LNK

| Pridėti pasirinkimą

Se - 11-29
06:10 Stivenas Visata (20)
06:25 Stivenas Visata (21)
06:40 Stivenas Visata (22)
06:55 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (42)
07:20 Ogis ir tarakonai (74)
07:30 Ogis ir tarakonai (75)
07:40 Padūkėlių lenktynės (9)
08:10 Tomo ir Džerio pasakos (4)
08:40 Šaunusis Skūbis-Dū (12)
09:05 KINO PUSRYČIAI Lukas Skruzdėliukas
10:50 Nelydimi nepilnamečiai
12:40 Čarlis ir šokolado fabrikas
15:00 Indiana Džounsas ir dingusios Sandoros skrynios ieškotojai
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Kaukės
22:00 Žalioji zona
00:15 Amerikietiška pastoralė
02:20 Seni lapinai
03:55 Programos pabaiga
Pr - 11-30
06:15 Svaragini. Amžina draugystė (74)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (75)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (76)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (188)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (189)
10:00 Kalnietis (18)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (11)
12:45 Būrėja (52)
13:20 Turtuolė varguolė (4)
14:20 Širdele mano (6)
15:30 Juodvarnis (60)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021
19:25 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3 (47)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Slaptas keleivis
00:40 Antrininkas (5)
01:50 Žalioji zona
03:35 Volkeris, Teksaso reindžeris (188)
04:20 Volkeris, Teksaso reindžeris (189)
05:05 Kalnietis (18)
05:55 Programos pabaiga
An - 12-01
06:15 Svaragini. Amžina draugystė (77)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (78)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (79)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (190)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (191)
10:00 Kalnietis (19)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (12)
12:45 Būrėja (53)
13:20 Turtuolė varguolė (5)
14:20 Širdele mano (7)
15:30 Juodvarnis (61)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021
19:25 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3 (48)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Savas žmogus
01:05 Antrininkas (6)
02:15 Slaptas keleivis
03:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (190)
04:40 Volkeris, Teksaso reindžeris (191)
05:25 Programos pabaiga
Tr - 12-02
06:15 Svaragini. Amžina draugystė (80)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (81)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (82)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (192)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (193)
10:00 Kalnietis (20)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (13)
12:45 Būrėja (54)
13:20 Turtuolė varguolė (6)
14:20 Širdele mano (8)
15:30 Juodvarnis (62)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021
19:25 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 VIDO VIDeO
21:00 Rimti reikalai 3 (49)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Stokholmas
00:20 Antrininkas (7)
01:25 Savas žmogus
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (192)
04:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (193)
05:00 Kalnietis (20)
05:50 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau