| LRT TELEVIZIJA

04:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. Vaidybinis serialas. Rež. Saulius Vosylius. 10 s. 2016 m. (kart.)
05:25 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Veda Lolita Bytautaitė. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė. (Subtitruota, kart.)
06:45 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
07:40 Karinės paslaptys
08:30 Misija
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios
11:35 Labas rytas, Lietuva
12:00 Olimpinė diena 2016
12:15 Pasaulio dokumentika. Premjera. Laukiniai sparnuočiai (Wild Wings)
13:10 Olimpinė diena 2016
13:25 Premjera. Daktaro Bleiko paslaptys 4 (The Doctor Blake Mysteries 4)
14:25 Olimpinė diena 2016
14:40 Premjera. Daktaro Bleiko paslaptys 4 (The Doctor Blake Mysteries 4)
15:40 Olimpinė diena 2016
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:15 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota)
16:45 Sveikinimų koncertas
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:40 Sportas
18:43 Orai
18:50 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė. (Subtitruota)
19:40 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 LRT 90-mečiui skirtas projektas „90 dainų – 90 legendų“. Veda Eglė Daugėlaitė, Andrius Tapinas, Viktoras Gerulaitis. HD."
22:40 Trumposios žinios
22:45 Premjera. Iš meilės ar dėl pinigų (For Love or Money)
00:25 Trumposios žinios
00:30 Pasaulio dokumentika. Laukiniai sparnuočiai (Wild Wings)
01:25 Daktaro Bleiko paslaptys 4 (The Doctor Blake Mysteries 4)
03:25 Sidabrinė gervė 2016. HD (kart.)

| LNK

02:25 Programos pabaiga
06:25 Dienos programa
06:30 Garfildas (15)
06:40 Garfildas (16)
06:55 Robomobilis Polis (27)
07:05 Robomobilis Polis (28)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Žuviukai burbuliukai (22)
07:45 Sandžėjus ir Kreigas (17)
08:10 Ančiukai Duoniukai (15)
08:35 Tomo ir Džerio šou (24)
09:00 Ponas Bynas (24)
09:30 Paskutinė slibino Goriničiaus nuotaka
09:50 Peliuko dainelė
10:00 KINO PUSRYČIAI Pilies vaiduoklis
12:00 Muškietininkas
14:05 Gyvenimo šukės (76)
16:00 Beatos virtuvė
17:00 Nauja legenda
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Žvaigždžių dulkės
22:00 Ieškokit Gudručio!
00:10 Pats geriausias mergvakaris
01:40 Bėgliai
03:10 Programos pabaiga

| TV3

04:25 Programos pabaiga
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Bidamanų turnyras
07:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai
07:55 Ančiukų istorijos
08:30 Madagaskaro pingvinai
09:00 Mitybos ir sporto balansas
09:30 Mamyčių klubas
10:00 Svajonių ūkis
10:30 Skonio lenktynės
11:00 Atlantida. Prarastoji imperija
12:55 Šnipų vaikučiai
14:40 Trys vyrai ir kūdikis
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:15 TV3 sportas
19:20 TV3 orai
19:25 Eurojackpot
19:30 Persis Džeksonas. Monstrų jūra
21:40 Kapų plėšikė Lara Kroft. Gyvybės lopšys
00:00 Beverli Hilso policininkas 3
01:55 Linkėjimai iš Paryžiaus
03:30 Programos pabaiga

| BTV

04:10 Amerikietiškos imtynės (20)
(Wrestling - RAW 5). . 2016. Sporto laida.
05:00 Amerikietiškos imtynės (20)
05:50 Pričiupom!
06:15 Pričiupom
06:45 Savaitės kriminalai
07:10 Policijos akademija (23)
08:05 Policijos akademija (24)
09:00 Statyk!
09:30 Apie žūklę
10:00 Pričiupom!
10:30 Pričiupom!
11:00 Pasaulio galiūnų čempionų lygos etapas Rumunijoje
12:00 Akivaizdu, bet neįtikėtina
12:30 Akivaizdu, bet neįtikėtina
13:00 FAILAI X Riteriai III. Paskutinė karta
14:00 Mistinės istorijos (21)
15:00 Mistinės istorijos (22)
16:00 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos (13)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 44-as skyrius (18)
19:00 Pričiupom!
19:30 Lietuvos Supermiestas
21:55 MANO HEROJUS Tikras teisingumas 2. Slėptuvė
23:45 AŠTRUS KINAS Galutinis tikslas 2
01:40 Kortų namelis (7)
02:30 Kortų namelis (8)
03:15 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos (13)
04:10 Pasaulio galiūnų čempionų lygos etapas Rumunijoje