė Palčinskaitė. HD (kart.)

| LNK

14:10 Ugnis ir Ledas (13)
(Kuzey Guney). Vaid.: Kivanc Tatlitug, Bugra Gulsoy, Oyku Karayel. Turkija. 2011. Drama.
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Norim dar! Su Radistais
22:45 Terminatorius 3. Mašinų prisikėlimas
00:55 Karštinė 2. Pavasario karštligė
02:30 Programos pabaiga

| TV3

14:00 Slibinų dresuotojai
JAV, animacinis serialas, 2012
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Nemylima
16:30 TV Pagalba
18:15 Euras 2015
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Ratai 2
21:35 Brėkštanti aušra. 2 dalis
23:50 Vėtrų kalnas
02:00 Programos pabaiga

| BTV

14:00 Jokių kliūčių (7)
(Wipeout UK 1). Didžioji Britanija. 2009. Realybės šou.
15:00 Amerikos talentai (18)
16:00 Prokurorų patikrinimas (186)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:30 Mitiajaus pasakėlės (1)
19:00 Mitiajaus pasakėlės (2)
19:30 Amerikietiškos imtynės (37)
21:30 Universalus karys. Atsiskaitymo diena
23:45 Farai
00:15 Detektyvė Džonson (47)
01:10 Prokurorų patikrinimas (185)
02:10 Bamba TV