| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 206 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2012–2015 m. N-7. 386 s. HD.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2011–2012 m. N-7. 3/19 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 78 s.
12:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva
16:35 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
16:45 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 207 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Gyvenk be skolų. Socialinė-ekonominė programa. Ved
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Ištikimybė (Allegiance). Serialas, trileris. JAV. 2015 m. N-14. 3 s. HD.
23:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 78 s. (kart.
00:30 Bloga mergaitė. Vaidybinis serialas. Rež. Mykolas Vildžiūnas. 30 s. (su garsiniu vaizdavimu). (kart.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Ištikimybė (Allegiance). Serialas, trileris. JAV. 2015 m. N-14. 3 s. HD (kart.
04:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved. K. Sabolius ir T. Ramanauskas. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 207 s. HD (kart.

| LNK

06:00 Mano gyvenimo šviesa (1235)
06:30 Mano gyvenimo šviesa (1236)
07:00 Mano gyvenimo šviesa (1237)
07:30 Tomo ir Džerio šou (16)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (99)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (100)
09:55 Rimti reikalai 2 (54)
10:25 Rozenheimo policija (4)
11:25 Supermamos (14)
12:00 VIDO VIDeO
13:00 Tik tu ir aš (12)
13:30 Tik tu ir aš (13)
14:00 Našlaitės (131)
15:00 Svajoklė (131)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai 2 (55)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Eilinis Džo. Kerštas
00:45 Akloji zona (12)
01:40 Krydas. Gimęs kovoti
03:50 Alchemija VI. XYZ. Operos fantomai
04:20 RETROSPEKTYVA
04:50 Programos pabaiga

| TV3

05:15 Atsargiai! Merginos 3/40s. (kart.)
05:40 Atsargiai! Merginos 3/41s. (kart.)
06:10 Televitrina 3
06:25 Keršytojų komanda 1/37s.
06:55 Žmogus voras 1/3s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/77s.
07:55 Gero vakaro šou 6/14s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3193
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/7s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/8s.
12:00 Atsargiai! Merginos 3/42s.
12:30 Atsargiai! Merginos 3/43s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/25s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/26s.
14:00 Parduotas gyvenimas 1/27s.
14:30 Parduotas gyvenimas 1/28s.
15:00 Simpsonai 30/12s.
15:30 Simpsonai 30/13s.
16:00 TV3 žinios 242
16:25 TV3 orai 242
16:30 TV Pagalba 14/68s.
18:30 TV3 žinios 339
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 339
19:30 Farai 13/14s.
20:30 Moterys meluoja geriau 12/50s.
21:00 TV3 vakaro žinios 194
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 194
22:00 Kietas riešutėlis. Puiki diena mirti
23:55 Skubi pagalba 2/3s.
00:55 Makgaiveris 1/1s.
01:45 Tėvynė 5/1s.
02:40 APB 1/1s.
03:30 Skubi pagalba 2/3s. (kart.)
04:20 Vieniši tėvai 1/3s.
04:50 Vieniši tėvai 1/4s.
05:10 Atsargiai! Merginos 3/42s. (kart.)
05:40 Atsargiai! Merginos 3/43s. (kart.)

| BTV

06:20 CSI. Majamis (8)
07:15 Mano virtuvė geriausia (8)
08:35 Stoties policija (5)
09:35 Paskutinis faras (32)
10:35 Gelbėtojai - 112 (1)
11:05 Gelbėtojai - 112 (2)
11:35 Jūrų pėstininkai (7)
12:35 Visa menanti (6)
13:35 Mano virtuvė geriausia (9)
14:55 Stoties policija (6)
16:00 Paskutinis faras (33)
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112 (3)
18:00 Gelbėtojai - 112 (4)
18:30 CSI. Majamis (9)
19:30 Jūrų pėstininkai (8)
20:30 Oplia!
21:00 Amerikos nindzė. Susidorojimas
23:05 Tylos kodeksas
01:05 Visa menanti (6)
02:00 Detektyvų istorijos (1)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau