| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Įstatymas ir tvarka 10 (Law and Order 10). Kriminalinis serialas. JAV. 1999–2000 m. N-7. 10/21 s.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija 37 (Soko 5113 37/Soko Munchen 37). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2011–2012 m. N-7. 37/18 s.
10:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Italija, Austrija. 2008 m. N-7. 9/3 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved
16:45 Premjera. Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/34 s.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis. (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 LRT forumas. Diskusijų programa. Ved
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Naujasis popiežius (The New Pope). Draminis serialas. 2020 m. Rež. Paolo Sorrentino. Vaid. Jude Law, John Malkovich, Silvio Orlando, Marilyn Manson. Italija,...
00:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Italija, Austrija. 2008 m. N-7. 9/3 s. (kart.
00:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Naujasis popiežius (The New Pope). Draminis serialas. 2020 m. Rež. Paolo Sorrentino. Vaid. Jude Law, John Malkovich, Silvio Orlando, Marilyn Manson. Italija,...
05:10 Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/34 s. (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1334)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1335)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1336)
07:35 Ponas Bynas (4)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (187)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (188)
10:00 Rozenheimo policija (21)
11:00 KK2 penktadienis
12:20 Būrėja (110)
12:55 Būrėja (113)
13:30 Tik tu ir aš (97)
14:00 Tik tu ir aš (98)
14:30 Našlaitės (12)
15:30 Laukinis miestas (11)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Paveldėtoja 3 (9)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Monikai reikia meilės (16)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Žaliasis žibintas
00:40 Juodasis sąrašas (1)
01:30 Diunkerkas
03:15 Programos pabaiga

| TV3

05:50 Naujakuriai 2/3s.
06:00 Sveikatos medis 7/6s.
06:25 Keršytojų komanda 1/7s.
06:55 Elena iš Avaloro 1/21s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 7/711s.
07:55 La Maistas 1/24s.
08:55 Meilės sūkuryje 3236
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/101s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/102s.
12:00 Tarp mūsų mergaičių 1/104s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/212s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/213s.
14:00 Parduotas gyvenimas 1/214s.
14:30 Parduotas gyvenimas 1/215s.
15:00 Simpsonai 9/12s.
15:30 Simpsonai 9/13s.
16:00 TV3 žinios 33
16:25 TV3 orai 33
16:30 TV Pagalba 14/115s.
18:30 TV3 žinios 48
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 48
19:30 Visi mes žmonės 3/24s.
20:30 Prakeikti II 8/10s.
21:00 TV3 vakaro žinios 26
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 26
22:00 Vyriausiasis vadas
23:45 Majų baikerių klubas 2/2s.
00:55 Makgaiveris 2/14s.
01:45 Legendos 2/8s.
02:30 Amerikietiška siaubo istorija 5/2s.
03:45 Majų baikerių klubas 2/2s.
04:45 Naujakuriai 2/4s.
05:10 Naujakuriai 2/5s.
05:30 Tarp mūsų mergaičių 1/104s.

| BTV

07:00 CSI. Majamis (5)
07:55 Mano virtuvė geriausia (7)
08:55 Stoties policija (4)
09:55 Paskutinis faras (40)
10:50 Gelbėtojai - 112 (95)
11:20 Gelbėtojai - 112 (96)
11:50 Vanity Fair. Visiškai slaptai (2)
12:50 Nusivylusios namų šeimininkės (15)
13:50 Mano virtuvė geriausia (8)
14:55 Stoties policija (5)
16:00 Paskutinis faras (41)
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112 (97)
18:00 Gelbėtojai - 112 (98)
18:30 CSI. Majamis (6)
19:30 Jūrų pėstininkai (21)
20:30 Pričiupom! (1)
21:00 Pragaro vaikis
23:25 Tėtušiai
01:10 Didžiojo sprogimo teorija (21)
01:30 Didžiojo sprogimo teorija (22)
01:50 Narkotikų prekeiviai (4)
02:35 Antrininkas (3)
03:30 Nusivylusios namų šeimininkės (15)
04:15 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau