| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 122 s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Premjera. Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2020 m. Austrija. N-7. 19/10 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2014–2015 m. N-7. 40/4 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 135 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Gintaras Mikalauskas. (subtitruota, kart.)
13:00 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas? (Food: Fact or Fiction?). Dokumentinis serialas. JAV. 2017 m. 3/13 d. Vaivorykštės spalvos (Rainbow Connections
16:40 Kalnų daktaras (Der Bergdoktor). Draminis serialas. 2008 m. Rež. Oliver Muth, Nikolai Mullerschon ir kt.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Slėpynės (Hide and Seek). Detektyvinis serialas. 2019 m. Rež. Iryna Hromozda. Vaid. Julija Abdel-Fattah, Piotr Rykov, Viačeslav Dovženko, Oleksandr Kobzar....
23:50 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2020 m. Austrija. N-7. 19/10 s. (kart.
00:35 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? (Food: Fact or Fiction?). Dokumentinis serialas. JAV. 2017 m. 3/13 d. Vaivorykštės spalvos (Rainbow Connections
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 123 s.

| LNK

05:40 Programos pabaiga
06:00 Svaragini. Amžina draugystė (258)
06:30 Svaragini. Amžina draugystė (259)
07:00 Svaragini. Amžina draugystė (260)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (113)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (114)
10:00 Kalnietis (27)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (73)
12:45 Būrėja (112)
13:20 Turtuolė varguolė (6)
14:20 Širdele mano (68)
15:30 Mano namai - mano likimas (51)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3 (97)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Mokytojas
01:15 Teisingumo angelas. Pipirmėtė
03:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (113)
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (114)
04:30 Kalnietis (27)
05:20 Programos pabaiga

| TV3

05:30 Vaiduoklių ieškotojai 1/15s.
05:55 Atsargiai! Merginos 2/36s.
06:25 Keršytojų komanda 1/33s.
06:55 Žuvėliokai 3/57s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 12/262s.
07:55 Karštai su tv3.lt 1/26s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3442
10:00 Sužeisti paukščiai 2/67s.
11:00 Sužeisti paukščiai 2/68s.
12:00 Lialios sugrįžimas 1/35s.
12:20 Kenoloto 339
12:22 Lialios sugrįžimas 1/35s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1189
13:30 Parduotas gyvenimas 1190
14:00 Parduotas gyvenimas 1191
14:30 Parduotas gyvenimas 1192
15:00 Simpsonai 31/1s.
15:30 Simpsonai 31/2s.
16:00 TV3 žinios 47
16:25 TV3 orai 47
16:30 TV Pagalba 15/131s.
17:20 Kenoloto 340
17:22 TV Pagalba 15/131s.
18:30 TV3 žinios 68
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 68
19:30 Prieš srovę 19/9s.
20:30 Prakeikti III 9/21s.
21:00 TV3 vakaro žinios 38
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 38
22:00 Apgultis
22:15 Jėga ir Kenoloto 184
22:18 Apgultis
00:25 Skubi pagalba 1/5s.
01:20 Einšteinas 1/10s.
02:20 Majų baikerių klubas 1/5s.
03:30 Skubi pagalba 1/5s. (kart.)
04:20 Einšteinas 1/10s. (kart.)
05:25 Atsargiai! Merginos 3/37s.
05:55 Atsargiai! Merginos 3/38s.

| BTV

06:25 Greitojo reagavimo būrys (2)
07:20 Mano virtuvė geriausia (47)
08:40 Tiltas (11)
09:45 Paskutinis faras (35)
10:40 Mentalistas (40)
11:40 Atsarginis prezidentas (8)
12:40 CSI. Majamis (2)
13:40 Mano virtuvė geriausia (48)
16:00 Paskutinis faras (36)
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas (41)
18:30 Betsafe–LKL čempionatas
21:00 Hadsono vanagas
23:05 Priverstas žudyti
01:05 Didžiojo sprogimo teorija (5)
01:30 CSI. Majamis (2)
02:15 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau