LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 07-23
06:25 Dienos programa
06:30 Garfildas (43)
06:40 Garfildas (44)
06:55 Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje (2)
07:00 Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje (3)
07:05 Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje (4)
07:10 Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje (5)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Žuviukai burbuliukai (12)
07:45 Kung Fu Panda (13)
08:10 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (10)
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (14)
09:00 Ponas Bynas (6)
09:25 Ponas Bynas (7)
09:55 Rožinė pantera (14)
10:20 KINO PUSRYČIAI Linksmuolis Baris ir disko kirminai
11:55 Policijos akademija 2. Pirmoji užduotis
13:40 Pričiupom!
14:10 Pričiupom!
14:40 Badis
(Buddy). Rež.: Caroline Thompson. Vaid.: Rene Russo, Robbie Coltrane, Alan Cumming. JAV. 1997. Nuotykių komedija.
16:25 Gyvenimo šukės (84)
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Katės ir šunys
21:10 Didžiosios motušės namai 2
23:05 Visiškai slaptai
00:45 Neįtariamasis
02:30 Programos pabaiga
Rytoj - 07-24
06:25 Dienos programa
06:30 Garfildas (45)
06:40 Garfildas (46)
06:55 Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje (6)
07:00 Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje (7)
07:05 Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje (8)
07:10 Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje (9)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Žuviukai burbuliukai (13)
07:45 Kung Fu Panda (14)
08:10 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (11)
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (15)
09:00 Sveikatos ABC televitrina
09:30 Rožinė pantera (15)
10:00 KINO PUSRYČIAI Šuo vampyras
11:50 Provincialai Niujorke
13:35 Didžiosios motušės namai 2
15:30 Pričiupom!
16:00 Pričiupom!
16:30 Tokia jau mano dalia
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Teleloto
20:35 Žvaigždžių duetai. Gražiausios dainos
22:30 PREMJERA Keršto kraujas
00:05 Karantinas 2. Terminalas
01:40 Visiškai slaptai
03:15 Programos pabaiga
Poryt - 07-25
06:25 Dienos programa
06:30 Garfildas (47)
06:40 Garfildas (48)
06:55 Stebuklingi vaikai (11)
07:25 Džiumandži (6)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (60)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (61)
09:50 24 valandos
10:45 24 valandos
11:50 Ant liežuvio galo
12:45 Bjaurusis ančiukas
13:05 Svajonių princas (161)
13:35 Svajonių princas (162)
14:05 Turtuolė vargšė (17)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Gyvenimo receptai 2 (1)
21:00 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Žemės branduolys
00:50 Judantis objektas (16)
01:40 Visa menanti (34)
02:25 Ties riba (10)
03:10 Programos pabaiga
An - 07-26
06:25 Dienos programa
06:30 Garfildas (49)
06:40 Garfildas (50)
06:55 Stebuklingi vaikai (12)
07:25 Džiumandži (7)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (62)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (63)
09:50 24 valandos
10:45 24 valandos
11:50 Ant liežuvio galo
12:45 Vasilisa Gražioji
13:05 Svajonių princas (163)
13:35 Svajonių princas (164)
14:05 Turtuolė vargšė (18)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Gyvenimo receptai 2 (2)
21:00 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Meksikietis
00:40 Judantis objektas (17)
01:30 Visa menanti (35)
02:15 Ties riba (11)
03:00 Programos pabaiga