| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 146 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2008 m. N-7. 327 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 1 (SOKO Stuttgart 1). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2009–2010 m. N-7. 6 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 19 s.
12:00 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 147 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl?. TV žaidimas. Ved
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Gyvenimo spalvos. Gyvenimo būdo žurnalas (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Ypatingas būrys. Socialinės realybės programa (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Dingę be žinios 1 (Gone 1). Serialas. JAV. 2017–2018 m. N-14. 2 s. HD.
23:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 19 s. (kart.
00:30 Bloga mergaitė. 5 s. Vaidybinis serialas. Rež. Mykolas Vildžiūnas (su garsiniu vaizdavimu). (kart.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:10 Dingę be žinios 1 (Gone 1). Serialas. JAV. 2017–2018 m. N-14. 2 s. HD (kart.
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 147 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (1057)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (1058)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1059)
07:30 Tomas ir Džeris (133)
07:40 Tomas ir Džeris (134)
07:50 Tomas ir Džeris (135)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (178)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (179)
09:50 Mirtinas ginklas (12)
10:50 Kandisė Renuar (9)
12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke (32)
13:00 Paskolinta meilė (39)
14:00 Našlaitės (71)
15:00 Svajoklė (71)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Baudžiauninkė (8)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Šiandien. Po metų
21:00 Rimti reikalai 2 (7)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Juodosios mišios
00:55 Antrininkas (5)
01:55 Operacija "Salazaras"
03:30 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina 3
06:25 Keršytojų komanda 1/9s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/108s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/121s.
07:55 Prieš srovę 19/2s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3144
10:00 Meilės simfonija 1/3s.
11:00 Meilės simfonija 1/4s.
12:00 Svotai 11
13:00 Pažadėtoji 7/2041s.
13:30 Pažadėtoji 7/2042s.
13:55 Krepšinio namai. Pasaulio vyrų krepšinio čempionato apžvalga
14:00 TIESIOGIAI Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas 2019. JAV – Prancūzija. Rungtynių pertraukoje – "Krepšinio namai".
15:55 Krepšinio namai. Pasaulio vyrų krepšinio čempionato apžvalga
16:00 TV3 žinios 181
16:25 TV3 orai 181
16:30 TV Pagalba 14/8s.
18:30 TV3 žinios 254
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 254
19:30 Gero vakaro šou 6/2s.
20:30 Moterys meluoja geriau 12/1s.
21:00 TV3 vakaro žinios 145
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 145
22:00 Paskutiniai riteriai
22:25 Vikinglotto 37
00:25 Įrodytas nekaltumas 1/10s.
01:20 Vaiduoklių ieškotojai 1/13s.
01:45 Vaiduoklių ieškotojai 1/14s.
02:10 Rouzvudas 1/12s.
03:00 Imperija 2/7s.
03:50 Įrodytas nekaltumas 1/10s.
04:45 Naujakuriai 4/4s.
05:05 Svotai 11

| BTV

06:40 Mentalistas (10)
07:35 Pragaro virtuvė (18)
08:30 Kijevo operatyvinė grupė (9)
09:30 Teisingumo agentai (12)
10:30 Kobra 11 (8)
11:30 Ekstrasensų mūšis (10)
13:50 Pragaro virtuvė (19)
14:50 Kijevo operatyvinė grupė (10)
15:55 Teisingumo agentai (13)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (9)
18:30 Mentalistas (11)
19:30 PREMJERA Mirtinas ginklas (3)
20:30 Kvailiai šėlsta (9)
21:00 Beverli Hilso policininkas
23:10 Nakties klajūnai
01:15 Mirtinas ginklas (3)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau