LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 04-24
06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora. Nuotykiai keliaujant po pasaulį
07:25 Kačiukas vardu Au (3, 4)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (134)
08:50 Praktinė magija
10:55 Šarvai
(Steel). Rež.: Kenneth Johnson. Vaid.: Judd Nelson, Annabeth Gish, Shaquille O'Neal. JAV. 1997. Veiksmo filmas.
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (17)
13:20 Ogis ir tarakonai (17)
13:30 Kačiukas vardu Au 5
13:45 Kačiukas iš Liziukovo gatvės
13:55 Audra (117)
15:00 Meilė ir bausmė (27)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:50 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Išminuotojų būrys
00:55 Ties riba (3)
01:50 Sveikatos ABC
02:45 Programos pabaiga
Rytoj - 04-25
06:30 Dienos programa
06:35 Smalsutė Dora. Dora gelbsti undinėles
07:25 Kačiukas vardu Au 5
07:40 Kačiukas iš Liziukovo gatvės
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (135)
08:50 Mamos vaikučiai
10:40 Odisėjas ir Ūkanų sala
12:30 Tomo ir Džerio pasakos (1)
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (18)
13:20 Ogis ir tarakonai (18)
13:30 Labirintas. Tesėjo žygdarbiai
13:55 Audra (118)
15:00 Meilė ir bausmė (28)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:50 Patrulis
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Mano vyras gali
22:15 PREMJERA Iš kur tu žinai?
00:45 Planketas ir Makleinas
02:40 Karantinas
04:25 Programos pabaiga
Poryt - 04-26
06:25 Dienos programa
06:30 Pinkis, Elmira ir Makaulė (2)
06:55 Beprotiškos linksmybės (7)
07:20 Įspūdingasis Žmogus-voras (17)
07:45 Teisingumo lyga (13)
08:10 Benas Tenas. Supervisata (17)
08:35 Leopoldas ir auksinė žuvelė
08:50 Katino Leopoldo lobis
09:00 Ponas Bynas (5)
09:30 Padėkime augti
10:00 KINO PUSRYČIAI Persirengimo meistras
11:40 Trys broliai vaiduokliai
13:45 Mano puikioji auklė (49)
14:20 Didingasis amžius (66)
16:25 Amžinai jaunas
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 SUPERKINAS Princesės dienoraštis
21:20 Bloga kompanija
23:40 Neramumai Bronkse
01:25 Persikėlimas
03:30 Programos pabaiga
Se - 04-27
06:25 Dienos programa
06:30 Pinkis, Elmira ir Makaulė (3)
06:55 Beprotiškos linksmybės (8)
07:20 Įspūdingasis Žmogus-voras (18)
07:45 Teisingumo lyga (14)
08:10 Benas Tenas. Supervisata (18)
08:35 Katino Leopoldo televizorius
08:45 Leopoldo gimimo diena
08:55 Interviu su katinu Leopoldu
09:00 Sveikatos ABC
10:00 KINO PUSRYČIAI Antroji džiunglių knyga. Mauglis ir Balu
11:50 Čarlio angelai
13:55 Mano puikioji auklė (50)
14:30 Didingasis amžius (67)
16:45 Ne vienas kelyje
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
18:50 Sportas
18:58 Orai
19:00 „Alfa“ savaitė
19:30 Šokiai ant ledo
23:00 PREMJERA Pametęs galvą
00:45 Neramumai Bronkse
02:30 Programos pabaiga