LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 01-24
06:30 Dienos programa
06:35 Visatos broliai (49)
07:05 Tomo ir Džerio pasakos (8)
07:30 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (14)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (117)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (118)
(Walker, Texas Ranger). Vaid.: Sheree J. Wilson, Chuck Norris, Clarence Gilyard Jr.. JAV. 1996. Veiksmo serialas.
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 24 valandos
12:45 KK2
13:35 Būk mano meile!
14:30 Nakties karalienė (8)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Anapus nežinomybės
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Naktinis reisas
23:50 Mentalistas (12)
00:45 Strėlė (6)
01:35 Detektyvė Džonson (14)
02:25 Programos pabaiga
Rytoj - 01-25
06:30 Dienos programa
06:35 Visatos broliai (50)
07:05 Tomo ir Džerio pasakos (9)
07:30 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (15)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (119)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (120)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:45 KK2
13:35 Būk mano meile!
14:30 Nakties karalienė (9)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 PREMJERA Blogiausias Lietuvos vairuotojas 2
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Maksimali rizika
00:15 Mentalistas (13)
01:10 Strėlė (7)
02:05 Detektyvė Džonson (15)
02:55 Programos pabaiga
Poryt - 01-26
06:30 Dienos programa
06:35 Visatos broliai (51)
07:05 Tomo ir Džerio pasakos (10)
07:30 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (16)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (121)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (122)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:45 KK2
13:35 Būk mano meile!
14:30 Nakties karalienė (10)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS 16 kvartalų
00:15 Mentalistas (14)
01:10 Strėlė (8)
02:00 Sveikatos ABC televitrina
02:30 Programos pabaiga
Pn - 01-27
06:30 Dienos programa
06:35 Visatos broliai (52)
07:05 Tomo ir Džerio pasakos (11)
07:30 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (17)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (123)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (124)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:40 Nuo... Iki...
13:35 Būk mano meile!
14:30 Nakties karalienė (11)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Tik nesijuok
22:00 Keršto valanda
23:30 PREMJERA Mirčių kolekcionierius 2
01:10 16 kvartalų
03:00 Programos pabaiga