| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson
07:00 Šventadienio mintys. Ved. Dalia Michelevičiūtė
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. Veikime kartu. Ved
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų pasakos (Die Marchen der Bruder Grimm/The Finest Fairy Tales). 20 s. Jorindė ir Joringelis (Jorinde und Joringel/Jorinde and Joringel
10:00 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Ved. Audrius Rakauskas (subtitruota)
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Ved. Robertas Petrauskas
11:30 Mūsų gyvūnai. Rasa Eilunavičienė.
12:00 Pasaulio dokumentika. Gamtos genijai (Genius of Nature). Dokumentinis serialas. Austrija. 2012 m. 2 d. Ekstremalios sąlygos (Extremes
12:55 Pasaulio dokumentika. Rudoji hiena (Strandwolf). Dokumentinis filmas. Didžioji Britanija. 2012 m. Rež. Garth Lucas ir Ann Strimling. HD (subtitruota
13:50 Mis Marpl 2 (Agatha Christie's Marple 2). Detektyvas. Didžioji Britanija. 2005 m. N-7. 2/4 s. Vienu pirštu (The Moving Finger
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“."
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas (subtitruota)
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“."
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
19:30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Ved
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Premjera. Laisvės kaina. Sąjūdis. TV serialas. Rež. S. Balandis. 2019 m. 2 s.
22:00 (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės (Serial (Bad) Weddings/Mais qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?). Komedija. Prancūzija. 2014 m. N-7. Rež. Philippe de Chauveron....
23:35 Žmogžudystės radijuje (Radioland Murders)
01:20 Pasaulio dokumentika. Gamtos genijai (Genius of Nature). Dokumentinis serialas. Austrija. 2012 m. 2 d. Ekstremalios sąlygos (Extremes
02:15 Pasaulio dokumentika. Rudoji hiena (Strandwolf). Dokumentinis filmas. Didžioji Britanija. 2012 m. Rež. Garth Lucas ir Ann Strimling. HD (subtitruota, kart.
03:10 Pasaulio dokumentika. Europos tyrai (Wildest Europe). Dokumentinis serialas. Didžioji Britanija. 2016 m. 5 d. Dykynės (Arid Lands
04:05 Klausimėlis.lt (kart.)
04:20 Mis Marpl 2 (Agatha Christie's Marple 2). Detektyvas. Didžioji Britanija. 2005 m. N-7. 2/4 s. Vienu pirštu (The Moving Finger

| LNK

06:10 Tomo ir Džerio šou (24)
06:35 Įspūdingasis Žmogus-voras (12)
07:00 "Nickelodeon" valanda. Sveiki atvykę į "Veiną" (15)
07:25 Kung Fu Panda (19)
07:55 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (26)
08:25 Tomo ir Džerio pasakos (6)
08:55 Ogis ir tarakonai (49)
09:05 Ogis ir tarakonai (50)
09:15 Ogis ir tarakonai (51)
09:30 Ponas Bynas (7)
09:55 KINO PUSRYČIAI Tomas ir Džeris. Greiti ir plaukuoti
11:25 Kaukės sūnus
13:15 Rašalo širdis
15:20 Adamsų šeimynėlė
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Eilinis Džo. Kobros prisikėlimas
21:50 Tik nekvieskite farų!
00:00 Sukeisti žudikai
01:50 Kvailių auksas
03:35 Programos pabaiga

| TV3

05:15 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 26/40s.
05:40 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 26/41s.
06:15 Televitrina 3
06:30 Ilgo plauko istorija 1/15s. (kart.)
07:00 Keršytojų komanda 1/35s.
07:30 Aladinas 1/173s.
08:00 Ilgo plauko istorija 1/16s.
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 1/155s.
09:00 Ūkio šefas 1/3s.
09:30 Penkių žvaigždučių būstas 6/24s.
10:00 Pasaulis pagal moteris 7/24s.
10:30 Svajonių sodai 14/41s.
11:30 Beždžionėlė šnipė
13:05 Daktaras Dolitlis 2
14:50 Marko ir Raselo pašėlęs pasivažinėjimas
16:40 Gatvės šokiai 2
18:30 TV3 žinios 167
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 167
19:30 Erelis Edis
21:45 Greičio įkaitai
23:30 Persekiotoja už objektyvo
01:20 Bėgantis labirintu 2 (kart.)
03:35 Sugyventi su Džounsais (kart.)
05:20 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 26/42s.

| BTV

06:30 Lietuvos galiūnų komandinis čempionatas
07:30 Džiunglių princesė Šina (14)
08:30 Tauro ragas
09:00 Sveikatos kodas
09:30 Sveikatos kodas televitrina
10:00 Vaikai šėlsta (17)
10:30 Žemė iš paukščio skrydžio (6)
11:40 Iš visų jėgų (9)
12:10 Būk ekstremalas (35)
12:40 Pragaro viešbutis (6)
13:40 Policijos akademija (4)
14:40 Ekstrasensų mūšis (13)
17:10 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (4)
18:15 Kas žudikas? (7)
19:30 Tiltas (9)
20:40 Tiltas (10)
21:55 PREMJERA Juodasis sąrašas (1)
22:50 Mirties įšalas (6)
23:55 Snaiperis
01:55 Skrodimas

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau