| LRT TELEVIZIJA

05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/156 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Sportas. Orai.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Sportas. Orai.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Sportas. Orai.
08:40 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 2004–2005 m. N-7. 15/17 s.
09:40 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 38 s.
10:30 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 275 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Maestro. Muzikinė pramoginė programa. Ved. Merūnas Vitulskis. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Jurgita Plisienė, Alvydas Unikauskas, Liepa Norkevičienė. (kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
16:20 Premjera. Kalnų daktaras (Der Bergdoktor). Draminis serialas. 2018 m. Rež. Oliver Muth, Nikolai Mullerschon ir kt. Vaid. Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner,...
17:10 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/157 s.
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Svarbi valanda. Aktualijų programa. Ved
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Triumfo kelias. Jonas Karolis Chodkevičius. Dokumentinis filmas. 5 d. Rež. Andrius Lygnugaris. 2021 m.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Paryžiaus policija 1900 (Paris Police 1900). Detektyvinis serialas. 2021 m. Aut. Fabien Nury. Rež. Julien Despaux, Frederic Balekdjian, Fabien Nury. Vaid....
00:00 Premjera. Grančesteris (Grantchester). Detektyvinis serialas. 2020 m. Aut. Daisy Coulam. Rež. Tim Fywell, Rob Evans ir kt. Vaid. James Norton, Robson Green, Tessa...
00:45 Kelionių atvirukai (Invitation au voyage). Dokumentinis serialas. Prancūzija. 2020 m. 56 d. Upsala, švediškasis Oksfordas.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Triumfo kelias. Jonas Karolis Chodkevičius. Dokumentinis filmas. 5 d. Rež. Andrius Lygnugaris. 2021 m. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. Pažintinė programa. (kart.)
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Programa, skirta eismo saugumui. Ved. Valdas Vilūnas. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Dizaino dokumentika. Judanti grafika. Rež. Aistė M. Grajauskaitė.
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/157 s. (kart.

| LNK

06:00 Balta - meilės spalva (188)
06:30 Balta - meilės spalva (189)
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės (13)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (196)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (197)
10:00 Du gyvenimai (49)
11:10 Keičiu žmoną (6)
12:10 Būrėja (96)
12:45 Būrėja (97)
13:20 Turtuolė varguolė (9)
14:30 Uždraustas vaisius (153)
15:30 Stebuklas (82)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Monikai reikia meilės (14)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Paieška
00:40 Begėdis (7)
01:50 Princas
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (196)
04:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (197)
05:00 Programos pabaiga

| TV3

06:15 Vėžliukai nindzės 1/22s.
06:40 Ilgo plauko istorija 1/17s.
07:05 Madagaskaro pingvinai 2/208s.
07:35 Karštai su tv3.lt 2/5s. (kart.)
08:35 Meilės sūkuryje 3573
09:45 Žinoma, dėl meilės
11:45 Midsomerio žmogžudystės 14/1407s.
12:40 Kenoloto 745
12:42 Midsomerio žmogžudystės 14/1407s.
14:00 Gyvenimo išdaigos 3/43s.
14:30 Gyvenimo išdaigos 3/44s.
15:00 Simpsonai 16/9s.
15:30 Simpsonai 16/10s.
16:00 TV3 žinios 192
16:25 TV3 orai 192
16:30 TV Pagalba 16/22s.
17:20 Kenoloto 746
17:22 TV Pagalba 16/22s.
18:30 TV3 žinios 271
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 271
19:30 Prieš srovę 19/5s.
20:30 Moterys meluoja geriau 14/18s.
21:30 TV3 vakaro žinios 154
22:22 TV3 sportas 1
22:27 TV3 orai 154
22:30 Belaisvė
22:45 Jėga ir Kenoloto 387
22:48 Belaisvė
00:50 Pasirodymas 1/5s.
01:50 Havajai 5.0 3/313s.
02:50 X failai 11/3s.
03:50 Pasirodymas 1/5s. (kart.)
04:50 Havajai 5.0 3/313s. (kart.)
05:40 Gyvenimo išdaigos 3/43s.

| BTV

06:20 CSI. Majamis (1)
07:15 Mano virtuvė geriausia (44)
08:35 Teisingumo agentai (23)
09:40 Pėdsakas (82)
10:35 Apuokas (7)
11:35 Jūrų pėstininkai (11)
12:35 CSI. Majamis (2)
13:30 Mano virtuvė geriausia (45)
14:50 Teisingumo agentai (24)
16:00 Pėdsakas (83)
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai (12)
18:30 Apuokas (8)
19:30 Snaiperis (8)
20:30 Pričiupom! (9)
21:00 Elektra
22:55 Nakties klajūnai
01:10 Ekstremalūs išbandymai (1)
01:40 Ekstremalūs išbandymai (2)
02:10 Snaiperis (8)
03:05 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau