LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 05-01
06:25 Dienos programa
06:30 Dora ir draugai (9)
06:55 Robomobilis Polis (13)
07:05 Robomobilis Polis (14)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Žuviukai burbuliukai (15)
07:45 Sandžėjus ir Kreigas (10)
08:10 Ančiukai Duoniukai (8)
08:35 Tomo ir Džerio šou (17)
09:00 Sveikatos ABC televitrina
09:30 Pingviniuko Lolo nuotykiai 3
10:00 Na, palauk! (4)
10:10 Na, palauk! (5)
10:20 KINO PUSRYČIAI Aplink pasaulį per 80 dienų
12:35 Pričiupom!
13:05 Žydroji pakrantė. Pabudimas
(Blue Lagoon: The Awakening). Rež.: Jake Newsome. Vaid.: Indiana Evans, Brenton Thwaites, Denise Richards. JAV. 2012. Nuotykių filmas.
14:50 Sklinda gandai
16:50 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Moterys prieš vyrus
21:30 Laiko kilpa
23:40 PREMJERA Bendrabutis
01:10 Kobra
02:40 Programos pabaiga
Rytoj - 05-02
06:25 Dienos programa
06:30 Dora ir draugai (10)
06:55 Madagaskaro pingvinai (35)
07:25 Rožinė pantera (43)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (143)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (144)
09:50 24 valandos
10:45 Pagalbos skambutis
11:45 Nuo... Iki...
12:45 Bus visko
13:35 Svajonių princas (54)
14:05 Svajonių princas (55)
14:35 Juodieji meilės deimantai (75)
15:30 Juodieji meilės deimantai (76)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Žmogžudystė Baltuosiuose rūmuose
00:20 Judantis objektas (14)
01:10 Vampyro dienoraščiai (9)
02:00 Strėlė (11)
02:45 Programos pabaiga
Poryt - 05-03
06:25 Dienos programa
06:30 Dora ir draugai (11)
06:55 Madagaskaro pingvinai (36)
07:25 Rožinė pantera (44)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (145)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (146)
09:50 24 valandos
10:40 Moterys prieš vyrus
12:30 Yra, kaip yra
13:35 Svajonių princas (56)
14:05 Svajonių princas (57)
14:35 Juodieji meilės deimantai (77)
15:30 Juodieji meilės deimantai (78)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Pagalbos skambutis
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Įkaitas
00:50 Judantis objektas (15)
01:40 Vampyro dienoraščiai (10)
02:30 Strėlė (12)
03:15 Programos pabaiga
Tr - 05-04
06:25 Dienos programa
06:30 Dora ir draugai (12)
06:55 Madagaskaro pingvinai (37)
07:25 Rožinė pantera (45)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (147)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (148)
09:50 24 valandos
10:45 24 valandos
11:55 Yra, kaip yra
13:05 Pričiupom!
13:35 Svajonių princas (58)
14:05 Svajonių princas (59)
14:35 Juodieji meilės deimantai (79)
15:30 Juodieji meilės deimantai (80)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Su cinkeliu
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Gimęs sukelti pragarą
00:10 Judantis objektas (16)
01:00 Vampyro dienoraščiai (11)
01:50 Strėlė (13)
02:35 Programos pabaiga