INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 02-22
06:30 Labas vakaras, Lietuva
07:30 Žinios
08:30 Info komentarai su Indre Makaraityte
09:00 Visi už vieną
09:30 Kitu kampu
10:30 KK2
11:00 Rytas su LNK
Informacinė aktualių pokalbių laida. Vedėjai Živilė Vaškytė, Gabrielė Tetenskaitė ir Mantas Bružas..
13:00 Yra, kaip yra
14:00 Rytas su LNK
16:00 Gyvūnų policija
17:00 Info diena
21:00 Info komentarai su Indre Makaraityte
21:30 Info diena
22:30 Labas vakaras, Lietuva
23:30 Info komentarai su Indre Makaraityte
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
Rytoj - 02-23
06:30 Labas vakaras, Lietuva
07:30 Žinios
08:30 Info komentarai su Indre Makaraityte
09:00 Savaitės kriminalai
09:30 Gyvūnų policija
10:30 KK2
11:00 Rytas su LNK
13:00 Yra, kaip yra
14:00 Rytas su LNK
16:00 Bus visko
17:00 Info diena
21:00 @rimvydasvalatka
21:30 Info diena
22:30 Labas vakaras, Lietuva
23:30 @rimvydasvalatka
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
Poryt - 02-24
06:00 Teleparduotuvė
06:30 Info diena
10:30 Info diena
14:30 KK2
15:00 KK2
15:30 KK2
16:00 KK2
16:30 KK2 penktadienis
18:00 Visi už vieną
18:30 Visi už vieną
19:00 Visi už vieną
19:30 Savaitės kriminalai
20:00 Kitu kampu
21:00 Bus visko
22:00 Žinios
23:00 Gyvūnų policija
00:00 Dabar pasaulyje. Išvados
00:30 Yra, kaip yra
01:25 Yra, kaip yra
02:20 Yra, kaip yra
03:15 Yra, kaip yra
04:05 Tauro ragas
04:35 Apie žūklę
Se - 02-25
05:05 Autopilotas
05:30 Ne vienas kelyje
06:00 Teleparduotuvė
06:30 Bus visko
07:30 Nuo... Iki...
08:30 KK2
09:00 KK2
09:30 KK2
10:00 KK2
10:30 Savaitės kriminalai
10:55 Ne vienas kelyje
11:30 Autopilotas
12:00 Skirtingų pasaulių sandūroje
12:20 Kitu kampu
13:05 Yra, kaip yra
13:55 Yra, kaip yra
14:50 Yra, kaip yra
15:45 Yra, kaip yra
16:40 Yra, kaip yra
17:35 Valanda su Rūta
19:00 Gyvūnų policija
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Savaitės panorama
21:30 @rimvydasvalatka
22:00 Žinios
23:00 Savaitės kriminalai
23:30 Savaitės panorama
00:00 Dabar pasaulyje. Savaitė
00:30 Visi už vieną
01:00 Visi už vieną
01:30 Visi už vieną
02:00 KK2 penktadienis
03:20 Bus visko
04:10 Autopilotas
04:35 Ne vienas kelyje