LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 05-23
06:25 Dienos programa
06:30 Pinkis, Elmira ir Makaulė (8)
06:55 Mano draugė beždžionėlė (8)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Smalsutė Dora (15)
07:45 Denis Vaiduokliukas (13)
08:10 Madagaskaro pingvinai (22)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (10)
(Tom & Jerry Tales II). JAV. 2007. Animacinis serialas.
09:00 Startas
09:35 Peliuko dainelė
09:50 Maša ir stebuklinga uogienė
10:00 KINO PUSRYČIAI Nenugalimieji. Pasaulių susidūrimas
11:30 Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės
15:10 Čiauškutė (22)
17:15 Moterys, pakeitusios pasaulį. Karalienė Luizė
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 SUPERKINAS Viena diena Niujorke
20:50 Piko valanda 2
22:40 Vyras už pinigus 2. Žigolo Europoje
00:20 Baudėjas
02:35 Programos pabaiga
02:40 Lietuva Tavo delne
Rytoj - 05-24
06:25 Dienos programa
06:30 Pinkis, Elmira ir Makaulė (9)
06:55 Mano draugė beždžionėlė (9)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Smalsutė Dora (16)
07:45 Denis Vaiduokliukas (14)
08:10 Madagaskaro pingvinai (23)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (11)
09:00 Sveikatos ABC televitrina
09:30 Mes pačios
10:00 KINO PUSRYČIAI Šunelis Pingas
11:45 Beilio nuotykiai. Pasiklydęs šunytis
13:30 Nuogas ginklas 2 1/2. Baimės kvapas
15:05 Čiauškutė (23)
17:00 Ne vienas kelyje
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 „Alfa“ savaitė
19:30 AUKSINIS SEKMADIENIO KINAS Mano super buvusioji
21:25 Mobilusis
23:15 Oušeno dvyliktukas
01:40 Vyras už pinigus 2. Žigolo Europoje
03:15 Programos pabaiga
03:20 Lietuva Tavo delne
Poryt - 05-25
06:25 Dienos programa
06:30 Kas naujo, Skūbi-Dū? (25)
06:55 Džonis Testas (5)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (23)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (8)
08:50 Viena diena Niujorke
10:35 Piko valanda 2
12:20 Pingviniuko Lolo nuotykiai
12:55 Tomo ir Džerio pasakos (10)
13:20 Džonis Testas (6)
13:45 Kempiniukas Plačiakelnis (24)
14:10 Bėgantis laikas (75)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:05 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 Nuo... Iki...
21:00 Juodos katės (47)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Išbandymų diena
00:35 Visa menanti (14)
01:30 Specialioji Los Andželo policija (10)
02:25 Grubus žaidimas (8)
03:20 Programos pabaiga
03:25 Lietuva Tavo delne
An - 05-26
06:25 Dienos programa
06:30 Kas naujo, Skūbi-Dū? (26)
06:55 Džonis Testas (6)
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis (24)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (9)
08:50 Mobilusis
10:40 Šunelis Pingas
12:30 Pingviniuko Lolo nuotykiai 2
12:55 Tomo ir Džerio pasakos (11)
13:20 Džonis Testas (7)
13:45 Kempiniukas Plačiakelnis (25)
14:10 Bėgantis laikas (76)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:05 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 Pagalbos skambutis
21:00 Juodos katės (48)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Pasmerktas būrys
00:05 Visa menanti (15)
01:00 Specialioji Los Andželo policija (11)
01:55 Grubus žaidimas (9)
02:50 Programos pabaiga
02:55 Lietuva Tavo delne