LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 10-24
06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (29)
07:00 Linksmieji Tomas ir Džeris (14)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (26)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (65)
08:50 Pagalbos skambutis
09:55 Yra kaip yra
11:00 KK2
11:50 K11: Komisarai tiria. Nesąžiningas lenktynininkas
12:25 K11: Komisarai tiria. Dešimt dievo įsakymų
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (1)
13:25 Ogis ir tarakonai (58)
13:35 Monstrai prieš ateivius (11)
14:10 Ugnis ir Ledas (13)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Norim dar! Su Radistais
22:45 Terminatorius 3. Mašinų prisikėlimas
00:55 Karštinė 2. Pavasario karštligė
02:30 Programos pabaiga
Rytoj - 10-25
06:25 Dienos programa
06:30 Peliukas Stiuartas Litlis (2)
06:55 Nenugalimieji II (33)
07:20 Agentas Šunytis (4)
07:45 Šegis ir Skūbis Dū (5)
08:10 Vėžliukai nindzės (3)
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (15)
09:00 Ponas Bynas (5)
09:30 Mes pačios
10:00 KINO PUSRYČIAI Peliuko Perio nuotykiai
11:50 Nuotakos tėvas 2
14:00 Mano puikioji auklė (122)
14:30 Didingasis amžius (118)
16:35 Dvidešimt minučių (14)
17:30 Dvidešimt minučių (15)
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 SUPERKINAS. PREMJERA Tintino nuotykiai. Vienaragio paslaptis
21:10 Pirmieji metai. Pasitikime protėvius!
23:15 Viskas bus gerai
01:10 Norim dar! Su Radistais
02:50 Programos pabaiga
Poryt - 10-26
05:25 Dienos programa
05:30 Peliukas Stiuartas Litlis (3)
05:55 Nenugalimieji II (34)
06:20 Agentas Šunytis (5)
06:45 Šegis ir Skūbis Dū (6)
07:10 Vėžliukai nindzės (4)
07:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (16)
08:00 Sveikatos ABC televitrina
09:00 KINO PUSRYČIAI Tarzanas
10:45 Klik! Arba gyvenimas pagreitintai
12:55 Mano puikioji auklė (123)
13:25 Mano puikioji auklė (124)
14:00 Didingasis amžius (119)
16:00 Ne vienas kelyje
16:30 Teleloto
17:30 Žinios
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 „Alfa“ savaitė
18:30 Lietuvos balsas
20:45 Druska
22:50 Kloja
00:40 Pirmieji metai. Pasitikime protėvius!
02:35 Programos pabaiga
Pr - 10-27
05:30 Dienos programa
05:35 Smalsutė Dora (30)
06:00 Linksmieji Tomas ir Džeris (15)
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis (1)
06:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (66)
07:50 Nuotakos tėvas 2
09:50 Tintino nuotykiai. Vienaragio paslaptis
11:55 Kempiniukas Plačiakelnis (2)
12:25 Ogis ir tarakonai (59)
12:35 Monstrai prieš ateivius (12)
13:10 Ugnis ir Ledas (14)
15:30 Labas vakaras, Lietuva
16:15 Yra kaip yra
17:30 Žinios. Kriminalai
18:25 Sportas
18:28 Orai
18:30 KK2
19:25 Nuo... Iki...
20:30 Žinios. Verslas
21:04 Sportas
21:08 Orai
21:10 Mentalistas (15)
22:10 Judantis objektas (15)
23:10 Gyvenimas pagal Harietą (16)
00:05 Farų šeima (6)
01:00 Slapti reikalai (4)
01:55 Programos pabaiga