LNK

| Pridėti pasirinkimą

Se - 11-01
06:20 Stivenas Visata (100)
06:35 Stivenas Visata (101)
06:50 Stivenas Visata (102)
07:05 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (34)
07:35 Ogis ir tarakonai (58)
07:45 Ogis ir tarakonai (59)
07:55 Padūkėlių lenktynės (1)
08:25 Tomo ir Džerio šou (22)
08:55 Šaunusis Skūbis-Dū (5)
09:20 KINO PUSRYČIAI Kelias į Eldoradą
11:05 Kung Fu Panda 2
12:50 Didžiosios motušės namai. Obuolys nuo obels
15:00 Kvailių auksas
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 PREMJERA Selma ir užburtas miestas
21:15 PREMJERA Našlės
23:45 Ričardas atsisveikina
01:35 Kvaišų atostogos
03:15 Programos pabaiga
Pr - 11-02
07:00 Selma ir užburtas miestas
08:40 Sniego mūšis
10:20 Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša
12:05 Marlis ir aš
14:25 Auksinis kompasas
16:40 Šnipas ne savo noru
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Monstrų viešbutis 2
21:15 Neliečiamieji
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 Tęsinys Neliečiamieji
23:30 Stiklo pilis
02:00 Našlės
04:05 Programos pabaiga
An - 11-03
06:15 Svaragini. Amžina draugystė (17)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (18)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (19)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (150)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (151)
10:00 Kalnietis (65)
11:00 Pakvaišusi porelė (55)
11:35 Pakvaišusi porelė (56)
12:10 Būrėja (128)
12:55 Būrėja (129)
13:30 Turtuolė varguolė (5)
14:30 Našlaitės (75)
15:30 Juodvarnis (41)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3 (33)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Rūkstantys tūzai
00:50 Iliuzija (4)
01:50 Stiklo pilis
03:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (150)
04:35 Volkeris, Teksaso reindžeris (151)
05:20 Programos pabaiga
Tr - 11-04
06:15 Svaragini. Amžina draugystė (20)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (21)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (22)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (152)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (153)
10:00 Kalnietis (66)
11:00 Pakvaišusi porelė (57)
11:35 Pakvaišusi porelė (58)
12:10 Būrėja (130)
12:55 Būrėja (127)
13:30 Turtuolė varguolė (6)
14:30 Našlaitės (76)
15:30 Juodvarnis (42)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 VIDO VIDeO
21:00 Rimti reikalai 3 (34)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Absoliutus blogis. Pabaiga
00:40 Iliuzija (5)
01:40 Rūkstantys tūzai
03:25 Volkeris, Teksaso reindžeris (152)
04:10 Volkeris, Teksaso reindžeris (153)
04:55 Kalnietis (66)
05:45 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau