| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 75 s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Premjera. Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2018 m. Austrija. N-7. 17/5 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2012–2013 m. N-7. 38/19 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 103 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė, Vytautas Rumšas (jaunesnysis). (kart.
13:00 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved. Vytaras Radzevičius. (kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos. Būkim drauge. (su vertimu į gestų k.)
16:40 Kalnų daktaras (Der Bergdoktor). Draminis serialas. 2008 m. Rež. Oliver Muth, Nikolai Mullerschon ir kt.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 (Pra)rasta karta. Dokumentinių programų ciklas. Ved. Rūta Sinkevičienė. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nematoma Lietuvos istorija. Atkuriamoji dokumentika. N-14.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Kai nusėda dulkės (Nar stovet har lagt sig). Serialas. 2020 m. Aut. Dorte Warnoe Hogh, Ida Maria Ryden. Vaid. Karen-Lise Mynster, Jacob Lohmann, Julie Agnete...
00:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2018 m. Austrija. N-7. 17/5 s. (kart.
00:45 Laisvė ir kūryba. 30 nepriklausomybės metų. Literatūra.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Pra)rasta karta. Dokumentinių programų ciklas. Ved. Rūta Sinkevičienė. (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė, Vytautas Rumšas (jaunesnysis). (kart.
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 76 s.

| LNK

05:10 Programos pabaiga
06:30 Svaragini. Amžina draugystė (166)
07:00 Svaragini. Amžina draugystė (167)
07:30 Svaragini. Amžina draugystė (168)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (49)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (50)
10:00 Kalnietis (8)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (41)
12:45 Būrėja (82)
13:20 Turtuolė varguolė (14)
14:20 Širdele mano (36)
15:30 Mano namai – mano likimas (19)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3 (72)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Terminatorius. Genesys
00:55 Narkotikų prekeiviai (10)
02:00 Čapis
03:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (49)
04:45 Alchemija. VDU karta
05:15 RETROSPEKTYVA
05:45 Programos pabaiga

| TV3

06:25 Transformeriai. Kibernetinė Visata 2/5s.
06:40 Transformeriai. Kibernetinė Visata 2/6s.
06:55 Ilgo plauko istorija 2/6s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/190s.
07:55 Gero vakaro šou 8/3s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3410
10:00 Sužeisti paukščiai 2/3s.
11:00 Sužeisti paukščiai 2/4s.
12:00 Lialios sugrįžimas 1/3s.
12:20 Kenoloto 245
12:22 Lialios sugrįžimas 1/3s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1063
13:30 Parduotas gyvenimas 1064
14:00 Parduotas gyvenimas 1065
14:30 Parduotas gyvenimas 1066
15:00 Simpsonai 11/2s.
15:30 Simpsonai 11/3s.
16:00 TV3 žinios 14
16:25 TV3 orai 14
16:30 TV Pagalba 15/99s.
17:20 Kenoloto 246
17:22 TV Pagalba 15/99s.
18:30 TV3 žinios 21
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 21
19:30 Farai 14/19s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/81s.
21:00 TV3 vakaro žinios 12
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 12
22:00 Atsakomasis smūgis
22:15 Jėga ir Kenoloto 137
22:18 Atsakomasis smūgis
00:00 Rezidentas 2/5s.
01:00 Rouzvudas 2/6s.
01:50 Tironas 3/2s.
02:40 Moderni šeima 4/416s.
03:05 Rezidentas 2/5s. (kart.)
04:00 Rouzvudas 2/6s. (kart.)
04:50 Atsargiai! Merginos 1/10s.

| BTV

06:35 Pragaro virtuvė (7)
07:35 Mano virtuvė geriausia (15)
08:45 Stoties policija (13)
09:45 Paskutinis faras (3)
10:40 Mentalistas (8)
11:40 Pragaro virtuvė (8)
12:40 CSI. Majamis (20)
13:40 Mano virtuvė geriausia (16)
14:55 Stoties policija (14)
16:00 Paskutinis faras (4)
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas (9)
18:30 Strėlė (18)
19:30 Atsarginis prezidentas (7)
20:30 Varom! (6)
21:00 Snaiperis
23:00 Keršto kraujas
00:40 Didžiojo sprogimo teorija (7)
01:05 Didžiojo sprogimo teorija (8)
01:25 CSI. Majamis (20)
02:10 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau