| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/110 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Džesika Flečer (Murder, She Wrote). Kriminalinis serialas. JAV. 1993–1994 m. N-7. 10/5 s.
09:50 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2014–2015 m. N-7. 40/17 s.
10:35 Komisaras Reksas (Il commissario Rex). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/11 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (kart.)
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas (su vertimu į gestų k.)
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/111 s.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Realybės dokumentika. Vadovas prof. Alfredas Bumblauskas. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2016–2017 m. N-7. 6/10 s.
23:45 Komisaras Reksas (Il commissario Rex). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/11 s. (kart.
00:30 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. Dokumentinių apybraižų ciklas.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2016–2017 m. N-7. 6/10 s. (kart.
04:45 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. Dokumentinių apybraižų ciklas. (kart.)
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/111 s. (kart.

| LNK

05:50 Programos pabaiga
06:00 Iš širdies į širdį (66)
06:30 Iš širdies į širdį (67)
07:00 Iš širdies į širdį (68)
07:30 Tomas ir Džeris (142)
07:40 Tomas ir Džeris (143)
07:50 Tomas ir Džeris (144)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (145)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (146)
10:00 Rosenheimo policija (4)
11:00 Atsargiai - moterys! (7)
11:30 Būrėja (106)
12:10 Būrėja (107)
12:50 Būrėja (47)
13:30 Turtuolė varguolė (4)
14:30 Našlaitės (90)
15:30 Laukinis miestas (89)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas (32)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė (5)
21:00 Atsargiai - moterys! (14)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Menas vogti
00:20 Rivjera (2)
01:20 Naktinė komanda
03:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (145)
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (146)
04:30 Rosenheimo policija (4)
05:20 Programos pabaiga

| TV3

05:20 Paskutinis žmogus Žemėje 4/11s.
05:40 Paskutinis žmogus Žemėje 4/12s.
06:25 Žmogus voras 1/2s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/148s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/198s.
07:55 Gyvenimo išdaigos 4/9s.
08:25 Gyvenimo išdaigos 4/10s.
09:00 Šviesoforas 1/13s.
09:30 Šviesoforas 1/14s.
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 2/70s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 2/71s.
12:00 Tikroji žvaigždė 1/38s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/56s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/57s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/58s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/59s.
15:00 Simpsonai 28/14s.
15:30 Simpsonai 28/15s.
16:00 TV3 žinios 114
16:25 TV3 orai 114
16:30 TV Pagalba 14/27s.
18:30 TV3 žinios 161
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 161
19:30 Gyvenimo išdaigos 4/11s.
20:00 Gyvenimo išdaigos 4/12s.
20:30 Prakeikti II 8/71s.
21:00 TV3 vakaro žinios 91
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 91
22:00 Sučiupus nužudyti
00:00 Kalėjimo bėgliai 1/9s.
01:00 X mutantai 2/9s.
01:50 Rouzvudas 2/15s.
02:40 Tėvynė 5/9s.
03:35 Kalėjimo bėgliai 1/9s. (kart.)
04:25 Iš Los Andželo į Vegasą 1/4s.
04:50 Paskutinis žmogus Žemėje 4/13s.
05:10 Paskutinis žmogus Žemėje 4/14s.
05:35 Rouzvudas 2/15s. (kart.)

| BTV

06:25 CSI. Majamis (10)
07:25 Mano virtuvė geriausia (5)
08:35 Sudužusių žibintų gatvės (18)
09:40 Pėdsakas (66)
10:35 Įteisintas faras (8)
11:35 Paskutinis laivas (3)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (7)
13:35 Mano virtuvė geriausia (6)
14:55 Sudužusių žibintų gatvės (19)
16:00 Pėdsakas (67)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (9)
18:30 CSI. Majamis (11)
19:30 Paskutinis laivas (4)
20:30 Pričiupom! (11)
21:00 Baudėjas
23:25 Tamsos baikeris
01:30 Kobra 11 (9)
02:20 Iš visų jėgų (17)
02:45 Iš visų jėgų (18)
03:10 Nusivylusios namų šeimininkės (7)
03:55 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau