| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Džesika Flečer (Murder, She Wrote). Kriminalinis serialas. JAV. 1992–1993 m. N-7. 9/18 s.
09:50 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2014–2015 m. N-7. 40/8 s.
10:35 Komisaras Reksas (Il commissario Rex). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/2 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 LRT pamokėlės. (su vertimu į gestų k.)
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų k.)
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/102 s.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Gyvenimo spalvos (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nepažintas meras. Realybės dokumentika. Ved
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2016–2017 m. N-7. 6/3 s.
23:45 Komisaras Reksas (Il commissario Rex). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/2 s. (kart.
00:30 Veranda. Programa apie aplinkos estetiką. Ved
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji (Suits). Serialas. JAV. 2016–2017 m. N-7. 6/3 s. (kart.
04:45 Veranda. Programa apie aplinkos estetiką. Ved. Violeta Baublienė ir Aistė Mažutytė. (kart.)
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/102 s. (kart.

| LNK

05:20 Programos pabaiga
06:00 Iš širdies į širdį (39)
06:30 Iš širdies į širdį (40)
07:00 Iš širdies į širdį (41)
07:30 Tomas ir Džeris (115)
07:40 Tomas ir Džeris (116)
07:50 Tomas ir Džeris (117)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (127)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (128)
10:00 Rosenheimo policija (22)
11:00 Meilė gydo (6)
11:30 Būrėja (85)
12:10 Būrėja (86)
12:50 Būrėja (40)
13:30 Turtuolė varguolė (15)
14:30 Našlaitės (81)
15:30 Laukinis miestas (80)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas (25)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Dydžio (r)evoliucija
21:00 Atsargiai - moterys! (7)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Teisingumo ieškotojas
00:40 Antrininkas (6)
01:45 Bušvikas
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (127)
04:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (128)
04:45 Rosenheimo policija (22)
05:30 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Paskutinis žmogus Žemėje 3/16s.
05:30 Rouzvudas 2/7s. (kart.)
06:25 Keršytojų komanda 1/45s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/139s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/188s.
07:55 Prieš srovę 19/36s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3305
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 2/52s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 2/53s.
12:00 Tikroji žvaigždė 1/29s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/25s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/26s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/27s.
15:00 Simpsonai 27/18s.
15:30 Simpsonai 27/19s.
16:00 TV3 žinios 105
16:25 TV3 orai 105
16:30 TV Pagalba 14/184s.
18:30 TV3 žinios 148
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 148
19:30 Gero vakaro šou 6/35s.
20:30 Prakeikti II 8/64s.
21:00 TV3 vakaro žinios 84
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 84
22:00 Devintojo legiono erelis
22:25 Vikinglotto 22
22:30 Devintojo legiono erelis
00:20 Kalėjimo bėgliai 1/2s.
01:15 X mutantai 2/2s.
02:05 Rouzvudas 2/8s.
02:55 Tėvynė 5/2s.
03:50 Kalėjimo bėgliai 1/2s. (kart.)
04:40 Paskutinis žmogus Žemėje 3/17s.
05:05 Paskutinis žmogus Žemėje 3/18s.
05:30 Rouzvudas 2/8s. (kart.)

| BTV

06:20 CSI. Majamis (2)
07:20 Mano virtuvė geriausia (44)
08:35 Sudužusių žibintų gatvės (9)
09:35 Pėdsakas (57)
10:35 Kobra 11 (15)
11:35 Paskutinis laivas (9)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (15)
13:35 Mano virtuvė geriausia (45)
14:55 Sudužusių žibintų gatvės (10)
16:00 Pėdsakas (58)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (16)
18:30 CSI. Majamis (3)
19:30 Paskutinis laivas (10)
20:30 Pričiupom! (4)
21:00 Mirties apsuptyje 2
22:50 Adjutantas
00:40 Iš visų jėgų (3)
01:05 Iš visų jėgų (4)
01:30 Nusivylusios namų šeimininkės (15)
02:15 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau