LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 12-02
06:15 Dienos programa
06:20 Visatos broliai (13)
06:50 Džonis Testas (23)
07:15 Kempiniukas Plačiakelnis (19)
07:40 Volkeris, Teksaso reindžeris (45)
08:35 Volkeris, Teksaso reindžeris (46)
09:35 24 valandos
10:25 Yra, kaip yra
11:25 Yra, kaip yra
12:25 Nuo... Iki...
13:20 Būk mano meile!
14:20 Mano lemties diena (42)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
Vedėjai: I.Puzaraitė, T.Ališauskas, Ž.Stakėnas.
21:00 Taksi 3
22:45 Nusikaltėlis kūdikio veidu
00:40 13 nuodėmių
02:25 Programos pabaiga
Rytoj - 12-03
06:25 Dienos programa
06:30 Džonis Testas (22)
06:55 Mažieji Tomas ir Džeris III (55)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Harvis Biksas (16)
07:45 Neramūs ir triukšmingi (25)
08:10 Sandžėjus ir Kreigas (8)
08:35 Kempiniukas Plačiakelnis (19)
09:00 Tomo ir Džerio šou (9)
09:30 Ponas Bynas (16)
09:55 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Žvėreliai susivienija
11:45 Zatura. Nuotykiai kosmose
13:45 Policijos akademija 5. Užduotis Majamio pakrantėje
15:30 Gyvenimo šukės (103)
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša
21:15 PREMJERA Trys muškietininkai
23:30 Anakonda 3. Palikuonis
01:15 Nusikaltėlis kūdikio veidu
03:00 Programos pabaiga
Poryt - 12-04
06:25 Dienos programa
06:30 Džonis Testas (23)
06:55 Mažieji Tomas ir Džeris III (56)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Harvis Biksas (17)
07:45 Neramūs ir triukšmingi (26)
08:10 Sandžėjus ir Kreigas (9)
08:35 Tomo ir Džerio šou (10)
09:00 Sveikatos ABC televitrina
09:30 Na, palauk! (9)
09:45 Na, palauk! (10)
09:55 KINO PUSRYČIAI Tomas ir Džeris svečiuose pas Ozo šalies burtininką
11:00 Haris Poteris ir Išminties akmuo
14:00 Pričiupom!
14:30 Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem (14)
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Žvaigždžių duetai
22:20 PREMJERA Išlikimo žaidimas
00:10 Trys muškietininkai
02:10 Programos pabaiga
Pr - 12-05
06:15 Dienos programa
06:20 Visatos broliai (14)
06:50 Džonis Testas (24)
07:15 Kempiniukas Plačiakelnis (20)
07:40 Volkeris, Teksaso reindžeris (47)
08:35 Volkeris, Teksaso reindžeris (48)
09:35 24 valandos
10:25 Yra, kaip yra
11:25 24 valandos
12:25 Bus visko
13:20 Būk mano meile!
14:20 Mano lemties diena (43)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Karštis
01:35 Strėlė (1)
02:25 Juodasis sąrašas (15)
03:15 Programos pabaiga