LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 10-24
06:25 Dienos programa
06:30 Didysis žvejys 2 (24)
07:00 Džonis Testas (8)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (10)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (188)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (189)
09:50 24 valandos
10:40 Yra, kaip yra
11:45 24 valandos
12:50 Auklė (32)
13:20 Būk mano meile!
14:20 Mano lemties diena (14)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Atpildas
00:05 Mentalistas (9)
01:00 Begėdis (2)
02:05 Juodasis sąrašas (19)
02:55 Programos pabaiga
Rytoj - 10-25
06:25 Dienos programa
06:30 Didysis žvejys 2 (25)
07:00 Džonis Testas (9)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (11)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (190)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (191)
09:50 24 valandos
10:40 Yra, kaip yra
11:45 24 valandos
12:50 Auklė (33)
13:20 Būk mano meile!
14:20 Mano lemties diena (15)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 PREMJERA Juodosios našlės (1)
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Laimingas skaičius...kitas
00:30 Mentalistas (10)
01:25 Begėdis (3)
02:25 Juodasis sąrašas (20)
03:15 Programos pabaiga
Poryt - 10-26
06:25 Dienos programa
06:30 Didysis žvejys 2 (26)
07:00 Džonis Testas (10)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (16)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (192)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (193)
09:50 24 valandos
10:40 Yra, kaip yra
11:45 Yra, kaip yra
12:50 Auklė (34)
13:20 Būk mano meile!
14:20 Mano lemties diena (16)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Geriausi mūsų vakarai
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Kerštas
00:30 Mentalistas (11)
01:25 Begėdis (4)
02:20 Juodasis sąrašas (21)
03:10 Programos pabaiga
Kt - 10-27
06:25 Dienos programa
06:30 Didysis žvejys 2 (27)
07:00 Džonis Testas (11)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (17)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (194)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (195)
09:50 24 valandos
10:40 Yra, kaip yra
11:45 Yra, kaip yra
12:50 Auklė (35)
13:20 Būk mano meile!
14:20 Mano lemties diena (17)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Tikras teisingumas 2. Vienas šūvis - viena gyvybė
00:05 Mentalistas (12)
01:00 Begėdis (5)
01:50 Sveikatos ABC televitrina
02:15 Programos pabaiga