LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 01-16
06:30 Dienos programa
06:35 Visatos broliai (43)
07:05 Tomo ir Džerio pasakos (2)
07:30 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (8)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (105)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (106)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 24 valandos
12:40 Bus visko
13:35 Būk mano meile!
14:30 Nakties karalienė (2)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Gaudynės
(Ambushed). Rež.: Giorgio Serafini. Vaid.: Dolph Lundgren, Vinnie Jones, Carly Pope, Daniel Bonjour. JAV. 2013. Veiksmo filmas.
00:10 Mentalistas (7)
01:00 Strėlė (1)
01:50 Detektyvė Džonson (10)
02:40 Programos pabaiga
Rytoj - 01-17
06:30 Dienos programa
06:35 Visatos broliai (44)
07:05 Tomo ir Džerio pasakos (3)
07:30 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (9)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (107)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (108)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 24 valandos
12:45 KK2
13:35 Būk mano meile!
14:30 Nakties karalienė (3)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 PREMJERA Anapus nežinomybės
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Laiko įkaitai
00:25 Mentalistas (8)
01:15 Strėlė (2)
02:05 Detektyvė Džonson (11)
02:55 Programos pabaiga
Poryt - 01-18
06:30 Dienos programa
06:35 Visatos broliai (45)
07:05 Tomo ir Džerio pasakos (4)
07:30 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (10)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (109)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (110)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:45 KK2
13:35 Būk mano meile!
14:30 Nakties karalienė (4)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Tik nesijuok
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Laikrodinis mechanizmas
00:10 Mentalistas (9)
01:00 Strėlė (3)
01:50 Detektyvė Džonson (12)
02:40 Programos pabaiga
Kt - 01-19
06:30 Dienos programa
06:35 Visatos broliai (46)
07:05 Tomo ir Džerio pasakos (5)
07:30 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (11)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (111)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (112)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:45 KK2
13:35 Būk mano meile!
14:30 Nakties karalienė (5)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Pašalinti Karterį
00:15 Mentalistas (10)
01:05 Strėlė (4)
01:55 Sveikatos ABC televitrina
02:25 Programos pabaiga