| LRT TELEVIZIJA

15:50 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
Detektyvas. Didžioji Britanija. 2003–2004 m. N-7. 9/1 s.
17:30 Pasaulio plaukimo čempionatas 2015
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 Pasaulio plaukimo čempionatas 2015
19:30 Emigrantai
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Perlas“."
21:00 Stilius
21:50 Premjera. Šlovės dienos (Czas honoru/Days Of Honour)
22:45 Vakaro žinios
23:00 Alisa (Alice)
00:30 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
02:15 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
03:10 Naisių vasara. 6 sezonas. TV serialas. 2015 m. Rež. Raimundas Banionis, Violeta Banionienė. 59, 60 s. HD (kart.)
04:00 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
04:45 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.)

| LNK

16:30 Labas vakaras, Lietuva
Aktualių pokalbių laida. Vedėjai Živilė Vaškytė ir Paulius Skučas.
17:15 Yra, kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Tikras gyvenimas: "Motina ir sūnūs"
20:30 Tikras gyvenimas: "Gegutė"
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Bejėgis teisingumas
00:00 Visa menanti (12)
00:55 Juodasis sąrašas (13)
01:50 Užribis (10)
02:45 Programos pabaiga

| TV3

16:30 TV Pagalba
Socialinės dokumentikos laida, vedėjas Egidijus Knispelis.
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Moterų laimė
20:00 Ta proga!..
21:00 Drąsios ir žavios
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Apelsinai
00:15 Išdavystė
01:15 Specialioji jūrų policijos tarnyba
02:05 Detektyvė Fišer
03:10 Programos pabaiga

| BTV

15:45 Prokurorų patikrinimas (46)
(Prokurorskaya Proverka). Rež.: Igor Romashchenko. Vaid.: Pavel Ilyin, Dmitrij Belonogov, Michail Kondratyev. Rusija. 2011. Kriminalinis serialas.
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:25 Mentalistas (5)
19:25 Policija ir Ko (3)
20:25 Pagalbos skambutis
21:30 Roko mokykla
23:45 Taikinys (8)
00:45 Mentalistas (4)
01:40 Prokurorų patikrinimas (45)
02:45 Bamba TV