LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 04-23
06:25 Dienos programa
06:30 Zigis ir Ryklys (10)
06:55 Mažieji Tomas ir Džeris III (31)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Žuviukai burbuliukai (26)
07:45 Ančiukai Duoniukai (7)
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis (2)
08:35 Linksmieji Tomas ir Džeris (5)
09:00 Sveikatos ABC televitrina
09:30 Saugokis meškinų (21)
09:45 Saugokis meškinų (22)
09:55 Saugokis meškinų (23)
10:10 KINO PUSRYČIAI Tėčio dienos rūpestis
12:05 Žmogus-voras
(Spider-Man). Rež.: Sam Raimi. Vaid.: James Franco, Willem Dafoe, Kirsten Dunst, Tobey Maguire. JAV. 2002. Veiksmo filmas.
14:35 Adamsų šeimynėlė
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Mes vieno kraujo
22:10 PREMJERA Samdomas žudikas. Nuodėmių atleidimas
00:15 Galutinis tikslas 3
02:00 Sex turas
03:50 Programos pabaiga
Rytoj - 04-24
06:35 Dienos programa
06:40 Didysis žvejys (6)
07:05 Zigis ir Ryklys (11)
07:30 Mažieji Tomas ir Džeris III (32)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (42)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (43)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 24 valandos
12:40 Bus visko
13:35 Būk mano meile!
14:30 Amžina meilė (91)
15:30 Amžina meilė (92)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Policininkų šou
00:15 Kultas (11)
01:10 Taikinys (9)
02:00 Užkampis (5)
02:50 Programos pabaiga
Poryt - 04-25
06:35 Dienos programa
06:40 Didysis žvejys (7)
07:05 Zigis ir Ryklys (12)
07:30 Mažieji Tomas ir Džeris III (33)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (44)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (45)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 24 valandos
12:40 KK2
13:35 Būk mano meile!
14:30 Amžina meilė (93)
15:30 Amžina meilė (94)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Anapus nežinomybės
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Nindzė žudikas
00:10 Kultas (12)
01:05 Taikinys (10)
01:55 Užkampis (6)
02:45 Programos pabaiga
Tr - 04-26
06:35 Dienos programa
06:40 Didysis žvejys (8)
07:05 Zigis ir Ryklys (13)
07:30 Mažieji Tomas ir Džeris III (34)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (46)
08:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (47)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:40 KK2
13:35 Būk mano meile!
14:30 Amžina meilė (95)
15:30 Amžina meilė (96)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Kalinių žmonos
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Ypatinga užduotis
00:10 Kultas (13)
01:05 Taikinys (11)
01:55 Užkampis (7)
02:45 Programos pabaiga