| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
06:48 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2015 m. Austrija. N-7. 14/10 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2011–2012 m. N-7. 37/7 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 70 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Savaitė. Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
13:00 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių laida. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos. Būkim drauge. (su vertimu į gestų k.)
16:40 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2019 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Zachor. Atsimink. Atkuriamoji dokumentika. Ved. Dovilė Kundrotaitė, Elijas Martynenko. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas. Diskusijų programa. Ved
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Komanda (The Team). Detektyvinis serialas. 2018 m. Rež. Kasper Gaardsoe, Jannik Johansen. Vaid. Jürgen Vogel, Marie Bach Hansen, Lynn van Royen. Danija,...
00:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2015 m. Austrija. N-7. 14/10 s. (kart.
00:45 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Zachor. Atsimink. Atkuriamoji dokumentika. Ved. Dovilė Kundrotaitė, Elijas Martynenko. (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT forumas. Diskusijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
05:00 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2016–2017 m. N-7. 29 s.

| LNK

06:15 Svaragini. Amžina draugystė (74)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (75)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (76)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (188)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (189)
10:00 Kalnietis (18)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (11)
12:45 Būrėja (52)
13:20 Turtuolė varguolė (4)
14:20 Širdele mano (6)
15:30 Juodvarnis (60)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021
19:25 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3 (47)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Slaptas keleivis
00:40 Antrininkas (5)
01:50 Žalioji zona
03:35 Volkeris, Teksaso reindžeris (188)
04:20 Volkeris, Teksaso reindžeris (189)
05:05 Kalnietis (18)
05:55 Programos pabaiga

| TV3

06:00 Sveikatos medis 8/12s.
06:25 Bakuganas. Kovos planeta 1/27s.
06:55 Ančiukų istorijos 2/17s.
07:25 Galingasis 6 2/1s.
07:55 Svajonių sodai 13 (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3376
10:00 Sužeisti paukščiai 1/57s.
11:00 Sužeisti paukščiai 1/58s.
12:00 Vargšė Lialia 1/29s.
12:20 Kenoloto 141
12:22 Vargšė Lialia 1/29s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/498s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/499s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/500s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/501s.
15:00 Simpsonai 17/20s.
15:30 Simpsonai 17/21s.
16:00 TV3 žinios 238
16:25 TV3 orai 238
16:30 TV Pagalba 15/65s.
17:20 Kenoloto 142
17:22 TV Pagalba 15/65s.
18:30 TV3 žinios 335
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 335
19:30 Karštai su tv3.lt 1/13s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/52s.
21:00 TV3 vakaro žinios 190
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 190
22:00 Peržengta riba
22:15 Jėga ir Kenoloto 85
22:18 Peržengta riba
00:05 Kaulai 11/11s.
01:05 CSI kriminalistai 15/1504s.
02:00 Pasitikėjimas 1/7s.
03:10 Mikė 1/15s.
03:40 Mikė 1/16s.
04:10 Kaulai 11/11s. (kart.)
05:10 Visi mes žmonės 3/22s.

| BTV

06:00 Strėlė (9)
07:00 Mano virtuvė geriausia (29)
08:15 Kvapų detektyvas (7)
09:25 Pėdsakas (27)
10:20 Rozenheimo policija (24)
11:25 Vanity Fair. Visiškai slaptai (9)
12:30 CSI. Majamis (10)
13:25 Mano virtuvė geriausia (30)
14:55 Kvapų detektyvas (8)
16:00 Pėdsakas (28)
17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija (1)
18:30 Strėlė (10)
19:30 Privatus detektyvas Magnumas (1)
20:30 Pričiupom! (6)
21:00 24 valandos gyventi
22:50 Akloji zona (2)
23:50 Akloji zona (3)
00:50 Legendų biuras (3)
01:55 Okupuoti (2)
02:45 CSI. Majamis (10)
03:30 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau