| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2001 m. N-7. 266 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6 (SOKO Stuttgart 6). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2014–2015 m. N-7. 6/23 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas 13 (Il commissario Rex 13/Kommissar Rex 13). Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2011–2012 m. N-7. 13/8 s.
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
13:58 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 87 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius."
18:30 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Aš – laidos vedėjas. Ved. Arūnas Valinskas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji 1 (Suits 1). Serialas. JAV. 2011 m. N-7. 2 s. HD.
23:45 Klausimėlis.lt.
00:00 LRT radijo žinios
00:05 Tvin Pyksas 3 (Twin Peaks 3: The Return). Serialas. JAV. 2017 m. N-14. 3/14 s.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki Bengalijos“. Aut. Rimas Bružas ir Aurimas Mockus. 8 d. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 87 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (868)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (869)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (870)
07:35 Tomo ir Džerio šou (22)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (52)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (53)
10:00 Mirtis rojuje (5)
11:15 Namai, kur širdis (94)
12:00 Neklausk meilės vardo (15)
12:30 Neklausk meilės vardo (16)
13:00 Mano likimas (80)
14:00 Našlaitės (8)
15:00 Svajoklė (8)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Sala
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Užpuolikai
00:40 Gyvi numirėliai (1)
01:45 Cimbelinas
03:15 Programos pabaiga

| TV3

05:20 Virtuvė 6/12s.
06:10 Televitrina 3
06:25 Aladinas 1/171s. (kart.)
06:55 Simpsonai 18/22s. (kart.)
07:25 Simpsonai 19/1901s. (kart.)
07:55 Atsargiai! Merginos 1/11s. (kart.)
08:25 Atsargiai! Merginos 1/12s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3094
10:00 Meilės sparnai 1/15s.
11:00 Meilės sparnai 1/16s.
12:00 Tarp mūsų, mergaičių 1/118s.
13:00 Pažadėtoji 6/441s.
13:30 Pažadėtoji 6/442s.
14:00 Pažadėtoji 6/443s.
14:30 Pažadėtoji 6/444s.
15:00 Simpsonai 19/1902s.
15:30 Simpsonai 19/1903s.
16:00 TV3 žinios 116
16:25 TV3 orai 116
16:30 TV Pagalba 11/19s.
18:30 TV3 žinios 163
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 163
19:30 Atsargiai! Merginos 1/13s.
20:00 Atsargiai! Merginos 1/14s.
20:30 Prakeikti 7/68s.
21:00 TV3 vakaro žinios 93
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 93
22:00 Pagrobti vaikai
22:25 Vikinglotto 24
23:55 Kalėjimo bėgliai 1/3s.
00:55 X failai 10/3s.
01:50 Amerikiečiai 5/10s.
02:40 Tėvynė 5/8s.
03:40 Kalėjimo bėgliai 1/3s. (kart.)
04:30 Tarp mūsų, mergaičių 1/117s. (kart.)
05:20 Virtuvė 6/13s.

| BTV

06:25 Mentalistas (66)
07:20 Pragaro virtuvė (6)
08:20 Sudužusių žibintų gatvės (11)
09:20 Nemiga (5)
10:20 Kobra 11 (7)
11:20 Ekstrasensų mūšis (10)
13:50 Pragaro virtuvė (7)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (12)
15:55 Nemiga (6)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (8)
18:30 Mentalistas (67)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (20)
20:30 Varom! (3)
21:00 Kylanti audra
23:00 Prezidento patikėtinis
00:55 F. T. Budrioji akis (22)
01:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (20)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau