| LRT TELEVIZIJA

09:35 Labas rytas, Lietuva
HD.
10:30 Žinios
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios
11:35 Labas rytas, Lietuva
12:00 Pasaulio dokumentika. Gėlių odisėjos (Plant Odysseys)
12:55 Pasaulio dokumentika. Pasaulio gamtos stebuklai. Gyvenimas paribyje (Earths' Natural Wonders)
13:50 Šerloko Holmso nuotykiai (The Adventures of Sherlock Holmes)
15:40 Klausimėlis.lt. HD.
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:15 Sveikinimų koncertas
17:55 Tarptautinis vyrų krepšinio turnyras. Australija – Lietuva. Tiesioginė transliacija iš San Paulo. Pertraukoje – Šiandien. Aktualijų laida . (su vertimu į gestų...
20:00 Klausimėlis.lt. HD.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Jūros šventė 2015
22:20 Dainos prie jūros
22:35 Trumposios žinios
22:40 Premjera. Maiklas Džeksonas (Maicol Jecson / Moonwalking Distance)
00:05 Trumposios žinios
00:10 Pasaulio dokumentika. Gėlių odisėjos (Plant Odysseys)
01:05 Pasaulio dokumentika. Pasaulio gamtos stebuklai. Gyvenimas paribyje (Earths' Natural Wonders)
02:00 Šerloko Holmso nuotykiai (The Adventures of Sherlock Holmes)
03:45 Jūros šventė 2015. Dalyvauja Merūnas Vitulskis, Linas Adomaitis ir Aleksandras Rybakas.(kart.)

| LNK

10:15 KINO PUSRYČIAI Skraidančių beždžionėlių antplūdis
(Wicked Flying Monkeys). Rež.: Alberto Mar. Meksika. 2015. Animacinis filmas.
12:00 Policijos akademija 3. Vėl apmokymuose
13:40 Pričiupom!
14:10 Pričiupom!
14:40 Načas Libras
16:25 Gyvenimo šukės (85)
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Katės ir šunys. Kačių kerštas
21:05 Didžiosios motušės namai. Obuolys nuo obels
23:10 Meilės guru
00:45 Saulės ašaros
02:50 Programos pabaiga

| TV3

10:00 Kamelotas
Airija, D. Britanija, JAV, Kanada, fantastinė istorinė drama, 2011
11:05 Operacija „Riešutai“
12:50 Inspektorius Gadžetas
14:15 Užsispyrėlės sutramdymas
16:10 Ekstrasensai detektyvai
17:15 Ekstrasensai detektyvai
18:30 TV3 žinios
19:15 TV3 sportas
19:20 TV3 orai
19:25 Eurojackpot
19:30 Karibų ratai
20:30 Čihuahua iš Beverli Hilso
22:15 Lūšnynų milijonierius
00:50 2 Barai. Naktis
01:15 Tobulas jausmas
02:50 Geležinis žmogus 2

| BTV

10:00 Pričiupom!
Humoro laida..
10:30 Pričiupom!
11:00 Pasaulio štangos atkėlimo čempionatas Anglijoje
12:00 Akivaizdu, bet neįtikėtina
12:30 Akivaizdu, bet neįtikėtina
13:00 FAILAI X. Uždegančios žiežirbos. Fejerverkų istorija
14:00 Mistinės istorijos (39)
15:00 Mistinės istorijos (40)
16:00 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos (22)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 44-as skyrius (36)
19:00 Už vaikystę
19:30 Muzikinė kaukė
21:50 MANO HEROJUS Korumpuotasis
23:50 AŠTRUS KINAS Netark nė žodžio
01:50 Bordžijos (2)
02:40 Bordžijos (3)
03:35 Farai
03:55 Muzikinė kaukė