LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 02-12
06:25 Dienos programa
06:30 Džiumandži (16)
06:55 Denis Vaiduokliukas (8)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (9)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (37)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (38)
09:50 Diagnozė - žmogžudystė (6)
10:50 Pagalbos skambutis
11:40 Lietuvos superšefas. Žvaigždžių iššūkis
13:00 Pričiupom!
13:30 Denis Vaiduokliukas (9)
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis (10)
14:25 Ištark sudie (36)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
Vedėjai: U.Skonsmanaitė, I.Puzaraitė, T.Ališauskas, Ž.Stakėnas.
21:00 Užšaldytas
22:35 Universalus karys. Sugrįžimas
00:05 Sukčiai
01:55 Programos pabaiga
Rytoj - 02-13
06:25 Dienos programa
06:30 Džiumandži (15)
06:55 Mažieji Tomas ir Džeris III (43)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės (21)
07:45 Sandžėjus ir Kreigas (8)
08:10 Harvis Biksas (12)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (4)
09:00 Ponas Bynas (6)
09:30 Krokodilas Gena
10:00 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Nevykėlis Tarzanas
11:40 Šunelis Pingas
13:30 Pričiupom!
14:00 Gyvenimo šukės (49)
15:00 Gyvenimo šukės (50)
16:00 Beatos virtuvė
17:00 Lietuvos superšefas. Žvaigždžių iššūkis
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Vėžliukai nindzės
21:20 Kvailių apsauga
23:10 Bakis Larsonas gimęs būti žvaigžde
00:50 Gelbėjimo misija 2. Mirtinas pavojus
02:20 Programos pabaiga
Poryt - 02-14
06:25 Dienos programa
06:30 Džiumandži (16)
06:55 Mažieji Tomas ir Džeris III (44)
07:20 Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės (22)
07:45 Sandžėjus ir Kreigas (9)
08:10 Harvis Biksas (13)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (5)
09:00 Sveikatos ABC televitrina
09:30 KINO PUSRYČIAI Sidnė Vait
11:40 Prieš pakratant kojas
13:30 Pričiupom!
14:00 Gyvenimo šukės (51)
15:00 Gyvenimo šukės (52)
16:00 Bus visko
16:50 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Žvaigždžių duetai
22:10 Yra, kaip yra
23:50 Kvaila, beprotiška meilė
01:50 Kvailių apsauga
03:25 Programos pabaiga
Pr - 02-15
06:25 Dienos programa
06:30 Džiumandži (17)
06:55 Denis Vaiduokliukas (9)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (10)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (39)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (40)
09:45 Diagnozė - žmogžudystė (7)
10:40 Prieš pakratant kojas
12:25 Vėžliukai nindzės
14:25 Ištark sudie (37)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Nuo... Iki...
21:30 Žinios. Verslas
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Mirties apsuptyje
00:15 Kultas (2)
01:05 Juodasis sąrašas (12)
01:50 Strėlė (3)
02:35 Programos pabaiga