| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 88 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Misija Sibiras'17: iš mokyklos suolo į ekspedicijos traukinį. Dokumentinis filmas. Rež. Emilė Jasulevičiūtė.
10:00 Minėjimas, skirtas Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti. Tiesioginė transliacija iš LR Seimo (su vertimu į gestų k.)
12:00 Gedulo ir vilties diena. Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų k.)
12:30 Okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukų pagerbimo ceremonija Aukų gatvėje Vilniuje. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų k.)
13:15 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“. Ved. Virginijus Savukynas."
13:40 Dainuoju Lietuvą
13:58 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 89 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius."
18:30 Premjera. Neužmiršti. Dokumentinis filmas
19:30 Misija Sibiras’18. Surasti savus. Dokumentinis filmas. Rež. Lukas Pačkauskas.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai.
01:15 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus. (kart.)
02:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža (subtitruota, kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Šventadienio mintys. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 89 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (874)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (875)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (876)
07:35 Tomo ir Džerio šou (24)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (56)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (57)
10:00 Mirtis rojuje (7)
11:15 Namai, kur širdis (96)
12:00 Neklausk meilės vardo (19)
12:30 Neklausk meilės vardo (20)
13:00 Mano likimas (82)
14:00 Našlaitės (10)
15:00 Svajoklė (10)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Žaibiškas kerštas
23:00 Gilus sukrėtimas
01:25 Anakonda 2. Kruvinosios orchidėjos beieškant
03:05 Kraujo kerštas
04:45 Programos pabaiga

| TV3

05:20 Virtuvė 6/14s.
06:10 Televitrina 3
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/153s. (kart.)
06:55 Simpsonai 19/1904s. (kart.)
07:25 Simpsonai 19/1905s. (kart.)
07:55 Atsargiai! Merginos 1/15s. (kart.)
08:25 Atsargiai! Merginos 1/16s. (kart.)
08:55 Aš matau tave 1/2s.
10:00 Meilės sparnai 1/19s.
11:00 Meilės sparnai 1/20s.
12:00 Tarp mūsų, mergaičių 1/120s.
13:00 Pažadėtoji 6/449s.
13:30 Pažadėtoji 6/450s.
14:00 Pažadėtoji 6/451s.
14:30 Pažadėtoji 6/452s.
15:00 Simpsonai 19/1906s.
15:30 Simpsonai 19/1907s.
16:00 TV3 žinios 118
16:25 TV3 orai 118
16:30 TV Pagalba 11/24s.
18:30 TV3 žinios 165
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 165
19:30 Džiunglių knyga
21:10 Sugyventi su Džounsais
23:15 Motinos nuojauta
01:05 Brangus krovinys (kart.)
02:45 Siuntinys (kart.)
04:20 Moderni šeima 7/4s.
04:50 Moderni šeima 7/5s.
05:10 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 26/38s.
05:40 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 26/39s.

| BTV

06:25 Mentalistas (68)
07:20 Pragaro virtuvė (8)
08:20 Sudužusių žibintų gatvės (13)
09:20 Nemiga (7)
10:20 Kobra 11 (9)
11:20 Ekstrasensų mūšis (12)
13:50 Pragaro virtuvė (9)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (14)
15:55 Nemiga (8)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (10)
18:30 Mentalistas (69)
19:30 Amerikietiškos imtynės (22)
20:30 Amerikietiškos imtynės (22)
21:30 Snaiperis
23:25 Kova iki mirties
01:25 F. T. Budrioji akis (24)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau