| LRT TELEVIZIJA

05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka (Law and Order)
09:40 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:30 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved. Vytaras Radzevičius. (kart.)
13:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
16:30 Premjera. Kalnų daktaras (Der Bergdoktor)
17:15 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Vokietija 89 (Deutschland '89)
23:55 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 59 s. (kart.
00:45 Kelionių atvirukai (Invitation au voyage)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:35 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Jurgita Plisienė, Alvydas Unikauskas, Liepa Norkevičienė. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)

| LNK

05:15 Programos pabaiga
06:00 Balta - meilės spalva (232)
06:30 Balta - meilės spalva (233)
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės (31)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (41)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (42)
10:05 Rimti reikalai 3 (7)
10:40 Rimti reikalai 3 (8)
11:10 Keičiu žmoną (6)
12:10 Būrėja (10)
12:45 Būrėja (11)
13:20 Turtuolė varguolė (15)
14:30 Uždraustas vaisius (175)
15:30 Stebuklas (104)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Monikai reikia meilės (32)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Pinigų monstras
00:25 Juodasis sąrašas (12)
01:25 Gundytoja
03:35 Volkeris, Teksaso reindžeris (41)
04:35 Alchemija
05:05 RETROSPEKTYVA
05:35 Programos pabaiga

| TV3

05:20 Moderni šeima 6/5s.
06:15 Transformeriai. Kibernetinė Visata 3/7s.
06:25 Transformeriai. Kibernetinė Visata 3/8s.
06:40 Didvyrių draugužiai 14
07:05 Madagaskaro pingvinai 2/230s.
07:35 Gero vakaro šou 9/9s.
08:35 Meilės sūkuryje 3595
09:45 Sukeisti gyvenimai ir tikra meilė
11:45 Midsomerio žmogžudystės 18/6s.
12:40 Kenoloto 805
12:42 Midsomerio žmogžudystės 18/6s.
14:00 Gyvenimo išdaigos 5/5s.
14:30 Gyvenimo išdaigos 5/6s.
15:00 Simpsonai 18/10s.
15:30 Simpsonai 18/11s.
16:00 TV3 žinios 214
16:25 TV3 orai 214
16:30 TV Pagalba 16/44s.
17:20 Kenoloto 806
17:22 TV Pagalba 16/44s.
18:30 TV3 žinios 301
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 301
19:30 Farai 15/9s.
20:30 Moterys meluoja geriau 14/36s.
21:30 TV3 vakaro žinios 172
22:22 TV3 sportas 1
22:27 TV3 orai 172
22:30 Žudymo grandinė
22:45 Jėga ir Kenoloto 417
22:48 Žudymo grandinė
00:20 Palaidūnas 1/10s.
01:25 Havajai 5.0 4/417s.
02:25 Havajai 5.0 4/418s.
03:25 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/7s.
04:00 Tai – mes 1/3s.
04:55 Moderni šeima 6/6s.
05:20 Moderni šeima 6/7s.

| BTV

06:15 CSI. Majamis (22)
07:15 Mano virtuvė geriausia (16)
08:35 Teisingumo agentai (5)
09:40 Pėdsakas (104)
10:35 Apuokas (23)
11:35 Jūrų pėstininkai (11)
12:35 CSI. Majamis (23)
13:30 Mano virtuvė geriausia (17)
14:50 Teisingumo agentai (6)
16:00 Pėdsakas (105)
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai (12)
18:30 Apuokas (24)
19:30 Snaiperis (12)
20:30 Pričiupom! (8)
21:00 Rokis
23:30 Požemių ugnis
01:45 Ekstremalūs išbandymai (18)
02:10 Ekstremalūs išbandymai (19)
02:40 Snaiperis (12)
03:35 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau