INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 09-23
05:05 Autopilotas
05:30 Ne vienas kelyje
06:00 Teleparduotuvė
06:30 Valanda su Rūta
07:30 Bus visko
Gyvenimo būdo laida. Vedėjos Gintarė Gurevičiūtė ir Simona Albavičiūtė.
08:30 KK2
09:00 KK2
09:30 KK2
10:00 KK2
10:30 Nuo... Iki...
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Nuo... Iki...
12:00 Kitu kampu
13:00 Yra, kaip yra
13:55 Yra, kaip yra
14:50 Yra, kaip yra
15:45 Yra, kaip yra
16:40 Gyvūnų policija
17:35 KK2 penktadienis
19:00 Valanda su Rūta
20:00 Pagauk dainą
21:00 Bus visko
22:00 Žinios
23:00 Gyvūnų policija
00:00 Dabar pasaulyje. Savaitė
00:30 Nuo... Iki...
01:00 Nuo... Iki...
01:30 Nuo... Iki...
02:00 KK2 penktadienis
03:10 Kitu kampu
04:05 Autopilotas
04:35 Ne vienas kelyje
Rytoj - 09-24
05:05 Apie žūklę
05:35 Tauro ragas
06:00 Apie žūklę
06:30 Labas vakaras, Lietuva
07:30 Raudona linija
08:00 Žinios
09:00 Gyvūnų policija
10:00 Ne vienas kelyje
10:30 Raudona linija
11:00 Rytas su LNK
13:00 Gyvūnų policija
14:00 Rytas su LNK
16:00 Bus visko
17:00 Info diena
20:30 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu
21:00 Info diena
23:00 Labas vakaras, Lietuva
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:00 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu
02:30 Info diena
Poryt - 09-25
05:30 Info diena
06:00 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu
06:30 Labas vakaras, Lietuva
07:30 Raudona linija
08:00 Žinios
09:00 Yra, kaip yra
10:00 KK2
10:30 Raudona linija
11:00 Rytas su LNK
13:00 Yra, kaip yra
14:00 Rytas su LNK
16:00 Valanda su Rūta
17:00 Info diena
20:30 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu
21:00 Info diena
23:00 Labas vakaras, Lietuva
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:00 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu
02:30 Info diena
Tr - 09-26
05:30 Info diena
06:00 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu
06:30 Labas vakaras, Lietuva
07:30 Nuo... Iki...
08:00 Žinios
09:00 Yra, kaip yra
10:00 KK2
10:30 Nuo... Iki...
11:00 Rytas su LNK
13:00 Yra, kaip yra
14:00 Rytas su LNK
16:00 Išgyvenk, jei gali
17:00 Info diena
20:30 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu
21:00 Info diena
23:00 Labas vakaras, Lietuva