TV1

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 05-26
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Kas namie šeimininkas? (11)
07:45 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (105)
08:40 Sodininkų pasaulis (6)
09:15 Žiniuonis (34)
10:15 Būrėja (51)
10:50 Būrėja (52)
(Gadalka VII). Rusija. 2015. Realybės dokumentika.
11:25 Akloji (100)
11:55 Nekviesta meilė 2 (12)
12:40 Nekviesta meilė 2 (13)
13:25 Nekviesta meilė 2 (14)
14:10 Tabatos salonas (10)
15:10 Širdele mano (172)
16:10 Širdele mano (173)
17:10 Akloji (86)
17:45 Akloji (87)
18:20 Būrėja (32)
18:55 Būrėja (33)
19:30 Imperatorė Ki (7)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Bekas 4. Palaidotas gyvas
22:50 Myliu tave, žmogau
00:55 Una
02:25 Komisaras Falkas. Įkalinti
Rytoj - 05-27
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Kas namie šeimininkas? (12)
07:45 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (86)
08:40 Sodininkų pasaulis (7)
09:15 Žiniuonis (35)
10:15 Būrėja (53)
10:50 Būrėja (54)
11:25 Akloji (101)
11:55 Bus visko
12:55 Beatos virtuvė
13:50 Tabatos salonas (11)
14:50 Širdele mano (174)
15:50 Širdele mano (175)
16:50 Akloji (102)
17:20 Akloji (88)
17:50 Akloji (89)
18:20 Būrėja (34)
18:55 Būrėja (35)
19:30 Imperatorė Ki (8)
21:00 Sakalo pėdsakas
23:20 Laukinės aistros 3. Aistros dėl deimantų
00:55 Myliu tave, žmogau
02:40 Bekas 4. Palaidotas gyvas
Poryt - 05-28
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Kas namie šeimininkas? (13)
07:45 Būrėja (51)
08:15 Būrėja (32)
08:45 Akloji (86)
09:15 Ekstrasensų mūšis (1)
11:30 Sunkių nusikaltimų skyrius (18)
12:25 Kandisė Renuar (3)
13:35 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (18)
14:35 Kaukė (41)
15:05 Skūbis Dū. Paslapčių biuras (21)
15:30 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (52)
16:00 Tinginių miestelis (1)
16:30 Būk su manim (665)
17:00 Būk su manim (666)
17:30 Būk su manim (667)
18:00 Mano meilės šviesa (31)
18:30 Mano meilės šviesa (32)
19:00 Kandisė Renuar (4)
20:05 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (19)
21:00 Policininkai ir Robersonai
22:50 Gyvenimo šukės (95)
00:50 Nusikaltimo vieta - Kelnas. Namai namučiai
02:25 Sunkių nusikaltimų skyrius (18)
03:10 Sakalo pėdsakas
An - 05-29
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Kas namie šeimininkas? (14)
07:45 Būrėja (52)
08:15 Būrėja (33)
08:45 Akloji (87)
09:15 Ekstrasensų mūšis (2)
11:30 Sunkių nusikaltimų skyrius (19)
12:25 Kandisė Renuar (4)
13:35 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (19)
14:35 Kaukė (42)
15:05 Skūbis Dū. Paslapčių biuras (22)
15:30 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (53)
16:00 Tinginių miestelis (2)
16:30 Būk su manim (668)
17:00 Būk su manim (669)
17:30 Būk su manim (670)
18:00 Mano meilės šviesa (33)
18:30 Mano meilės šviesa (34)
19:00 Kandisė Renuar (5)
20:05 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (20)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Midsomerio žmogžudystės XV. Sugriautas gyvenimas
22:55 Gyvenimo šukės (96)
01:00 Nusikaltimo vieta - Kelnas. Franciska
02:35 Sunkių nusikaltimų skyrius (19)
03:20 Policininkai ir Robersonai