| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 166 s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 2000–2001 m. N-7. 11/2 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2015–2016 m. N-7. 41/10 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 165 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė, Vytautas Rumšas (jaunesnysis). (kart.
13:00 1000 pasaulio stebuklų. Kelionių dokumentika. (kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas? (Food: Fact or Fiction?). Dokumentinis serialas. JAV. 2018 m. 4/23 d.
16:40 Kalnų daktaras (Der Bergdoktor). Draminis serialas. 2011 m. Rež. Oliver Muth, Nikolai Mullerschon ir kt. Vaid. Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Siegfried...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 (Pra)rasta karta (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Širdyje lietuvis. Aktualios publicistikos laida apie pasaulio lietuvių gyvenimą.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Grančesteris (Grantchester). Detektyvinis serialas. 2014 m. Aut. Daisy Coulam. Rež. Tim Fywell, Rob Evans ir kt. Vaid. James Norton, Robson Green, Tessa Peake-Jones,...
23:50 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 2000–2001 m. N-7. 11/2 s. (kart.
00:35 Pasivaikščiojimai. Ved. Rytis Zemkauskas. (kart.)
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Pra)rasta karta (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė, Vytautas Rumšas (jaunesnysis). (kart.
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? (Food: Fact or Fiction?). Dokumentinis serialas. JAV. 2018 m. 4/23 d. (kart.
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 167 s.

| LNK

05:35 Programos pabaiga
06:25 Svaragini. Amžina draugystė (344)
06:55 Svaragini. Amžina draugystė (345)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (346)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (173)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (174)
10:00 Kalnietis (57)
11:00 Širdele mano (110)
12:10 Širdele mano (111)
13:20 Turtuolė varguolė (16)
14:30 Uždraustas vaisius (13)
15:30 Mano namai - mano likimas (81)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3 (121)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Žudikų kodas
00:25 Strėlė (22)
01:20 Devyni jardai
03:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (173)
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (174)
04:30 Alchemija
05:00 RETROSPEKTYVA
05:35 Programos pabaiga

| TV3

05:50 Atsargiai! Merginos 4/64s.
06:20 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/403s.
06:45 Ančiukų istorijos 2/2s.
07:10 Kung fu panda. Meistrų paslaptys 1/113s.
07:40 Gero vakaro šou 8/16s. (kart.)
08:35 Meilės sūkuryje 3472
09:40 Mano dukrelė 1/48s.
10:45 Mano dukrelė 1/49s.
11:50 Rytietiški saldumynai 2/6s.
12:20 Kenoloto 427
12:22 Rytietiški saldumynai 2/6s.
12:55 Parduotas gyvenimas 1301
13:25 Parduotas gyvenimas 1302
13:55 Parduotas gyvenimas 1303
14:25 Parduotas gyvenimas 1304
15:00 Simpsonai 15/18s.
15:30 Simpsonai 15/19s.
16:00 TV3 žinios 79
16:25 TV3 orai 79
16:30 TV Pagalba 15/161s.
17:20 Kenoloto 428
17:22 TV Pagalba 15/161s.
18:30 TV3 žinios 112
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 112
19:30 Farai 14/31s.
20:30 Prakeikti III 9/45s.
21:00 TV3 vakaro žinios 64
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 64
22:00 Nesunaikinami 2
22:15 Jėga ir Kenoloto 228
22:18 Nesunaikinami 2
23:55 NIGHT SHIFT, THE 1/1s.
00:55 Kobra 11 23/4s.
01:50 X mutantai 1/11s.
02:45 Mažieji genijai 1/5s.
03:10 Naktinė pamaina 1/1s.
04:00 Kobra 11 23/4s.
05:50 Atsargiai! Merginos 4/65s.

| BTV

06:25 Vanity Fair. Visiškai slaptai (6)
07:20 Mano virtuvė geriausia (29)
08:35 Šuo (20)
09:40 Pėdsakas (71)
10:35 Iškvietimas (4)
11:35 Mentalistas (70)
12:35 CSI. Majamis (8)
13:35 Mano virtuvė geriausia (30)
14:55 Šuo (1)
16:00 Pėdsakas (72)
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas (1)
18:30 Akloji zona (8)
19:30 FTB (9)
20:30 Kvailiai šėlsta (15)
21:00 Naktinė komanda
22:55 Kita miesto pusė
00:40 Didžiojo sprogimo teorija (7)
01:05 CSI. Majamis (8)
01:55 Iškvietimas (4)
02:35 FTB (9)
03:20 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau