LNK

| Pridėti pasirinkimą

Kt - 07-31
06:30 Dienos programa
06:35 Beprotiški mažųjų nuotykiai (65)
07:00 Tomas ir Džeris (6)
07:25 Kung Fu Panda (2)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (3)
08:50 24 valandos
10:10 Tikras gyvenimas: "Internete visi lygūs"
11:10 K11: Komisarai tiria. Pinigai iš dangaus
11:50 Pagalbos skambutis
12:55 Kung Fu Panda (3)
13:20 Ogis ir tarakonai (1)
13:30 Kaukė (43)
13:55 Pavogtas gyvenimas (63)
14:50 Be kaltės kalta (33)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Tikras gyvenimas: "Mama ir pamotė"
20:35 Baisiausia mano gyvenimo savaitė (1)
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Smagus pasivažinėjimas
00:10 Havajai 5.0 (18)
01:05 Deksteris (4)
02:00 Sveikatos ABC televitrina
Laida apie sveikatą. Vedėja Rima Balanaškienė.
02:55 Programos pabaiga
Šiandien - 08-01
06:30 Dienos programa
06:35 Beprotiški mažųjų nuotykiai (66)
07:00 Tomas ir Džeris (7)
07:25 Kung Fu Panda (3)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (4)
08:50 24 valandos
10:10 Tikras gyvenimas
11:10 Baisiausia mano gyvenimo savaitė (1)
11:45 Mano vyras gali
12:55 Kung Fu Panda (4)
13:20 Ogis ir tarakonai (2)
13:30 Kaukė (44)
13:55 Pavogtas gyvenimas (64)
14:50 Be kaltės kalta (34)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Policijos akademija (3, 4)
21:30 Ekstremalus greitis
23:10 Gatvės kraujas
01:00 Nuotykių ieškotojas
02:45 "Soriukas"
03:15 Programos pabaiga
Rytoj - 08-02
06:25 Dienos programa
06:30 Pirmykštė žemė (17)
06:55 Nenugalimieji (9)
07:20 Antinas Gudruolis (19)
07:45 Teisingumo lyga. Įsiveržimas (15)
08:10 Sunkus vaikas (5)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (4)
09:00 Ponas Bynas (19)
09:30 Trys bananai
10:00 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Žaliasis žibintas. Pirmasis skrydis
11:35 PREMJERA Trys sekliai ir siaubo pilies paslaptis
13:30 Policijos akademija (3, 4)
15:25 Mano puikioji auklė (88, 89)
16:30 Didingasis amžius (94)
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 SUPERKINAS Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša
20:45 Džiunglės
22:25 Vienišius
00:15 Moliūgagalviai. Pelenai į pelenus
02:05 Programos pabaiga
Poryt - 08-03
06:25 Dienos programa
06:30 Pirmykštė žemė (18)
06:55 Nenugalimieji (10)
07:20 Antinas Gudruolis (20)
07:45 Teisingumo lyga. Įsiveržimas (16)
08:10 Sunkus vaikas (6)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (5)
09:00 Sveikatos ABC televitrina
10:00 KINO PUSRYČIAI Išlaisvinti Vilį 4. Pabėgimas iš Piratų įlankos
12:05 Geras vyrukas
13:50 Šokis hip-hopo ritmu 3
16:00 Mano puikioji auklė (90)
16:30 Didingasis amžius (95)
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 Teleloto
20:00 "Velvet" (9)
21:45 Nepalaužiama drąsa
00:10 Prisimink mane
02:20 Programos pabaiga