| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:15 Įstatymas ir tvarka (Law and Order)
10:00 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113)
10:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 Ieškok manęs Paryžiuje 1 (Find Me in Paris 1/Lena Reve d'etoile 1)
12:30 Aviukas Šonas. Samanotos fermos istorijos (Shaun The Sheep. Mossy Bottom Farm)
12:35 Džeronimas (Geronimo Stilton)
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų k.)
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios
14:30 Euromaxx
15:00 Žinios
15:25 Veranda
16:00 Žinios
16:30 Stiprūs kartu
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Realybės dokumentika. Vadovas prof. Alfredas Bumblauskas. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Paskutinė karalystė (The Last Kingdom). Istorinis serialas. 2018 m. Vaid. Alexander Dreymon, Eliza Butterworth, Ian Hart. Didžioji Britanija. N-14. 3/7 s.
00:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
00:45 Stiprūs kartu. Socialinės dokumentikos programa. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Paskutinė karalystė (The Last Kingdom)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1424)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1425)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1426)
07:35 Pabaisiukas Bansenas (11)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (48)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (49)
10:00 Rozenheimo policija (20)
11:00 Paveldėtoja 3 (32)
11:50 Monikai reikia meilės (39)
12:20 Būrėja (17)
12:55 Būrėja (8)
13:30 Turtuolė varguolė (16)
14:30 Našlaitės (42)
15:30 Laukinis miestas (41)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Paveldėtoja 3 (33)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Monikai reikia meilės (40)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Savas žmogus
01:05 Tabula Rasa (3)
02:10 Šalutinis efektas
03:45 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Naujakuriai 4/5s.
05:30 Tarp mūsų mergaičių 2/13s. (kart.)
06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/406s.
06:55 Ilgo plauko istorija 1/23s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/156s.
07:55 Visi mes žmonės 3/29s.
08:55 Meilės sūkuryje 3266
10:00 Gerasis dinozauras
11:55 Tarp mūsų mergaičių 2/14s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/332s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/333s.
14:00 Parduotas gyvenimas 1/334s.
14:30 Parduotas gyvenimas 1/335s.
15:00 Simpsonai 24/3s.
15:30 Simpsonai 24/4s.
16:00 TV3 žinios 64
16:25 TV3 orai 64
16:30 TV Pagalba 14/145s.
18:30 TV3 žinios 91
19:27 TV3 orai 91
19:30 Prieš srovę 19/28s.
20:30 Prakeikti II 8/33s.
21:00 TV3 vakaro žinios 51
21:57 TV3 orai 51
22:00 Rytoj viskas prasideda iš naujo
00:25 Kaulai 11/5s.
01:20 Makgaiveris 3/15s.
02:10 X mutantai 1/10s.
03:00 Amerikiečiai 4/5s.
03:55 Kaulai 11/5s. (kart.)
04:45 Naujakuriai 4/6s.
05:10 Naujakuriai 4/7s.
05:30 Tarp mūsų mergaičių 2/14s. (kart.)

| BTV

06:25 CSI. Majamis (9)
07:20 Mano virtuvė geriausia (4)
08:35 Stoties policija (34)
09:35 Pėdsakas (18)
10:35 Kobra 11 (14)
11:35 Greitojo reagavimo būrys (22)
12:35 Nusivylusios namų šeimininkės (22)
13:35 Mano virtuvė geriausia (5)
14:55 Stoties policija (35)
16:00 Pėdsakas (19)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (15)
18:30 CSI. Majamis (10)
19:30 PREMJERA Paskutinis laivas (1)
20:30 Pričiupom! (5)
21:00 Kruvini pinigai
23:10 Džonas Vikas 2
01:25 Nusikaltimų miestas (21)
01:50 Nusikaltimų miestas (22)
02:15 Nusivylusios namų šeimininkės (22)
03:00 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau