| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/11 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte eps. 395-411). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2017 m. N-7. 410 s. HD.
10:25 Miuncheno kriminalinė policija 36 (Soko 5113 36/Soko Munchen 36). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2010–2011 m. N-7. 36/18 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 103 s.
12:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved
16:45 Premjera. Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/12 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Gyvenk be skolų. Socialinė-ekonominė programa. Ved
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Ištikimybė (Allegiance). Serialas, trileris. JAV. 2015 m. N-14. 8 s. HD.
23:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 103 s. (kart.
00:30 Bloga mergaitė. Vaidybinis serialas. Rež. Mykolas Vildžiūnas. 37 s. (su garsiniu vaizdavimu). (kart.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis). (kart.
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Ištikimybė (Allegiance). Serialas, trileris. JAV. 2015 m. N-14. 8 s. HD (kart.
04:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 4 (Ladies' Paradise/Il paradiso delle signore 4). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/12 s. HD (kart.

| LNK

06:25 Mano gyvenimo šviesa (1280)
06:55 Mano gyvenimo šviesa (1281)
07:25 Tomo ir Džerio nuotykiai (12)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (143)
08:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (144)
09:45 Rimti reikalai 2 (71)
10:15 Rozenheimo policija (26)
11:15 Atsargiai - giminės! (15)
11:50 Būrėja (77)
12:25 Būrėja (96)
13:00 Tik tu ir aš (56)
13:30 Tik tu ir aš (57)
14:00 Našlaitės (153)
15:00 Svajoklė (153)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai 2 (72)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Nakties klajūnai
00:40 Akloji zona (7)
01:30 Žmogus be praeities
03:00 Alchemija XII. Angis. Po dvidešimties metų
03:30 RETROSPEKTYVA
04:00 Programos pabaiga

| TV3

05:10 Atsargiai! Merginos 4/88s. (kart.)
05:35 Atsargiai! Merginos 4/89s. (kart.)
06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2/11s.
06:55 Žuvėliokai 3/58s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/102s.
07:55 Gero vakaro šou 6/18s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3214
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/57s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/58s.
12:00 Atsargiai! Merginos 4/90s.
12:30 Atsargiai! Merginos 4/91s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/124s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/125s.
14:00 Parduotas gyvenimas 1/126s.
14:30 Parduotas gyvenimas 1/127s.
15:00 Simpsonai 22/15s.
15:30 Simpsonai 22/16s.
16:00 TV3 žinios 11
16:25 TV3 orai 11
16:30 TV Pagalba 14/93s.
18:30 TV3 žinios 16
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 16
19:30 Farai 13/19s.
20:30 Moterys meluoja geriau 12/68s.
21:00 TV3 vakaro žinios 9
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 9
22:00 Spartanas
00:10 Skubi pagalba 2/15s.
01:10 Makgaiveris 1/18s.
02:00 X failai 11/1s.
02:50 Tironas 2/7s.
03:45 Skubi pagalba 2/15s. (kart.)
04:35 Ką mes veikiame šešėliuose 1/5s.
05:00 Atsargiai! Merginos 4/90s. (kart.)
05:25 Atsargiai! Merginos 4/91s. (kart.)

| BTV

06:35 CSI. Majamis (8)
07:30 Mano virtuvė geriausia (33)
08:40 Stoties policija (6)
09:40 Paskutinis faras (18)
10:35 Gelbėtojai - 112 (51)
11:05 Gelbėtojai - 112 (52)
11:35 Jūrų pėstininkai (3)
12:35 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (18)
13:35 Mano virtuvė geriausia (34)
14:55 Stoties policija (7)
16:00 Paskutinis faras (19)
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112 (53)
18:00 Gelbėtojai - 112 (54)
18:30 CSI. Majamis (9)
19:30 Jūrų pėstininkai (4)
20:30 Dakaras 2020 (13)
21:00 Pavojingos gatvės
23:15 Aukšta įtampa
01:05 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (18)
01:50 Nusikaltimų miestas (26)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau