| LRT TELEVIZIJA

05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Kalėdų kalendorius 2021
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:20 Ir vėl Kalėdos
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
08:47 Kalėdų kalendorius 2021 (kart.)
08:55 Įstatymas ir tvarka
09:40 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:30 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Lietuva Europoje. Ved. prof. Alfredas Bumblauskas. (subtitruota, kart.)
13:00 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
16:30 Pagalbos šauksmas (Notruf Hafenkante)
17:15 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:25 Kalėdų kalendorius 2021 (kart.)
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:25 Kalėdų kalendorius 2021 (kart.)
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Virš vandens (Over Water)
23:50 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 81 s. (kart.
00:35 Aistra varžytis (Need to Compete)
01:05 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved. Vytaras Radzevičius. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba. Tiesioginė diskusijų programa. Ved. Rasa Tapinienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:35 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)

| LNK

06:00 Balta - meilės spalva (276)
06:30 Balta - meilės spalva (277)
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės (47)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (85)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (86)
10:05 Rimti reikalai 3 (51)
10:40 Rimti reikalai 3 (52)
11:10 Keičiu žmoną (3)
12:10 Būrėja (54)
12:45 Būrėja (55)
13:20 Turtuolė varguolė (1)
14:30 Uždraustas vaisius (197)
15:30 Raudonas kambarys (14)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiugo šou
21:00 Monikai reikia meilės (48)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Išlikimas
00:25 Sūnus paklydėlis (7)
01:25 Buvusioji
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris (85)
04:05 Volkeris, Teksaso reindžeris (86)
04:50 Programos pabaiga

| TV3

05:15 Moderni šeima 9/8s.
05:40 Moderni šeima 9/9s.
06:15 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/415s.
06:40 Didvyrių draugužiai 38
07:05 Kung fu panda. Meistrų paslaptys 1/115s.
07:35 Prieš srovę 19/13s. (kart.)
08:35 Meilės sūkuryje 3617
09:45 Pirmosios meilės kavinė
11:45 Midsomerio žmogžudystės 9/908s.
12:40 Kenoloto 873
12:42 Midsomerio žmogžudystės 9/908s.
14:00 Šeimynėlė 2/8s.
14:30 Šeimynėlė 2/9s.
15:00 Simpsonai 20/12s.
15:30 Simpsonai 20/13s.
16:00 TV3 žinios 238
16:25 TV3 orai 238
16:30 TV Pagalba 16/66s.
17:20 Kenoloto 874
17:22 TV Pagalba 16/66s.
18:30 TV3 žinios 335
19:20 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 335
19:30 Gero vakaro šou 9/14s.
20:30 Gaujų karai. Šešėliai 4/1s.
21:30 TV3 vakaro žinios 191
22:20 TV3 sportas 1
22:27 TV3 orai 191
22:30 Siuntinys
22:45 Vikinglotto 48
22:50 Siuntinys
23:15 Jėga ir Kenoloto 451
23:18 Siuntinys
00:25 Franklinas ir Bešas 2/5s.
01:30 Havajai 5.0 7/3s.
02:30 Havajai 5.0 7/4s.
03:30 Tai – mes 2/4s.
04:30 Ekstrasensų mūšis 3

| BTV

06:00 CSI. Majamis (20)
07:00 Mano virtuvė geriausia (38)
08:15 Teisingumo agentai (27)
09:20 Pėdsakas (126)
10:20 Šuo (3)
11:25 Sekliai (1)
12:25 CSI. Majamis (21)
13:20 Mano virtuvė geriausia (39)
14:50 Teisingumo agentai (28)
16:00 Pėdsakas (127)
17:00 Info diena
17:30 Sekliai (2)
18:25 Šuo (4)
19:30 Greitojo reagavimo būrys (14)
20:30 Pričiupom! (3)
21:00 Priverstinis kerštas
22:50 Nenugalimieji. Narsos įstatymas
01:00 Būk ekstremalas (37)
01:30 Būk ekstremalas (1)
02:00 Greitojo reagavimo būrys (14)
02:55 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau