LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 01-25
06:25 Dienos programa
06:30 Žuviukai burbuliukai (16)
06:55 Superdidvyrių komanda (8)
07:20 Kaukė (10)
07:45 Kas naujo, Skūbi-Dū? (6)
08:10 Katino Leopoldo vasara
08:20 Interviu su katinu Leopoldu
08:25 Katino Leopoldo automobilis
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (15)
09:00 Sveikatos ABC televitrina
09:30 Mes pačios
10:00 KINO PUSRYČIAI Princas ir aš. Karališkas medaus mėnuo
11:45 Gyvenimas ant ratų
13:45 Mano puikioji auklė (158)
14:15 Mano puikioji auklė (159)
14:50 Didingasis amžius (145)
17:00 Ne vienas kelyje
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 „Alfa“ savaitė
19:30 Lietuvos supermiestas
22:00 PREMJERA Užkratas
00:05 Skaistuolė amerikietė
01:40 Čarlio angelai
03:20 Programos pabaiga
Rytoj - 01-26
06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (17)
07:00 Mažieji Tomas ir Džeris III (57)
07:25 Keista šeimynėlė (18)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (126)
08:50 Seni vilkai
10:35 Užkerėtoji
12:45 Oplia!
13:15 Mažieji Tomas ir Džeris III (58)
13:40 Keista šeimynėlė (19)
14:05 Na, palauk! (16)
14:20 Ugnis ir Ledas (74)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Nuo... Iki...
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Gelbėtojas
00:50 Taikinys (12)
01:45 Detektyvė Džonson (9)
02:40 Detektyvė Džonson (15)
03:35 Programos pabaiga
Poryt - 01-27
06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (18)
07:00 Mažieji Tomas ir Džeris III (58)
07:25 Keista šeimynėlė (19)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (127)
08:50 Gyvenimas ant ratų
10:45 Princas ir aš. Karališkas medaus mėnuo
12:45 Oplia!
13:15 Tomas ir Džeris (1)
13:40 Keista šeimynėlė (20)
14:05 Na, palauk! (17)
14:20 Ugnis ir Ledas (75)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Pagalbos skambutis
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Pagrobti ir perduoti
00:25 Taikinys (13)
01:20 Detektyvė Džonson (10)
02:15 Detektyvė Džonson (16)
03:10 Programos pabaiga
Tr - 01-28
06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora (19)
07:00 Tomas ir Džeris (1)
07:25 Keista šeimynėlė (20)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (128)
08:50 24 valandos
09:50 Yra kaip yra
11:00 Nuo... Iki...
11:55 KK2
12:45 Oplia!
13:15 Tomas ir Džeris (2)
13:40 Keista šeimynėlė (21)
14:05 Na, palauk! (18)
14:20 Ugnis ir Ledas (76)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Gyvenimo receptai 2 (4)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Edisono policijos būrys
00:10 Ties riba (1)
01:05 Detektyvė Džonson (11)
02:00 Detektyvė Džonson (17)
02:55 Programos pabaiga