| LRT TELEVIZIJA

19:50 Premjera. Meilė kaip mėnulis.
TV serialas. Rež. Kęstutis Jakštas. 2014 m. 32 s. HD.
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:00 Dėmesio centre
21:10 Sportas
21:12 Orai
21:15 Mūsų laisvės metai. 2008-ieji. Istorinė dokumentinė-pramoginė pokalbių laida. Veda Audrius Siaurusevičius ir Edita Mildažytė.
22:00 Loterija "Perlas"
22:05 Mūsų laisvės metai. 2008-ieji. Istorinė dokumentinė-pramoginė pokalbių laida. Veda Audrius Siaurusevičius ir Edita Mildažytė.
23:20 Vakaro žinios
23:35 Sportas
23:38 Orai
23:40 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.
00:10 Pasaulio dokumentika. Pompėja. Laike sustingusių žmonių paslaptis (Pompeii. The Mystery of the People Frozen in Time)
01:10 Senis (Der Alte)
02:10 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
04:00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Žinių viktorina. Veda Gražina Sviderskytė ir Dominykas Vaitiekūnas (kart.)
04:45 Tikri vyrai. Realybės dokumentika. HD (kart.)

| LNK

19:30 Valanda su Rūta
Pokalbių laida. Vedėja Rūta Mikelkevičiūtė.
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Poseidonas
00:00 Gyvenimas pagal Harietą (18)
00:55 Farų šeima (9)
01:50 Sveikatos ABC televitrina
02:45 Programos pabaiga

| TV3

19:30 Ginčas be taisyklių
Diskusijų laida, vedėjai Rūta Ščiogolevaitė-Damijonaitienė ir Kristupas Krivickas
20:30 Pasmerkti 3
21:00 Opiumas liaudžiai
21:30 TV3 vakaro žinios
21:55 Žalioji enciklopedija
22:00 TV3 sportas
22:05 TV3 orai
22:10 Kobra 11
23:10 Kaulai
00:10 Greislendas
01:10 Skandalas
02:00 Daktaras Hausas
02:50 Choras
03:45 Programos pabaiga

| BTV

20:00 Naktis ir diena. Vilnius
21:00 Farai
21:30 Vinetu 3
23:20 Vampyro dienoraščiai (19)
00:35 Detektyvė Džonson (50)
01:30 Prokurorų patikrinimas (189)
02:30 Bamba TV