LNK

| Pridėti pasirinkimą

Kt - 01-21
06:30 Svaragini. Amžina draugystė (166)
07:00 Svaragini. Amžina draugystė (167)
07:30 Svaragini. Amžina draugystė (168)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (49)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (50)
10:00 Kalnietis (8)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (41)
12:45 Būrėja (82)
13:20 Turtuolė varguolė (14)
14:20 Širdele mano (36)
15:30 Mano namai – mano likimas (19)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3 (72)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Terminatorius. Genesys
00:55 Narkotikų prekeiviai (10)
02:00 Čapis
03:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (49)
04:45 Alchemija. VDU karta
05:15 RETROSPEKTYVA
05:45 Programos pabaiga
Pn - 01-22
06:30 Svaragini. Amžina draugystė (169)
07:00 Svaragini. Amžina draugystė (170)
07:30 Svaragini. Amžina draugystė (171)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (51)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (52)
10:00 Kalnietis (9)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (42)
12:45 Būrėja (83)
13:20 Turtuolė varguolė (15)
14:20 Širdele mano (37)
15:30 Mano namai – mano likimas (20)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Džekas Rajanas. Šešėlių užverbuotas
23:10 Gelbėjimo misija
01:00 Persekiotojas
02:35 Terminatorius. Genesys
04:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (51)
05:20 Programos pabaiga
Št - 01-23
06:20 Stivenas Visata (17)
06:35 Stivenas Visata (18)
06:50 Stivenas Visata (19)
07:05 Nuotykių metas (7)
07:30 Ogis ir tarakonai (24)
07:40 Obuolys ir Svogūnas (3)
07:55 Ogis ir tarakonai (25)
08:05 Obuolys ir Svogūnas (4)
08:20 Tomo ir Džerio nuotykiai (8)
08:50 Šaunusis Skūbis-Dū (22)
09:20 Neramūs ir triukšmingi (17)
09:45 KINO PUSRYČIAI Dagas iš akmens amžiaus
11:25 Marsupilamio pėdsakais
13:30 Princesė Enė
15:50 Vyrai juodais drabužiais 3
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:27 Orai
19:30 SUPERKINAS Šrekas Trečiasis
21:15 PREMJERA Ko nori vyrai
23:35 Senoji mokykla
01:20 Džekas Rajanas. Šešėlių užverbuotas
03:05 Programos pabaiga
Se - 01-24
06:35 Stivenas Visata (20)
06:50 Stivenas Visata (21)
07:05 Stivenas Visata (22)
07:20 Nuotykių metas (8)
07:45 Ogis ir tarakonai (26)
07:55 Ogis ir tarakonai (27)
08:05 Obuolys ir Svogūnas (5)
08:20 Obuolys ir Svogūnas (6)
08:35 KINO PUSRYČIAI Ragai ir kanopos
10:20 Hugo išradimas
12:50 Storulis ringe
15:00 Kaip atsikratyti vaikino per 10 dienų
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:27 Orai
19:30 Lietuvos balsas
21:50 Bėgte visą naktį
00:10 Motina!
02:25 Ko nori vyrai
04:15 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau