LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 05-25
06:25 Dienos programa
06:30 Garfildas (13)
06:40 Garfildas (14)
06:55 Madagaskaro pingvinai (14)
07:25 Rožinė pantera (60)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (177)
(Walker, Texas Ranger). Vaid.: Sheree J. Wilson, Chuck Norris, Clarence Gilyard Jr.. JAV. 1996. Veiksmo serialas.
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (178)
09:50 24 valandos
10:45 24 valandos
11:55 Yra, kaip yra
13:05 Pričiupom!
13:35 Svajonių princas (88)
14:05 Svajonių princas (89)
14:35 Juodieji meilės deimantai (109)
15:30 Juodieji meilės deimantai (110)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Su cinkeliu
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Grėsminga žemė
00:15 Judantis objektas (5)
01:05 Visa menanti (1)
01:55 Strėlė (22)
02:40 Programos pabaiga
Rytoj - 05-26
06:25 Dienos programa
06:30 Garfildas (15)
06:40 Garfildas (16)
06:55 Madagaskaro pingvinai (15)
07:25 Rožinė pantera (61)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (179)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (180)
09:50 24 valandos
10:45 24 valandos
11:55 Yra, kaip yra
13:05 Pričiupom!
13:35 Svajonių princas (90)
14:05 Svajonių princas (91)
14:35 Juodieji meilės deimantai (111)
15:30 Juodieji meilės deimantai (112)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Organų vagys
00:25 Judantis objektas (6)
01:15 Visa menanti (2)
02:00 Sveikatos ABC televitrina
02:25 Programos pabaiga
Poryt - 05-27
06:25 Dienos programa
06:30 Garfildas (17)
06:40 Garfildas (18)
06:55 Mažieji Tomas ir Džeris I (1)
07:25 Rožinė pantera (62)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (181)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (182)
09:50 24 valandos
10:40 Su cinkeliu
11:35 Nauja legenda
13:05 Pričiupom!
13:35 Svajonių princas (92)
14:05 Svajonių princas (93)
14:35 Juodieji meilės deimantai (113)
15:30 Juodieji meilės deimantai (114)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Bėgliai
22:50 Šešėliai Rojuje
00:35 Organų vagys
02:25 Programos pabaiga
Št - 05-28
06:25 Dienos programa
06:30 Garfildas (15)
06:40 Garfildas (16)
06:55 Robomobilis Polis (27)
07:05 Robomobilis Polis (28)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Žuviukai burbuliukai (22)
07:45 Sandžėjus ir Kreigas (17)
08:10 Ančiukai Duoniukai (15)
08:35 Tomo ir Džerio šou (24)
09:00 Ponas Bynas (24)
09:30 Paskutinė slibino Goriničiaus nuotaka
09:50 Peliuko dainelė
10:00 KINO PUSRYČIAI Pilies vaiduoklis
12:00 Muškietininkas
14:05 Gyvenimo šukės (76)
16:00 Beatos virtuvė
17:00 Nauja legenda
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Žvaigždžių dulkės
22:00 Ieškokit Gudručio!
00:10 Pats geriausias mergvakaris
01:40 Bėgliai
03:10 Programos pabaiga