LRT LITUANICA

| Pridėti pasirinkimą

Tr - 11-03
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Asta Stašaitytė
10:15 Šoka Lietuva
10:25 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
10:55 Kultūringai su Nomeda
11:45 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:15 (Ne)emigrantai
13:05 Nacionalinė ekspedicija
14:00 Laba diena, Lietuva
16:25 Giminės
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
22:55 Gyvenk kaip galima švariau
23:20 Mūšio laukas
23:50 Laba diena, Lietuva. (kart.)
02:00 Kultūringai su Nomeda
02:55 Klausimėlis
03:15 Pasaulio puodai
04:05 Lietuva kalba
05:00 Panorama. (kart.)
05:30 Dienos tema. (kart.)
05:50 Sportas. Orai. (kart.)
Kt - 11-04
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Sveikinimų koncertas
10:30 Išpažinimai
10:55 Praeitis ateičiai. Dokumentinių laidų ciklas. N-7.
11:45 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:15 Pasaulio puodai
13:05 Lietuva kalba
14:00 Laba diena, Lietuva
16:25 Giminės
17:15 Istorijos detektyvai
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
22:55 Pasivaikščiojimai
23:20 Atspindžiai
23:50 Laba diena, Lietuva. (kart.)
02:00 Praeitis ateičiai. Dokumentinių laidų ciklas. N-7.
02:55 Klausimėlis
03:15 Vartotojų kontrolė
04:05 Gimę tą pačią dieną
05:00 Panorama. (kart.)
05:30 Dienos tema. (kart.)
05:50 Sportas. Orai. (kart.)
Pn - 11-05
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Gražiausios poetų dainos
10:30 Gyventi kaime gera
10:55 Stambiu planu
11:45 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:15 Vartotojų kontrolė
13:05 Gimę tą pačią dieną
14:00 Laba diena, Lietuva
16:25 Giminės
17:15 Istorijos detektyvai
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.)
21:00 Dienos tema (su vertimu į gestų k.)
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
21:30 Smegenų paslaptys. Marselis Prustas.
21:45 Auksinis protas
23:10 Veranda
23:35 Smalsumo genas. Programa, padedanti geriau pažinti pasaulį ir visuomenę. Ved
00:00 Laba diena, Lietuva. (kart.)
02:10 Stambiu planu
03:00 Klausimėlis
03:15 Beatos virtuvė
04:05 Stilius
05:00 Panorama (su vertimu į gestų k., kart.)
05:30 Dienos tema (su vertimu į gestų k., kart.)
05:50 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k., kart.)
Št - 11-06
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Šoka Lietuva
06:15 7 Kauno dienos
06:40 Mokslo sriuba
07:10 Pradėk nuo savęs
07:35 Į sveikatą! Programa apie sveiką gyvenimo būdą
08:05 Kultūringai su Nomeda
09:00 Labas rytas, Lietuva
12:00 Beatos virtuvė
12:50 Pasivaikščiojimai
13:20 Veranda
13:45 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias tarptautinio lygio muzikos vadybininkė, LNF generalinė direktorė Rūta Prusevičienė (Lietuva)
14:35 Širdyje lietuvis
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
15:45 Sveikinimų koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Gražiausios poetų dainos
22:30 Saulius Petreikis ir Šv. Kristoforo orkestras. 2017 m.
00:00 Praeitis ateičiai. Dokumentinių laidų ciklas. N-7.
00:15 Gyventi kaime gera
00:45 Mūsų gyvūnai
00:50 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė, Vytautas Rumšas (jaunesnysis)
01:10 1000 pasaulio stebuklų
01:45 Klauskite daktaro
02:05 Istorijos detektyvai
02:40 Langas į valdžią
02:45 Keliai
03:05 Stilius
03:15 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Asta Stašaitytė
04:00 Gražiausios poetų dainos
04:35 Savaitė
05:30 Panorama. (kart.)
05:52 Sportas. Orai. (kart.)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau