LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 12-18
06:30 Dienos programa
06:35 Stebuklingi vaikai (10)
07:05 Madagaskaro pingvinai (21)
07:30 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (69)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (175)
(Walker, Texas Ranger). Vaid.: Sheree J. Wilson, Chuck Norris, Clarence Gilyard Jr.. JAV. 1996. Veiksmo serialas.
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (176)
09:40 24 valandos
10:25 Yra, kaip yra
11:25 24 valandos
12:30 Bus visko
13:25 Rožių karas (53)
14:20 Dvi širdys (395)
14:55 Dvi širdys (396)
15:25 Dvi širdys (397)
15:55 Dvi širdys (398)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Meilė gydo (45)
20:30 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Greitojo reagavimo būrys. Ugnies audra
00:20 Kortų namelis (2)
01:10 Vampyro dienoraščiai (1)
02:00 O, ne! O, taip!
03:50 Programos pabaiga
Rytoj - 12-19
06:30 Dienos programa
06:35 Stebuklingi vaikai (11)
07:05 Madagaskaro pingvinai (22)
07:30 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (70)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (177)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (178)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 24 valandos
12:30 Nuo... Iki...
13:25 Rožių karas (54)
14:25 Dvi širdys (399)
14:55 Dvi širdys (400)
15:25 Dvi širdys (401)
15:55 Dvi širdys (402)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Meilė gydo (46)
20:30 Kitu kampu
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Leidimas žudyti
00:25 Kortų namelis (3)
01:25 Vampyro dienoraščiai (2)
02:15 Greitojo reagavimo būrys. Ugnies audra
03:50 Programos pabaiga
Poryt - 12-20
06:30 Dienos programa
06:35 Stebuklingi vaikai (12)
07:05 Madagaskaro pingvinai (23)
07:30 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (71)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (179)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (180)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 Yra, kaip yra
12:30 Anapus nežinomybės
13:25 Rožių karas (55)
14:25 Dvi širdys (403)
14:55 Dvi širdys (404)
15:25 Dvi širdys (405)
15:55 Dvi širdys (406)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Meilė gydo (47)
20:30 Moterys prieš vyrus
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Merginų kovos
00:35 Kortų namelis (4)
01:25 Vampyro dienoraščiai (3)
02:15 Leidimas žudyti
04:00 Programos pabaiga
Kt - 12-21
06:30 Dienos programa
06:35 Stebuklingi vaikai (13)
07:05 Madagaskaro pingvinai (24)
07:30 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (72)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (181)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (182)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 Yra, kaip yra
12:25 KK2
12:55 KK2
13:25 Rožių karas (56)
14:25 Dvi širdys (407)
14:55 Dvi širdys (408)
15:25 Dvi širdys (409)
15:55 Dvi širdys (410)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Atpildas
00:40 Kortų namelis (5)
01:35 Vampyro dienoraščiai (4)
02:20 Alchemija. Švietimo amžius
02:50 RETROSPEKTYVA
03:25 Programos pabaiga