LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 11-30
06:25 Dienos programa
06:30 Žuviukai burbuliukai (25)
06:55 Madagaskaro pingvinai (25)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (8)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (141)
08:50 Prezidento šuo
10:50 Keistuolis Deivas
12:40 Tomo ir Džerio šou (22)
13:05 Madagaskaro pingvinai (26)
(Penguins of Madagascar II). JAV. 2011. Animacinis serialas.
13:35 Kempiniukas Plačiakelnis (9)
14:00 Meilės randai (26)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 Nuo... Iki...
21:00 Visi vyrai - kiaulės... (52)
21:30 Žinios. Verslas
21:54 Sportas
21:58 Orai
22:00 VAKARO SEANSAS Kelias
00:15 Kortų namelis (9)
01:15 Sekso magistrai (4)
02:20 Mentalistas (40)
03:15 Programos pabaiga
Rytoj - 12-01
06:25 Dienos programa
06:30 Žuviukai burbuliukai (26)
06:55 Madagaskaro pingvinai (26)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (9)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (142)
08:50 Pamišę dėl šokių
10:55 Jau atvažiavom?
12:40 Tomo ir Džerio šou (23)
13:05 Madagaskaro pingvinai (27)
13:35 Kempiniukas Plačiakelnis (10)
14:00 Meilės randai (27)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra, kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 Pagalbos skambutis
21:00 Visi vyrai - kiaulės... (53)
21:30 Žinios. Verslas
21:54 Sportas
21:58 Orai
22:00 VAKARO SEANSAS Ekstremalus greitis
23:45 Kortų namelis (10)
00:45 Sekso magistrai (5)
01:50 Mentalistas (41)
02:45 Programos pabaiga
Poryt - 12-02
06:25 Dienos programa
06:30 Žuviukai burbuliukai (27)
06:55 Madagaskaro pingvinai (27)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (10)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (143)
08:50 24 valandos
09:55 Yra, kaip yra
11:05 Tikras gyvenimas: "Aplinkybių auka"
12:05 Tikras gyvenimas: "Meilės trikampis"
13:05 Madagaskaro pingvinai (28)
13:35 Kempiniukas Plačiakelnis (11)
14:00 Meilės randai (28)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra, kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 Su cinkeliu
21:00 Visi vyrai - kiaulės... (54)
21:30 Žinios. Verslas
21:54 Sportas
21:58 Orai
22:00 VAKARO SEANSAS Žudymo sezonas
23:45 Kortų namelis (11)
00:50 Sekso magistrai (6)
01:55 Mentalistas (42)
02:50 Programos pabaiga
Kt - 12-03
06:25 Dienos programa
06:30 Žuviukai burbuliukai (28)
06:55 Madagaskaro pingvinai (28)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (11)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (144)
08:50 24 valandos
09:55 Yra, kaip yra
11:05 Tikras gyvenimas: "Pabėgusi nuotaka"
12:05 Tikras gyvenimas: "Gervė danguje"
13:05 Madagaskaro pingvinai (29)
13:35 Kempiniukas Plačiakelnis (12)
14:00 Meilės randai (29)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra, kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:00 Visi vyrai - kiaulės... (55)
21:30 Žinios. Verslas
21:54 Sportas
21:58 Orai
22:00 VAKARO SEANSAS Taksi 2
23:45 Kortų namelis (12)
00:40 Sekso magistrai (7)
01:40 Sveikatos ABC televitrina
02:10 Programos pabaiga