TV1

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 08-17
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Griežčiausi tėvai (10)
07:50 Sveikinimai
10:20 Būrėja (41)
10:55 Būrėja (42)
11:30 Nusivylusios namų šeimininkės (4)
12:30 Sunkių nusikaltimų skyrius (16)
13:30 Mirtis rojuje (8)
14:40 Detektyvė Rizoli (5)
15:40 Marvel animė. Ernis (9)
16:05 Tinginių miestelis (60)
16:30 Būk su manim (790)
17:30 Būk su manim (791)
18:00 Mano meilės šviesa (145)
18:30 Mano meilės šviesa (146)
19:00 Nusivylusios namų šeimininkės (5)
19:55 Savas žmogus (1)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Nebylus liudijimas. Ypatingi santykiai
23:10 SNOBO KINAS Žmogus, kuris tapo karaliumi
01:40 Modus (1)
(Modus I). Vaid.: Melinda Kinnaman, Henrik Norlén, Marek Oravec. Belgija, Danija, Didžioji Britanija, Islandija, No. 2015. Kriminalinis trileris.
03:15 Sunkių nusikaltimų skyrius (16)
04:00 Nusikaltimas prie Baltijos jūros. Nevaldomas
Šiandien - 08-18
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Pragaro katytė (4)
07:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (120)
08:50 Sodininkų pasaulis (30)
09:30 Tėvas Motiejus (19)
10:45 Būrėja (37)
11:20 Būrėja (38)
11:55 Būrėja (39)
12:30 Nekviesta meilė 2 (48)
13:15 Nekviesta meilė 2 (49)
14:00 Nekviesta meilė 2 (50)
14:45 Tabatos salonas (11)
15:45 Širdele mano (220)
16:45 Širdele mano (221)
17:45 Akloji (4)
18:20 Akloji (5)
18:55 Būrėja (58)
19:30 Imperatorė Ki (31)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Tiltas (2)
23:25 Begėdis (3)
00:35 Begėdis (4)
01:45 Žmogus, kuris tapo karaliumi
03:55 Nebylus liudijimas (3)
Rytoj - 08-19
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Pragaro katytė (5)
07:45 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (121)
08:45 Džekas Hana kviečia į gamtą (20)
09:15 Tėvas Motiejus (20)
10:30 Būrėja (40)
11:05 Būrėja (41)
11:40 Beatos virtuvė
12:40 Mylėk savo sodą (6)
13:40 Žvaigždžių duetai. Gražiausios dainos
15:45 Širdele mano (222)
16:45 Širdele mano (223)
17:45 Akloji (6)
18:20 Akloji (7)
18:55 Būrėja (59)
19:30 Imperatorė Ki (32)
21:00 Šeimos albumas. Rugpjūtis
23:20 Kitoks parodijų filmas
01:05 Begėdis (3)
02:05 Begėdis (4)
03:05 Tiltas (2)
Poryt - 08-20
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Griežčiausi tėvai (1)
07:50 Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem (36)
09:55 Būrėja (43)
10:25 Būrėja (58)
11:00 Akloji (4)
11:35 Nusivylusios namų šeimininkės (5)
12:35 Sunkių nusikaltimų skyrius (17)
13:35 Savas žmogus (1)
14:40 Detektyvė Rizoli (6)
15:40 Marvel animė. Ernis (10)
16:05 Tinginių miestelis (61)
16:30 Būk su manim (792)
17:00 Būk su manim (793)
17:30 Būk su manim (794)
18:00 Mano meilės šviesa (147)
18:30 Mano meilės šviesa (148)
19:00 Nusivylusios namų šeimininkės (6)
19:55 Savas žmogus (2)
21:00 Persekiojimas
22:50 Gyvenimo šukės (35)
00:45 Modus (2)
02:20 Sunkių nusikaltimų skyrius (17)
03:05 Šeimos albumas. Rugpjūtis