| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
08:55 Speciali laida. LR Seimo rinkimų II turo rezultatai. Tiesioginė transliacija iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
12:00 Smalsumo genas. Mokslo žurnalas. Ved
12:30 Piniginės reikalai. Finansinio raštingumo programa. Ved. Odeta Bložienė. (kart.)
13:00 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių laida. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:25 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved
16:45 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2019 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Zachor. Atsimink. Atkuriamoji dokumentika. Ved. Dovilė Kundrotaitė, Elijas Martynenko. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas. Diskusijų programa. Ved
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Babilonas Berlynas (Babylon Berlin). Istorinis kriminalinis serialas. Vokietija. 2019 m. N-14. 3/8 s.
23:55 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. (subtitruota, kart.)
00:40 Keliai. Mašinos. Žmonės. Programa, skirta eismo saugumui. Ved. Valdas Juozas Vilūnas. (kart.)
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Zachor. Atsimink. Atkuriamoji dokumentika. Ved. Dovilė Kundrotaitė, Elijas Martynenko. (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT forumas. Diskusijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kultūringai su Nomeda. Kultūros aktualijų programa. Ved

| LNK

05:15 Programos pabaiga
06:00 Svaragini. Amžina draugystė (2)
06:40 Svaragini. Amžina draugystė (3)
07:20 Svaragini. Amžina draugystė (4)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (140)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (141)
10:00 Kalnietis (60)
11:00 Pakvaišusi porelė (45)
11:35 Pakvaišusi porelė (46)
12:10 Būrėja (25)
12:50 Būrėja (124)
13:30 Turtuolė varguolė (20)
14:30 Našlaitės (70)
15:30 Juodvarnis (36)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3 (29)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Neribota prieiga
00:25 Išbandymų diena (13)
01:25 Prisiminti pavojinga
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (140)
04:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (141)
05:00 Kalnietis (60)
05:50 Programos pabaiga

| TV3

05:10 CSI kriminalistai 1404
06:00 Sveikatos medis 8/7s.
06:25 Bakuganas. Kovos planeta 1/25s.
06:55 Ančiukų istorijos 1/18s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 12/253s.
07:55 Svajonių sodai 8
08:55 Meilės sūkuryje 3352
10:00 Sužeisti paukščiai 1/9s.
11:00 Sužeisti paukščiai 1/10s.
12:00 Vargšė Lialia 1/5s.
12:20 Kenoloto 71
12:22 Vargšė Lialia 1/5s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/411s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/412s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/413s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/414s.
15:00 Simpsonai 15/15s.
15:30 Simpsonai 15/16s.
16:00 TV3 žinios 213
16:25 TV3 orai 213
16:30 TV Pagalba 15/41s.
17:20 Kenoloto 72
17:22 TV Pagalba 15/41s.
18:30 TV3 žinios 300
19:27 TV3 orai 300
19:30 Karštai su tv3.lt 1/9s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/33s.
21:00 TV3 vakaro žinios 170
21:57 TV3 orai 170
22:00 Svetimšalis
22:15 Jėga ir Kenoloto 50
22:18 Svetimšalis
00:20 Rezidentas 1/5s.
01:25 CSI kriminalistai 1406
02:25 Havajai 5.0 5/510s.
03:25 Paskutinis žmogus Žemėje 3/14s.
03:55 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/44s.
04:25 Ekstrasensų mūšis 1

| BTV

06:00 Strėlė (8)
07:05 Mano virtuvė geriausia (5)
08:20 Teisingumo agentai (23)
09:25 Pėdsakas (3)
10:25 Kobra 11 (11)
11:25 Reali mistika (49)
12:30 CSI. Majamis (10)
13:25 Mano virtuvė geriausia (6)
14:50 Teisingumo agentai (24)
16:00 Pėdsakas (4)
17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija (1)
18:30 Strėlė (9)
19:30 Privatus detektyvas Magnumas (2)
20:30 Pričiupom! (7)
21:00 Betmenas. Pradžia
23:50 Jūrų pėstininkai (15)
00:50 Jūrų pėstininkai (16)
01:45 Legendų biuras (9)
02:45 Sūnus paklydėlis (18)
03:30 CSI. Majamis (10)
04:15 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau