LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 04-19
06:25 Dienos programa
06:30 Peliukas Stiuartas Litlis (12)
06:55 Žmogus-voras (12)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Smalsutė Dora (6)
07:45 Denis Vaiduokliukas (4)
08:10 Madagaskaro pingvinai (12)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (1)
09:00 Sveikatos ABC televitrina
09:30 Mes pačios
10:00 KINO PUSRYČIAI Nenuoramų komanda
12:10 Meilės receptas
14:20 Ponas Bynas (6)
14:55 Čiauškutė (13)
17:00 Ne vienas kelyje
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 „Alfa“ savaitė
19:30 Lietuvos supermiestas
22:10 Superbombonešis. Naikinti viską
00:35 Drakula. Miręs ir tuo patenkintas
02:20 Mergišiaus praeities vaiduokliai
04:10 Programos pabaiga
04:10 Programos pabaiga
04:15 Lietuva Tavo delne
04:15 Lietuva Tavo delne
Rytoj - 04-20
06:25 Dienos programa
06:30 Šegis ir Skūbis Dū (12)
06:55 Džonis Testas (10)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (19)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (183)
08:50 Princesės dienoraštis
11:05 Haris Poteris ir Azkabano kalinys
13:45 Kempiniukas Plačiakelnis (20)
14:10 Bėgantis laikas (51)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:05 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 Nuo... Iki...
21:00 Juodos katės (27)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Mirtinas ginklas 3
00:35 Sekso magistrai (7)
01:45 Havajai 5.0 (14)
02:40 Taikinys (5)
03:35 Programos pabaiga
03:40 Lietuva Tavo delne
Poryt - 04-21
06:25 Dienos programa
06:30 Šegis ir Skūbis Dū (13)
06:55 Tomo ir Džerio pasakos (1)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (20)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (184)
08:50 Meilės receptas
10:55 Nenuoramų komanda
13:05 Džonis Testas (11)
13:30 Kempiniukas Plačiakelnis (1)
13:55 Bėgantis laikas (52)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:05 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 Pagalbos skambutis
21:00 Juodos katės (28)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Žmogžudystė Baltuosiuose rūmuose
00:25 Sekso magistrai (8)
01:30 Havajai 5.0 (15)
02:25 Taikinys (6)
03:20 Programos pabaiga
03:25 Lietuva Tavo delne
Tr - 04-22
06:25 Dienos programa
06:30 Šegis ir Skūbis Dū (14)
06:55 Džonis Testas (11)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (1)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (185)
08:55 24 valandos
10:15 Yra kaip yra
11:45 Nuo... Iki...
12:25 KK2
13:15 Džonis Testas (12)
13:45 Kempiniukas Plačiakelnis (2)
14:10 Bėgantis laikas (53)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:05 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 PREMJERA Paskutinis šansas
21:00 Juodos katės (29)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Kaulų kolekcininkas
00:30 Sekso magistrai (9)
01:40 Havajai 5.0 (16)
02:35 Taikinys (7)
03:30 Programos pabaiga
03:35 Lietuva Tavo delne