LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 06-26
06:35 Dienos programa
06:40 Didysis žvejys 2 (25)
07:05 Ogis ir tarakonai (55)
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis (18)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (130)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (131)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 24 valandos
12:35 Nuo... Iki...
13:30 Amžina meilė (65)
14:30 Amžina meilė (66)
15:30 Dvi širdys (61)
16:00 Dvi širdys (62)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (14)
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 (15)
21:00 PREMJERA Vaikai šėlsta (1)
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Nežinomasis
(Entitled). Rež.: Aaron Woodley. Vaid.: Kevin Zegers, Ray Liotta, Laura Vandervoort. Kanada. 2011. Kriminalinis trileris.
00:05 Įkaitai (15)
01:00 Judantis objektas (9)
01:55 Begėdis (7)
02:55 Programos pabaiga
Rytoj - 06-27
06:35 Dienos programa
06:40 Didysis žvejys 2 (26)
07:05 Ogis ir tarakonai (56)
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis (19)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (132)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (133)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 24 valandos
12:35 Bus visko
13:30 Amžina meilė (67)
14:30 Amžina meilė (68)
15:30 Dvi širdys (63)
16:00 Dvi širdys (64)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (16)
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 (17)
21:00 PREMJERA Vaikai šėlsta (2)
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Išminuotojas
00:20 Persekiotojas (1)
01:15 Judantis objektas (10)
02:10 Begėdis (8)
03:10 Programos pabaiga
Poryt - 06-28
06:35 Dienos programa
06:40 Didysis žvejys 2 (27)
07:05 Ogis ir tarakonai (57)
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis (20)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (134)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (135)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 24 valandos
12:35 Bus visko
13:30 Amžina meilė (69)
14:30 Amžina meilė (70)
15:30 Dvi širdys (65)
16:00 Dvi širdys (66)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (18)
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 (19)
21:00 PREMJERA Vaikai šėlsta (3)
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Chaosas
00:25 Persekiotojas (2)
01:20 Judantis objektas (11)
02:15 Begėdis (9)
03:15 Programos pabaiga
Kt - 06-29
06:35 Dienos programa
06:40 Didysis žvejys 2 (28)
07:05 Ogis ir tarakonai (58)
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis (21)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (136)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (137)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 24 valandos
12:35 Bus visko
13:30 Amžina meilė (71)
14:30 Amžina meilė (72)
15:30 Dvi širdys (67)
16:00 Dvi širdys (68)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (20)
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 (21)
21:00 PREMJERA Vaikai šėlsta (4)
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Žudymo žaidimai
00:20 Persekiotojas (3)
01:15 Judantis objektas (12)
02:10 Sveikatos ABC televitrina
02:35 Alchemija. VDU karta
03:05 RETROSPEKTYVA
03:35 Programos pabaiga