LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 03-25
06:25 Dienos programa
06:30 Džiumandži (29)
06:55 Mažieji Tomas ir Džeris I (10)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Žuviukai burbuliukai (18)
07:45 Ančiukai Duoniukai (19)
08:10 Linksmieji detektyvai (14)
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (13)
09:00 Peliukas Stiuartas Litlis (11)
09:30 Saugokis meškinų (5)
09:45 Saugokis meškinų (6)
10:00 KINO PUSRYČIAI Bitės filmas
(Bee Movie). Lietuviškai įgarsino Dainius Kazlauskas, Agnė Kaktaitė, Vaidotas Žitkus, Giedrius Arbačiauskas, Arvydas Dapšys ir kt. .Rež.: Steve...
11:40 Nepaprasta komanda
13:30 Šokis hip-hopo ritmu. Gatvė
15:25 Fantomas prieš Skotland Jardą
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Spaidervikų kronikos
21:20 Kvailių auksas
23:40 Žinių vedėjas 2. Legenda tęsiasi
01:05 Baimės sala
01:45 Kartą Niujorke
02:45 Žinių vedėjas 2. Legenda tęsiasi
04:45 Programos pabaiga
04:45 Programos pabaiga
Rytoj - 03-26
06:25 Dienos programa
06:30 Džiumandži (30)
06:55 Mažieji Tomas ir Džeris I (11)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Žuviukai burbuliukai (19)
07:45 Ančiukai Duoniukai (20)
08:10 Linksmieji detektyvai (15)
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (14)
09:00 Sveikatos ABC televitrina
09:30 Saugokis meškinų (7)
09:45 Saugokis meškinų (8)
10:00 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Didelis vaikas
11:35 Piko valanda 2
13:25 Oušeno vienuoliktukas
15:45 Pričiupom!
16:10 Pričiupom!
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Mes vieno kraujo
22:10 PREMJERA Rizikingi ryšiai
04:45 Programos pabaiga
Poryt - 03-27
06:30 Dienos programa
06:35 Visatos broliai (93)
07:05 Džiumandži (31)
07:30 Mažieji Tomas ir Džeris I (12)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (4)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (5)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 24 valandos
12:40 Bus visko
13:35 Būk mano meile!
14:30 Amžina meilė (53)
15:30 Amžina meilė (54)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Galutinis tikslas 5
00:05 Kultas (11)
01:00 Strėlė (17)
01:50 Kortų namelis (6)
02:45 Programos pabaiga
An - 03-28
06:30 Dienos programa
06:35 Visatos broliai (94)
07:05 Džiumandži (32)
07:30 Mažieji Tomas ir Džeris I (13)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (6)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (7)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 24 valandos
12:40 KK2
13:35 Būk mano meile!
14:30 Amžina meilė (55)
15:30 Amžina meilė (56)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Anapus nežinomybės
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Plėšikai
23:55 Kultas (12)
00:50 Strėlė (18)
01:40 Kortų namelis (7)
02:40 Programos pabaiga