| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 114 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2003 m. N-7. 293 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7 (SOKO Stuttgart 7). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2015–2016 m. N-7. 7/23 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas 15 (Il commissario Rex 15 / Kommissar Rex 15). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/9 s. HD.
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 115 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius."
18:30 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
19:30 Mano mama gamina geriau! Ved. Martynas Starkus
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“."
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji 3 (Suits 3). Serialas. JAV. 2013–2014 m. N-7. 3/12, 3/13 s. HD.
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Komisaras Reksas 15 (Il commissario Rex 15 / Kommissar Rex 15). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/10 s. HD (kart.
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 115 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (955)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (956)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (957)
07:30 Tomas ir Džeris (28)
07:40 Tomas ir Džeris (29)
07:50 Tomas ir Džeris (30)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (110)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (111)
09:50 Mirtis rojuje (2)
10:55 Kandisė Renuar (5)
12:00 Neklausk meilės vardo (71)
12:30 Neklausk meilės vardo (72)
13:00 Paskolinta meilė (5)
14:00 Našlaitės (37)
15:00 Svajoklė (37)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Baudžiauninkė (22)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Skvoteriai
00:40 Kortų namelis (8)
01:40 Greitojo reagavimo būrys
03:35 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina 34
06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2/12s. (kart.)
06:55 Simpsonai 21/18s. (kart.)
07:25 Simpsonai 21/19s. (kart.)
07:55 Atsargiai! Merginos 4/57s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3117
10:00 Meilės sparnai 1/73s.
11:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 27/1s.
12:00 Tai bent giminaičiai 7
13:00 Pažadėtoji 6/557s.
13:30 Pažadėtoji 6/558s.
14:00 Pažadėtoji 6/559s.
14:30 Pažadėtoji 6/560s.
15:00 Simpsonai 21/20s.
15:30 Simpsonai 21/21s.
16:00 TV3 žinios 146
16:25 TV3 orai 146
16:30 TV Pagalba 11/60s.
18:30 TV3 žinios 205
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 205
19:30 Atsargiai! Merginos 4/57s.
20:30 Kam ta meilė? 2/15s.
21:00 TV3 vakaro žinios 117
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 117
22:00 Pro stiklą
22:25 Vikinglotto 30
00:10 Kaulai 11/18s.
01:10 24 valandos. Palikimas 1/11s.
02:00 Detektyvas Bekstriomas 1/9s.
02:50 Salemas 3/8s.
03:45 Kaulai 11/18s. (kart.)
04:35 Moderni šeima 7/19s.
05:00 Tai bent giminaičiai 7 (kart.)

| BTV

06:30 Mentalistas (23)
07:25 Pragaro virtuvė (4)
08:20 Sudužusių žibintų gatvės (15)
09:20 Teisingumo agentai (18)
10:20 Kobra 11 (2)
11:20 Ekstrasensų mūšis (3)
13:50 Pragaro virtuvė (5)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (16)
15:55 Teisingumo agentai (19)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (3)
18:30 Mentalistas (24)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (22)
20:30 Kvailiai šėlsta (2)
21:00 Pagalbos šauksmas
22:50 Kaip žaibo trenksmas
01:00 F. T. Budrioji akis (46)
01:50 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (22)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau