LNK

| Pridėti pasirinkimą

Tr - 10-16
06:05 Mano gyvenimo šviesa (1131)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1132)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1133)
07:35 Tomo ir Džerio šou (6)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (29)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (30)
09:55 Rozenheimo policija (19)
10:55 Rimti reikalai 2 (24)
11:25 Supermamos (4)
12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke (57)
13:00 Paskolinta meilė (64)
14:00 Našlaitės (96)
15:00 Svajoklė (96)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Šiandien. Po metų
21:00 Rimti reikalai 2 (27)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Susišaudymas
00:15 Begėdis (7)
01:20 Naktis su uošviu
02:45 Programos pabaiga
Kt - 10-17
06:05 Mano gyvenimo šviesa (1134)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1135)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1136)
07:35 Tomo ir Džerio šou (7)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (31)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (32)
09:55 Rozenheimo policija (20)
10:55 Rimti reikalai 2 (25)
11:25 Supermamos (5)
12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke (58)
13:00 Paskolinta meilė (65)
14:00 Našlaitės (97)
15:00 Svajoklė (97)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai 2 (28)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Kolibrio efektas
00:30 Begėdis (8)
01:35 Susišaudymas
03:00 Alchemija. VDU karta
03:30 RETROSPEKTYVA
04:00 Programos pabaiga
Pn - 10-18
06:05 Mano gyvenimo šviesa (1137)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1138)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1139)
07:35 Tomo ir Džerio šou (8)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (33)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (34)
09:55 Rozenheimo policija (21)
10:55 Rimti reikalai 2 (26)
11:25 Supermamos (6)
12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke (59)
13:00 Paskolinta meilė (66)
14:00 Našlaitės (98)
15:00 Svajoklė (98)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Pabėgimo planas
23:15 Nuo sutemų iki aušros
01:20 Laivas vaiduoklis
02:55 Pažinimo klubas
03:20 Kolibrio efektas
04:55 Programos pabaiga
Št - 10-19
06:40 Tomo ir Džerio šou (7)
07:05 Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai (37)
07:20 Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai (38)
07:35 Šaunusis Skūbis-Dū (1)
08:05 Berniukas Blogiukas (6)
08:30 Pažinimo klubas
09:00 Ogis ir tarakonai (27)
09:10 Ogis ir tarakonai (28)
09:20 KINO PUSRYČIAI Kung Fu Panda
11:05 Denis - grėsmė visuomenei
13:00 Aš - šnipas
14:55 Sachara
17:25 Kelionių panorama
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA Lino. Nuotykiai katino kailyje
21:15 PREMJERA Kvailių nėra
23:30 PREMJERA Metas veikti
01:10 Pabėgimo planas
03:00 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau