Lietuvos ryto TV

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 08-17
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“. Dokumentinis serialas. JAV. N-7."
05:35 „Geriausios nardymo vietos“. Dokumentinis serialas. D. Britanija. 2015 m. N-7."
06:00 „Pavojingiausios kelionės. Gruzija“. Dokumentinis serialas. Prancūzija. 2014 m. N-7."
06:20 Programa
06:24 TV parduotuvė
06:30 „Pasaulio turgūs. Tel Avivas“. Kelionių dokumentika. JAV. 2009 m. N-7."
06:40 Krepšinio pasaulyje su V
07:10 4 kampai
07:40 Vasara tiesiogiai su D
08:10 „Delta“ (2/1)
09:15 „Moterų daktaras“ (2/7)
10:20 „Jekaterina Didžioji“ (4)
11:25 „Ragana“ (1/19)
12:30 „Iššūkis“ (4/5)
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Gluchariovas“ (2/4)
14:55 „Gurovo bylos. Trys dienos“ (1)
16:00 Reporteris
16:27 Orai
16:30 Gyvenimo būdas
17:00 „Moterų daktaras“ (2/54)
18:00 Reporteris
18:45 Keliauk su „Reporteriu“. Informacinė publicistinė laida."
18:57 Orai
19:00 „Bitininkas“ (1/14)
20:00 Reporteris
20:27 Orai
20:30 Grilio skanėstai
21:00 „Juodosios katės“ (8)
22:00 Reporteris
22:45 Keliauk su „Reporteriu“. Informacinė publicistinė laida."
22:57 Orai
23:00 „Gluchariovas“ (2/1)
00:05 „Delta“ (1/24)
01:05 „Iššūkis“ (4/2)
02:00 „Ragana“ (1/18)
Melodrama. Rež. B. Nedič. Vaid. J. Loza, M. Raduginas. Ukraina. 2015 m. N-7.
02:45 „Jekaterina Didžioji“ (2)
03:35 „Deimantų medžiotojai“ (5)
04:20 „Ragana“ (1/18)
Šiandien - 08-18
06:00 „Pavojingiausios kelionės. Gvinėja“. Dokumentinis serialas. Prancūzija. 2014 m. N-7."
06:30 „Pasaulio turgūs. Berlynas“. Kelionių dokumentika. JAV. 2009 m. N-7."
07:00 Programa
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Pasaulis iš viršaus“. Dokumentinis serialas. JAV. 2012 m. N-7."
07:55 „Pasaulio turgūs. Stambulas“. Kelionių dokumentika. JAV. 2009 m. N-7."
08:30 10 min iki tobulybės su Jurijumi
08:45 Skinsiu raudoną rožę
09:30 Vantos lapas
10:00 Grilio skanėstai
10:30 Gyvenimo būdas
11:00 „Iššūkis“ (2/9; 2/10)
13:00 „Baltoji vergė“ (29; 30)
15:00 10 min iki tobulybės su Jurijumi
15:15 Skinsiu raudoną rožę
16:00 Žinios
16:18 Orai
16:20 Partizanų keliais
16:50 Grilio skanėstai
17:25 „Neišsižadėk“ (30)
18:00 Žinios
18:27 Orai
18:30 „Neišsižadėk“ (30 tęs. 31)
20:00 Žinios
20:22 Orai
20:25 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (5; 6)
22:00 Žinios
22:27 Orai
22:30 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (6 tęs.)
23:00 „Iššūkis“ (2/9; 2/10)
01:00 „Moterų daktaras“ (2/1; 2/2)
02:45 „Baltoji vergė“ (29; 30)
04:05 „Neprijaukinti. Turkija“. Kelionių dokumentika. Naujoji Zelandija. 2014 m. N-7."
04:30 „Iššūkis“ (2/9; 2/10)
Rytoj - 08-19
05:30 Grilio skanėstai
06:00 Skinsiu raudoną rožę. Laida sodininkams mėgėjams. Vedėja Rūta Janutienė.
07:00 Programa
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Pasaulis iš viršaus“. Dokumentinis serialas. JAV. 2011 m. N-7."
07:55 „Pasaulio turgūs. Nica“. Kelionių dokumentika. JAV. 2009 m. N-7."
08:30 Kaimo akademija
09:00 Šiandien kimba
10:00 „Pavojingiausios kelionės. Kirgizija“. Dokumentinis serialas. Prancūzija. 2014 m. N-7."
10:35 „Pavojingiausios kelionės. Ladakas“. Dokumentinis serialas. Prancūzija. 2014 m. N-7."
11:10 Ekovizija
11:20 Grilio skanėstai
11:50 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (3;4)
13:50 „Viskas dėl tavęs“ (5; 6)
16:00 Žinios
16:18 Orai
16:20 Grįžtu namo. Socialinė dokumentika. 2018 m. N-7.
16:55 „Pasaulis iš viršaus“. Dokumentinis serialas. JAV. 2011 m. N-7."
17:30 „Geriausios nardymo vietos“. Dokumentinis serialas. D. Britanija. 2015 m. N-7."
18:00 Žinios
18:27 Orai
18:30 „Geriausios nardymo vietos“. Dokumentinis serialas. D. Britanija. 2015 m. N-7."
19:00 „Jekaterina Didžioji“ (5)
20:00 Žinios
20:22 Orai
20:25 „Jekaterina Didžioji“ (6)
21:30 Skinsiu raudoną rožę
22:00 Žinios
22:27 Orai
22:30 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (5; 6)
00:40 „Viskas dėl tavęs“ (1; 2)
02:45 „Merdoko paslaptys“ (1/9; 1/10)
04:15 Skinsiu raudoną rožę
04:40 „Rasputinas“ (5)
Poryt - 08-20
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“. Dokumentinis serialas. JAV. N-7."
05:35 „Baltoji vergė“ (46). Telenovelė. Vaid. Nerea Camacho, Miguel de Miguel, Luciano D’Alessandro. Kolumbija. 2016 m. N-7.
06:20 Programa
06:24 TV parduotuvė
06:40 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Felicija Bortkevičienė“. Dokumentinių filmų ciklas. Lietuva. 2013 m."
07:10 Šiandien kimba
08:10 „Delta“ (2/2)
09:15 „Moterų daktaras“ (2/8)
10:20 „Neišsižadėk“ (30)
11:25 „Ragana“ (1/20)
12:30 „Iššūkis“ (4/6)
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Gluchariovas“ (2/5)
14:55 „Gurovo bylos. Trys dienos“ (2)
16:00 Reporteris
16:30 Vasara tiesiogiai su D
16:57 Orai
17:00 „Moterų daktaras“ (2/55)
18:00 Reporteris
18:52 Orai
18:55 Rubrika „Saugi vaikystė“."
19:00 „Bitininkas“ (1/15)
20:00 Reporteris
20:30 Vasara tiesiogiai su D
20:57 Orai
21:00 „Juodosios katės“ (9)
22:00 Reporteris
22:52 Orai
22:55 Rubrika „Saugi vaikystė‘.
23:00 „Gluchariovas“ (2/2)
00:05 „Delta“ (2/1)
01:05 „Iššūkis“ (4/3)
02:00 „Ragana“ (1/19)
02:45 „Neišsižadėk“ (24)
03:35 „Deimantų medžiotojai“ (6)
04:20 „Ragana“. Melodrama . Rež. B.Nedič. Vaid. J.Loza, M.Raduginas. Ukraina . 2015 m. N-7."