LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 03-27
06:25 Dienos programa
06:30 Skūbis Dū. Paslapčių biuras (22)
07:00 Tomas ir Džeris (41)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (6)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (168)
08:55 K11: Komisarai tiria. Mirtis grožio salone
09:35 K11: Komisarai tiria. Kruvina medžioklė
10:15 Yra kaip yra
11:40 Gyvenimo receptai 2 (11)
12:40 KK2
13:15 Tomas ir Džeris (42)
13:45 Kempiniukas Plačiakelnis (7)
14:10 Bėgantis laikas (36)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:05 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Mano vyras gali
22:40 Pradžia
01:35 Laukinės aistros. Karšta ketveriukė
03:25 Programos pabaiga
03:30 Lietuva Tavo delne
Rytoj - 03-28
06:25 Dienos programa
06:30 Peliukas Stiuartas Litlis (6)
06:55 Žmogus-voras (6)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Smalsutė Dora (6)
07:45 Agentas Šunytis (6)
08:10 Madagaskaro pingvinai (6)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (8)
09:00 Startas
09:30 Pingviniuko Lolo nuotykiai 3
10:00 KINO PUSRYČIAI Pramuštgalviai iškylauja
11:30 Laimingas bilietas
13:30 Kaimietiški Vitnės nuotykiai
15:10 Čiauškutė (7)
17:10 Didingojo amžiaus paslaptys. Ypatingos scenos
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 SUPERKINAS Boltas
20:55 Medalionas
22:45 Per plauką nuo pražūties
00:50 Pradžia
01:05 Trijų dienų vadybininkai
02:50 Per plauką nuo pražūties
04:45 Programos pabaiga
04:50 Lietuva Tavo delne
Poryt - 03-29
05:35 Programos pabaiga
05:40 Lietuva Tavo delne
07:25 Dienos programa
07:30 Peliukas Stiuartas Litlis (7)
07:55 Žmogus-voras (7)
08:20 "Nickelodeon" valanda. Smalsutė Dora (1)
08:45 Agentas Šunytis (7)
09:10 Madagaskaro pingvinai (7)
09:35 Tomo ir Džerio pasakos (9)
10:00 Sveikatos ABC televitrina
10:30 Mes pačios
11:00 KINO PUSRYČIAI Trys broliai vaiduokliai
13:05 Kongas
15:15 Ponas Bynas (2)
15:50 Čiauškutė (8)
18:00 Ne vienas kelyje
18:30 Teleloto
19:30 Žinios
19:55 Sportas
19:58 Orai
20:00 „Alfa“ savaitė
20:30 Lietuvos supermiestas
23:10 Nindzė žudikas
Pr - 03-30
07:25 Dienos programa
07:30 Skūbis Dū. Paslapčių biuras (23)
07:55 Tomas ir Džeris (42)
08:25 Kempiniukas Plačiakelnis (7)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (169)
09:50 Medalionas
11:40 Boltas
13:35 Tomo ir Džerio pasakos (9)
14:05 Tomas ir Džeris (43)
14:35 Kempiniukas Plačiakelnis (8)
15:00 Bėgantis laikas (37)
17:30 Labas vakaras, Lietuva
18:05 Yra kaip yra
19:30 Žinios. Kriminalai
20:25 Sportas
20:28 Orai
20:30 KK2
21:20 Nuo... Iki...
22:00 Juodos katės (16)
22:30 Žinios. Verslas
23:04 Sportas
23:08 Orai
23:10 VAKARO SEANSAS Džona Heksas
00:45 Sekso magistrai (9)
01:50 Havajai 5.0 (3)
02:45 Karališkos kančios (13)
03:40 Programos pabaiga
03:45 Lietuva Tavo delne