LNK

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 05-24
06:35 Dienos programa
06:40 Didysis žvejys 2 (2)
07:05 Zigis ir Ryklys (19)
07:15 Zigis ir Ryklys (20)
07:25 Zigis ir Ryklys (21)
07:30 Mažieji Tomas ir Džeris III (53)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (84)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (85)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:40 KK2
13:30 Amžina meilė (19)
14:30 Amžina meilė (20)
15:35 Dvi širdys (15)
16:00 Dvi širdys (16)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Tik nesijuok
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Užtemimas
00:45 Kultas (13)
01:40 Judantis objektas (14)
(Person of Interest I). Vaid.: James Caviezel, Taraji P. Henson, Kevin Chapman, Michael Emerson. JAV. 2011. Serialas.
02:30 Begėdis (6)
03:25 Programos pabaiga
Šiandien - 05-25
06:35 Dienos programa
06:40 Didysis žvejys 2 (3)
07:05 Zigis ir Ryklys (22)
07:15 Zigis ir Ryklys (23)
07:25 Zigis ir Ryklys (24)
07:30 Mažieji Tomas ir Džeris III (54)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (86)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (87)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:40 KK2
13:30 Amžina meilė (21)
14:30 Amžina meilė (22)
15:35 Dvi širdys (17)
16:00 Dvi širdys (18)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Misija "Neįmanoma" 2
00:45 Kultas (14)
01:40 Judantis objektas (15)
02:30 Sveikatos ABC televitrina
02:55 Alchemija. VDU karta
03:25 RETROSPEKTYVA
03:55 Programos pabaiga
Rytoj - 05-26
06:35 Dienos programa
06:40 Didysis žvejys 2 (4)
07:05 Zigis ir Ryklys (25)
07:15 Zigis ir Ryklys (26)
07:30 Mažieji Tomas ir Džeris III (55)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (88)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (89)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 Yra, kaip yra
12:40 Nuo... Iki...
13:30 Amžina meilė (23)
14:30 Amžina meilė (24)
15:35 Dvi širdys (19)
16:00 Dvi širdys (20)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Pavojai gelmėse 2. Rifas
22:50 Nužudyti Bilą. 2 dalis
01:30 Misija "Neįmanoma" 2
03:40 Programos pabaiga
Poryt - 05-27
06:25 Dienos programa
06:30 Zigis ir Ryklys (22)
06:40 Zigis ir Ryklys (23)
06:50 Zigis ir Ryklys (24)
06:55 Mažieji Tomas ir Džeris III (54)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Žuviukai burbuliukai (9)
07:45 Ančiukai Duoniukai (16)
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis (11)
08:35 Linksmieji Tomas ir Džeris (14)
09:00 Ponas Bynas (5)
09:30 Saugokis meškinų (40)
09:45 Saugokis meškinų (41)
10:00 KINO PUSRYČIAI Slaptoji komanda
12:10 Ponas būrio mama
13:55 Geras vyrukas
15:40 Bėgliai
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Įsivaizduok tai
21:40 Didžiosios motušės namai 2
23:45 Mano kaimynė - pornožvaigždė
01:50 Nužudyti Bilą. 2 dalis
04:20 Programos pabaiga