LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 09-05
06:25 Dienos programa
06:30 Superdidvyrių komanda (24)
06:55 Zoro (25)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Smalsutė Dora (19)
07:45 Keista šeimynėlė (11)
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis (9)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (11)
09:00 Ponas Bynas (10)
09:30 Kačiukas iš Liziukovo gatvės
09:40 Varlė keliauninkė
10:00 KINO PUSRYČIAI Tintino nuotykiai. Vienaragio paslaptis
12:00 Nepėsčias Džo
(Joe Somebody). Rež.: John Pasquin. Vaid.: Kelly Lynch, Greg Germann, Julie Bowen, James Belushi, Tim Allen. JAV. 2001. Veiksmo komedija.
14:00 Pričiupom!
14:30 Pričiupom!
14:55 PREMJERA Gyvenimo šukės (1)
17:05 Džordanos Butkutės koncertas "Nesudeginta ant laužo"
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 SUPERKINAS Medžioklės sezonas atidarytas
20:40 Suvaidink mano žmoną
22:55 Didingiausias filmas
00:40 Kaip diena ir naktis
02:45 Programos pabaiga
Rytoj - 09-06
06:25 Dienos programa
06:30 Superdidvyrių komanda (25)
06:55 Zoro (26)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Smalsutė Dora (20)
07:45 Keista šeimynėlė (12)
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis (10)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (12)
09:00 Sveikatos ABC televitrina
09:30 Mes pačios
10:00 KINO PUSRYČIAI Knygų valdovas
11:25 Spidas Reiseris
14:05 Pričiupom!
14:30 Pričiupom!
15:00 PREMJERA Gyvenimo šukės (2)
17:00 Ne vienas kelyje
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 „Alfa“ savaitė
20:00 AUKSINIS SEKMADIENIO KINAS Pametę galvas Las Vegase
22:00 Pasaulinė invazija. Mūšis dėl Los Andželo
00:20 45 kalibras
02:05 Didingiausias filmas
04:10 Programos pabaiga
Poryt - 09-07
06:20 Dienos programa
06:25 Garfildas (35)
06:40 Garfildas (36)
06:55 Keista šeimynėlė (11)
07:25 Kung Fu Panda (13)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (81)
08:50 Suvaidink mano žmoną
11:10 Medžioklės sezonas atidarytas
12:50 Tomo ir Džerio pasakos (11)
13:15 Keista šeimynėlė (12)
13:45 Kung Fu Panda (14)
14:10 Ponia Dila (28)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 Nuo... Iki...
21:00 Visi vyrai - kiaulės... (5)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Prezidento patikėtinis 2. Spąstai teroristams
00:05 Dalasas (8)
01:00 Detektyvė Džonson (38)
01:55 Mentalistas (4)
02:50 Programos pabaiga
An - 09-08
06:20 Dienos programa
06:25 Garfildas (37)
06:40 Garfildas (38)
06:55 Keista šeimynėlė (12)
07:25 Kung Fu Panda (14)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (82)
08:50 Pametę galvas Las Vegase
10:55 Knygų valdovas
12:25 Pričiupom!
12:50 Tomo ir Džerio pasakos (12)
13:15 Keista šeimynėlė (13)
13:45 Kung Fu Panda (15)
14:10 Ponia Dila (29)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra, kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 Pagalbos skambutis
21:00 Visi vyrai - kiaulės... (6)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Jokių stabdžių!
00:15 Dalasas (9)
01:10 Detektyvė Džonson (39)
02:05 Mentalistas (5)
03:00 Programos pabaiga