| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 207 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2012–2015 m. N-7. 387 s. HD.
10:05 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved. Juras Jankevičius. (kart.)
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2011–2012 m. N-7. 3/20 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 79 s.
12:00 Gyvenimo spalvos (subtitruota, kart.)
13:00 Ypatingas būrys. Socialinės realybės programa (subtitruota, kart.)
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva
16:35 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
16:45 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 208 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Visi kalba. Pokalbių šou. Ved
19:30 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Auksinis protas. Intelektinis žaidimas. Ved
22:55 Paguodos kvantas (Quantum of Solace (JB24). Veiksmo trileris. Didžioji Britanija, JAV. 2008 m. N-14. Rež. Marc Forster. HD.
00:40 Saujelė gyvenimo (Nur eine Handvoll Leben/Just a Handful of Life). Drama. Vokietija. 2016 m. N-7. Rež. Franziska Meletzky. HD.
02:10 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas (subtitruota, kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson (subtitruota, kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 208 s. HD (kart.

| LNK

06:00 Mano gyvenimo šviesa (1238)
06:30 Mano gyvenimo šviesa (1239)
07:00 Mano gyvenimo šviesa (1240)
07:30 Tomo ir Džerio šou (17)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (101)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (102)
09:55 Rimti reikalai 2 (55)
10:25 Rozenheimo policija (5)
11:25 Supermamos (15)
12:00 Valanda su Rūta
13:00 Tik tu ir aš (14)
13:30 Tik tu ir aš (15)
14:00 Našlaitės (132)
15:00 Svajoklė (132)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Galiu rytoj (27)
18:00 Galiu rytoj (28)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA 12 stipriausių
23:35 Misija "Neįmanoma" 3
02:00 Eilinis Džo. Kerštas
03:45 Programos pabaiga

| TV3

05:10 Atsargiai! Merginos 3/42s. (kart.)
05:40 Atsargiai! Merginos 3/43s. (kart.)
06:10 Televitrina 3
06:25 Keršytojų komanda 1/38s.
06:55 Žmogus voras 1/4s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/78s.
07:55 Farai 13/14s. (kart.)
08:55 Legendinės legendos 1/12s.
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/9s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/10s.
12:00 Atsargiai! Merginos 3/44s.
12:30 Atsargiai! Merginos 3/45s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/29s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/30s.
14:00 Parduotas gyvenimas 1/31s.
14:30 Parduotas gyvenimas 1/32s.
15:00 Simpsonai 30/14s.
15:30 Simpsonai 30/15s.
16:00 TV3 žinios 243
16:25 TV3 orai 243
16:30 TV Pagalba 14/69s.
18:30 TV3 žinios 340
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 340
19:30 Vienas namuose
21:45 Kapitonas Amerika. Pirmasis keršytojas
00:05 Red Bull muilinių lenktynės
00:35 Markas Feltas. Žmogus, sugriovęs Baltuosius rūmus
02:35 Kolumbiana (kart.)
04:25 Kol nenuėjau miegoti (kart.)

| BTV

06:20 CSI. Majamis (9)
07:15 Mano virtuvė geriausia (9)
08:35 Stoties policija (6)
09:35 Paskutinis faras (33)
10:35 Gelbėtojai - 112 (3)
11:05 Gelbėtojai - 112 (4)
11:35 Jūrų pėstininkai (8)
12:35 Visa menanti (7)
13:35 Mano virtuvė geriausia (10)
14:55 Stoties policija (7)
16:00 Paskutinis faras (34)
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112 (5)
18:00 Gelbėtojai - 112 (6)
18:30 CSI. Majamis (10)
19:30 Amerikietiškos imtynės (47)
20:30 Amerikietiškos imtynės (47)
21:30 Infiltruotas
00:00 Amerikos nindzė. Susidorojimas
02:00 Visa menanti (7)
02:55 Detektyvų istorijos (2)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau