LNK

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 10-19
06:30 Dienos programa
06:35 Visatos broliai (67)
07:05 Kaukė (45)
07:30 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (27)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (93)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (94)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 Yra, kaip yra
12:35 KK2
13:00 KK2
13:25 Rožių karas (12)
14:25 Dvi širdys (236)
14:55 Dvi širdys (237)
15:25 Dvi širdys (238)
15:55 Dvi širdys (239)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Rizikinga erzinti diedukus
00:45 Juodasis sąrašas (6)
(The Blacklist III). Vaid.: James Spader, Megan Boone, Diego Klattenhoff. JAV. 2015. Serialas.
01:40 Visa menanti (4)
02:25 Alchemija. VDU karta
02:55 RETROSPEKTYVA
03:25 Programos pabaiga
Šiandien - 10-20
06:30 Dienos programa
06:35 Visatos broliai (68)
07:05 Kaukė (46)
07:30 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (28)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (95)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (96)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 Yra, kaip yra
12:35 KK2
13:00 KK2
13:25 Rožių karas (13)
14:25 Dvi širdys (240)
14:55 Dvi širdys (241)
15:25 Dvi širdys (242)
15:55 Dvi širdys (243)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Baltųjų rūmų šturmas
23:40 Snaiperis
01:40 Rizikinga erzinti diedukus
03:35 Programos pabaiga
Rytoj - 10-21
06:25 Dienos programa
06:30 Kaukė (45)
06:55 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (27)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės (37)
07:45 Neramūs ir triukšmingi (12)
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis (7)
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (15)
09:00 Ponas Bynas (16)
09:30 Tinginių miestelis (37)
10:00 KINO PUSRYČIAI Žvėreliai susivienija
11:50 Berniuko Rykliuko ir Lavos mergaitės nuotykiai
13:40 Načas Libras
15:30 Policijos akademija
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Šrekas 2
21:15 Tik nekvieskite farų!
23:25 Ekstraktas
01:10 Baltųjų rūmų šturmas
03:30 Programos pabaiga
Poryt - 10-22
06:25 Dienos programa
06:30 Kaukė (46)
06:55 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (28)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės (38)
07:45 Neramūs ir triukšmingi (13)
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis (8)
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (16)
09:00 Ponas Bynas (17)
09:30 Tinginių miestelis (38)
10:00 Ogis ir tarakonai (4)
10:10 KINO PUSRYČIAI Pašėlę Tornberiai
11:55 PREMJERA Šokis svajonės ritmu
13:50 Vaikai šėlsta (5)
14:20 Pričiupom! (5)
14:50 Jaunavedžiai
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Lietuvos balsas. Muzikinės dvikovos
22:10 Pabėgti neįmanoma
00:15 Mirties motelis
01:55 Tik nekvieskite farų!
03:50 Programos pabaiga