LNK

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 02-22
06:25 Dienos programa
06:30 Visatos broliai (70)
07:00 Robomobilis Polis (29)
07:15 Robomobilis Polis (30)
07:30 Džiumandži (8)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (157)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (158)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:40 KK2
13:35 Būk mano meile!
14:30 Amžina meilė (7)
15:30 Amžina meilė (8)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Blogiausias Lietuvos vairuotojas 2
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Jokių stabdžių!
(Fast Track No Limits). Rež.: Axel Sand. Vaid.: Erin Cahill, Andrew W. Walker, Alexia Barlier. Vokietija. 2008. Veiksmo trileris.
00:25 Mentalistas (6)
01:20 Strėlė (22)
02:10 Kortų namelis (6)
03:05 Programos pabaiga
Šiandien - 02-23
06:25 Dienos programa
06:30 Visatos broliai (71)
07:00 Robomobilis Polis (31)
07:15 Robomobilis Polis (32)
07:30 Džiumandži (9)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (159)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (160)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:40 KK2
13:35 Būk mano meile!
14:30 Amžina meilė (9)
15:30 Amžina meilė (10)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Tamsioji banga
00:30 Mentalistas (7)
01:25 Strėlė (23)
02:15 Sveikatos ABC televitrina
02:45 Programos pabaiga
Rytoj - 02-24
06:25 Dienos programa
06:30 Visatos broliai (72)
07:00 Robomobilis Polis (33)
07:15 Robomobilis Polis (34)
07:30 Džiumandži (10)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (161)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (162)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:40 Nuo... Iki...
13:35 Būk mano meile!
14:30 Amžina meilė (11)
15:30 Amžina meilė (12)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Tik nesijuok
22:00 Aš esu legenda
23:55 Iš tamsybių
01:40 Tamsioji banga
03:35 Programos pabaiga
Poryt - 02-25
06:20 Dienos programa
06:25 Robomobilis Polis (31)
06:40 Robomobilis Polis (32)
06:55 Džiumandži (8)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Žuviukai burbuliukai (10)
07:45 Ančiukai Duoniukai (11)
08:10 Linksmieji detektyvai (6)
08:35 Džiumandži (9)
09:00 Tomo ir Džerio nuotykiai (5)
09:30 Ponas Bynas (26)
10:05 KINO PUSRYČIAI Lukas Skruzdėliukas
11:50 Ieškokit Gudručio. Briusas ir Loidas siautėja
13:20 Pričiupom!
13:50 Ponas auklė
15:35 Žandaras ir ateiviai
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Alvinas ir burundukai 2
21:15 PREMJERA Nuostabusis Bertas Vonderstounas
23:20 Kelyje 2. Alaus tenisas
01:10 Aš esu legenda
03:00 Programos pabaiga