LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 08-31
06:25 Dienos programa
06:30 Didysis žvejys (11)
07:00 Džiumandži (32)
07:25 Įspūdingasis Žmogus-voras (23)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (112)
08:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (113)
09:45 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:45 Mauglis. Pagrobimas
13:05 Svajonių princas (213)
13:35 Svajonių princas (214)
14:05 Turtuolė vargšė (43)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
Aktualių pokalbių laida. Vedėjai Lavija Šurnaitė ir Paulius Skučas.
17:25 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 PREMJERA Geriausi mūsų vakarai
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Žudymo žaidimai
00:15 Judantis objektas (14)
01:05 Visa menanti (7)
01:55 Grubus žaidimas (13)
02:45 Programos pabaiga
Rytoj - 09-01
06:25 Dienos programa
06:30 Didysis žvejys (12)
07:00 Džiumandži (33)
07:25 Įspūdingasis Žmogus-voras (24)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (114)
08:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (115)
09:45 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:45 Mauglis. Paskutinė Akelos medžioklė
13:05 Svajonių princas (215)
13:35 Svajonių princas (216)
14:05 Turtuolė vargšė (44)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Tikras teisingumas. Mirtinas teisingumas
00:05 Judantis objektas (15)
00:55 Visa menanti (8)
01:45 Sveikatos ABC televitrina
02:10 Programos pabaiga
Poryt - 09-02
06:25 Dienos programa
06:30 Didysis žvejys (13)
07:00 Džiumandži (34)
07:25 Įspūdingasis Žmogus-voras (25)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (116)
08:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (117)
09:45 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:45 Mauglis. Mūšis
13:05 Svajonių princas (217)
13:35 Svajonių princas (218)
14:05 Turtuolė vargšė (45)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 PREMJERA Blogiausias Lietuvos vairuotojas
22:00 Skubi siunta
23:50 Šėtonas manyje
01:20 Žudymo žaidimai
03:00 Programos pabaiga
Št - 09-03
06:25 Dienos programa
06:30 Įspūdingasis Žmogus-voras (24)
06:55 Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje (20)
07:00 Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje (21)
07:10 Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje (22)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Linksmieji detektyvai (10)
07:45 Kung Fu Panda (25)
08:10 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (22)
08:35 Linksmieji Tomas ir Džeris (10)
09:00 Ponas Bynas (1)
09:30 Rožinė pantera (26)
10:00 KINO PUSRYČIAI Vėžliuko Semio nuotykiai
11:50 Skūbis Dū
13:40 Pričiupom!
14:10 Pričiupom!
14:40 Gyvenimo šukės (90)
16:40 Bus visko
17:35 PREMJERA Tik nesijuok
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Monstrų viešbutis
21:20 Pametę galvas Las Vegase
23:20 PREMJERA Laukinės atostogos
01:05 Tikras teisingumas. Mirtinas teisingumas
02:35 Programos pabaiga