| LRT TELEVIZIJA

05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka (Law and Order)
09:40 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:30 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Lietuva Europoje. Ved. prof. Alfredas Bumblauskas. (subtitruota, kart.)
13:00 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
16:30 Premjera. Kalnų daktaras (Der Bergdoktor)
17:15 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Vokietija 89 (Deutschland '89)
23:55 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 58 s. (kart.
00:45 Kelionių atvirukai (Invitation au voyage)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved. Vytaras Radzevičius. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba. Tiesioginė diskusijų programa. Ved. Rasa Tapinienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:35 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)

| LNK

05:15 Programos pabaiga
06:00 Balta - meilės spalva (230)
06:30 Balta - meilės spalva (231)
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės (30)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (39)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (40)
10:05 Rimti reikalai 3 (5)
10:40 Rimti reikalai 3 (6)
11:10 Keičiu žmoną (5)
12:10 Būrėja (8)
12:45 Būrėja (9)
13:20 Turtuolė varguolė (14)
14:30 Uždraustas vaisius (174)
15:30 Stebuklas (103)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiugo šou
21:00 Monikai reikia meilės (31)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Gundytoja
00:40 Juodasis sąrašas (11)
01:40 Vaizdo registratorius
03:35 Volkeris, Teksaso reindžeris (39)
04:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (40)
05:15 Programos pabaiga

| TV3

05:15 Moderni šeima 6/3s.
06:15 Transformeriai. Kibernetinė Visata 3/5s.
06:25 Transformeriai. Kibernetinė Visata 3/6s.
06:40 Didvyrių draugužiai 13
07:05 Madagaskaro pingvinai 2/229s.
07:35 Prieš srovę 19/9s.
08:35 Meilės sūkuryje 3594
09:45 Nepamirštamos vestuvės
11:45 Midsomerio žmogžudystės 18/5s.
12:40 Kenoloto 803
12:42 Midsomerio žmogžudystės 18/5s.
14:00 Gyvenimo išdaigos 5/3s.
14:30 Gyvenimo išdaigos 5/4s.
15:00 Simpsonai 18/8s.
15:30 Simpsonai 18/9s.
16:00 TV3 žinios 213
16:25 TV3 orai 213
16:30 TV Pagalba 16/43s.
17:20 Kenoloto 804
17:22 TV Pagalba 16/43s.
18:30 TV3 žinios 300
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 300
19:30 Gero vakaro šou 9/9s.
20:30 Moterys meluoja geriau 14/35s.
21:30 TV3 vakaro žinios 171
22:22 TV3 sportas 1
22:27 TV3 orai 171
22:30 Žmogus be praeities
22:45 Vikinglotto 43
22:50 Žmogus be praeities
23:15 Jėga ir Kenoloto 416
23:18 Žmogus be praeities
00:20 Palaidūnas 1/9s.
01:25 Havajai 5.0 4/415s.
02:25 Havajai 5.0 4/416s.
03:25 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/6s.
04:00 Tai – mes 1/2s.
04:55 Moderni šeima 6/4s.
05:20 Moderni šeima 6/5s.

| BTV

06:15 CSI. Majamis (21)
07:15 Mano virtuvė geriausia (15)
08:35 Teisingumo agentai (4)
09:40 Pėdsakas (103)
10:35 Gordonas Ramzis. Nepažintos teritorijos (2)
11:35 Jūrų pėstininkai (10)
12:35 CSI. Majamis (22)
13:30 Mano virtuvė geriausia (16)
14:50 Teisingumo agentai (5)
16:00 Pėdsakas (104)
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai (11)
18:30 Apuokas (23)
19:30 Snaiperis (11)
20:30 Pričiupom! (7)
21:00 Požemių ugnis
23:10 Detonatorius
01:05 Ekstremalūs išbandymai (16)
01:35 Ekstremalūs išbandymai (17)
02:05 Snaiperis (11)
03:00 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau