| LRT TELEVIZIJA

08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex/Il commissario Rex 11)
10:00 Namelis prerijose (The Little House on the Prairie)
11:00 Meilė kaip mėnulis. TV serialas. Rež. Kęstutis Jakštas. 2014 m. 29, 30, 31, 32, s. HD (kart.)
13:00 Magiški fėjų Vinksių nuotykiai 5 (Winx Club 5)
13:30 Mažasis princas (The Little Prince)
14:00 Laba diena, Lietuva
14:05 Žinios
14:15 Orai
14:20 Laba diena, Lietuva
15:45 Žinios
16:00 Sportas
16:03 Orai
16:05 Komisaras Reksas (Kommissar Rex/Il commissario Rex 11)
17:10 Premjera. Didysis Gregas 2 (Der Dicke 2 / The Big Greg 2)
18:15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:25 Sportas
18:28 Orai
18:35 Žingsnis po žingsnio
18:50 Premjera. Kelias į laimę 2 (The Paradise 2)
19:50 Duokit šansą
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:55 Sportas
20:57 Orai
21:00 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:00 Loterija "Perlas"
22:05 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:50 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Ved. Daumantas Butkus. HD (kart.)
23:30 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.
00:00 Meilė (Amour)
03:15 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)

| LNK

07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (70)
(Walker, Texas Ranger). Vaid.: Sheree J. Wilson, Chuck Norris, Clarence Gilyard Jr.. JAV. 1993. Veiksmo serialas.
08:50 Pagalbos skambutis
09:55 Yra kaip yra
11:00 KK2
11:50 K11: Komisarai tiria. Paštininko apiplėšimas
12:25 K11: Komisarai tiria. Mirtina šeimos drama
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (6)
13:25 Ogis ir tarakonai (62)
13:35 Monstrai prieš ateivius (16)
14:10 Ugnis ir Ledas (18)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Norim dar! Su Radistais
22:45 Terminatorius. Išsigelbėjimas
01:00 Pagieža 3
02:45 Programos pabaiga

| TV3

07:50 Brazilijos aveniu
Brazilija, drama, 2012
09:00 Daktarė Emilė Ouvens
10:00 Opiumas liaudžiai
10:30 Opiumas liaudžiai
11:00 Aistros spalvos
12:00 Ponas Jangas
12:30 Hantikas. Sekliai ir paslaptys
13:00 Mažylių nuotykiai
13:30 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
14:00 Slibinų dresuotojai
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Nemylima
16:30 TV Pagalba
18:15 Euras 2015
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Frankenvynis
21:15 Pasiutę šunys
23:00 Paranormalūs reiškiniai 4
00:50 Kruvinas derlius
02:25 Programos pabaiga

| BTV

08:00 Naktis ir diena. Vilnius
09:00 Vinetu 3
11:00 Kalbame ir rodome (343)
11:55 Prokurorų patikrinimas (190)
13:00 Muchtaro sugrįžimas
14:00 Jokių kliūčių (3)
15:00 Amerikos talentai (23)
16:00 Prokurorų patikrinimas (191)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:30 Mitiajaus pasakėlės (3)
19:00 Mitiajaus pasakėlės (4)
19:30 Amerikietiškos imtynės (38)
21:30 Desperado
23:40 Farai
00:15 Detektyvė Džonson (51)
01:10 Prokurorų patikrinimas (190)
02:10 Bamba TV