LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 10-04
06:25 Dienos programa
06:30 Mažieji Tomas ir Džeris I (7)
06:55 Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje (3)
07:00 Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje (4)
07:05 Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje (5)
07:10 Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje (6)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Dora ir draugai (8)
07:45 Keista šeimynėlė (20)
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis (18)
08:35 Tomo ir Džerio šou (7)
09:00 Sveikatos ABC televitrina
09:30 Mes pačios
10:00 KINO PUSRYČIAI Trys nindzės. Pusdienis pramogų parke
11:55 Nenaudėlė beždžionėlė
14:00 Gyvenimo šukės (10)
(Broken Pieces). Vaid.: Nurgul Yesilcay , Erkan Petekkaya, Ebru Ozkan, Nursel Kose. Turkija. 2014. Daugiaserijinis filmas.
16:00 Bus visko
17:00 Ne vienas kelyje
17:30 Teleloto
18:30 Sekmadienio žinios su „Alfa“
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Lietuvos balsas
21:45 Šoklys
23:35 PREMJERA Tikras teisingumas 2. Mirties angelas
01:25 Ieškokit Gudručio!
03:30 Programos pabaiga
Rytoj - 10-05
06:25 Dienos programa
06:30 Šegis ir Skūbis Dū (11)
06:55 Agentas Šunytis (4)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (15)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (101)
08:55 Legenda apie Zoro
11:35 Kelionė į paslaptingąją salą
13:25 Kempiniukas Plačiakelnis (16)
13:55 Ponia Dila (48)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 Nuo... Iki...
21:00 Visi vyrai - kiaulės... (21)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Galutinis tikslas 2
00:00 Dalasas (8)
00:55 Detektyvė Džonson (54)
01:50 Mentalistas (16)
02:45 Programos pabaiga
Poryt - 10-06
06:25 Dienos programa
06:30 Šegis ir Skūbis Dū (12)
06:55 Tomo ir Džerio šou (6)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (16)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (102)
08:50 Nenaudėlė beždžionėlė
10:55 Šoklys
12:40 Tomo ir Džerio šou (7)
13:05 Agentas Šunytis (5)
13:35 Kempiniukas Plačiakelnis (17)
14:00 Ponia Dila (49)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra, kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 Pagalbos skambutis
21:00 Visi vyrai - kiaulės... (22)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Piktas vairuotojas
00:20 Dalasas (9)
01:15 Detektyvė Džonson (55)
02:10 Mentalistas (17)
03:05 Programos pabaiga
Tr - 10-07
06:25 Dienos programa
06:30 Šegis ir Skūbis Dū (13)
06:55 Agentas Šunytis (5)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (17)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (103)
08:50 24 valandos
09:55 Yra, kaip yra
11:05 Tikras gyvenimas: "Lobis"
12:05 Tikras gyvenimas: "Kerštinga meilė"
13:05 Agentas Šunytis (6)
13:35 Kempiniukas Plačiakelnis (18)
14:00 Ponia Dila (50)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra, kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 Su cinkeliu
21:00 Visi vyrai - kiaulės... (23)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Nakties klajūnai
00:25 Dalasas (10)
01:20 Detektyvė Džonson (56)
02:15 Mentalistas (18)
03:10 Programos pabaiga