LNK

| Pridėti pasirinkimą

Št - 08-24
06:30 Tomas ir Džeris (91)
06:40 Tomas ir Džeris (92)
06:50 Tomas ir Džeris (93)
07:00 Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai (5)
07:15 Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai (6)
07:30 "Nickelodeon" valanda. Monstrai prieš ateivius (11)
07:55 Riterių princesė Nela (17)
08:25 Tomo ir Džerio pasakos (8)
08:50 KINO PUSRYČIAI Olis ir piratų lobis
10:30 Tėčio dienos rūpestis
12:25 Didelis vaikas
14:05 Geras vyrukas
16:00 Hugo išradimas
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 SUPERKINAS Kung Fu Panda 2
21:20 Blondinė ieško vyro
23:30 Madėjos liudytojų apsauga
01:45 Sargybinis
03:30 Programos pabaiga
Se - 08-25
06:40 Tomas ir Džeris (94)
06:50 Tomas ir Džeris (95)
07:00 Tomas ir Džeris (96)
07:10 Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai (7)
07:25 Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai (8)
07:40 "Nickelodeon" valanda. Monstrai prieš ateivius (12)
08:10 Riterių princesė Nela (18)
08:40 Tomo ir Džerio pasakos (9)
09:10 Ogis ir tarakonai (4)
09:20 Ogis ir tarakonai (5)
09:30 Ogis ir tarakonai (6)
09:40 KINO PUSRYČIAI Romos gladiatorių nuotykiai
11:35 Troškimų akmuo
13:25 Vyrai juodais drabužiais 2
15:10 Įsivaizduok tai
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Žmogus iš plieno
22:25 PREMJERA Čapis
00:45 Bijok jo vardo
02:25 Blondinė ieško vyro
04:05 Programos pabaiga
Pr - 08-26
06:05 Mano gyvenimo šviesa (1021)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1022)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1023)
07:30 Tomas ir Džeris (97)
07:40 Tomas ir Džeris (98)
07:50 Tomas ir Džeris (99)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (154)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (155)
09:50 Mirtis rojuje (8)
10:55 Kandisė Renuar (7)
12:00 Neklausk meilės vardo (114)
12:30 Neklausk meilės vardo (115)
13:00 Paskolinta meilė (27)
14:00 Našlaitės (59)
15:00 Svajoklė (59)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Bjaurusis ančiukas Niujorke (20)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS O, ne! O, taip!
00:40 Juodasis sąrašas (17)
01:35 Čapis
03:35 Programos pabaiga
An - 08-27
06:05 Mano gyvenimo šviesa (1024)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1025)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1026)
07:30 Tomas ir Džeris (100)
07:40 Tomas ir Džeris (101)
07:50 Tomas ir Džeris (102)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (156)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (157)
09:50 Mirtinas ginklas (1)
10:50 Kandisė Renuar (8)
12:00 Neklausk meilės vardo (116)
12:30 Neklausk meilės vardo (117)
13:00 Paskolinta meilė (28)
14:00 Našlaitės (60)
15:00 Svajoklė (60)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Bjaurusis ančiukas Niujorke (21)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Aš Žvaigždė
00:25 Juodasis sąrašas (18)
01:20 O, ne! O, taip!
03:10 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau