| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
06:48 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2015 m. Austrija. N-7. 14/8 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2011–2012 m. N-7. 37/6 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 69 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
13:00 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved. Vytaras Radzevičius. (kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos. Būkim drauge.
16:40 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2019 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Eurolyga per LRT. Tiesioginė transliacija
19:45 Eurolygos krepšinio turnyras. Kauno „Žalgiris“ – Sankt Peterburgo „Zenit“. Tiesioginė transliacija iš Kauno."
21:45 Dviračio žinios. Humoro programa.
22:15 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. (subtitruota, kart.)
23:00 Premjera. Degantis pasaulis (World on Fire). Karinis istorinis serialas. 2019 m. Rež. Adam Smith, Andy Wilson, Chanya Button ir kt. Vaid. Jonah Hauer-King, Julia...
00:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2015 m. Austrija. N-7. 14/8 s. (kart.
00:45 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Nepažintoji Žemaitė. Dokumentinė apybraiža. Aut. Zita Kelmickaitė. 2020 m. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė, Vytautas Rumšas (jaunesnysis). (kart.
05:00 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2016–2017 m. N-7. 25 s.

| LNK

05:05 Kalnietis (15)
05:55 Programos pabaiga
06:15 Svaragini. Amžina draugystė (68)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (69)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (70)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (184)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (185)
10:00 Kalnietis (16)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (9)
12:45 Būrėja (50)
13:20 Turtuolė varguolė (2)
14:20 Širdele mano (4)
15:30 Juodvarnis (58)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3 (46)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Rizikinga erzinti diedukus 2
00:45 Antrininkas (4)
01:50 Vieša paslaptis
03:35 Volkeris, Teksaso reindžeris (184)
04:20 Alchemija. Švietimo amžius
04:50 RETROSPEKTYVA
05:15 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Visi mes žmonės 3/20s.
06:25 Galingieji reindžeriai. Žvėries galia 26/21s.
06:55 Ančiukų istorijos 2/15s.
07:25 Galingasis 6 1/24s.
07:55 Gero vakaro šou 7/13s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3374
10:00 Sužeisti paukščiai 1/53s.
11:00 Sužeisti paukščiai 1/54s.
12:00 Vargšė Lialia 1/27s.
12:20 Kenoloto 133
12:22 Vargšė Lialia 1/27s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/490s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/491s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/492s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/493s.
15:00 Simpsonai 17/16s.
15:30 Simpsonai 17/17s.
16:00 TV3 žinios 236
16:25 TV3 orai 236
16:30 TV Pagalba 15/63s.
17:20 Kenoloto 134
17:22 TV Pagalba 15/63s.
18:30 TV3 žinios 331
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 331
19:30 Farai 14/13s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/51s.
21:00 TV3 vakaro žinios 189
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 189
22:00 Kietas riešutėlis. Puiki diena mirti
22:15 Jėga ir Kenoloto 81
22:18 Kietas riešutėlis. Puiki diena mirti
00:05 Kaulai 11/10s.
01:05 CSI kriminalistai 15/1503s.
02:05 Pasitikėjimas 1/6s.
03:15 Mikė 1/13s.
03:45 Mikė 1/14s.
04:10 Kaulai 11/10s. (kart.)
05:10 Visi mes žmonės 3/21s.

| BTV

06:00 Strėlė (7)
07:00 Mano virtuvė geriausia (27)
08:15 Kvapų detektyvas (5)
09:25 Pėdsakas (25)
10:25 Rozenheimo policija (22)
11:25 Privatus detektyvas Magnumas (19)
12:30 CSI. Majamis (8)
13:25 Mano virtuvė geriausia (28)
14:55 Kvapų detektyvas (6)
16:00 Pėdsakas (26)
17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija (23)
18:30 Strėlė (8)
19:30 Privatus detektyvas Magnumas (20)
20:30 Pričiupom! (5)
21:00 Šerifo mašina
22:50 Kapų plėšikė Lara Kroft
00:50 Fortitudas (1)
01:55 CSI. Majamis (8)
02:40 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau