| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 109 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2003 m. N-7. 288 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7 (SOKO Stuttgart 7). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2015–2016 m. N-7. 7/20 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas 15 (Il commissario Rex 15 / Kommissar Rex 15). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/6 s. HD.
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 110 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius."
18:30 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
19:30 Mano mama gamina geriau! Ved. Martynas Starkus
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“."
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji 3 (Suits 3). Serialas. JAV. 2013–2014 m. N-7. 3/4, 3/5 s. HD.
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Komisaras Reksas 15 (Il commissario Rex 15 / Kommissar Rex 15). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2013 m. N-7. 15/6 s. HD (kart.
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 110 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (940)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (941)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (942)
07:30 Tomas ir Džeris (13)
07:40 Tomas ir Džeris (14)
07:50 Tomas ir Džeris (15)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (100)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (101)
09:50 Mirtis rojuje (5)
11:00 Kandisė Renuar (10)
12:10 Neklausk meilės vardo (62)
12:40 Mano likimas (104)
14:00 Našlaitės (32)
15:00 Svajoklė (32)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Baudžiauninkė (17)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Pabėgimas
00:15 Kortų namelis (4)
01:15 Menas vogti
02:45 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina 34
06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2/9s. (kart.)
06:55 Simpsonai 21/8s.
07:25 Simpsonai 21/9s. (kart.)
07:55 Atsargiai! Merginos 3/49s. (kart.)
08:25 Atsargiai! Merginos 3/50s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3113
10:00 Meilės sparnai 1/63s.
11:00 Meilės sparnai 1/64s.
12:00 Tai bent giminaičiai 2
13:00 Pažadėtoji 6/537s.
13:30 Pažadėtoji 6/538s.
14:00 Pažadėtoji 6/539s.
14:30 Pažadėtoji 6/540s.
15:00 Simpsonai 21/10s.
15:30 Simpsonai 21/11s.
16:00 TV3 žinios 141
16:25 TV3 orai 141
16:30 TV Pagalba 11/55s.
18:30 TV3 žinios 198
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 198
19:30 Atsargiai! Merginos 3/51s.
20:00 Atsargiai! Merginos 3/52s.
20:30 Kam ta meilė? 2/11s.
21:00 TV3 vakaro žinios 113
21:57 TV3 orai 113
22:00 Geležinkelio tigrai
22:25 Vikinglotto 29
00:40 Kaulai 11/14s.
01:35 24 valandos. Palikimas 1/7s.
02:25 Detektyvas Bekstriomas 1/5s.
03:15 Salemas 3/4s.
04:05 Kaulai 11/14s. (kart.)
04:55 Tai bent giminaičiai 2

| BTV

06:20 Mentalistas (19)
07:15 Pragaro virtuvė (15)
08:10 Sudužusių žibintų gatvės (10)
09:10 Teisingumo agentai (13)
10:10 Kobra 11 (14)
11:10 Ekstrasensų mūšis (13)
13:50 Pragaro virtuvė (16)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (11)
15:55 Teisingumo agentai (14)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (15)
18:30 Mentalistas (20)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (18)
20:30 Varom! (22)
21:00 Lemiamos lenktynės
22:55 Neramumai Bronkse
00:45 F. T. Budrioji akis (42)
01:35 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (18)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau