| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:15 Įstatymas ir tvarka (Law and Order)
10:00 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113 )
10:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 Ieškok manęs Paryžiuje 1 (Find Me in Paris 1/Lena Reve d'etoile 1)
12:30 Aviukas Šonas. Samanotos fermos istorijos (Shaun The Sheep. Mossy Bottom Farm)
12:35 Džeronimas (Geronimo Stilton)
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų k.)
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios
14:30 Euromaxx
00:20 Vyrai ir viščiukai (Maend and hons)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nepažintas meras. Realybės dokumentika. Ved. Edvardas Kubilius. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1433)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1434)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1435)
07:30 Tomas ir Džeris (7)
07:40 Tomas ir Džeris (8)
07:50 Tomas ir Džeris (9)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (54)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (55)
10:00 Rozenheimo policija (23)
11:00 Paveldėtoja 3 (35)
11:50 Monikai reikia meilės (42)
12:20 Būrėja (20)
12:55 Būrėja (21)
13:30 Turtuolė varguolė (19)
14:30 Našlaitės (45)
15:30 Laukinis miestas (44)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Karalius Artūras. Kalavijo legenda
23:30 Zūlanderis 2
01:35 Demonų miškas
03:20 Patriotų diena
05:25 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Naujakuriai 4/11s.
05:25 Tarp mūsų mergaičių 2/16s. (kart.)
06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/409s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/103s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/159s.
07:55 Farai 13/30s.
08:55 Meilės sūkuryje 3269
10:00 Mano mažoji sesutė Mirai
11:55 Tai bent giminaičiai 1
13:00 Parduotas gyvenimas 1/344s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/345s.
14:00 Parduotas gyvenimas 1/346s.
14:30 Parduotas gyvenimas 1/347s.
15:00 Simpsonai 24/9s.
15:30 Simpsonai 24/10s.
16:00 TV3 žinios 67
16:25 TV3 orai 67
16:30 TV Pagalba 14/148s.
17:55 Namų idėja su IKEA 3/7s.
18:30 TV3 žinios 94
19:27 TV3 orai 94
19:30 Zootropolis
21:45 Karibų piratai. "Juodojo perlo" užkeikimas
00:35 Karaliaus vardu. Požemių pasaulio sakmė
02:45 Vienas šūvis. Dvi kulkos
04:50 Ekstrasensų mūšis 19/1s.

| BTV

06:25 CSI. Majamis (12)
07:20 Mano virtuvė geriausia (7)
08:35 Stoties policija (37)
09:35 Pėdsakas (21)
10:35 Kobra 11 (17)
11:35 Paskutinis laivas (3)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (1)
13:35 Mano virtuvė geriausia (8)
14:55 Stoties policija (38)
16:00 Pėdsakas (22)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (18)
18:30 CSI. Majamis (13)
19:30 Amerikietiškos imtynės (12)
20:30 Amerikietiškos imtynės (12)
21:30 Absoliutus blogis. Pomirtinis gyvenimas
23:25 Rydiko kronikos
01:30 Nusivylusios namų šeimininkės (1)
02:15 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau