| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 167 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2010 m. N-7. 348 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 2 (SOKO Stuttgart 2). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2010–2011 m. N-7. 2/7 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 40 s.
12:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 168 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Gyvenk be skolų. Socialinė-ekonominė programa. Ved
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Bankas (Pank/The Bank). Serialas. Estija. 2018 m. N-14. 6 s. HD.
00:00 Mūsų gyvūnai. Programa apie augintinius. Ved. Rasa Eilunavičienė. (kart.)
00:30 Bloga mergaitė. Vaidybinis serialas. Rež. Mykolas Vildžiūnas. 14 s. (su garsiniu vaizdavimu). (kart.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis). (kart.
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Bankas (Pank/The Bank). Serialas. Estija. 2018 m. N-14. 6 s. HD (kart.
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 168 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1120)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1121)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1122)
07:35 Tomo ir Džerio šou (2)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (21)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (22)
09:55 Rozenheimo policija (15)
10:55 Supermamos (20)
11:30 Rimti reikalai 2 (20)
12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke (53)
13:00 Paskolinta meilė (60)
14:00 Našlaitės (92)
15:00 Svajoklė (92)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 PREMJERA VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai 2 (24)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Šešios dienos
00:25 Begėdis (4)
01:30 Terminatorius. Genesys
03:30 Alchemija. VDU karta
04:00 RETROSPEKTYVA
04:30 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina 3
06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 3/4s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/129s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 11/219s.
07:55 Gero vakaro šou 6/6s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3161
10:00 Meilės simfonija 1/44s.
11:00 Meilės simfonija 1/45s.
12:00 Svotai 15
13:00 Pažadėtoji 7/2119s.
13:30 Pažadėtoji 7/2120s.
14:00 Pažadėtoji 7/2121s.
14:30 Pažadėtoji 7/2122s.
15:00 Simpsonai 26/19s.
15:30 Simpsonai 26/20s.
16:00 TV3 žinios 202
16:25 TV3 orai 202
16:30 TV Pagalba 14/29s.
18:30 TV3 žinios 283
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 283
19:30 Farai 13/6s.
20:30 Moterys meluoja geriau 12/18s.
21:00 TV3 vakaro žinios 162
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 162
22:00 Jūrų pėstininkas 2
23:55 Rezidentas 1/10s.
00:55 X mutantai 2/3s.
01:50 Rouzvudas 2/7s.
02:40 Amerikiečiai 4/6s.
03:30 Rezidentas 1/10s. (kart.)
04:20 Paskutinis žmogus Žemėje 4/10s.
04:45 Paskutinis žmogus Žemėje 4/11s.
05:10 Svotai 15 (kart.)

| BTV

06:20 Mentalistas (8)
07:15 Mano virtuvė geriausia (17)
08:30 Kijevo operatyvinė grupė (30)
09:30 Teisingumo agentai (33)
10:30 Kobra 11 (13)
11:30 Mirtinas ginklas (18)
12:30 Visa menanti (16)
13:30 Mano virtuvė geriausia (18)
14:50 Kijevo operatyvinė grupė (31)
15:55 Teisingumo agentai (34)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (14)
18:30 Mentalistas (9)
19:30 Mirtinas ginklas (19)
20:30 Laba diena
21:00 Priverstinis panirimas
22:50 Pabėgimas iš Los Andželo
00:45 Visa menanti (15)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau