| LRT TELEVIZIJA

02:00 Prisiminimai apie Šerloką Holmsą (The Memoirs of Sherlock Holmes)
Detektyvinis serialas. Didžioji Britanija. 1993–1994 m. N-7. 1 s. (kart.
02:55 Smegenų paslaptys. Marselis Prustas.
03:10 Petras Kurmelis. TV filmas. 2 d. Rež. Juozas Sabolius. 1986 m. (kart.)
04:15 Muzikinis projektas „Dainų daina“. Pirmojo sezono dainos. HD (kart.)
05:05 Pasaulio panorama. Veda Karolis Kaupinis. HD (kart.)
05:30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Veda Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Klausimėlis.lt.
06:20 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
07:15 Šventadienio mintys
07:40 Rojus Lietuvoj
09:00 Premjera. Padūkėliai marsupilamiai 2 (Marsupilami 2/Marsupilami Hooba Hooba Hop!)
09:25 Premjera. Džiunglių būrys skuba į pagalbą (The Jungle Bunch To The Rescue!)
09:40 Šervudo padauža Robinas Hudas (Robin Hood. Mischief in Sherwood)
09:50 Mažasis princas (The Little Prince)
10:15 Čaplinas (Chaplin & Co)
10:25 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Veda Audrius Rakauskas. (Subtitruota)
10:55 Brolių Grimų pasakos (Die Märchen der Brüder Grimm/ The Finest Fairy Tales)
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Paslaptingoji Afrika 2 (Wildest Africa 2)
13:00 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Mis Marpl 5 (Agatha Christie's Marple 5)
14:35 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota)
15:05 Istorijos detektyvai
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:15 Kaukazo legendos
17:00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
17:50 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Violeta Baublienė. (kart.)
18:40 Bėdų turgus
19:30 Pasaulio panorama
19:55 Savaitė
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Iškilmingas LRT 90-ojo sezono atidarymas Valdovų rūmuose
23:00 Premjera. Bartonas ir Teilor (Burton and Taylor)
00:30 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Mis Marpl 5 (Agatha Christie's Marple 5)
02:00 Kaukazo legendos. Veda Liepa Rimkevičienė. (kart.)
02:40 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Violeta Baublienė. (kart.)
03:25 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė. (kart.)
04:10 Mūsų miesteliai. Meteliai. II dalis. Aut. Nijolė Baužytė. (kart.)

| LNK

00:50 Apiplėšimas Beikerio gatvėje
(The Bank Job). Rež.: Roger Donaldson. Vaid.: Saffron Burrows, Daniel Mays, Jason Statham. JAV. 2008. Veiksmo trileris.
02:55 Programos pabaiga
06:25 Dienos programa
06:30 Superdidvyrių komanda (23)
06:55 Zoro (24)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Smalsutė Dora (18)
07:45 Keista šeimynėlė (10)
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis (8)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (10)
09:00 Sveikatos ABC televitrina
09:30 Ragana prieš
09:40 Ragana prieš 2
09:50 Ragana prieš 3
10:00 KINO PUSRYČIAI Denis - grėsmė visuomenei
11:55 Troškimų akmuo
13:45 Juodasis gražuolis
15:35 Pričiupom!
16:05 Pričiupom!
16:35 Toledas (13)
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Teleloto
20:30 Valanda su Rūta. Vasara
21:55 Nesunaikinami
00:00 PREMJERA Karaliaus vardu 3. Paskutinė misija
01:40 Širdžių ėdikas
03:35 Programos pabaiga

| TV3

01:50 Virusas
JAV, veiksmo filmas, 1999
03:40 Programos pabaiga
06:45 Teleparduotuvė
07:00 Monsunas
07:30 LOL (Daug juoko)
08:00 Didvyrių draugužiai
08:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
09:00 Statybų TV
09:30 Lobių planeta
11:20 Raganaitės 2
13:05 Ragai ir kanopos
14:50 Tik draugai
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Mažieji Fokeriai
21:25 Snaiperis
00:05 Nepakenčiamas žiaurumas
02:00 Pats šokiausias filmas
03:30 Programos pabaiga

| BTV

02:20 Bamba TV
Interaktyvusis šou suaugusiems.
06:35 Mistinės istorijos (7)
07:30 Brydės
08:00 Skonis
10:00 FAILAI X. Aukso vilnos paieškos
11:00 Sveikatos kodas
12:00 Nacionalinė Geografija. Pasaulio keistuoliai (1)
13:00 Nacionalinė Geografija. Pasaulio keistuoliai (2)
14:00 Sveikinimai
16:00 Muchtaro sugrįžimas
17:00 Žurovas. Mirtinas numeris. II dalis
18:00 Mistinės istorijos (8)
19:00 MEILĖS ISTORIJOS Inga Lindstrom. Milijonierių niekas nebučiuoja
21:00 Kultas (15)
22:00 Kultas (1)
23:00 Hanos kerštas
00:40 Mano mylimiausia ragana (32)
01:10 Mano mylimiausia ragana (33)
01:40 Bamba TV