LNK

| Pridėti pasirinkimą

An - 01-14
06:25 Mano gyvenimo šviesa (1276)
06:55 Mano gyvenimo šviesa (1277)
07:25 Tomo ir Džerio nuotykiai (10)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (139)
08:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (140)
09:45 Rimti reikalai 2 (69)
10:15 Rozenheimo policija (24)
11:15 Atsargiai - giminės! (13)
11:50 Būrėja (75)
12:25 Būrėja (94)
13:00 Tik tu ir aš (52)
13:30 Tik tu ir aš (53)
14:00 Našlaitės (151)
15:00 Svajoklė (151)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 2 (70)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Nindzė žudikas
00:25 Akloji zona (5)
01:15 Miestas
03:15 Programos pabaiga
Tr - 01-15
06:25 Mano gyvenimo šviesa (1278)
06:55 Mano gyvenimo šviesa (1279)
07:25 Tomo ir Džerio nuotykiai (11)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (141)
08:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (142)
09:45 Rimti reikalai 2 (70)
10:15 Rozenheimo policija (25)
11:15 Atsargiai - giminės! (14)
11:50 Būrėja (76)
12:25 Būrėja (95)
13:00 Tik tu ir aš (54)
13:30 Tik tu ir aš (55)
14:00 Našlaitės (152)
15:00 Svajoklė (152)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:15 Sportas
19:22 Orai
19:25 KK2 vaikai
19:30 KK2
20:00 Leo ir Bružo nuotykiai Madagaskare
21:00 Rimti reikalai 2 (71)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Žmogus be praeities
00:20 Akloji zona (6)
01:10 Nindzė žudikas
02:45 Programos pabaiga
Kt - 01-16
06:25 Mano gyvenimo šviesa (1280)
06:55 Mano gyvenimo šviesa (1281)
07:25 Tomo ir Džerio nuotykiai (12)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (143)
08:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (144)
09:45 Rimti reikalai 2 (71)
10:15 Rozenheimo policija (26)
11:15 Atsargiai - giminės! (15)
11:50 Būrėja (77)
12:25 Būrėja (96)
13:00 Tik tu ir aš (56)
13:30 Tik tu ir aš (57)
14:00 Našlaitės (153)
15:00 Svajoklė (153)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai 2 (72)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Nakties klajūnai
00:40 Akloji zona (7)
01:30 Žmogus be praeities
03:00 Alchemija XII. Angis. Po dvidešimties metų
03:30 RETROSPEKTYVA
04:00 Programos pabaiga
Pn - 01-17
06:25 Mano gyvenimo šviesa (1282)
06:55 Mano gyvenimo šviesa (1283)
07:25 Tomo ir Džerio nuotykiai (13)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (145)
08:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (146)
09:45 Rimti reikalai 2 (72)
10:15 Rozenheimo policija (27)
11:15 Atsargiai - giminės! (16)
11:50 Būrėja (78)
12:25 Būrėja (79)
13:00 Tik tu ir aš (58)
13:30 Tik tu ir aš (59)
14:00 Našlaitės (154)
15:00 Svajoklė (154)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Radijo stoties “Lietus” muzikos apdovanojimai "Aukso lašas" 2019
00:00 Viskas prarasta
02:00 Bleiro ragana
03:25 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau