| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 116 s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Premjera. Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2020 m. Austrija. N-7. 19/6 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2013–2014 m. N-7. 39/24 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 131 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
13:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas? (Food: Fact or Fiction?). Dokumentinis serialas. JAV. 2017 m. 3/9 d. Bibliniai patiekalai (The Book of Food
16:40 Kalnų daktaras (Der Bergdoktor). Draminis serialas. 2008 m. Rež. Oliver Muth, Nikolai Mullerschon ir kt.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Belgravija (Belgravia). Istorinis romantinis serialas. 2020 m. Rež. John Alexander. Vaid. Philip Glenister, Tamsin Greig, Harriet Walter, Tom Wilkinson,...
23:50 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2020 m. Austrija. N-7. 19/6 s. (kart.
00:30 Langas į valdžią. Aktualijų programa. Ved. Meška ir Rita Miliūtė. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved. Vytaras Radzevičius. (kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
04:50 Maistas: tiesa ar pramanas? (Food: Fact or Fiction?). Dokumentinis serialas. JAV. 2017 m. 3/9 d. Bibliniai patiekalai (The Book of Food
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 117s.

| LNK

05:20 Programos pabaiga
06:30 Svaragini. Amžina draugystė (247)
07:00 Svaragini. Amžina draugystė (248)
07:30 Svaragini. Amžina draugystė (249)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (105)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (106)
10:00 Kalnietis (23)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (69)
12:45 Būrėja (108)
13:20 Turtuolė varguolė (2)
14:20 Širdele mano (64)
15:30 Mano namai - mano likimas (47)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiugo šou
21:00 Rimti reikalai 3 (94)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Buvusioji
00:35 Narkotikų prekeiviai. Meksika (8)
01:50 Diktatorius
03:05 Volkeris, Teksaso reindžeris (105)
03:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (106)
04:35 Kalnietis (23)
05:25 Programos pabaiga

| TV3

05:30 Vaiduoklių ieškotojai 1/13s. (kart.)
05:55 Atsargiai! Merginos 2/32s.
06:25 Keršytojų komanda 1/29s.
06:55 Žuvėliokai 3/53s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 12/255s.
07:55 Prieš srovę 19/8s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3438
10:00 Sužeisti paukščiai 2/59s.
11:00 Sužeisti paukščiai 2/60s.
12:00 Lialios sugrįžimas 1/31s.
12:20 Kenoloto 327
12:22 Lialios sugrįžimas 1/31s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1173
13:30 Parduotas gyvenimas 1174
14:00 Parduotas gyvenimas 1175
14:30 Parduotas gyvenimas 1176
15:00 Simpsonai 13/15s.
15:30 Simpsonai 13/16s.
16:00 TV3 žinios 43
16:25 TV3 orai 43
16:30 TV Pagalba 15/127s.
17:20 Kenoloto 328
17:22 TV Pagalba 15/127s.
18:30 TV3 žinios 62
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 62
19:30 Gero vakaro šou 8/9s.
20:30 Prakeikti III 9/18s.
21:00 TV3 vakaro žinios 35
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 35
22:00 I.T. Neribota prieiga
22:25 Vikinglotto 9
22:30 I.T. Neribota prieiga
23:15 Jėga ir Kenoloto 178
23:18 I.T. Neribota prieiga
00:05 Skubi pagalba 1/3s.
01:05 Einšteinas 1/7s.
02:00 Majų baikerių klubas 1/2s.
03:05 Vaiduoklių ieškotojai 1/14s.
03:30 Skubi pagalba 1/3s. (kart.)
04:20 Einšteinas 1/7s. (kart.)
05:15 Vaiduoklių ieškotojai 1/14s. (kart.)
05:55 Atsargiai! Merginos 2/33s.

| BTV

06:25 Greitojo reagavimo būrys (20)
07:20 Mano virtuvė geriausia (43)
08:35 Tiltas (7)
09:40 Paskutinis faras (31)
10:35 Mentalistas (36)
11:35 Atsarginis prezidentas (5)
12:35 CSI. Majamis (23)
13:35 Mano virtuvė geriausia (44)
14:50 Tiltas (8)
16:00 Paskutinis faras (32)
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas (37)
18:30 Greitojo reagavimo būrys (21)
19:30 Atsarginis prezidentas (6)
20:30 Kvailiai šėlsta (10)
21:00 Netikėta sėkmė
22:50 Kruvinas sąrašas
00:40 Didžiojo sprogimo teorija (2)
01:05 CSI. Majamis (23)
01:55 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau