| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 72 s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Premjera. Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2018 m. Austrija. N-7. 17/2 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2012–2013 m. N-7. 38/16 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 100 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Savaitė. Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
13:00 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių laida. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos. Būkim drauge. (su vertimu į gestų k.)
16:40 Kalnų daktaras (Der Bergdoktor). Draminis serialas. 2008 m. Rež. Oliver Muth, Nikolai Mullerschon ir kt.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas. Diskusijų programa. Ved
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Komanda (The Team). Detektyvinis serialas. 2018 m. Rež. Kasper Gaardsoe, Jannik Johansen. Vaid. Jürgen Vogel, Marie Bach Hansen, Lynn van Royen. Danija,...
00:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2018 m. Austrija. N-7. 17/2 s. (kart.
00:45 Laisvė ir kūryba. 30 nepriklausomybės metų. Kinas.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT forumas. Diskusijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 73 s.

| LNK

06:30 Svaragini. Amžina draugystė (157)
07:00 Svaragini. Amžina draugystė (158)
07:30 Svaragini. Amžina draugystė (159)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (43)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (44)
10:00 Kalnietis (5)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (38)
12:45 Būrėja (79)
13:20 Turtuolė varguolė (11)
14:20 Širdele mano (33)
15:30 Mano namai – mano likimas (16)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3 (69)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Didysis meistras
00:55 Narkotikų prekeiviai (7)
02:00 Tamsos riterio sugrįžimas
04:35 Volkeris, Teksaso reindžeris (43)
05:20 Programos pabaiga

| TV3

06:00 Sveikatos medis 9/2s.
06:25 Transformeriai. Kibernetinė Visata 1/17s.
06:40 Transformeriai. Kibernetinė Visata 1/18s.
06:55 Ilgo plauko istorija 2/3s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/185s.
07:55 Svajonių sodai 20 (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3407
09:55 Sužeisti paukščiai 1/119s.
11:00 Sužeisti paukščiai 1/120s.
12:00 Gražuolė Lialia 1/30s.
12:20 Kenoloto 239
12:22 Gražuolė Lialia 1/30s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1054
13:35 Parduotas gyvenimas 1055
14:30 Simpsonai 20/16s.
15:00 Simpsonai 20/17s.
15:30 Simpsonai 20/18s.
16:00 TV3 žinios 11
16:25 TV3 orai 11
16:30 TV Pagalba 15/96s.
17:20 Kenoloto 240
17:22 TV Pagalba 15/96s.
18:30 TV3 žinios 18
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 18
19:30 Karštai su tv3.lt 1/20s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/78s.
21:00 TV3 vakaro žinios 9
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 9
22:00 Kaip išsirinkti vyrą
22:15 Jėga ir Kenoloto 134
22:18 Kaip išsirinkti vyrą
00:00 Rezidentas 2/2s.
01:00 Rouzvudas 2/3s.
01:50 24 valandos. Palikimas 1/11s.
02:40 Moderni šeima 4/413s.
03:10 Rezidentas 2/2s. (kart.)
04:00 Rouzvudas 2/3s. (kart.)
04:50 Atsargiai! Merginos 1/7s.

| BTV

06:35 Strėlė (15)
07:35 Mano virtuvė geriausia (12)
08:45 Stoties policija (10)
09:45 Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu Šatneriu (8)
10:40 Mentalistas (5)
11:40 Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu Šatneriu (9)
12:40 CSI. Majamis (17)
13:40 Mano virtuvė geriausia (13)
14:55 Stoties policija (11)
16:00 Paskutinis faras (1)
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas (6)
18:30 Strėlė (16)
19:30 Atsarginis prezidentas (5)
20:30 Varom! (4)
21:00 Naktinis reisas
22:40 Akloji zona (14)
23:35 Akloji zona (15)
00:30 Legendų biuras (9)
01:35 Gyvi numirėliai (2)
02:20 CSI. Majamis (17)
03:05 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau