LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 09-16
06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (1)
07:00 Tomas ir Džeris (39)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (20)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (36)
08:50 Viena diena Niujorke
10:35 Lietuvos balsas
Muzikinis šou. Vedėjai Inga Jankauskaitė ir Rolandas Vilkončius.
12:55 "Soriukas"
13:25 Kempiniukas Plačiakelnis (21)
13:50 Ogis ir tarakonai (31)
14:00 Kung Fu Panda (9)
14:30 Be kaltės kalta (65)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Pagalbos skambutis
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Grėsminga žemė
00:15 Gyvenimas pagal Harietą (5)
01:10 Persekiotojai (3)
02:05 Įvykis (9)
03:00 Programos pabaiga
Rytoj - 09-17
05:55 Dienos programa
06:00 Labas vakaras, Lietuva (k.)
06:35 Smalsutė Dora (2)
07:00 Tomas ir Džeris (40)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (21)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (37)
08:50 24 valandos
09:55 Yra kaip yra
11:00 KK2
11:55 Nuo... Iki...
12:55 "Soriukas"
13:25 Kempiniukas Plačiakelnis (1)
13:50 Ogis ir tarakonai (32)
14:00 Kung Fu Panda (10)
14:30 Be kaltės kalta (66)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Gyvenimo receptai (2)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Gaujos vyrukai
00:00 Gyvenimas pagal Harietą (6)
00:55 Persekiotojai (4)
01:50 Įvykis (10)
02:45 Programos pabaiga
Poryt - 09-18
06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (3)
07:00 Tomas ir Džeris (41)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (1)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (38)
08:50 24 valandos
09:55 Yra kaip yra
11:00 KK2
11:55 Gyvenimo receptai (2)
12:55 "Soriukas"
13:25 Kempiniukas Plačiakelnis (2)
13:50 Ogis ir tarakonai (33)
14:00 Kung Fu Panda (11)
14:30 Be kaltės kalta (67)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Galutinis tikslas 5
00:00 Gyvenimas pagal Harietą (7)
00:55 Deksteris (11)
01:50 Sveikatos ABC televitrina
02:45 Programos pabaiga
Pn - 09-19
06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (4)
07:00 Tomas ir Džeris (42)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (2)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (39)
08:50 Pagalbos skambutis
09:55 Yra kaip yra
11:00 KK2
11:55 K11: Komisarai tiria. Siaubingi kaimynai
12:40 K11: Komisarai tiria. Pinigai arba meilė
13:25 Kempiniukas Plačiakelnis (3)
13:50 Ogis ir tarakonai (34)
14:00 Kung Fu Panda (12)
14:30 Be kaltės kalta (68)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Norim dar! Su Radistais
23:00 PREMJERA Pasmerktas būrys
00:50 PREMJERA Mirties motelis 2. Pirmasis kirtis
02:30 Programos pabaiga