| LRT TELEVIZIJA

05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/11 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Sportas. Orai.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Sportas. Orai.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Sportas. Orai.
08:40 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 2005–2006 m. N-7. 16/8 s.
09:40 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 53 s.
10:30 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 290 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Šok su žvaigžde. Ved. Gabrielė Martirosian ir Vytautas Rumšas. Tiesioginė transliacija. (kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
16:30 Premjera. Kalnų daktaras (Der Bergdoktor). Draminis serialas. 2019 m. Vokietija, Austrija. N-7. 14/4 s.
17:15 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/12 s.
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Svarbi valanda. Aktualijų programa. Ved
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Triumfo kelias. Jonas Karolis Chodkevičius. Dokumentinis filmas. 8 d. Rež. Andrius Lygnugaris. 2021 m.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Vokietija 89 (Deutschland '89). Detektyvinis serialas. 2020 m. Aut. Anna Winger, Jorg Winger. Rež. Soleen Yusef, Randa Chahoud. Vaid.Jonas Nay, Maria...
23:55 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 53 s. (kart.
00:45 Kelionių atvirukai (Invitation au voyage). Dokumentinis serialas. Prancūzija. 2020 m. 40 d. Gauguino Markizo salos.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Triumfo kelias. Jonas Karolis Chodkevičius. Dokumentinis filmas. 8 d. Rež. Andrius Lygnugaris. 2021 m. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:35 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. Pažintinė programa. (kart.)
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Programa, skirta eismo saugumui. Ved. Valdas Vilūnas. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Dizaino dokumentika. Vizualinis identitetas. Rež. Aistė M. Grajauskaitė.
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/12 s. (kart.

| LNK

05:15 Programos pabaiga
06:00 Balta - meilės spalva (218)
06:30 Balta - meilės spalva (219)
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės (25)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (27)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (28)
10:00 Du gyvenimai (64)
11:10 Keičiu žmoną (9)
12:10 Būrėja (126)
12:45 Būrėja (127)
13:20 Turtuolė varguolė (8)
14:30 Uždraustas vaisius (168)
15:30 Stebuklas (97)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Monikai reikia meilės (26)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SENSAS. PREMJERA Mirties namai
00:20 Juodasis sąrašas (7)
01:20 Godzila
03:40 Volkeris, Teksaso reindžeris (27)
04:25 Volkeris, Teksaso reindžeris (28)
05:15 Programos pabaiga

| TV3

05:25 Moderni šeima 3/312s.
06:15 Transformeriai. Kibernetinė Visata 2/11s.
06:25 Transformeriai. Kibernetinė Visata 2/12s.
06:40 Didvyrių draugužiai 7
07:05 Madagaskaro pingvinai 2/223s.
07:35 Karštai su tv3.lt 2/8s. (kart.)
08:35 Meilės sūkuryje 3588
09:45 Meilė ir arbata
11:45 Midsomerio žmogžudystės 17/3s.
12:40 Kenoloto 787
12:42 Midsomerio žmogžudystės 17/3s.
14:00 Gyvenimo išdaigos 4/12s.
14:30 Gyvenimo išdaigos 4/13s.
15:00 Simpsonai 17/18s.
15:30 Simpsonai 17/19s.
16:00 TV3 žinios 207
16:25 TV3 orai 207
16:30 TV Pagalba 16/37s.
17:20 Kenoloto 788
17:22 TV Pagalba 16/37s.
18:30 TV3 žinios 292
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 292
19:30 Prieš srovę 19/8s.
20:30 Moterys meluoja geriau 14/30s.
21:30 TV3 vakaro žinios 166
22:22 TV3 sportas 1
22:27 TV3 orai 166
22:30 Kietas riešutėlis. Puiki diena mirti
22:45 Jėga ir Kenoloto 408
22:48 Kietas riešutėlis. Puiki diena mirti
00:25 Palaidūnas 1/4s.
01:30 Havajai 5.0 4/405s.
02:30 Havajai 5.0 4/406s.
03:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/1s.
04:00 Atostogos rifuose 1/10s.
05:00 Moderni šeima 3/313s.
05:25 Moderni šeima 3/314s.

| BTV

06:05 Mano virtuvė geriausia (10)
08:05 Teisingumo agentai (38)
09:10 Pėdsakas (97)
10:05 Apuokas (17)
11:10 Jūrų pėstininkai (4)
12:10 CSI. Majamis (16)
13:10 Mano virtuvė geriausia (11)
14:55 Teisingumo agentai (39)
16:00 Pėdsakas (98)
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai (5)
18:30 Apuokas (18)
19:30 Snaiperis (7)
20:30 Pričiupom! (4)
21:00 Niekada nepasiduok 3
23:10 Čapis
01:30 Ekstremalūs išbandymai (6)
02:00 Ekstremalūs išbandymai (7)
02:30 Snaiperis (7)
03:30 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau