| LRT TELEVIZIJA

05:05 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/38 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Sportas. Orai.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Sportas. Orai.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Sportas. Orai.
08:40 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka. Kriminalinis serialas. JAV
09:40 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 78 s.
10:30 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 315 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 Gyventi kaime gera. Ved. Domas Burkauskas. (kart.)
13:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Programa, skirta eismo saugumui. Ved. Valdas Vilūnas. (kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
16:30 Pagalbos šauksmas (Notruf Hafenkante). Detektyvinis serialas. 2011 m. Vokietija. N-7. 5/14 s.
17:15 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/39 s.
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Svarbi valanda. Aktualijų programa. Ved
19:30 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas. Intelektinis žaidimas. Ved
22:55 Premjera. Skilimas (Split). Trileris. 2017 m. Rež. M. Night Shyamalan. Vaid. James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richardson, Jessica Sula, Betty Buckley. JAV. N-14.
00:50 Žmogus, vertas šešių milijonų (The Six Million Dollar Man). Fantastinis nuotykių filmas. JAV. 1973 m. Rež. Richard Irving. Vaid. Lee Majors, Barbara Anderson, Martin...
02:05 Riaušių anatomija. LRT tyrimų skyriaus dokumentinis filmas. Rež. Antanas Laurušas ir LRT tyrimų skyrius. 2021 m. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:35 Mūsų gyvūnai. Programa vaikams. Ved. Rasa Eilunavičienė. (kart.)
04:05 Išpažinimai. Programa apie dvasinius ieškojimus. Ved. Viktorija Urbonaitė, Donatas Puslys. (kart.)
04:30 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/39 s. (kart.

| LNK

05:05 RETROSPEKTYVA
05:35 Programos pabaiga
06:00 Balta - meilės spalva (270)
06:30 Balta - meilės spalva (271)
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės (45)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (79)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (80)
10:05 Rimti reikalai 3 (45)
10:40 Rimti reikalai 3 (46)
11:10 Keičiu žmoną (13)
12:10 Būrėja (48)
12:45 Būrėja (49)
13:20 Turtuolė varguolė (14)
14:30 Uždraustas vaisius (194)
15:30 Raudonas kambarys (11)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Megalodonas. Grėsmė iš gelmių
23:15 Nuo sutemų iki aušros. Budelio duktė
01:10 Žavusis žudikas Tedas Bandis
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (79)
04:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (80)
04:45 Programos pabaiga

| TV3

05:15 Moderni šeima 8/20s.
05:40 Moderni šeima 8/21s.
06:15 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/412s.
06:40 Didvyrių draugužiai 35
07:05 Kung fu panda. Meistrų paslaptys 1/112s.
07:35 Farai 15/13s. (kart.)
08:35 Meilės sūkuryje 3614
09:45 Meilė Islandijoje
11:45 Midsomerio žmogžudystės 9/905s.
12:40 Kenoloto 863
12:42 Midsomerio žmogžudystės 9/905s.
14:00 Šeimynėlė 2/2s.
14:30 Šeimynėlė 2/3s.
15:00 Simpsonai 20/6s.
15:30 Simpsonai 20/7s.
16:00 TV3 žinios 235
16:25 TV3 orai 235
16:30 TV Pagalba 16/63s.
17:20 Kenoloto 864
17:22 TV Pagalba 16/63s.
18:30 TV3 žinios 330
19:20 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 330
19:30 Pasaulio vyrų krepšinio čempionato atrankos rungtynės. Lietuva – Bulgarija
21:30 Karibų piratai. Ant keistų bangų
22:45 Jėga ir Kenoloto 446
22:48 Karibų piratai. Ant keistų bangų
00:30 Smok ir bėk
02:10 Šėtono vaikas 2
03:55 Havajai 5.0 6/23s.
04:55 Moderni šeima 8/22s.
05:20 Moderni šeima 9/1s.
05:45 Moderni šeima 9/2s.

| BTV

06:20 CSI. Majamis (17)
07:15 Mano virtuvė geriausia (35)
08:35 Teisingumo agentai (24)
09:40 Pėdsakas (123)
10:35 Apuokas (40)
11:35 Sekliai (8)
12:35 CSI. Majamis (18)
13:30 Mano virtuvė geriausia (36)
14:50 Teisingumo agentai (25)
16:00 Pėdsakas (124)
17:00 Info diena
17:30 Sekliai (9)
18:25 Šuo (1)
19:30 Amerikietiškos imtynės (45)
20:30 Amerikietiškos imtynės (45)
21:30 Ginkluotas atsakas
23:25 Rokis 5
01:30 Būk ekstremalas (33)
02:00 Būk ekstremalas (34)
04:00 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau