| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 116 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2003 m. N-7. 295 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7 (SOKO Stuttgart 7). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2015–2016 m. N-7. 7/25 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas 15 (Il commissario Rex 15 / Kommissar Rex 15). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/11 s. HD.
12:00 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (subtitruota, kart.)
13:00 Vartotojų kontrolė. Ved. Giedrius Drukteinis. (kart.)
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 117s. HD.
17:23 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 117s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius."
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė
19:30 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“."
21:00 Muzikinis pokalbių šou „Vakarėja“ su Martynu Starkumi.
22:40 Fantastiškas penktadienis. Žaidimas (The Game). Psichologinis trileris. JAV. 1997 m. N-14. Rež. David Fincher. HD.
00:45 Klausimėlis.lt (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Šventadienio mintys. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Komisaras Reksas 15 (Il commissario Rex 15 / Kommissar Rex 15). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/12 s. HD (kart.
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 117s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (961)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (962)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (963)
07:30 Tomas ir Džeris (34)
07:40 Tomas ir Džeris (35)
07:50 Tomas ir Džeris (36)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (114)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (115)
09:50 Mirtis rojuje (4)
10:55 Kandisė Renuar (7)
12:00 Neklausk meilės vardo (75)
12:30 Neklausk meilės vardo (76)
13:00 Paskolinta meilė (7)
14:00 Našlaitės (39)
15:00 Svajoklė (39)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Baudžiauninkė (24)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Bušvikas
22:55 Mirties kelias
00:45 Voratinklis
02:30 Tamsos pakraštys
04:20 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina 34
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/204s. (kart.)
06:55 Simpsonai 21/22s. (kart.)
07:25 Simpsonai 21/23s. (kart.)
07:55 Atsargiai! Merginos 4/58s. (kart.)
08:25 Atsargiai! Merginos 4/59s. (kart.)
08:55 Aš matau tave 1/8s.
10:00 Paslaptingas gyvenimas 1/3s.
11:00 Paslaptingas gyvenimas 1/4s.
12:00 Svotai 1/101s.
13:00 Pažadėtoji 6/565s.
13:30 Pažadėtoji 6/566s.
14:00 Pažadėtoji 6/567s.
14:30 Pažadėtoji 6/568s.
15:00 Simpsonai 22/1s.
15:30 Simpsonai 22/2s.
16:00 TV3 žinios 148
16:25 TV3 orai 148
16:30 TV Pagalba 11/59s.
18:30 TV3 žinios 207
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 207
19:30 Gnomai
21:05 Naktinis pasimatymas
22:55 Patruliai
01:05 Rembo. Pirmasis kraujas 3 (kart.)
02:50 Už priešo linijos: Kolumbija (kart.)
04:30 Tai bent giminaičiai 8 (kart.)

| BTV

06:15 Mentalistas (1)
07:10 Pragaro virtuvė (6)
08:05 Sudužusių žibintų gatvės (17)
09:05 Teisingumo agentai (20)
10:05 Kobra 11 (4)
11:05 Ekstrasensų mūšis (5)
13:50 Pragaro virtuvė (7)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (18)
15:55 Teisingumo agentai (21)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (5)
18:30 Mentalistas (2)
19:30 Amerikietiškos imtynės (28)
20:30 Amerikietiškos imtynės (28)
21:30 Penktas Dievo įsakymas - nežudyk
23:20 Naktinis pasivažinėjimas
01:15 F. T. Budrioji akis (48)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau