| LRT TELEVIZIJA

07:10 Labas rytas, Lietuva
HD.
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
09:50 Miestelio ligoninė 6 (The Royal 6)
10:40 Premjera. Nuodėminga meilė (Verbotene Liebe 11. Wiedersehen auf Mallorca)
11:30 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (kart.)
12:45 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida. Veda Rolandas Maskoliūnas. HD (kart.)
13:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 LRT radijo žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:00 Premjera. Akis už akį 5 (Leverage 5)
17:45 Muzikinis projektas „Dainų daina“. HD."
18:15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:37 Sportas
18:40 Orai
18:45 Premjera. Naisių vasara.
19:30 Pinigų karta
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Premjera. Palikimas (Legacy)
23:10 Vakaro žinios
23:35 Sportas
23:38 Orai
23:40 Akis už akį 5 (Leverage 5)
00:30 Muzikinis projektas „Dainų daina“. HD (kart.)
00:55 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės metai. 1999 m. (kart.)
01:45 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
03:45 Delfinai ir žvaigždės. Veda Marijus Žiedas ir Gabrielė Martirosianaitė. HD (kart.)

| LNK

06:55 Džonis Testas (1)
(Johnny Test). JAV, Kanada. 2006. Animacinis serialas.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (10)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (172)
08:50 Rifo pasaka 2
10:25 Lietuvos supermiestas
12:55 Varlė keliauninkė
13:15 PREMJERA Džonis Testas (2)
13:45 Kempiniukas Plačiakelnis (11)
14:10 Bėgantis laikas (40)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:05 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:00 Juodos katės (19)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Vienintelis kelias
00:30 Sekso magistrai (12)
01:35 Havajai 5.0 (6)
02:30 Sveikatos ABC televitrina
03:00 Programos pabaiga
03:05 Lietuva Tavo delne

| TV3

06:55 Simpsonai
JAV, animacinis serialas, 1990
07:25 Simpsonai
07:55 Moterys meluoja geriau
08:25 Moterys meluoja geriau
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Paskutinis iš Magikianų
10:30 Paskutinis iš Magikianų
11:00 Auklė 2
12:55 Nuotykių metas
13:30 Kung Fu Panda
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Laukinė Esmeralda
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Aš tikrai myliu Lietuvą
21:00 Tobula kopija
21:30 TV3 vakaro žinios
22:00 TV3 sportas
22:05 TV3 orai
22:10 Dešimt su puse balo. Apokalipsė
00:00 Kastlas
01:00 Kerštas
01:50 Skandalas
02:45 Vilfredas
03:10 Vilfredas
03:35 Vilfredas
04:00 Biuras
04:25 Biuras
04:55 Programos pabaiga

| BTV

07:00 Muchtaro sugrįžimas
(Vozvroshchenije Muhtara 2). Vaid.: Oksana Stashenko, Konstantin Kostyshin, Oleg Maslennikov, Natalya Yunikova. Rusija. Kriminalinis serialas.
08:00 Policija ir Ko (50)
09:00 Dainuok mano dainą 2
11:00 Kalbame ir rodome (429)
12:00 Prokurorų patikrinimas (295)
13:10 Muchtaro sugrįžimas
14:10 Vedęs ir turi vaikų (16)
14:45 Amerikos talentai (41)
15:45 Prokurorų patikrinimas (296)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Juodasis sąrašas (3)
19:25 Policija ir Ko (51)
20:25 Vedęs ir turi vaikų (17)
21:00 Patrulis
21:30 Marsas atakuoja
23:35 Strėlė (14)
00:10 Juodasis sąrašas (2)
01:05 Prokurorų patikrinimas (295)
02:10 Bamba TV