LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 06-27
06:25 Dienos programa
06:30 Garfildas (7)
06:40 Garfildas (8)
06:55 Mažieji Tomas ir Džeris II (22)
07:25 Rožinė pantera (82)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (22)
08:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (23)
09:50 24 valandos
10:45 24 valandos
11:50 Su cinkeliu
12:45 Mažieji Tomas ir Džeris II (22)
13:10 Rožinė pantera (82)
13:35 Svajonių princas (132)
14:05 Svajonių princas (133)
14:35 Juodieji meilės deimantai (153)
15:30 Juodieji meilės deimantai (154)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 EURO 2016
19:28 Orai
19:30 Bus visko
Gyvenimo būdo laida. Vedėjos Gintarė Gurevičiūtė ir Simona Albavičiūtė.
20:30 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:10 EURO 2016
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Nakties įkaitas
00:40 Judantis objektas (1)
01:30 Visa menanti (19)
02:15 Alkatrazas (12)
03:00 Programos pabaiga
Rytoj - 06-28
06:25 Dienos programa
06:30 Garfildas (9)
06:40 Garfildas (10)
06:55 Mažieji Tomas ir Džeris II (23)
07:25 Rožinė pantera (1)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (24)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (25)
09:50 24 valandos
10:45 24 valandos
11:50 Su cinkeliu
12:45 Mažieji Tomas ir Džeris II (23)
13:10 Rožinė pantera (1)
13:35 Svajonių princas (134)
14:05 Svajonių princas (135)
14:35 Juodieji meilės deimantai (155)
15:30 Juodieji meilės deimantai (156)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 EURO 2016
19:28 Orai
19:30 Bus visko
20:30 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:10 EURO 2016
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Europa
00:05 Judantis objektas (2)
00:55 Visa menanti (20)
01:40 Alkatrazas (13)
02:25 Programos pabaiga
Poryt - 06-29
06:25 Dienos programa
06:30 Garfildas (11)
06:40 Garfildas (12)
06:55 Mažieji Tomas ir Džeris II (24)
07:25 Rožinė pantera (2)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (26)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (27)
09:50 24 valandos
10:45 24 valandos
11:50 Su cinkeliu
12:45 Mažieji Tomas ir Džeris II (24)
13:10 Rožinė pantera (2)
13:35 Svajonių princas (136)
14:05 Svajonių princas (137)
14:35 Svajonių princas (138)
15:05 Svajonių princas (139)
15:30 Juodieji meilės deimantai (157)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 EURO 2016
19:28 Orai
19:30 Gyvenimo receptai (1)
20:30 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:10 EURO 2016
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Drakono kapas
00:05 Judantis objektas (3)
00:55 Visa menanti (21)
01:40 Ties riba (1)
02:25 Programos pabaiga
Kt - 06-30
06:25 Dienos programa
06:30 Garfildas (13)
06:40 Garfildas (14)
06:55 Mažieji Tomas ir Džeris II (25)
07:25 Rožinė pantera (3)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (28)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (29)
09:50 24 valandos
10:45 24 valandos
11:50 Su cinkeliu
12:45 Mažieji Tomas ir Džeris II (25)
13:10 Rožinė pantera (3)
13:35 Svajonių princas (140)
14:05 Svajonių princas (141)
14:35 PREMJERA Turtuolė vargšė (1)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 EURO 2016
19:28 Orai
19:30 Gyvenimo receptai (2)
20:30 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:10 EURO 2016
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Drakono bučinys
00:15 Judantis objektas (4)
01:05 Visa menanti (22)
01:55 Sveikatos ABC televitrina
02:20 Programos pabaiga