| LRT TELEVIZIJA

05:05 Kultūringai su Nomeda. Kultūros aktualijų programa. Ved
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2011 m. Austrija. N-7. 10/13 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2017–2018 m. N-7. 43/8 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 22 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. Pokalbių programa. (kart.)
12:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Programa, skirta eismo saugumui. Ved. Valdas Juozas Vilūnas. (kart.)
13:00 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved. Vytaras Radzevičius. (kart.)
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
16:45 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2017 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Bettina Lamprecht, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LR Seimo rinkimų debatai. Ved. Rita Miliūtė (su vertimu į gestų k.)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Asmens sargybinis (Bodyguard). Kriminalinis serialas. Didžioji Britanija. 2018 m. N-14. 3 s.
00:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2011 m. Austrija. N-7. 10/13 s. (kart.
00:45 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Stambiu planu. Pokalbių programa. Ved
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 22 s. (kart.

| LNK

05:15 Programos pabaiga
06:30 Iš širdies į širdį (267)
07:00 Iš širdies į širdį (268)
07:30 Iš širdies į širdį (269)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (86)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (87)
10:00 Kalnietis (33)
11:00 Pakvaišusi porelė (9)
11:35 Rimti reikalai 3 (7)
12:10 Būrėja (122)
12:50 Būrėja (103)
13:30 Turtuolė varguolė (13)
14:30 Našlaitės (43)
15:30 Juodvarnis (9)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3 (8)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Amerikietis žudikas
00:45 Mirtinas ginklas (15)
01:35 Besivaikantys mirtį
03:25 Volkeris, Teksaso reindžeris (86)
04:10 Volkeris, Teksaso reindžeris (87)
04:55 Alchemija. VDU karta
05:25 RETROSPEKTYVA
05:55 Programos pabaiga

| TV3

06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/424s.
06:55 Elena iš Avaloro 1/17s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/188s.
07:55 Gero vakaro šou 7/3s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3325
10:00 Palaužti sparnai 1115
11:00 Palaužti sparnai 1116
12:00 Tikroji žvaigždė 1/108s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/308s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/309s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/310s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/311s.
14:45 Kenoloto 11
14:47 Parduotas gyvenimas 2/311s.
15:00 Simpsonai 29/5s.
15:30 Simpsonai 29/6s.
16:00 TV3 žinios 186
16:25 TV3 orai 186
16:30 TV Pagalba 15/14s.
18:30 TV3 žinios 261
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 261
19:30 Farai 14/3s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/12s.
21:00 TV3 vakaro žinios 149
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 149
22:00 Jūrų pėstininkas
22:15 Jėga ir Kenoloto 11
22:18 Jūrų pėstininkas
23:50 Perėja 1/7s.
00:50 24 valandos. Palikimas 1/7s.
01:40 Amerikiečiai 5/2s.
02:30 Ką mes veikiame šešėliuose 1/8s.
03:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/19s.
03:25 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/20s.
03:50 Perėja 1/7s. (kart.)
04:40 Ekstrasensų mūšis 18/12s.

| BTV

06:30 Strėlė (6)
07:25 Mano virtuvė geriausia (27)
08:35 Nepataisomi (12)
09:35 Ekstrasensai tiria (36)
10:35 Kobra 11 (16)
11:35 Kondoras (6)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (7)
13:35 Mano virtuvė geriausia (28)
14:55 Nepataisomi (13)
16:00 Ekstrasensai tiria (37)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (1)
18:30 Strėlė (7)
19:30 Kondoras (7)
20:30 Pričiupom! (20)
21:00 Specialistas
23:15 Raudonojo spalio medžioklė
01:55 Būk ekstremalas (12)
02:20 Būk ekstremalas (13)
02:45 Nusivylusios namų šeimininkės (7)
03:30 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau