LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 09-28
06:25 Dienos programa
06:30 Didysis žvejys 2 (6)
07:00 Ponas Bynas (16)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (4)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (152)
08:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (153)
09:40 24 valandos
10:30 Yra, kaip yra
Pokalbių šou. Vedėja Asta Stašaitytė - Masalskienė.
11:35 Yra, kaip yra
12:35 Auklė (13)
13:05 Svajonių princas (252)
13:35 Svajonių princas (253)
14:05 Turtuolė vargšė (63)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Geriausi mūsų vakarai
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Pabėgimas
00:05 Judantis objektas (8)
01:00 Vampyro dienoraščiai (10)
01:50 Juodasis sąrašas (9)
02:35 Programos pabaiga
Rytoj - 09-29
06:25 Dienos programa
06:30 Didysis žvejys 2 (7)
07:00 Ponas Bynas (17)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (5)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (154)
08:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (155)
09:40 24 valandos
10:30 Yra, kaip yra
11:35 Yra, kaip yra
12:35 Auklė (14)
13:05 Svajonių princas (254)
13:35 Svajonių princas (255)
14:05 Turtuolė vargšė (64)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Tikras teisingumas 2. Kruvini pinigai
00:05 Judantis objektas (9)
01:00 Vampyro dienoraščiai (11)
01:50 Sveikatos ABC televitrina
02:15 Programos pabaiga
Poryt - 09-30
06:25 Dienos programa
06:30 Didysis žvejys 2 (8)
07:00 Ponas Bynas (18)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (6)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (156)
08:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (157)
09:40 24 valandos
10:30 Yra, kaip yra
11:35 Yra, kaip yra
12:35 Auklė (15)
13:05 Svajonių princas (256)
13:35 Svajonių princas (257)
14:05 Turtuolė vargšė (65)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Blogiausias Lietuvos vairuotojas
22:00 Šoklys
23:50 Namas girios glūdumoj
01:40 Pabėgimas
03:10 Programos pabaiga
Št - 10-01
06:25 Dienos programa
06:30 Ponas Bynas (17)
06:55 Mažieji Tomas ir Džeris III (37)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Linksmieji detektyvai (18)
07:45 Neramūs ir triukšmingi (7)
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis (4)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (3)
09:00 Ponas Bynas (5)
09:30 Skrybėliuotė
09:55 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Stebuklų šalis
11:45 Nepaprasta komanda
13:35 Pričiupom!
14:05 Pričiupom!
14:30 Gyvenimo šukės (94)
16:40 Lietuvos kaimo spindulys 2016
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA Mėnulio užkariautojai
21:20 PREMJERA Bukas ir bukesnis 2
23:35 PREMJERA Vaiduoklių namas
01:20 Šoklys
02:55 Programos pabaiga