LNK

| Pridėti pasirinkimą

An - 07-22
06:30 Dienos programa
06:35 Didysis filmukų šou (21)
07:00 Mažieji Tomas ir Džeris III (57)
07:25 Agentas Šunytis (2)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (195)
08:50 "Velvet" (7)
10:25 Išlaisvinti Vilį
12:30 Mažieji Tomas ir Džeris III (56)
12:55 Agentas Šunytis (3)
13:20 Ogis ir tarakonai (69)
13:30 Kaukė (36)
13:55 Pavogtas gyvenimas (56)
14:50 Be kaltės kalta (26)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:50 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Tikras gyvenimas: "Našlaitė"
20:25 K11: Komisarai tiria. Paštininko apiplėšimas
21:00 "Soriukas"
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Žudikai
00:50 Nikita (16)
01:45 Išrinktieji (7)
02:40 Programos pabaiga
Šiandien - 07-23
05:55 Dienos programa
06:00 Labas vakaras, Lietuva (k.)
06:35 Didysis filmukų šou (22)
07:00 Mažieji Tomas ir Džeris III (58)
07:25 Agentas Šunytis (3)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (196)
08:50 24 valandos
09:30 Tikras gyvenimas: "Vestuvių fotografas"
10:30 Tikras gyvenimas: "Našlaitė"
11:30 K11: Komisarai tiria. Žudikė sesuo
12:10 K11: Komisarai tiria. Paštininko apiplėšimas
12:55 Agentas Šunytis (4)
13:20 Ogis ir tarakonai (70)
13:30 Kaukė (37)
13:55 Pavogtas gyvenimas (57)
14:50 Be kaltės kalta (27)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Tikras gyvenimas: "Nenuorama tėvas"
20:25 K11: Komisarai tiria. Šantažas iki mirties
21:00 "Soriukas"
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Ypatinga užduotis
00:05 Havajai 5.0 (13)
01:00 Nikita (17)
01:55 Išrinktieji (8)
02:50 Programos pabaiga
Rytoj - 07-24
06:30 Dienos programa
06:35 Didysis filmukų šou (23)
07:00 Tomas ir Džeris (1)
07:25 Agentas Šunytis (4)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (197)
08:50 24 valandos
10:10 Tikras gyvenimas: "Nenuorama tėvas"
11:10 K11: Komisarai tiria. Šantažas iki mirties
11:50 Pagalbos skambutis
12:55 Agentas Šunytis (5)
13:20 Ogis ir tarakonai (71)
13:30 Kaukė (38)
13:55 Pavogtas gyvenimas (58)
14:50 Be kaltės kalta (28)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Tikras gyvenimas: "Antroji šeima"
20:25 K11: Komisarai tiria. Šunų veisykla
21:00 "Soriukas"
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Požemių ugnis
00:20 Havajai 5.0 (14)
01:15 Deksteris (3)
02:10 Sveikatos ABC televitrina
03:05 Programos pabaiga
Poryt - 07-25
06:30 Dienos programa
06:35 Didysis filmukų šou (24)
07:00 Tomas ir Džeris (2)
07:25 Agentas Šunytis (5)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (198)
08:50 24 valandos
10:10 Tikras gyvenimas: "Antroji šeima"
11:10 K11: Komisarai tiria. Šunų veisykla
11:45 Mano vyras gali
12:55 Agentas Šunytis (6)
13:20 Ogis ir tarakonai (1)
13:30 Kaukė (39)
13:55 Pavogtas gyvenimas (59)
14:50 Be kaltės kalta (29)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Policijos akademija (1, 2)
21:30 Pinigų traukinys
23:45 Teisė žudyti
01:45 "Soriukas"
02:35 Programos pabaiga