| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka (Law and Order)
09:40 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:30 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota, kart.)
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:20 Kaip atsiranda daiktai (How It's Made)
16:45 Kalnų daktaras (Der Bergdoktor)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Dviračio žinios
22:00 Nuostabioji draugė (L'amica geniale)
23:00 Skyrybų vadovas draugėms (Girlfriend's Guide to Divorce)
23:45 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 2003–2004 m. N-7. 14/6 s. (kart.
00:30 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 Įdomiosios atostogos. Ved. Vidas Bareikis ir Raminta Naujanytė-Bjelle. (kart.)
04:55 Kaip atsiranda daiktai (How It's Made)
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)

| LNK

05:15 Programos pabaiga
06:30 Balta - meilės spalva (100)
07:00 Balta - meilės spalva (101)
07:30 Balta - meilės spalva (102)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (126)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (127)
10:00 Du gyvenimai (14)
11:10 Keičiu žmoną (6)
12:10 Būrėja (108)
12:45 Būrėja (109)
13:20 Turtuolė varguolė (10)
14:30 Uždraustas vaisius (99)
15:30 Uždraustas vaisius (100)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Stebuklas (47)
20:30 Turtuolė varguolė (11)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Laiškai iš Ivo Džimos
01:20 Strėlė (2)
02:20 Prieš įstatymą
04:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (126)
04:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (127)
05:30 Programos pabaiga

| TV3

06:15 Galingieji reindžeriai. Žvėries galia 27/10s.
06:40 Bailus voveriukas 222
07:05 Kung fu panda. Meistrų paslaptys 3/328s.
07:35 Tunelis 1/4s. (kart.)
08:35 Meilės sūkuryje 3538
09:40 Vilties spindulys 1/88s.
10:45 Vilties spindulys 1/89s.
11:50 Rojus 1/48s.
12:20 Kenoloto 647
12:22 Rojus 1/48s.
12:55 Tik tu – mano meilė 1/192s.
13:25 Tik tu – mano meilė 1/193s.
13:55 Tik tu – mano meilė 1/194s.
14:25 Tik tu – mano meilė 1/195s.
15:00 Simpsonai 13/3s.
15:30 Simpsonai 13/4s.
16:00 TV3 žinios 157
16:25 TV3 orai 157
16:30 TV Pagalba 15/58s.
17:20 Kenoloto 648
17:22 TV Pagalba 15/58s.
18:30 TV3 žinios 222
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 222
19:30 Tunelis 1/5s.
20:30 Meilė be sienų 1/21s.
21:00 TV3 vakaro žinios 126
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 126
22:00 Kikboksininkas
22:15 Jėga ir Kenoloto 338
22:18 Kikboksininkas
00:05 Bulis 1/13s.
01:05 Havajai 5.0 2/208s.
02:05 Rouzvudas 2/17s.
03:05 Vieniši tėvai 1/19s.
03:35 Bulis 1/13s.
04:40 Ekstrasensai. Stipriausių mūšis 3

| BTV

06:30 Mano virtuvė geriausia (9)
08:25 Šuo (8)
09:40 Pėdsakas (47)
10:35 Herbas ar skaičius. Merginos (1)
11:35 Mentalistas (2)
12:30 CSI. Majamis (13)
13:30 Mano virtuvė geriausia (10)
14:50 Šuo (9)
16:00 Pėdsakas (48)
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas (3)
18:30 PREMJERA Herbas ar skaičius. Merginos (2)
19:30 FTB. Ieškomiausi (8)
20:30 Pričiupom! (5)
21:00 Snaiperis. Tobulas šūvis
22:55 Švari biografija
01:05 Greitojo reagavimo būrys (6)
02:05 FTB. Ieškomiausi (8)
03:00 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau