LNK

| Pridėti pasirinkimą

Pn - 01-11
06:00 Dienos programa
06:05 Mano gyvenimo šviesa (554)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (555)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (556)
07:35 Madagaskaro pingvinai (9)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (77)
09:05 Rimti reikalai (67)
09:40 Namai, kur širdis (30)
10:25 KK2
10:55 Valanda su Rūta
12:00 Meilės sparnai (190)
13:00 Gyvenimo daina (151)
14:00 Aukštakulnių kerštas (43)
15:00 Dvi širdys (1391)
15:30 Dvi širdys (1392)
16:00 Dvi širdys (1393)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Bus visko
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Viską prisiminti
23:10 Krikštatėvis III
02:00 Nebijok pažinti
02:25 Nakties klajūnai
04:05 Programos pabaiga
Št - 01-12
06:25 Dienos programa
06:30 Madagaskaro pingvinai (8)
06:55 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (72)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Keista šeimynėlė (17)
07:45 Neramūs ir triukšmingi (13)
08:10 Riterių princesė Nela (24)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (13)
09:00 Ogis ir tarakonai (14)
09:10 Ogis ir tarakonai (15)
09:20 Ponas Bynas (4)
09:45 KINO PUSRYČIAI Srovės nublokšti
11:20 Rembo sūnus
13:15 Sugrįžęs iš praeities
15:30 Tokia jau mano dalia
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Avelės ir vilkai
21:05 Tronas. Palikimas
23:25 PREMJERA Nenormalūs
01:10 Viską prisiminti
03:00 Programos pabaiga
Se - 01-13
06:30 Dienos programa
06:35 Madagaskaro pingvinai (9)
07:00 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (73)
07:25 "Nickelodeon" valanda. Keista šeimynėlė (18)
07:50 Neramūs ir triukšmingi (14)
08:15 Riterių princesė Nela (25)
08:40 Tomo ir Džerio pasakos (1)
09:05 KINO PUSRYČIAI Tomas ir Džeris Marse
10:30 Muzikinė kaukė
12:45 Antroji džiunglių knyga. Mauglis ir Balu
14:30 Pamišę dėl šokių
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai
21:30 PREMJERA Sąskaitininkas
23:50 Išleistuvių naktis
01:25 Nenormalūs
02:55 Programos pabaiga
Pr - 01-14
06:05 Dienos programa
06:10 Mano gyvenimo šviesa (557)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (558)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (559)
07:35 Madagaskaro pingvinai (10)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (78)
09:05 Rimti reikalai (68)
09:40 Namai, kur širdis (31)
10:20 KK2 penktadienis
12:00 Meilės sparnai (191)
13:00 Gyvenimo daina (152)
14:00 Aukštakulnių kerštas (44)
15:00 Dvi širdys (1394)
15:30 Dvi širdys (1395)
16:00 Dvi širdys (1396)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Paveldėtoja 2 (5)
21:00 Monikai reikia meilės (3)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Sakalo akis
00:45 Juodasis sąrašas (1)
01:35 Sąskaitininkas
03:40 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau