LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 03-01
06:25 Dienos programa
06:30 Smalsutė Dora. Piratų nuotykiai
07:20 Kaukė (20)
07:45 Skūbis Dū. Paslapčių biuras (2)
08:10 Ogis ir tarakonai
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (1)
09:00 Sveikatos ABC televitrina
09:30 Mes pačios
10:00 KINO PUSRYČIAI Šnipų vaikučiai 4
11:35 PREMJERA Linksmuolė Momo
13:15 Aeroplanas
14:55 Didingasis amžius (155)
17:00 Ne vienas kelyje
Laida apie saugų eismą. Vedėjas Dainius Leonavičius.
17:30 Teleloto
18:30 Speciali „Žinių“ ir „Alfa savaitės“ laida
19:30 Lietuvos supermiestas
22:25 Pragaras rojuje
00:35 PREMJERA Bakis Larsonas gimęs būti žvaigžde
02:25 Programos pabaiga
02:30 Lietuva Tavo delne
Rytoj - 03-02
06:25 Dienos programa
06:30 Skūbis Dū. Paslapčių biuras (3)
07:00 Tomas ir Džeris (23)
07:25 Madagaskaro pingvinai (16)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (150)
08:45 Aš - šnipas
10:35 Šuo futbolininkas. Europos taurė
12:15 Pašėlę Tornberiai
13:55 Madagaskaro pingvinai (17)
14:20 Bėgantis laikas (18)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:05 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 Nuo... Iki...
21:00 PREMJERA Juodos katės (1)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Trečias žmogus
00:55 Ties riba (18)
01:50 Nikita (12)
02:45 Karališkos kančios (1)
03:40 Programos pabaiga
03:45 Lietuva Tavo delne
Poryt - 03-03
06:25 Dienos programa
06:30 Skūbis Dū. Paslapčių biuras (4)
07:00 Tomo ir Džerio pasakos (1)
07:25 Madagaskaro pingvinai (17)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (151)
08:55 Pragaras rojuje
11:10 Šnipų vaikučiai 4
12:55 Tomas ir Džeris (24)
13:25 Tomas ir Džeris (25)
13:55 Madagaskaro pingvinai (18)
14:20 Bėgantis laikas (19)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:05 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 Pagalbos skambutis
21:00 PREMJERA Juodos katės (2)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Gili žydra jūra
00:15 Ties riba (19)
01:10 Nikita (13)
02:05 Karališkos kančios (2)
03:00 Programos pabaiga
03:05 Lietuva Tavo delne
Tr - 03-04
06:25 Dienos programa
06:30 Skūbis Dū. Paslapčių biuras (5)
07:00 Tomas ir Džeris (25)
07:25 Madagaskaro pingvinai (18)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (152)
08:55 24 valandos
10:20 Yra kaip yra
11:45 Nuo... Iki...
12:30 KK2
13:25 Tomas ir Džeris (26)
13:55 Madagaskaro pingvinai (19)
14:20 Bėgantis laikas (20)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:05 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Gyvenimo receptai 2 (9)
21:00 PREMJERA Juodos katės (3)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Nėra kur bėgti
00:10 Ties riba (20)
01:05 Nikita (14)
02:00 Karališkos kančios (3)
02:55 Programos pabaiga
03:00 Lietuva Tavo delne