| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 180 s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 2000–2001 m. N-7. 11/12 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2015–2016 m. N-7. 41/19 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 175 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė, Vytautas Rumšas (jaunesnysis). (kart.
13:00 1000 pasaulio stebuklų. Kelionių dokumentika. (kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 8 (How It's Made 8). Dokumentinis serialas. JAV, Kanada. 2008–2009 m. 8/7 s.
16:40 Kalnų daktaras (Der Bergdoktor). Draminis serialas. 2011 m. Rež. Oliver Muth, Nikolai Mullerschon ir kt. Vaid. Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Siegfried...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 (Pra)rasta karta (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Širdyje lietuvis. Aktualios publicistikos laida apie pasaulio lietuvių gyvenimą.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Grančesteris (Grantchester). Detektyvinis serialas. 2014 m. Aut. Daisy Coulam. Rež. Tim Fywell, Rob Evans ir kt. Vaid. James Norton, Robson Green, Tessa Peake-Jones,...
23:50 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 2000–2001 m. N-7. 11/12 s. (kart.
00:35 Pasivaikščiojimai. Ved. Rytis Zemkauskas
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Pra)rasta karta (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė, Vytautas Rumšas (jaunesnysis). (kart.
04:55 Kaip atsiranda daiktai 8 (How It's Made 8). Dokumentinis serialas. JAV, Kanada. 2008–2009 m. 8/7 s. (kart.
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 181 s.

| LNK

05:20 Programos pabaiga
06:30 Svaragini. Amžina draugystė (374)
07:00 Svaragini. Amžina draugystė (375)
07:30 Svaragini. Amžina draugystė (376)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (193)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (194)
10:00 Kalnietis (1)
11:00 Širdele mano (122)
12:10 Būrėja (27)
12:45 Būrėja (28)
13:20 Turtuolė varguolė (6)
14:30 Uždraustas vaisius (23)
15:30 Mano namai - mano likimas (91)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3 (129)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Lietuviški svingeriai
00:25 Strėlė (7)
01:20 Tarp mūsų, mergaičių
02:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (193)
03:40 Volkeris, Teksaso reindžeris (194)
04:25 Alchemija
04:50 RETROSPEKTYVA
05:25 Programos pabaiga

| TV3

05:50 Atsargiai! Merginos 4/72s.
06:20 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/413s.
06:45 Ančiukų istorijos 2/12s.
07:10 Kung fu panda. Meistrų paslaptys 1/123s.
07:40 Gero vakaro šou 8/18s. (kart.)
08:35 Meilės sūkuryje 3482
09:40 Mano dukrelė 1/68s.
10:45 Mano dukrelė 1/69s.
11:50 Rytietiški saldumynai 2/16s.
12:20 Kenoloto 455
12:22 Rytietiški saldumynai 2/16s.
12:55 Parduotas gyvenimas 1341
13:25 Parduotas gyvenimas 1342
13:55 Parduotas gyvenimas 1343
14:25 Parduotas gyvenimas 1344
15:00 Simpsonai 16/16s.
15:30 Simpsonai 16/17s.
16:00 TV3 žinios 89
16:25 TV3 orai 89
16:30 TV Pagalba 15/171s.
17:20 Kenoloto 456
17:22 TV Pagalba 15/171s.
18:30 TV3 žinios 126
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 126
19:30 Farai 14/33s.
20:30 Prakeikti III 9/53s.
21:00 TV3 vakaro žinios 72
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 72
22:00 Nešdintis visu greičiu
22:15 Jėga ir Kenoloto 242
22:18 Nešdintis visu greičiu
23:55 Naktinė pamaina 1/8s.
00:55 Kobra 11 23/12s.
01:50 X mutantai 2/6s.
02:40 Mikė 2/7s.
03:05 Mikė 2/8s.
03:35 Ką mes veikiame šešėliuose 1/4s.
04:00 Naktinė pamaina 1/8s. (kart.)
04:50 Kobra 11 23/12s. (kart.)
05:50 Atsargiai! Merginos 4/73s.

| BTV

06:25 Vanity Fair. Visiškai slaptai (10)
07:20 Mano virtuvė geriausia (39)
08:35 Šuo (10)
09:40 Pėdsakas (81)
10:35 Iškvietimas (14)
11:35 Mentalistas (10)
12:35 CSI. Majamis (18)
13:35 Mano virtuvė geriausia (40)
14:55 Šuo (11)
16:00 Pėdsakas (82)
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas (11)
18:30 Akloji zona (16)
19:30 FTB (15)
20:30 Varom! (9)
21:00 Misija "Neįmanoma" 2
23:30 Misija "Neįmanoma"
01:40 Didžiojo sprogimo teorija (15)
02:05 CSI. Majamis (18)
02:50 Iškvietimas (14)
03:35 FTB (15)
04:20 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau