LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 07-30
06:20 Dienos programa
06:25 Garfildas (33)
06:40 Garfildas (34)
06:55 Monstrai prieš ateivius (10)
07:25 Kung Fu Panda (8)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (54)
08:50 Mano vyras gali
10:15 Norim dar! Su Radistais
12:00 Oplia!
13:15 Monstrai prieš ateivius (11)
13:45 Kung Fu Panda (9)
14:10 PREMJERA Ponia Dila (1)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Tikras gyvenimas: "Buvęs vyras"
20:30 Tikras gyvenimas: "Nekviestas svečias"
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Apalūza
(Appaloosa). Rež.: Ed Harris. Vaid.: Jeremy Irons, Renée Zellweger, Viggo Mortensen, Ed Harris. JAV. 2008. Veiksmo filmas.
00:30 Visa menanti (10)
01:25 Juodasis sąrašas (11)
02:20 Sveikatos ABC televitrina
02:50 Programos pabaiga
02:55 Lietuva Tavo delne
Rytoj - 07-31
06:20 Dienos programa
06:25 Garfildas (35)
06:40 Garfildas (36)
06:55 Monstrai prieš ateivius (11)
07:25 Kung Fu Panda (9)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (55)
08:50 KK2 vasara
10:15 Lietuvos supermiestas
12:50 Oplia!
13:15 Monstrai prieš ateivius (12)
13:45 Kung Fu Panda (10)
14:10 PREMJERA Ponia Dila (2)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Policijos akademija 3. Vėl apmokymuose
21:10 PREMJERA Operacija "Žaidimo pabaiga"
22:50 Juodojo ežero paslaptis. Pabaiga
00:30 Sunku nužudyti
02:25 Programos pabaiga
02:30 Lietuva Tavo delne
Poryt - 08-01
06:25 Dienos programa
06:30 Superdidvyrių komanda (14)
06:55 Zoro (15)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Smalsutė Dora (9)
07:45 Keista šeimynėlė (1)
08:10 Ančiukai Duoniukai (3)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (1)
09:00 Ponas Bynas (5)
09:30 Lydekai paliepus, man panorėjus
10:00 KINO PUSRYČIAI Trys didvyriai. Tolimi kraštai
11:25 PREMJERA Džekas milžinų nugalėtojas
13:10 Keliaujančių kelnių seserija 2
15:35 Pričiupom!
16:05 Pričiupom!
16:35 Toledas (5)
18:30 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 SUPERKINAS Naujokė
21:00 PREMJERA Išbadėjusių žaidynės
22:40 Galingasis Stenas
00:50 Operacija "Žaidimo pabaiga"
02:30 Programos pabaiga
Se - 08-02
06:25 Dienos programa
06:30 Superdidvyrių komanda (15)
06:55 Zoro (16)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Smalsutė Dora (10)
07:45 Keista šeimynėlė (2)
08:10 Ančiukai Duoniukai (4)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (2)
09:00 Sveikatos ABC televitrina
09:30 Grąžinkite Reksą
09:45 Mikė Pūkuotukas
10:00 KINO PUSRYČIAI Beverli Hilso nindzė
11:45 Heraklis (1)
13:25 Heraklis (2)
15:10 Pričiupom!
16:40 Toledas (6)
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Teleloto
20:30 KK2 vasara
21:55 16 kvartalų
00:00 Laris Kraunas
01:55 Išbadėjusių žaidynės
03:30 Programos pabaiga