LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 10-20
06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (25)
07:00 Linksmieji Tomas ir Džeris (10)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (22)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (61)
08:50 Ponas ir ponia gangsteriai
10:45 Alvinas ir burundukai 2
12:30 Tomo ir Džerio nuotykiai (14)
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (23)
13:25 Ogis ir tarakonai (53)
13:35 Monstrai prieš ateivius (7)
14:10 Ugnis ir Ledas (9)
(Kuzey Guney). Vaid.: Kivanc Tatlitug, Bugra Gulsoy, Oyku Karayel. Turkija. 2011. Drama.
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Nuo... Iki...
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 Mentalistas (14)
23:10 Judantis objektas (14)
00:10 Gyvenimas pagal Harietą (12)
01:05 Farų šeima (2)
02:00 Slapti reikalai (1)
03:30 Programos pabaiga
Rytoj - 10-21
06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (26)
07:00 Linksmieji Tomas ir Džeris (11)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (23)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (62)
08:50 Čarlis 2
10:45 Lietuvos balsas
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (24)
13:25 Ogis ir tarakonai (55)
13:35 Monstrai prieš ateivius (8)
14:10 Ugnis ir Ledas (10)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Pagalbos skambutis
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Ikaras
23:55 Gyvenimas pagal Harietą (13)
00:50 Farų šeima (3)
01:45 Slapti reikalai (2)
02:40 Programos pabaiga
Poryt - 10-22
05:55 Dienos programa
06:00 Labas vakaras, Lietuva (k.)
06:35 Smalsutė Dora (27)
07:00 Linksmieji Tomas ir Džeris (12)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (24)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (63)
08:50 24 valandos
09:55 Yra kaip yra
11:00 KK2
11:55 Nuo... Iki...
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (25)
13:25 Ogis ir tarakonai (56)
13:35 Monstrai prieš ateivius (9)
14:10 Ugnis ir Ledas (11)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Gyvenimo receptai (7)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Tamsos pakraštys
00:30 Gyvenimas pagal Harietą (14)
01:25 Farų šeima (4)
02:20 Slapti reikalai (3)
03:15 Programos pabaiga
Kt - 10-23
06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (28)
07:00 Linksmieji Tomas ir Džeris (13)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (25)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (64)
08:50 24 valandos
09:55 Yra kaip yra
11:00 KK2
11:55 Gyvenimo receptai (7)
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (26)
13:25 Ogis ir tarakonai (57)
13:35 Monstrai prieš ateivius (10)
14:10 Ugnis ir Ledas (12)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Ugnies siena
00:20 Gyvenimas pagal Harietą (15)
01:15 Farų šeima (5)
02:10 Sveikatos ABC televitrina
03:05 Programos pabaiga