LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 04-19
06:25 Dienos programa
06:30 Žaibo smūgis (13)
06:55 Beprotiškos linksmybės (5)
(The Looney Tunes Show). JAV. 2010. Animacinis serialas.
07:20 Įspūdingasis Žmogus-voras (15)
07:45 Teisingumo lyga (12)
08:10 Benas Tenas. Supervisata (16)
08:35 Katino Leopoldo kerštas
08:50 Katino Leopoldo pasivaikščiojimas
09:00 Ponas Bynas (4)
09:30 Padėkime augti
10:00 KINO PUSRYČIAI Šuo vampyras
11:55 Šnipas ne savo noru
13:45 Mano puikioji auklė (48)
14:20 Didingasis amžius (64)
16:25 Staiga trisdešimties
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 SUPERKINAS Keistas penktadienis
20:55 Aš - šnipas
22:50 Neperšaunamas
00:30 Nuo sutemų iki aušros. Budelio duktė
02:15 Vienveidis
03:50 Programos pabaiga
Rytoj - 04-20
06:20 Dienos programa
06:25 Pinkis, Elmira ir Makaulė (1)
06:50 Beprotiškos linksmybės (6)
07:15 Įspūdingasis Žmogus-voras (16)
07:40 Pokemonai didvyriai
09:00 Sveikatos ABC
10:00 Bethovenas
11:40 Džiumandži
13:45 Nepaprasta komanda
15:30 Didingasis amžius (65)
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 Šokiai ant ledo
22:30 PREMJERA Burleska
00:50 Šnipas ne savo noru
02:30 Lėktuvo užgrobimas
04:10 Programos pabaiga
Poryt - 04-21
06:15 Dienos programa
06:20 Smalsutė Dora (69)
06:45 Linksmieji Tomas ir Džeris (13)
07:10 PREMJERA Skūbis-Dū. Abrakadabra
08:35 Bethovenas 2
10:15 Nenaudėlė beždžionėlė
12:05 Brangioji, aš sumažinau vaikus
13:55 Riterio žvaigždė
16:30 Mano super buvusioji
18:30 Žinios. Kriminalai
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 PREMJERA Smagios Velykos su "Studentėmis"
21:15 Kaukė
23:20 PREMJERA Išdavikas
01:35 Čakas (5)
02:30 Programos pabaiga
An - 04-22
06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (70)
07:00 Linksmieji Tomas ir Džeris (14)
07:25 Grybukas namukas
07:40 Katinas žvejys
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (132)
08:50 Mano super buvusioji
10:45 Kaukė
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (15)
13:20 Ogis ir tarakonai (16)
13:30 Kačiukas vardu Au (1, 2)
13:55 Audra (115)
15:00 Meilė ir bausmė (25)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:50 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Pagalbos skambutis
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Snaiperis 3
00:00 Specialioji Los Andželo policija (15)
00:55 PREMJERA Nikita (1)
01:50 Čakas (6)
02:45 Programos pabaiga