LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 08-22
06:30 Dienos programa
06:35 Beprotiški mažųjų nuotykiai (80)
07:00 Tomas ir Džeris (22)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (3)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (19)
08:50 24 valandos
10:10 Valanda su Rūta
11:45 Mano vyras gali
12:55 Kung Fu Panda (18)
13:20 Ogis ir tarakonai (16)
13:30 Kempiniukas Plačiakelnis (4)
13:55 Pavogtas gyvenimas (78)
(Lo Que La Vida Me Robo). Vaid.: Angelique Boyer, Sebastian Rulli, Luis Roberto Guzman. Meksika. 2014. Telenovelė.
14:50 Be kaltės kalta (48)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Su meile, Merūnas
21:10 Mis Slaptoji agentė
23:20 Pabėgimas iš Los Andželo
01:20 Galutinis tikslas 3
03:05 Programos pabaiga
Rytoj - 08-23
06:25 Dienos programa
06:30 Pirmykštė žemė (23)
06:55 Nenugalimieji (15)
07:20 Antinas Gudruolis (25)
07:45 Kas naujo, Skūbi-Dū? (1)
08:10 Sunkus vaikas (11)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (10)
09:00 Ponas Bynas (22)
09:30 Vasilisa Gražioji
10:00 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Linksmuolis Baris ir disko kirminai
11:30 Manatu. Sakyk tiesą
13:30 Šuns istorija
15:20 Mano puikioji auklė (97, 98)
16:30 Didingasis amžius (100)
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 SUPERKINAS Boltas
20:50 Laisvės troškimas
23:00 Senmergės
00:45 Aušros kariai
02:35 Programos pabaiga
Poryt - 08-24
06:25 Dienos programa
06:30 Pirmykštė žemė (24)
06:55 Nenugalimieji (16)
07:20 Antinas Gudruolis (26)
07:45 Kas naujo, Skūbi-Dū? (2)
08:10 Sunkus vaikas (12)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (11)
09:00 Sveikatos ABC televitrina
10:00 KINO PUSRYČIAI Pramuštgalviai iškylauja
11:30 Piratiškos atostogos
13:25 Lobiai O.K.
15:30 Mano puikioji auklė (99, 100)
16:30 Didingasis amžius (101)
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 Teleloto
20:00 "Velvet" (12)
21:40 Sklinda gandai
23:40 Velnio advokatas
02:30 Programos pabaiga
Pr - 08-25
06:30 Dienos programa
06:35 Beprotiški mažųjų nuotykiai (81)
07:00 Tomas ir Džeris (23)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (4)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (20)
08:50 Sklinda gandai
10:45 Boltas
12:30 Tomo ir Džerio pasakos (11)
12:55 Kung Fu Panda (19)
13:20 Ogis ir tarakonai (17)
13:30 Kempiniukas Plačiakelnis (5)
13:55 Pavogtas gyvenimas (79)
14:50 Be kaltės kalta (49)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Tikras gyvenimas: "Kurortinis romanas"
20:35 Baisiausia mano gyvenimo savaitė (12)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 Mentalistas (6)
23:10 Judantis objektas (6)
00:10 Paskutinė tvirtovė (5)
01:05 Klientų sąrašas (8)
02:00 Išrinktieji (21)
02:55 Programos pabaiga