| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Džesika Flečer (Murder, She Wrote). Kriminalinis serialas. JAV. 1993–1994 m. N-7. 10/4 s.
09:50 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2014–2015 m. N-7. 40/16 s.
10:35 Komisaras Reksas (Il commissario Rex). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/10 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas (su vertimu į gestų k.)
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/110 s.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Realybės dokumentika. Vadovas prof. Alfredas Bumblauskas. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2016–2017 m. N-7. 6/9 s.
23:45 Komisaras Reksas (Il commissario Rex). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/10 s. (kart.
00:30 Stop juosta (su vertimu į gestų k.). Farmacijos pramonė tarpukariu.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2016–2017 m. N-7. 6/9 s. (kart.
04:45 Stop juosta (su vertimu į gestų k.). Farmacijos pramonė tarpukariu. (kart.
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/110 s. (kart.

| LNK

06:00 Iš širdies į širdį (63)
06:30 Iš širdies į širdį (64)
07:00 Iš širdies į širdį (65)
07:30 Tomas ir Džeris (139)
07:40 Tomas ir Džeris (140)
07:50 Tomas ir Džeris (141)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (143)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (144)
10:00 Rosenheimo policija (3)
11:00 Atsargiai - moterys! (6)
11:30 Būrėja (104)
12:10 Būrėja (105)
12:50 Būrėja (46)
13:30 Turtuolė varguolė (3)
14:30 Našlaitės (89)
15:30 Laukinis miestas (88)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas (31)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė (4)
21:00 Atsargiai - moterys! (13)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Naktinė komanda
00:20 Rivjera (1)
01:20 12 stipriausių
03:25 Volkeris, Teksaso reindžeris (143)
04:10 Volkeris, Teksaso reindžeris (144)
04:55 Rosenheimo policija (3)
05:50 Programos pabaiga

| TV3

06:00 Sveikatos medis 7/22s.
06:25 Žmogus voras 1/1s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/147s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/197s.
07:55 Svajonių sodai 38 (kart.)
09:00 Šviesoforas 1/11s.
09:30 Šviesoforas 1/12s.
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 2/68s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 2/69s.
12:00 Tikroji žvaigždė 1/37s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/52s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/53s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/54s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/55s.
15:00 Simpsonai 28/12s.
15:30 Simpsonai 28/13s.
16:00 TV3 žinios 113
16:25 TV3 orai 113
16:30 TV Pagalba 14/26s.
18:30 TV3 žinios 160
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 160
19:30 Gyvenimo išdaigos 4/9s.
20:00 Gyvenimo išdaigos 4/10s.
20:30 Prakeikti II 8/70s.
21:00 TV3 vakaro žinios 90
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 90
22:00 Angelas sargas
00:40 Kalėjimo bėgliai 1/8s.
01:30 X mutantai 2/8s.
02:20 Rouzvudas 2/14s.
03:05 Tėvynė 5/8s.
04:05 Kalėjimo bėgliai 1/8s. (kart.)
04:55 Iš Los Andželo į Vegasą 1/3s.
05:20 Paskutinis žmogus Žemėje 4/11s.
05:40 Paskutinis žmogus Žemėje 4/12s.

| BTV

06:25 CSI. Majamis (9)
07:25 Mano virtuvė geriausia (4)
08:35 Sudužusių žibintų gatvės (17)
09:40 Pėdsakas (65)
10:35 Įteisintas faras (7)
11:35 Reali mistika (9)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (6)
13:35 Mano virtuvė geriausia (5)
14:55 Sudužusių žibintų gatvės (18)
16:00 Pėdsakas (66)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (8)
18:30 CSI. Majamis (10)
19:30 Paskutinis laivas (3)
20:30 Pričiupom! (10)
21:00 Tamsos baikeris
23:10 Legenda apie Zoro
01:30 Narkotikų prekeiviai (9)
02:20 Karo vilkai. Likvidatoriai VII (8)
03:10 Kobra 11 (8)
04:00 Nusivylusios namų šeimininkės (6)
04:45 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau