LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 08-22
06:35 Dienos programa
06:40 Visatos broliai (25)
07:05 Kaukė (3)
07:30 Linksmieji detektyvai (5)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (9)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (10)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 24 valandos
12:35 Bus visko
13:30 Gyvenimo šukės (7)
(Broken Pieces III). Vaid.: Erkan Petekkaya, Ebru Ozkan, Nursel Kose. Turkija. 2016. Daugiaserijinis filmas.
15:30 Dvi širdys (139)
16:00 Dvi širdys (140)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (76)
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 (77)
21:00 Vaikai šėlsta (32)
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Ugnies siena
00:25 Pasiutę šunys (8)
01:15 Judantis objektas (18)
02:05 Demonų miškas
03:40 Programos pabaiga
Rytoj - 08-23
06:35 Dienos programa
06:40 Visatos broliai (26)
07:05 Kaukė (4)
07:30 Linksmieji detektyvai (6)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (11)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (12)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 24 valandos
12:35 Bus visko
13:30 Gyvenimo šukės (8)
15:30 Dvi širdys (141)
16:00 Dvi širdys (142)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (78)
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 (79)
21:00 Vaikai šėlsta (33)
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Logano karas. Susaistytas garbės
00:10 Pasiutę šunys (9)
01:05 Judantis objektas (19)
01:55 Ugnies siena
03:45 Programos pabaiga
Poryt - 08-24
06:35 Dienos programa
06:40 Visatos broliai (27)
07:05 Kaukė (5)
07:30 Linksmieji detektyvai (7)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (13)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (14)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 24 valandos
12:35 Bus visko
13:30 Gyvenimo šukės (9)
15:30 Dvi širdys (143)
16:00 Dvi širdys (144)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (80)
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 (81)
21:00 Vaikai šėlsta (34)
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Operacija "Kardžuvė"
00:15 Pasiutę šunys (10)
01:15 Judantis objektas (20)
02:05 Alchemija. VDU karta
02:35 RETROSPEKTYVA
03:05 Programos pabaiga
Pn - 08-25
06:35 Dienos programa
06:40 Visatos broliai (28)
07:05 Kaukė (6)
07:30 Linksmieji detektyvai (8)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (15)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (16)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 24 valandos
12:35 Nuo... Iki...
13:30 Gyvenimo šukės (10)
15:30 Dvi širdys (145)
16:00 Dvi širdys (146)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Kaip atsikratyti boso?
23:00 Stiklo namai
01:05 Operacija "Kardžuvė"
02:55 Programos pabaiga